WEBVTT 00:03.000 --> 00:05.000 ~ ВЗЕМИ МЕ ~ 00:09.000 --> 00:11.000 W. A. S. P. 00:14.000 --> 00:16.000 СУБТИТРИ: rumina_06 00:19.000 --> 00:22.000 ЗАТВОРЍ ОЧИ, 00:24.000 --> 00:27.000 💖 НАПРАВЍ МЕ ВЕЧЕН! 💖 00:28.000 --> 00:30.000 💖 СКРИТ В ТЕБ, 💖 00:32.000 --> 00:34.000 БЕЗСМЪРТНА МОЯ.. 00:36.000 --> 00:39.000 ЗАТВОРЍ ОЧИТЕ МИ, 00:41.000 --> 00:44.000 💖 ПОЛОЖЍ МЕ В РАЯ! 💖 00:45.000 --> 00:47.000 ОБВИТА В МОЯТА ЛЪЖА, 00:49.000 --> 00:52.000 ДУШАТА ТИ Е ВЪВ 💖 ВЕЧНОСТТА..💖 00:58.000 --> 01:00.000 НЯМА ЛИ ДА МЕ ПРИТИСНЕШ 💘 КЪМ СЕБЕ СИ? 💘 01:01.000 --> 01:03.000 ДОСТАТЪЧЕН ЛИ СЪМ 💘 ЗА ТЕБ? 💘 01:04.000 --> 01:06.000 ЩЕ БЪДА ТВОЕТО БАЩИНСКО СЪРЦЕ💘 В МРАКА, 💘 01:07.000 --> 01:08.000 КОГАТО СЕ СЪБУДИШ. 01:09.000 --> 01:11.000 ТЪМНА КРЪВ БЛИКА ПОКРАЙ 💘 СЪРЦЕТО ТИ 💘 01:12.000 --> 01:13.000 💘 КЪМ МОЯТА КЛАДА..💘 01:14.000 --> 01:16.000 💘 ПРОМЪКВАМ СЕ В ТЕБ, 💘 01:17.000 --> 01:18.000 ДОКАТО СЪРЦЕТО ТИ ЗАПОЧНЕ💘 ДА СЕ РАЗТВАРЯ.. 💘 01:19.000 --> 01:21.000 ЗАЩО НЕ МЕ ВЗЕМЕШ В 💘 СЕБЕ СИ? 💘 01:22.000 --> 01:24.000 ПОВЕЧЕ ЛИ СЪМ, ОТКОЛКОТО МОЖЕШ 💘 ДА ПОЕМЕШ? 💘 01:25.000 --> 01:27.000 СКРИЙ МЕ ДЪЛБОКО В 💘 СЕБЕ СИ 💘 01:28.000 --> 01:30.000 И ПОЗВОЛИ МИ ДА БЪДА ЕДИНСТВЕНИЯ 💘 ИЗОСТАВЕН! 💘 01:31.000 --> 01:32.000 НЯМА ЛИ ДА МЕ ПРИТИСНЕШ КЪМ 💘 СЕБЕ СИ, 💘 01:33.000 --> 01:35.000 ЗАЩОТО НЯМА КАКВО ПОВЕЧЕ ДА ЧАКАМ!? 01:36.000 --> 01:38.000 ДРЪЖ МЕ В ОЧИТЕ СИ, ДОКАТО 💘 НЕ ОСТАНЕ НИЩО, 💘 01:39.000 --> 01:43.000 КОЕТО ДА МОГА ДА ВЗЕМА 💘 ОТ ТЕБ! 💘 01:44.000 --> 01:46.000 💖 01:51.000 --> 01:53.000 💋 ВКУС НА КЪРВАВИ 💋💋 ЦЕЛУВКИ ЛИ Е? 💋 01:54.000 --> 01:56.000 МОЖЕШ ЛИ ДА МЕ ЗАЛЪЖЕШ ОЩЕ ПОВЕЧЕ? 01:57.000 --> 01:59.000 ПОЧУВСТВАЙ МЕ ДЪЛБОКО В 💘 СЕБЕ СИ! 💘 02:00.000 --> 02:02.000 ВЯРАТА ТИ ЛИ РАЗКОЛЕБАХ? 02:03.000 --> 02:04.000 ПРОСТИ МИ, ТАТКО, 02:05.000 --> 02:07.000 ЗА ГРЕХОВЕТЕ ТИ, КОИТО ПОВТОРИХ! 02:08.000 --> 02:09.000 РЪКАТА МИ СОЧИ ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ, 02:10.000 --> 02:11.000 💘 ТВОЯТА ДУША 💘ПРЕСЛЕДВАМ.. 02:12.000 --> 02:14.000 ЗАЩО НЕ МЕ ПРИТИСНЕШ КЪМ 💘 СЕБЕ СИ? 💘 02:15.000 --> 02:17.000 ДОСТАТЪЧЕН ЛИ СЪМ 💘 ЗА ТЕБ? 💘 02:18.000 --> 02:20.000 СКРИЙ МЕ ДЪЛБОКО В СЕБЕ СИ...💘 И ПОЗВОЛИ МИ 💘 02:21.000 --> 02:23.000 ДА БЪДА ЕДИНСТВЕНИЯ 💘 ИЗОСТАВЕН! 💘 02:24.000 --> 02:25.000 НЯМА ЛИ ДА МЕ ПРИТИСНЕШ КЪМ 💘 СЕБЕ СИ, 💘 02:26.000 --> 02:28.000 ЗАЩОТО НЕ МОГА ПОВЕЧЕ 💘 ДА ЧАКАМ?! 💘 02:30.000 --> 02:31.000 💘 ГЛЕДАЙ МЕ, 💘 02:32.000 --> 02:37.000 ДОКАТО НЯМАШ КАКВО ПОВЕЧЕ 💘 ДА ВЗЕМА! 💘 03:33.000 --> 03:35.000 ЗАЩО НЕ МЕ ВЗЕМЕШ В 💘 СЕБЕ СИ, 💘 03:36.000 --> 03:38.000 ПОВЕЧЕ ЛИ СЪМ ОТ ТОВА, КОЕТО МОЖЕШ 💘 ДА ПОНЕСЕШ? 💘 03:39.000 --> 03:41.000 СКРИЙ МЕ ДЪЛБОКО В 💘 СЕБЕ СИ И 💘 03:42.000 --> 03:43.000 И ПОЗВОЛИ МИ ДА БЪДА ЕДИНСТВЕНИЯТ💘 ИЗОСТАВЕН! 💘 03:44.000 --> 03:46.000 НЯМА ЛИ ДА МЕ ПРИТИСНЕШ КЪМ 💘 СЕБЕ СИ, 💘 03:47.000 --> 03:49.000 ЗАЩОТО НЯМА КАКВО ПОВЕЧЕ ДА ЧАКАМ?! 03:50.000 --> 03:52.000 💘 ДРЪЖ МЕ В ОЧИТЕ СИ, 💘 03:53.000 --> 03:57.000 ДОКАТО НЕ ОСТАНЕ НИЩО ТВОЕ ЗА ВЗЕМАНЕ! 03:58.000 --> 04:00.000 ЗА ВЗЕМАНЕ.. 04:02.000 --> 04:03.000 ЗА ВЗЕМАНЕ.. 04:04.000 --> 04:08.000 ДОКАТО НЕ ОСТАНЕ НИЩО ТВОЕ ЗА 💘 ВЗЕМАНЕ! 💘