WEBVTT 00:00.000 --> 02:37.000 Доообрее !!! :D:D 02:37.000 --> 03:09.000 За още яки клипове посетете профила на diakoff