WEBVTT 00:02.000 --> 00:03.000 Какво има? - Това ти донесох. 00:04.000 --> 00:06.000 Какво е това? - Кръстословица. 00:11.000 --> 00:13.000 Това ново ли го изкараха? - Не, има го отдавна. 00:14.000 --> 00:17.000 Синко, никой ли не се сети за това? - За кое? 00:18.000 --> 00:20.000 Спря да ги решаваш и започна да говориш, като кръстословица. Какво не дойде ли? 00:21.000 --> 00:24.000 Тоест ти казвам, никой ли не се сети да ми донесе това, като бях вътре? 00:25.000 --> 00:29.000 Ямач, ако знаеш как чаках всяка сутрин да дойде вестник и да решавам кръстословиците. 00:30.000 --> 00:34.000 Както нова булка чака зетя, така чаках надзирателя. 00:35.000 --> 00:37.000 Прости ми! 00:39.000 --> 00:43.000 Прости ми, бе! - Не бе, синко!