WEBVTT 00:53.000 --> 01:00.000 Виждаш ли това, което виждам? 01:00.000 --> 01:12.000 Виждам 7 милиарда души на Земята 01:12.000 --> 01:21.000 Виждам 30,000 деца, които умират от глад всеки ден 01:21.000 --> 01:30.000 Виждам полуголи супер модели, които експлоатират тялото и продават душите си 01:30.000 --> 01:41.000 Виждам храна за над 1,000,000 паунда , която се изхвърля всеки ден 01:41.000 --> 01:50.000 Виждам десетилетия на нечовешки и деградивни телевизионни предавания и филми 01:50.000 --> 01:59.000 Виждам кърваво злато и убийства за пари, собственост и власт 01:59.000 --> 02:08.000 Виждам 100 000 токсични години за обеднен уран 02:08.000 --> 02:17.000 Виждам как се изсмуква кръв от земята за петрол 02:17.000 --> 02:27.000 Виждам, 4 милиарда човека, които живеят на земята в илюзията 02:27.000 --> 02:36.000 Виждам корпоративната престъпност, която работи само за индивидуалната си парична печалба 02:36.000 --> 02:45.000 Виждам военни индустриални комплекси, които сеят из света геноцид 02:45.000 --> 02:57.000 Виждам 4.0 милиарда паунда за токсични промишлени замърсявания всяка година 02:57.000 --> 03:10.000 ВИЖДАШ ЛИ ТОВА, КОЕТО ВИЖДАМ? 03:10.000 --> 03:19.000 Виждам, причинени от човека болести да се разпространяват чрез фармацевтичните компании 03:19.000 --> 03:28.000 Виждам, дисхармония, объркване, смърт и измама 03:28.000 --> 03:39.000 Виждам 2 милиарда перфектно работещи мобилни телефони да се изхвърлят всяка година 03:39.000 --> 03:48.000 Виждам частен глобален банков картел да печата валути за да контролира масите 03:48.000 --> 03:58.000 Виждам 50% от данъците в САЩ , да се изразходват за военна употреба 03:58.000 --> 04:09.000 Виждам частни корпорации, които притежават и управляват 51% от всичко на земята 04:09.000 --> 04:17.000 Виждам правителствата да лъскат обувките на тези частни корпорации 04:17.000 --> 04:26.000 Виждам огромна корпоративна експлоатация на природните ресурси и отпадъци... 04:26.000 --> 04:35.000 Виждам корпоративна планета и планирано остаряване 04:35.000 --> 04:45.000 Виждам как флуорида замърсява водоснабдяването и как бързо водата намалява 04:45.000 --> 04:54.000 Виждам корпоративна реклама, пред очите на света всеки ден 04:54.000 --> 05:03.000 Виждам, океаните и моретата изнасилвани за ненужно потребление и печалба 05:03.000 --> 05:12.000 Виждам, че 80% от оригиналните гори на планетата вече са си изчезнали 05:12.000 --> 05:23.000 Виждам хора живеещи в системата, чийто живот се основава само на потреблението и на материалното.Не на родителството, не на познанията и не на Свобо 05:23.000 --> 05:33.000 Виждам 100,000 синтетични токсични химикали да се смесват с органични съединения, за да се създадат отровни храни, стоки и продукти 05:33.000 --> 05:42.000 Виждам дечица, които с отрязани пръсти и ръце , насилствено работят в мините за диаманти 05:42.000 --> 05:50.000 Виждам само 1% от населението, над останалите 99% , които не живеят единствено за временна лична изгода 05:50.000 --> 06:01.000 Виждам че световна икономическа система няма друг избор, освен да бъде изоставена 06:03.000 --> 06:17.000 Можете да игнорирате РЕАЛНОСТТА, но не можете да пренебрегнете последиците от пренебрегването на РЕАЛНОСТТА - Ayn Rand- 06:37.000 --> 06:42.000 Хората не трябва да се страхуват от своето правителство, правителството трябва да се страхува от своите хора!