WEBVTT 00:24.000 --> 00:30.000 ЗОРБА ГЪРКА 01:11.000 --> 01:13.000 Внимавай! 01:16.000 --> 01:18.000 КНИГИ 01:48.000 --> 01:50.000 За Крит! 01:52.000 --> 01:54.000 Извинете ме. 01:56.000 --> 01:59.000 Казва, че ще има буря и корабът трябва да чака. 02:01.000 --> 02:03.000 Колко време? - Кой знае?! 03:51.000 --> 03:53.000 Пътувате, значи. 03:53.000 --> 03:55.000 Закъде, ако мога да попитам? 03:57.000 --> 03:58.000 На Крит. 03:58.000 --> 04:01.000 Ще останете дълго там, нали? 04:02.000 --> 04:03.000 Откъде знаете? 04:03.000 --> 04:08.000 Гледах ви с всички тези куфари под дъжда... Смешна картинка. 04:11.000 --> 04:13.000 Вие сте ми симпатичен. 04:15.000 --> 04:17.000 Вземете ме със себе си. Моля ви! 04:17.000 --> 04:19.000 Да ви взема ли?! 04:20.000 --> 04:23.000 Защо? - Защо ли? 04:23.000 --> 04:28.000 Не може ли човек да направи нещо, без да пита "защо"? Ей така, за нищо. 04:28.000 --> 04:32.000 Добре де, вземете ме за готвач. Мога да готвя супи... 04:32.000 --> 04:34.000 Нали обичате супи? 04:34.000 --> 04:37.000 Ще обичате, я, нали сте англичанин! 04:37.000 --> 04:39.000 Наполовина. - Така ли? 04:39.000 --> 04:42.000 Баща ми беше грък, но съм роден в Англия. 04:42.000 --> 04:44.000 Все тая. 04:46.000 --> 04:48.000 С Ваше позволение... 04:52.000 --> 04:54.000 Я виж ти! 04:55.000 --> 04:57.000 "Вирджиния". 05:04.000 --> 05:06.000 Не, благодаря Ви. - Моля Ви! 05:10.000 --> 05:11.000 Задръжте пакета. 05:11.000 --> 05:13.000 Само една. 05:34.000 --> 05:36.000 Готвач ли сте? 05:36.000 --> 05:38.000 Ако ви е необходим готвач. 05:40.000 --> 05:44.000 Всъщност, питах Ви какво работите? 05:44.000 --> 05:48.000 Чуйте го само! Имам ръце, крака, глава... Те си знаят работата. 05:49.000 --> 05:51.000 Кой съм аз, че да избирам? 05:51.000 --> 05:53.000 Какво работехте напоследък? 05:53.000 --> 05:59.000 В една мина. Добър миньор съм, защото имам нос за металите. 05:59.000 --> 06:02.000 Но пребих началството и ме изритаха. 06:13.000 --> 06:17.000 Нервен съм заради лодката, ще трябва... 06:17.000 --> 06:18.000 Аз ще разпитам. 06:18.000 --> 06:21.000 Не, благодаря Ви, ще се оправя. 06:28.000 --> 06:31.000 А може да отидем заедно и да питате вместо мен. 06:31.000 --> 06:36.000 Разбира се. Дайте на мен. - Не, благодаря, ще ги нося. 06:49.000 --> 06:51.000 Каза, че тръгва в 10 ч. 06:52.000 --> 06:54.000 Та това е след три часа! По дяволите! 06:55.000 --> 06:58.000 Много ли бързате? - Не. 06:58.000 --> 07:00.000 Тогава нямате грижа, елате. 07:08.000 --> 07:11.000 Поръчвам ром. 07:11.000 --> 07:14.000 Бих си поръчал само чай, ако не възразявате. 07:20.000 --> 07:23.000 А вие с какво се занимавате? 07:23.000 --> 07:26.000 Ами аз... Писател съм. 07:27.000 --> 07:29.000 Ще прощавате, ама и на такъв приличате. 07:29.000 --> 07:32.000 Какво пишете? Любовни истории ли? 07:32.000 --> 07:37.000 Не, поезия, есета... 07:37.000 --> 07:39.000 Това пък какво е? 07:40.000 --> 07:42.000 Ами есета. 07:43.000 --> 07:47.000 Прекалено много мислите, това не е добре. 07:47.000 --> 07:50.000 Умните хора и бакалите мерят всичко. 07:50.000 --> 07:54.000 Ако аз бях на ваше място, бих ви казал ясно: 07:54.000 --> 07:57.000 "Зорба, ела с мен" или "Зорба, не идвай". 07:57.000 --> 07:58.000 Зорба ли? 07:59.000 --> 08:02.000 Това съм аз, Алексис Зорба. 08:02.000 --> 08:07.000 Имам и други имена, ако питате. - Да, любопитно ми е. 08:08.000 --> 08:10.000 Викат ми "Спагети", щото съм дълъг. 08:10.000 --> 08:13.000 А, и "Калифорнията" - бил съм в Америка. 08:14.000 --> 08:17.000 И "Напаст" - където и да се появя, развалям всичко. 08:17.000 --> 08:19.000 За Ваше здраве. 08:41.000 --> 08:43.000 Слушай го този хищник, морето... 08:46.000 --> 08:49.000 То прави жените вдовици. 08:51.000 --> 08:52.000 Какво държите там? 08:53.000 --> 08:54.000 Дрехи ли? 08:55.000 --> 08:58.000 Все задавате едни умни въпроси... 08:59.000 --> 09:02.000 Това е моето сантури. - Какво? 09:02.000 --> 09:04.000 Сантурито ми. 09:06.000 --> 09:08.000 Свири най-чудната музика. 09:09.000 --> 09:12.000 Винаги го нося със себе си. 09:16.000 --> 09:20.000 А вие какво ще търсите на Крит, ако смея да попитам? 09:21.000 --> 09:24.000 Имам някакъв имот там, земя на баща ми. 09:24.000 --> 09:26.000 И ще пишете ли? 09:27.000 --> 09:29.000 Не точно... 09:30.000 --> 09:32.000 А какво по-точно? 09:32.000 --> 09:35.000 От месеци не съм написал и ред. 09:40.000 --> 09:44.000 В онези земи има една стара мина. 09:45.000 --> 09:48.000 Лигнитна. - Ясно. Лигнитни въглища. 09:49.000 --> 09:51.000 От години е бездействаща. 09:51.000 --> 09:53.000 А защо? 09:54.000 --> 09:56.000 Позволих да стане така. 09:57.000 --> 10:01.000 Сега обаче искате да заработи ли? 10:01.000 --> 10:03.000 Ако е възможно... 10:04.000 --> 10:06.000 Да, искам. 10:08.000 --> 10:10.000 Трябва! 10:33.000 --> 10:35.000 Накъде се накланя? 10:35.000 --> 10:39.000 Моля?! - Везната, дето претегля. 10:39.000 --> 10:42.000 В полза на Зорба, или против него? 10:43.000 --> 10:45.000 Ами, мислех си... 10:47.000 --> 10:49.000 Онази мина... 10:49.000 --> 10:54.000 Не съм много състоятелен, ще ми трябва опитен човек. 10:55.000 --> 10:58.000 Така че... - Какво? 10:59.000 --> 11:00.000 Макар, че... 11:01.000 --> 11:04.000 Не Ви познавам много добре. 11:05.000 --> 11:08.000 Това, което правя, е чиста лудост. 11:11.000 --> 11:13.000 Казвам "да". 11:13.000 --> 11:15.000 "Да" ли? 11:16.000 --> 11:18.000 Да! 11:20.000 --> 11:22.000 Да си стиснем ръцете. 11:25.000 --> 11:30.000 Вие сте истински късметлия. Захване ли се Зорба, 11:30.000 --> 11:32.000 никоя мина не може да му се опъне. 11:32.000 --> 11:35.000 Ще е чудесно да запретнем ръкави. 11:35.000 --> 11:38.000 Ще е от полза и за селото, чух, че било бедно. 11:39.000 --> 11:41.000 Ще направим всички щастливи! 11:43.000 --> 11:44.000 А ще бъде и забавно. 11:45.000 --> 11:48.000 Ще плуваме, ще пием вино... 11:49.000 --> 11:51.000 А ти ще свириш на сантури. 11:57.000 --> 11:59.000 Какво има? 12:00.000 --> 12:02.000 Заради сантурито. 12:02.000 --> 12:05.000 Трябва да се споразумеем, иначе няма да дойда. 12:06.000 --> 12:08.000 Докато съм на работа, твой роб съм. 12:08.000 --> 12:14.000 Но за свирнята и пеенето, сам съм си господар. 12:15.000 --> 12:17.000 В какъв смисъл? 12:17.000 --> 12:19.000 Свободен съм. 12:21.000 --> 12:23.000 Ти... 12:23.000 --> 12:25.000 Ще подпишеш ли? 12:27.000 --> 12:29.000 Подписвам. 12:33.000 --> 12:36.000 Тук. - Но не пия ром. 12:36.000 --> 12:40.000 Този път ще пиеш. Да започнем както подобава. 12:40.000 --> 12:42.000 Бог да ни благослови. 12:43.000 --> 12:46.000 И дяволът, началство. 13:58.000 --> 14:00.000 Харесва ли ти, шефе? 14:00.000 --> 14:02.000 Не. 14:49.000 --> 14:51.000 Добре ли си? 14:51.000 --> 14:53.000 И още как. 14:54.000 --> 14:56.000 Вземи. 14:57.000 --> 15:00.000 Благодаря, шефе. 15:04.000 --> 15:07.000 Приятелят ти ще те търси. 15:09.000 --> 15:13.000 Ти така и не ми каза - женен ли си? 15:15.000 --> 15:19.000 Не съм ли мъж? Мъжът не е ли глупаво създание? 15:19.000 --> 15:24.000 Мъж съм. И аз се жених. 15:24.000 --> 15:29.000 Жена, деца, къща - всичко! 15:30.000 --> 15:32.000 Пълна катастрофа. 15:33.000 --> 15:35.000 Какво стана с тях? 15:36.000 --> 15:38.000 Бъди човек, остави ме. 15:39.000 --> 15:41.000 Не ме карай да говоря. 15:43.000 --> 15:45.000 Ами ти? 15:45.000 --> 15:47.000 Аз съм ерген. 15:47.000 --> 15:51.000 Причината сигурно е в многото книги. 15:53.000 --> 15:56.000 Виж! Делфин! 15:58.000 --> 16:00.000 Ами... да. 16:00.000 --> 16:05.000 Ама що за човек си ти? И делфини ли не харесваш?! 17:30.000 --> 17:32.000 КНИГИ 17:38.000 --> 17:42.000 Дано намерим къде да отседнем. - Ще, ще. 17:42.000 --> 17:44.000 Гостоприемството на Крит е прочуто. 18:18.000 --> 18:22.000 Г-н Напаст, дръжте се прилично. Няма да започваме нова война. 18:22.000 --> 18:27.000 Началство, докато наоколо има вдовица, нямаш грижи. 18:53.000 --> 18:56.000 Какво казват те? - Всички ни канят да останем. 18:59.000 --> 19:02.000 Г-жа Хортенз ви кани в хотела й. 19:04.000 --> 19:06.000 Г-жа Хортенз ли? 19:06.000 --> 19:07.000 Коя е тя? 19:07.000 --> 19:10.000 Коя е г-жа Хортенз? - Французойка. 19:10.000 --> 19:12.000 Тя държи хотел. 19:13.000 --> 19:15.000 Аз съм Маврандони. 19:15.000 --> 19:18.000 Най-сетне пристигнахте. Добре дошли. 19:18.000 --> 19:21.000 Радвам се. Получихте ли писмото ми? - Да. 19:21.000 --> 19:24.000 Г-н Маврандони се грижеше за земята ни. 19:24.000 --> 19:28.000 Тази госпожа... Вдовица ли е? 19:28.000 --> 19:31.000 Колко косъма виждаш на главата ми? 19:31.000 --> 19:35.000 От толкова мъже и тя е вдовица! 20:21.000 --> 20:23.000 Добър ден! 20:25.000 --> 20:27.000 Добър ден. 20:28.000 --> 20:30.000 Добре дошли, господа. 20:33.000 --> 20:36.000 Огромно удоволствие е за нас. 20:44.000 --> 20:46.000 Две легла, госпожо. 20:46.000 --> 20:48.000 Без дървеници! 20:49.000 --> 20:53.000 При мадам Хортенз няма дървеници. 20:57.000 --> 20:59.000 Признай, че е едричък, шефе. 20:59.000 --> 21:02.000 Но го врътка добре. 21:05.000 --> 21:07.000 Насам! 21:46.000 --> 21:51.000 Казват, че това е моят голям успех. 21:52.000 --> 21:57.000 Може да не ви се вярва, но бях много известна актриса. 21:58.000 --> 22:02.000 Имах участия в най-шикозните кабарета. 22:05.000 --> 22:10.000 Спях в копринени завивки с истинска дантела. 22:10.000 --> 22:14.000 Началство, покани я на танц. - Какво?! 22:14.000 --> 22:17.000 Направи този ход. Ощипи я! - Не. 22:17.000 --> 22:19.000 Въпрос на възпитание е. 22:20.000 --> 22:22.000 Какво има? 22:22.000 --> 22:24.000 Би искал да танцува с теб. 22:24.000 --> 22:27.000 Но е доста свенлив. 22:28.000 --> 22:30.000 Може би мадам е уморена. 22:30.000 --> 22:32.000 Ни най-малко! 22:32.000 --> 22:34.000 Нали не си? 22:36.000 --> 22:38.000 Хайде. 23:44.000 --> 23:49.000 Тези критяни са толкова неблагодарни! 23:49.000 --> 23:52.000 Не плачи, мъничката ми кокошчица. 23:52.000 --> 23:57.000 Щяха да измрат, ако не бях аз, за никъде не са без мен. 23:57.000 --> 23:59.000 Знам, знам... 24:00.000 --> 24:03.000 Не ми пускай ръце. - Мадам. 24:04.000 --> 24:06.000 Чакай! 24:16.000 --> 24:19.000 Шефе, имаш ли кибрит? 24:22.000 --> 24:24.000 Мадам. 24:32.000 --> 24:35.000 Знаете ли как се оказах в Крит? 24:36.000 --> 24:41.000 С британската флота. 24:41.000 --> 24:44.000 Бях влюбена в един адмирал. 24:44.000 --> 24:47.000 Където и да отиде, следвах го. 24:48.000 --> 24:51.000 И точно тук срещнах другите трима. 24:52.000 --> 24:54.000 Кои други трима? 24:54.000 --> 24:56.000 Адмирали, как кои?! 24:57.000 --> 25:02.000 Французина, италианеца и руснака. 25:03.000 --> 25:07.000 Какви красавци бяха, тези мои четирима адмирали! 25:07.000 --> 25:11.000 Напети със златните си еполети и всички тия пера... 25:12.000 --> 25:15.000 Като прекрасни едри петлета! 25:15.000 --> 25:20.000 А какви бради само... Меки, къдрави, ухаещи на парфюм... 25:21.000 --> 25:26.000 Слава Богу, ползваха различни парфюми, не ги бърках... 25:26.000 --> 25:28.000 Дори в тъмното. 25:34.000 --> 25:37.000 Мъничката ми кокошчица... Пийни си. 25:40.000 --> 25:45.000 Мила, моя кралице, продължавай. - Да. 25:49.000 --> 25:52.000 Аз и моите адмирали... 25:52.000 --> 25:54.000 Седяхме на горната палуба. 25:54.000 --> 25:57.000 Облечени... съвсем неофициално. 25:59.000 --> 26:02.000 Разисквахме политиката! 26:02.000 --> 26:04.000 При това много сериозно. 26:07.000 --> 26:12.000 Непрекъснато ме заливаха с шампанско, за да ме освежат! 26:14.000 --> 26:16.000 Беше горещо, беше през лятото. 26:17.000 --> 26:20.000 По онова време в Крит 26:20.000 --> 26:23.000 имаше сериозни размирици. 26:24.000 --> 26:26.000 Революция или нещо подобно. 26:27.000 --> 26:33.000 Виждах с бинокъла си горките дребни критяни 26:33.000 --> 26:37.000 как търчат из планините, размахали някакви знамена. 26:37.000 --> 26:39.000 Четиримата ми адмирали... 26:39.000 --> 26:42.000 Искаха да открият огън по тях. 26:42.000 --> 26:46.000 Но аз се хвърлих по средата. 26:46.000 --> 26:48.000 Хванах италианеца за брадата. 26:49.000 --> 26:51.000 Така де, с него бях най-близка. 26:51.000 --> 26:53.000 И заридах: 26:53.000 --> 26:57.000 "Престанете! Не може да ги убивате!" 26:57.000 --> 27:02.000 Моля те, Канаваро. Канаваро, мио, никакво бум-бум. 27:02.000 --> 27:05.000 Канаваро ли? Това пък какво е?! 27:05.000 --> 27:08.000 А ти какво си мислиш? 27:08.000 --> 27:12.000 Ами че той самият, Канаваро! 27:12.000 --> 27:14.000 Мили мой Канаваро. 27:15.000 --> 27:18.000 Продължавай, кокошчице. 27:18.000 --> 27:23.000 И отново, и отново... И така спрях стрелбата. 27:23.000 --> 27:26.000 А какво мислиш получих накрая? - Какво? 27:26.000 --> 27:28.000 Именно, какво! Ти ми кажи! 27:28.000 --> 27:30.000 Какво получавам... 27:31.000 --> 27:35.000 Нищичко! Никакви медали. 27:35.000 --> 27:39.000 Нищичко! - Моля те, спри, вече няма бум-бум. 27:45.000 --> 27:48.000 Вие смеете ли се? - Не, не. 27:50.000 --> 27:54.000 Присмива ми се! - Хубава работа, не, разбира се. 27:54.000 --> 27:57.000 Недей, не си отивай! 28:04.000 --> 28:07.000 Направихме нещо много лошо, началство. 28:08.000 --> 28:11.000 Горкото, слабо създание... 28:16.000 --> 28:19.000 Къде си?! Моята храбра героиня! 28:19.000 --> 28:21.000 Къде си? 28:22.000 --> 28:26.000 Буболина моя. 28:29.000 --> 28:32.000 Буболина... 28:35.000 --> 28:38.000 Махай се. 28:43.000 --> 28:48.000 Аз съм, твоят Канаваро. 28:49.000 --> 28:52.000 Хубав Канаваро си ми ти?! 28:52.000 --> 28:54.000 Без пера... 28:54.000 --> 28:57.000 Без брада... 28:58.000 --> 29:02.000 Ето, издухай нослето, Буболино моя. 29:06.000 --> 29:09.000 Какво е това "Буболина"? 29:09.000 --> 29:14.000 Била е прочута героиня от войната против турците. Нали, шефе? 29:14.000 --> 29:18.000 Да, мадам, била е точно като Вас. 29:18.000 --> 29:20.000 Истински морски пират. 29:20.000 --> 29:22.000 Видя ли? 29:23.000 --> 29:25.000 Да... 29:25.000 --> 29:29.000 Ама и аз бях. Бих се гърди срещу гърди... 29:30.000 --> 29:34.000 После дойдоха лоши времена. 29:34.000 --> 29:37.000 Сключиха мир. 29:37.000 --> 29:41.000 И корабът трябваше да отплава. 29:43.000 --> 29:45.000 "Ами аз?", ридаех аз. 29:45.000 --> 29:49.000 "Какво ще стане с мен сега?", питах. 29:50.000 --> 29:53.000 Четворна вдовица.