WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 Poets of the Fall - Temple of Thought – Храм от мисли 00:06.000 --> 00:09.000 Превод - Sunny & слайд - Mariola 00:11.000 --> 00:12.000 Студ… 00:13.000 --> 00:16.000 Сковаване се спуска по гръбнакът ми, 00:17.000 --> 00:22.000 като буря по кожата, с разтърсващи ръце. 00:23.000 --> 00:26.000 Ще направлявам твоята душа вътре в моята, 00:27.000 --> 00:29.000 докато те почувствам вътре. 00:30.000 --> 00:33.000 А аз знам, знам, 00:34.000 --> 00:39.000 че всичко е въпрос на разбиране.Скрих ли се 00:40.000 --> 00:45.000 в красивата ти душа, докато тя плаче, за любов, завладяваща бавно деня. 00:46.000 --> 00:53.000 Искам да знаеш, че ти си сърцето на моя храм от мисли. 00:58.000 --> 01:03.000 Така че, когато не можеш да си намериш място, ще укротя океанът за теб. 01:04.000 --> 01:08.000 В твоята печал, ще изсуша сълзите ти 01:09.000 --> 01:17.000 и когато имаш нужда от мен, ще бъда любовта до теб, ще отстраня всичките ти страхове, 01:18.000 --> 01:22.000 ще отстраня всичките ти страхове, 01:23.000 --> 01:27.000 така че можеш да прогониш всичките си страхове… 01:30.000 --> 01:32.000 И да останеш! 01:33.000 --> 01:36.000 Остани с мен докато съм разбит, 01:38.000 --> 01:43.000 като в спасяващ сън и ако думите се провалят тук, 01:44.000 --> 01:47.000 просто ще прочета начинът, по който звучиш, 01:48.000 --> 01:54.000 докато разбера значението на любовта и живота… 01:55.000 --> 02:01.000 А, може би, съм подразбирал какво означава това, това, че стоиш 02:02.000 --> 02:08.000 зад всяка казана дума, за да направиш деня ми бавно да се заражда. 02:09.000 --> 02:14.000 Искам да знаеш, че ти си сърцето на моя храм от мисли… 02:19.000 --> 02:24.000 Така че, когато не можеш да си намериш място, ще укротя океанът за теб. 02:25.000 --> 02:29.000 В твоята печал, ще изсуша сълзите ти, 02:30.000 --> 02:38.000 и когато имаш нужда от мен, ще бъда любовта до теб, ще отстраня всичките ти страхове, 02:39.000 --> 02:43.000 ще отстраня всичките ти страхове, 02:44.000 --> 02:48.000 така че можеш да прогониш всичките си страхове… 02:52.000 --> 02:55.000 Мечтите нямат нищо общо с моята реалност, 02:57.000 --> 02:59.000 важен е аромата на кожата ти… 03:02.000 --> 03:09.000 Аз знам, че ние яздим надлъж по слънцето, чувствайки живота дълбоко в нас… 03:45.000 --> 03:49.000 Така че, когато не можеш да си намериш място, ще укротя океанът за теб! 03:50.000 --> 03:54.000 В твоята печал, ще изсуша сълзите ти,.. 03:55.000 --> 04:03.000 и когато имаш нужда от мен, ще бъда любовта до теб, ще отстраня всичките ти страхове… 04:04.000 --> 04:08.000 ще отстраня всичките ти страхове… 04:09.000 --> 04:13.000 ще отстраня всичките ти страхове… 04:14.000 --> 04:18.000 ще отстраня всичките ти страхове… 04:19.000 --> 04:24.000 Можеш да прогониш всичките си страхове…