WEBVTT 00:01.000 --> 00:04.000 Твоя проблем е с мен! Твоя проблем е с мен! 00:05.000 --> 00:09.000 Върни се в началото, Адалъ! Най в началото! 00:11.000 --> 00:13.000 Ти познаваш Джевхер. Може да направи всичко. 00:14.000 --> 00:19.000 Всъщност се страхувам да не направи нещо на момичето, само за да те накара да страдаш! 00:20.000 --> 00:23.000 Ако стане да ме наказва, чрез онова момиче... 00:24.000 --> 00:28.000 Снимали са онази вечер и сега в замяна искат 3 милиона! 00:30.000 --> 00:31.000 3 милиона! 00:32.000 --> 00:35.000 Вярвам ти! Ще те изкарам от тук! 00:38.000 --> 00:40.000 Потъна до шията си! 00:42.000 --> 00:46.000 Ти си добър! Ти трябва да си като мен! 00:47.000 --> 00:51.000 Каквото е това, което те е вдигнало на крака, първо него трябва да почистим! 00:52.000 --> 00:54.000 Не смей да ме оставиш сама! 00:54.002 --> 00:58.000 Превод: Синан Мустафов