WEBVTT 00:01.000 --> 00:08.000 В това видео ще ви покажа как да се набирате бавно и под бавно имам предвид със сила а не тласък 00:13.000 --> 00:16.000 Ако можете да правите нормални резки ,това е голямо приемущество 00:21.000 --> 00:23.000 (Също така набиранията трябва да са доста лесни за вас) 00:24.000 --> 00:25.000 Добре, да започваме ! 00:26.000 --> 00:26.000 Започвате от най-високото 00:28.000 --> 00:29.000 И просто се оставете гравитацията да ви издърпа надолу 00:43.000 --> 00:44.000 Единственото нещо което определя дали ще се провалите.. 00:49.000 --> 00:49.000 или успеете.. 00:55.000 --> 00:56.000 е как ще се захванете за лоста 00:59.000 --> 00:59.000 неуспешно 01:03.000 --> 01:04.000 успешно 01:17.000 --> 01:18.000 този мускул трябва да е над лоста 01:20.000 --> 01:21.000 лоста не е на дланта а на китката 02:04.000 --> 02:07.000 надявам се това да е помогнало