WEBVTT 00:06.000 --> 00:12.000 Дръж ме в прегръдката си 00:13.000 --> 00:21.000 Говори ми за безбройните си мечти 00:23.000 --> 00:25.000 Кажи ми тайни 00:26.000 --> 00:34.000 Остави, остави времето просто да тече 00:35.000 --> 00:40.000 Защото сега те докосвам 00:42.000 --> 00:47.000 Тук си и започвам да мога 00:49.000 --> 00:54.000 Колко желаех да те намеря 00:56.000 --> 01:01.000 Обичай ме колкото можеш! 01:02.000 --> 01:04.000 Защото е трудно без това 01:05.000 --> 01:07.000 Тежка е самотата 01:08.000 --> 01:10.000 Не я понася сърцето 01:11.000 --> 01:14.000 Обичай ме за да могат 01:15.000 --> 01:17.000 истините да ме болят 01:18.000 --> 01:20.000 В абсурден свят 01:21.000 --> 01:25.000 Да издържа, да оцелея 01:26.000 --> 01:30.000 Обичай ме, колкото можеш 01:31.000 --> 01:33.000 Опознай ме, живей ме 01:34.000 --> 01:36.000 Говори ми, питай ме 01:37.000 --> 01:40.000 Дразни ме, смей се 01:41.000 --> 01:43.000 И ако, както се казва, не трае дълго 01:44.000 --> 01:46.000 Наистина завинаги 01:47.000 --> 01:53.000 Искам малко, макар само тази вечер... 01:55.000 --> 02:00.000 Да ме обичаш! 02:04.000 --> 02:10.000 Погледни ме, преживях много 02:11.000 --> 02:18.000 Дръж ме, търсих прегръдка с векове 02:20.000 --> 02:24.000 Да си отдъхна в съня 02:26.000 --> 02:30.000 Тук си и така сега живея 02:31.000 --> 02:33.000 Благодаря ти! 02:34.000 --> 02:39.000 Обичай ме колкото можеш 02:40.000 --> 02:43.000 Защото е трудно без това 02:44.000 --> 02:45.000 Тежка е самотата 02:46.000 --> 02:49.000 Не я понася сърцето 02:50.000 --> 02:52.000 Обичай ме за да могат 02:53.000 --> 02:55.000 истините да ме болят 02:56.000 --> 02:59.000 В абсурден свят 03:00.000 --> 03:03.000 Да издържа, да оцелея 03:04.000 --> 03:08.000 Обичай ме, колкото можеш! 03:09.000 --> 03:11.000 Опознай ме, живей ме 03:12.000 --> 03:14.000 Говори ми, питай ме 03:15.000 --> 03:18.000 Дразни ме, смей се 03:19.000 --> 03:21.000 И ако, както се казва, не трае дълго 03:22.000 --> 03:25.000 Наистина завинаги 03:26.000 --> 03:32.000 Искам малко, макар само тази вечер 03:34.000 --> 03:39.000 Да ме обичаш...