WEBVTT 00:01.000 --> 00:04.000 Всичко което правя го правя за теб! Paul Young - Еverytime you go away