WEBVTT 00:04.000 --> 00:06.000 ( Fifty Shades Of Grey )•°♥°•☼ ◦•♥°•( Петдесет нюанса сиво) 00:14.000 --> 00:17.000 You make it look like it’s magic! Ти го правиш да изглежда като че ли е магия! 00:18.000 --> 00:19.000 O, yeah... О, да... 00:20.000 --> 00:25.000 I see nobody, nobody but you, you, you... Не виждам никого... никого... освен теб, теб, теб... 00:27.000 --> 00:29.000 I'm never confused! Никога не съм смутен! 00:30.000 --> 00:31.000 Hey, hey Хей, хей! 00:32.000 --> 00:35.000 I'm so used to being used... Толкова съм свикнал да бъда използван... 00:36.000 --> 00:41.000 So I love when you call unexpected... Така че обичам, когато се обаждаш неочаквано... 00:42.000 --> 00:46.000 Cause I hate when the moment's expected... Защото мразя момента на очакването... 00:47.000 --> 00:50.000 So I'ma care for you, you, you... Затова аз ще се погрижа за теб, теб, теб... 00:53.000 --> 00:58.000 I'ma care for you, you, you, you, yeah! Аз ще се погрижа за теб, теб, теб, теб, да! 01:00.000 --> 01:02.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 01:03.000 --> 01:05.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 01:06.000 --> 01:08.000 And you deserve it! И ти го заслужаваш! 01:09.000 --> 01:11.000 The way you work it... Начинът, по който го правиш.... 01:12.000 --> 01:14.000 Cause girl you earned it! Защото, момиче, ти го заслужи! 01:15.000 --> 01:16.000 Girl you did! Момиче, ти го направи! 01:17.000 --> 01:17.000 Shit! Страхотна си! 01:18.000 --> 01:22.000 Girl you earned it! Момиче, ти го заслужи! 01:26.000 --> 01:29.000 You know our love would be tragic... Знаеш, че нашата любов би била трагична... 01:30.000 --> 01:31.000 Oh, yeah... О, да... 01:32.000 --> 01:38.000 So you don't pay it, don't pay it no mind but you! Така че не обръщай внимание, не обръщай внимание, нищо няма значение, само ти! 01:39.000 --> 01:41.000 We live with no lies! Ние живеем без лъжи! 01:48.000 --> 01:53.000 So I love when you call unexpected... Така че обичам, когато се обаждаш неочаквано... 01:54.000 --> 01:58.000 Cause I hate when the moment's expected... Защото мразя момента на очакването... 02:12.000 --> 02:13.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 02:14.000 --> 02:14.000 Girl you're perfect!!! Момиче, ти си перфектна!!! 02:15.000 --> 02:16.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 02:18.000 --> 02:19.000 And you deserve it! И ти го заслужаваш! 02:21.000 --> 02:22.000 The way you work it... Начинът, по който го правиш.... 02:23.000 --> 02:23.000 The way you work it! Начинът, по който го правиш 02:24.000 --> 02:28.000 Cause girl you earned it! Защото, момиче, ти го заслужи! 02:30.000 --> 02:34.000 Girl you earned it! Момиче, ти го заслужи! 02:36.000 --> 02:38.000 On that lonely night... В онази усамотена нощ... 02:41.000 --> 02:44.000 But we felt the rush... Но ние почувствахме тръпката... 02:45.000 --> 02:50.000 It made us believe it there was only us... Това ни накара да вярваме, че има само нас... 02:59.000 --> 02:59.000 Shit! Страшно! 03:00.000 --> 03:04.000 ... inside... ... отвътре... 03:05.000 --> 03:05.000 Shit! Страшно! 03:06.000 --> 03:07.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 03:08.000 --> 03:08.000 ...girl you're perfect... ... момиче, ти си перфектна... 03:09.000 --> 03:09.000 ... always worth it... ... винаги си струваш... 03:10.000 --> 03:11.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 03:15.000 --> 03:15.000 The way you work it... Начинът, по който го правиш.... 03:18.000 --> 03:20.000 Cause girl you earned it! Защото, момиче, ти го заслужи! 03:30.000 --> 03:31.000 You deal! Ти се справяш! 03:33.000 --> 03:34.000 And I am in love! И аз съм влюбен! 03:39.000 --> 03:40.000 Like you! Харесвам те! 03:42.000 --> 03:43.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 03:45.000 --> 03:46.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 03:48.000 --> 03:49.000 And you deserve it! И ти го заслужаваш! 03:51.000 --> 03:52.000 How you turn me... Как ме преобърна... 03:54.000 --> 03:58.000 And I am in love! И аз съм влюбен! 03:59.000 --> 04:01.000 Girl! Момиче!