WEBVTT 00:06.000 --> 00:10.000 Каква работа имаме? - Ще отидем при татко. 00:13.000 --> 00:16.000 Аз не говорих ли с теб по тази тема? Аз умрях! Ще ме знаят, че съм мъртъв! 00:17.000 --> 00:19.000 Свърши се! Ти върви, където ще вървиш! 00:20.000 --> 00:25.000 Батко... със собствените си очи видя състоянието на Акшън. 00:26.000 --> 00:30.000 Ако чуеш това, което разказва Сена, тичайки ще отидеш. 00:33.000 --> 00:38.000 Имат нужда от теб, от мен, от синовете си...