WEBVTT 00:19.000 --> 00:22.000 Казваш , че си гледала филм . 00:23.000 --> 00:25.000 Лъжеш ... знам , че била си с него . 00:26.000 --> 00:29.000 Казваш ... кълна се в всичко 00:30.000 --> 00:33.000 лъжеш ... толкова наивно ! 00:34.000 --> 00:37.000 Казваш , че ще направиш всичко 00:38.000 --> 00:40.000 само да не ме изгубиш . 00:41.000 --> 00:44.000 Лъжеш , докато ме целуваш по шията 00:45.000 --> 00:48.000 Лъжеш , така наивно и сладко . 00:49.000 --> 00:52.000 Ти ... докато ме целуваш 00:54.000 --> 00:56.000 ... по лицето 00:58.000 --> 01:03.000 под маската ... ме предаваш . 01:04.000 --> 01:07.000 Целуни ме , целуни ме и си ВЪРВИ ! 01:08.000 --> 01:11.000 На лицето ти ... измамата се вижда . 01:12.000 --> 01:14.000 И всяка част от твоето красиво тяло 01:16.000 --> 01:18.000 казва , че точно това искаш ! 01:19.000 --> 01:22.000 Целуни ме , целуни ме и си ВЪРВИ ! 01:23.000 --> 01:26.000 На лицето ти ... измамата се вижда . 01:27.000 --> 01:29.000 Тялото ти , още е горещо от чуждото докосване . 01:30.000 --> 01:34.000 Върви при него , ако още те желае ! 01:38.000 --> 01:46.000 превод и субтитри SANDI 01:48.000 --> 01:49.000 ... ЦЕЛУНИ МЕ ... 02:04.000 --> 02:10.000 Казваш , че ще направиш всичко само да не ме изгубиш . 02:11.000 --> 02:18.000 Лъжеш , докато ме целуваш по шията . Лъжеш , така наивно и сладко . 02:19.000 --> 02:22.000 Ти ... докато ме целуваш 02:24.000 --> 02:25.000 ... по лицето 02:28.000 --> 02:30.000 под маската ... 02:32.000 --> 02:33.000 ... ме предаваш . 02:34.000 --> 02:37.000 Целуни ме , 02:38.000 --> 02:41.000 На лицето ти ... измамата се вижда . 02:42.000 --> 02:44.000 И всяка част от твоето красиво тяло 02:45.000 --> 02:48.000 казва , че точно това искаш ! 02:49.000 --> 02:52.000 Целуни ме , целуни ме и си ВЪРВИ ! 02:53.000 --> 02:56.000 На лицето ти ... измамата се вижда . 02:57.000 --> 02:59.000 Тялото ти , още е горещо от чуждото докосване . 03:00.000 --> 03:03.000 Върви при него , ако още те желае ! 03:07.000 --> 03:08.000 ... ЦЕЛУНИ МЕ ... 03:16.000 --> 03:19.000 Върви при него , ако още те желае ! 03:25.000 --> 03:26.000 ... ЦЕЛУНИ МЕ ... 03:33.000 --> 03:34.000 ... ЦЕЛУНИ МЕ ...