WEBVTT 00:00.000 --> 04:17.000 Човека на инжекцията !!! изверг :Д