WEBVTT 00:07.000 --> 00:15.000 Rammstein - Links 2 3 4 ---------------------- Леви 2 3 4 00:22.000 --> 00:25.000 Могат ли сърца да се разбиват? 00:26.000 --> 00:29.000 Могат ли сърцата да говорят? 00:30.000 --> 00:32.000 Могат ли сърца да се измъчват? 00:33.000 --> 00:36.000 Могат ли сърца да се отмъкват? 00:37.000 --> 00:40.000 Те искат сърцето ми да е отдясно,но 00:41.000 --> 00:44.000 виждам аз, там долу, че то си бие отляво! 00:51.000 --> 00:52.000 Леви 00:59.000 --> 01:02.000 Могат ли сърца да пеят? 01:03.000 --> 01:05.000 Може ли сърце да изхвръкне? 01:06.000 --> 01:09.000 Могат ли сърцата да са чисти? 01:10.000 --> 01:13.000 Може ли сърце да е от камък? 01:14.000 --> 01:17.000 Те искат сърцето ми да е отдясно,но 01:18.000 --> 01:21.000 виждам аз, там долу, че то си бие отляво! 01:25.000 --> 01:26.000 Леви 01:29.000 --> 01:30.000 Леви 01:32.000 --> 01:33.000 Леви 01:34.000 --> 01:35.000 Леви 2-3-4 01:36.000 --> 01:39.000 Леви 2, леви 2, леви 2-3-4 01:40.000 --> 01:41.000 Леви 01:44.000 --> 01:46.000 Леви 2, леви 2, леви 2-3-4 01:47.000 --> 01:48.000 Леви 01:49.000 --> 01:50.000 Леви 2-3-4 01:54.000 --> 01:57.000 Можеш ли сърца да разпитваш? 01:58.000 --> 02:01.000 Дете под тях да се носи? 02:03.000 --> 02:05.000 Можеш ли да го подариш? 02:06.000 --> 02:08.000 Със сърцето си да мислиш? 02:09.000 --> 02:12.000 Те искат сърцето ми да е отдясно, но 02:13.000 --> 02:19.000 виждам аз, там долу, че то си бие в лявата гърда! 02:20.000 --> 02:23.000 Завистникът го е познавал зле! 02:24.000 --> 02:25.000 Леви 02:27.000 --> 02:28.000 Леви 02:31.000 --> 02:32.000 Леви 02:35.000 --> 02:36.000 Леви 02:37.000 --> 02:39.000 Леви 2-3-4, леви 02:51.000 --> 02:52.000 Леви 2-3-4 02:53.000 --> 02:57.000 Леви 2, леви 2, леви 2-3-4, леви 03:01.000 --> 03:05.000 Леви 2, леви 2, леви 2-3-4, леви 03:08.000 --> 03:23.000 Леви 2, леви 2, леви 2-3-4 ... 03:26.000 --> 03:28.000 превод и субтитри: dark_angel