WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 Синко, този е нашия кръвен враг. Остана само да го вкараме в пазвата си. 00:06.000 --> 00:09.000 Не можем да направим тази работа без Вартолу. - Кое не можем да направим? Кое? 00:10.000 --> 00:13.000 - И той има право да поиска сметка, като нас. 00:18.000 --> 00:21.000 Ако ще излезем заедно на път, не може да има враждебност. 00:24.000 --> 00:26.000 Това свърши. В теб има ли резерва? - Има колкото за мен. 00:27.000 --> 00:30.000 Ако не се доверяваме един на друг, всички ще пукнем! 00:37.000 --> 00:39.000 Не смей! - Кой си ти, лан? Кой си? 00:40.000 --> 00:43.000 Той е Ямач... Ямач Кочовалъ!