WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 превод и субтитри МИЛЕНА® Abba - I Have A Dream / ИМАМ ЕДНА МЕЧТА 00:14.000 --> 00:30.000 Имам мечта, една песен да изпея Да ми помага да се справям с всичко 00:33.000 --> 00:50.000 Дори и да не успееш да видиш чудото в една фантазия, ти имаш бъдеще 00:52.000 --> 01:01.000 Вярвам в ангели... Във всичко виждам нещо добро 01:02.000 --> 01:10.000 Вярвам в ангели, Когато знам, че е дошло моето време 01:11.000 --> 01:18.000 Ще вървя срещу течението - ИМАМ МЕЧТА 01:20.000 --> 01:38.000 Имам една мечта- фантазия, Помага ми в реалността ... 01:39.000 --> 01:56.000 И моята цел си струва лутането през мрака, още една миля... 01:58.000 --> 02:07.000 Вярвам в ангели... Във всичко виждам нещо добро 02:08.000 --> 02:16.000 Вярвам в ангели, Когато знам, че е дошло моето време 02:17.000 --> 02:25.000 Ще вървя срещу течението - ИМАМ МЕЧТА 02:26.000 --> 02:35.000 Ще вървя срещу течението - ИМАМ МЕЧТА 02:55.000 --> 03:12.000 Имам мечта, една песен да изпея Да ми помага да се справям с всичко 03:14.000 --> 03:31.000 Дори и да не успееш да видиш чудото в една фантазия, ти имаш бъдеще 03:32.000 --> 03:42.000 Вярвам в ангели... Във всичко виждам нещо добро... 03:43.000 --> 03:51.000 Вярвам в ангели, Когато знам, че е дошло моето време... 03:53.000 --> 03:58.000 Ще вървя срещу течението - ИМАМ МЕЧТА 04:00.000 --> 04:12.000 Ще вървя срещу течението - ИМАМ МЕЧТА