WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 BG SUB: KRISTEN_STEWART 00:04.000 --> 00:07.000 Sevyn Streeter - How Bad Do You Want It 00:20.000 --> 00:34.000 O, Да .. /х 8 00:35.000 --> 00:38.000 .. Светът се върти около живота, който си избрах .. 00:38.000 --> 00:41.000 .. Какво следва, наистина никога не съм знаела .. 00:41.000 --> 00:48.000 .. Милиони метри за изминаване. Ако стрелят с пистолети - готова съм за война .. 00:49.000 --> 00:51.000 .. Защото аз никога не бягам от този, който почука на вратата ми .. 00:51.000 --> 00:55.000 .. Никога не обръщам внимание на този, който ми каже НЕ .. 00:55.000 --> 01:03.000 .. Ще взема короната ТИ ! Ще превзема града ТИ. Така, че по-добре бъди нащрек. Така, че по-добре бъди ГОТОВ! .. 01:03.000 --> 01:10.000 .. Ако небето започне да пропада .. И светът спре да се върти .. О, да .. 01:10.000 --> 01:15.000 .. Даде ли всичко от себе си ? .. По-добре дай всичко от себе си! .. 01:17.000 --> 01:25.000 .. Защото ако искаш да се движиш с МЕН .. О, да .. Карай ме да се чувствам жива, СКЪПИ ! .. 01:25.000 --> 01:30.000 Така, че ако искаш да се движиш с МЕН .. О, да .. Ако наистина искаш да се движиш с МЕН .. 01:30.000 --> 01:34.000 .. С МЕН /х10 01:34.000 --> 01:38.000 ПОКАЖИ МИ ... КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 01:44.000 --> 01:48.000 О, да .. /х3 01:48.000 --> 01:50.000 КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 01:50.000 --> 01:57.000 .. Приближавайки всичко това .. Преследвайки златото .. Горещината зад волана .. НИКОГА НЕ ГУБЯ КОНТРОЛ ! .. 01:57.000 --> 02:03.000 .. Слънцето залязва .. Пада нощта .. Движа се свободно и диво на воля .. Правя, каквото си поискам .. 02:03.000 --> 02:07.000 .. Защото аз никога не бягам от този, който почука на вратата ми .. 02:07.000 --> 02:10.000 .. Никога не обръщам внимание на този, който ми каже НЕ .. 02:10.000 --> 02:17.000 .. Ще взема короната ТИ ! Ще превзема града ТИ. Така, че по-добре бъди нащрек. Така, че по-добре бъди ГОТОВ! .. 02:17.000 --> 02:25.000 .. Ако небето започне да пропада .. И светът спре да се върти .. О, да .. 02:25.000 --> 02:30.000 .. Даде ли всичко от себе си ? .. По-добре дай всичко от себе си! .. 02:33.000 --> 02:39.000 .. Защото ако искаш да се движиш с МЕН .. О, да .. Накарай ме да се чувствам ЖИВА, СКЪПИ ! .. 02:39.000 --> 02:45.000 Така, че ако искаш да се движиш с МЕН .. О, да .. Ако наистина искаш да се движиш с МЕН .. 02:45.000 --> 02:49.000 .. С МЕН /х10 02:49.000 --> 02:53.000 ПОКАЖИ МИ ... КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 02:57.000 --> 02:59.000 КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 02:59.000 --> 03:04.000 О, да .. /х3 03:04.000 --> 03:06.000 КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 03:07.000 --> 03:20.000 По-добре ми покажи сега .. Преди времето ти да е изтекло .. 03:24.000 --> 03:27.000 ПОКАЖИ МИ ... КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 03:32.000 --> 03:34.000 КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 03:34.000 --> 03:37.000 О, да .. /х3 03:37.000 --> 03:41.000 ПОКАЖИ МИ ... КОЛКО СТРАШНО ИСКАШ ДА БЪДЕ ? 03:43.000 --> 03:45.000 BG SUB: KRISTEN_STEWART