WEBVTT 00:12.000 --> 00:18.000 INVASIONSeason 1 Episode 13 00:18.000 --> 00:24.000 Превод : Perseida 00:45.000 --> 00:47.000 Здравей. какво правиш? 00:47.000 --> 00:50.000 Преглеждам филмите,киносалоните вече са отворени, 00:50.000 --> 00:52.000 смятам да заведа Джеси и Роуз, 00:53.000 --> 00:55.000 ако все още ми е разрешено да ги виждам. 00:56.000 --> 00:58.000 Защо да не ти е разрешено да ги виждаш? 00:59.000 --> 01:00.000 Защото ти ги изхвърли. 01:03.000 --> 01:06.000 Кира, просто им позволих да останатс баща си за известно време. 01:06.000 --> 01:07.000 Голяма работа! 01:08.000 --> 01:09.000 За мен е голяма работа. 01:09.000 --> 01:11.000 Беше и когато се оженихте сМериъл 01:11.000 --> 01:14.000 и означаваше много да се срещнас новите ми брат и сестра, 01:14.000 --> 01:17.000 а сега ти ги отпрати без да ме питашкак се чувствам. 01:20.000 --> 01:23.000 Татко, татко. 01:29.000 --> 01:31.000 Луис ми е оставил писмо вкутията. 01:31.000 --> 01:34.000 Луис? Липсващият заместник?- Звучи налудничаво. 01:35.000 --> 01:37.000 Мисли, че съм го предал. 01:38.000 --> 01:42.000 Това ли каза човека, който се обади?- Каза доста повече от това. 01:44.000 --> 01:48.000 Какво им става на всички?- Това е въпросът на деня. 01:48.000 --> 01:52.000 Луис претърпял ли е някакви промени? 01:52.000 --> 01:53.000 Какви промени? 01:54.000 --> 01:55.000 Знаеш какви. 02:00.000 --> 02:04.000 О, разбирам. Той е един от нас, нали? 02:04.000 --> 02:06.000 Боже.- Хибрид. 02:06.000 --> 02:09.000 Хибрид?- Така ги нарича Дейв, 02:09.000 --> 02:13.000 хибриди, наполовина човек,наполовина каквото и да е там, 02:13.000 --> 02:17.000 риба, извънземно, нещо подобно,не знам. 02:17.000 --> 02:20.000 Може би Луис е разстроен, че не симу дал упътване. 02:20.000 --> 02:22.000 Нямам упътване.- Но знаеш какво е 02:23.000 --> 02:25.000 да имаш "супер сили". 02:25.000 --> 02:27.000 Мога да стоя във водата почти половинчас без да си поемам въздух. 02:27.000 --> 02:33.000 След като мога да правя това,сигурно мога да правя и други неща. 02:34.000 --> 02:36.000 Освен да предам децата си. 02:37.000 --> 02:39.000 Не съм те карал да предадешдецата си. 02:39.000 --> 02:41.000 Не си. 02:41.000 --> 02:44.000 Само ми даде да разбера, че искашРъсел далеч от нашия живот, 02:44.000 --> 02:47.000 така че или му давам децата илище се отървеш от тях завинаги. 02:47.000 --> 02:50.000 Не съм казвал такова нещо.- Нямаше нужда. 02:51.000 --> 02:53.000 Мразя те. 02:53.000 --> 02:56.000 Заради това, Том.От доста време ни лъжеш 02:56.000 --> 03:00.000 Никога не съм те лъгал. Казах ти всичко,което знаех и когато го научих. 03:00.000 --> 03:02.000 Преди 9 години никой не ми едавал упътване. 03:02.000 --> 03:05.000 Нищо не ме е карало да живеяосвен теб. 03:05.000 --> 03:07.000 Много хора се промениха след урагана,Мериъл, 03:07.000 --> 03:09.000 Някои за добро, други не, нокакво означава всичко това? 03:09.000 --> 03:13.000 Нямам представа. Това, коетознам, е че те обичам. 03:13.000 --> 03:15.000 Как да те накарам да си спомниш това? 03:16.000 --> 03:18.000 Можеш да започнеш, като ми кажеш 03:18.000 --> 03:20.000 какво държиш заключено в килера. 03:23.000 --> 03:26.000 Тръгвам, ако някой се интересува. 03:27.000 --> 03:28.000 Приятна вечер, Кира. 06:11.000 --> 06:12.000 Ало? 06:25.000 --> 06:26.000 Ало? 06:26.000 --> 06:28.000 Всичко наред ли е, сър?- Не. 06:31.000 --> 06:32.000 Знаете ли къде се намирате? 06:33.000 --> 06:35.000 Хоумстад ... Болницата Хоумстад. 06:35.000 --> 06:38.000 А какъв ден сме днес?- Сряда. 06:41.000 --> 06:42.000 Кой ден сме? 06:46.000 --> 06:48.000 От колко време съм тук? 06:48.000 --> 06:50.000 Можете ли да ми кажете името си, сър? 06:52.000 --> 06:54.000 Трябва да видя жена си.- Името ви? 06:54.000 --> 06:56.000 Том Ъндърлей. Къде е жена ми? 06:59.000 --> 07:04.000 Чакайте...Чакайте...Какво правите? 07:04.000 --> 07:06.000 Докторът ще дойде скоро да ви прегледа. 07:06.000 --> 07:08.000 Не. Почакайте. 07:19.000 --> 07:21.000 <i>повечето от клетъчните антени</i> 07:21.000 --> 07:22.000 <i>вече работят,</i> 07:22.000 --> 07:24.000 <i>а "Светлина и електричество"- Флоридасъобщиха, че</i> 07:24.000 --> 07:28.000 <i>повече от 95% от всички домакинствавече имат захранване.</i> 07:28.000 --> 07:31.000 <i>От урагана насам много хора изразиханедоволство</i> 07:31.000 --> 07:33.000 <i>от твърде бавната реакция направителството,</i> 07:33.000 --> 07:36.000 <i>но вече можем да въздъхнем</i> 07:36.000 --> 07:38.000 <i>облекчено.</i> 07:51.000 --> 07:56.000 Ало? Има ли някой? 07:57.000 --> 07:59.000 Има ли някой? 07:59.000 --> 08:01.000 Ехо!? 08:05.000 --> 08:09.000 Г-н Ъндърлей. Аз съм д-р Фелд. 08:09.000 --> 08:10.000 Кои са тези момчета? 08:10.000 --> 08:12.000 Всичко е наред, г-н Ъндърлей. 08:13.000 --> 08:15.000 Кое е наред? 08:15.000 --> 08:17.000 Как се чувствате? 08:20.000 --> 08:22.000 Минали сте през сериозноизпитание. 08:22.000 --> 08:24.000 Имате късмет, че сте жив. 08:28.000 --> 08:29.000 Добре. 08:30.000 --> 08:35.000 Сега, можете ли да ми кажете,колко е три плюс четири? 08:35.000 --> 08:36.000 Какво?- Това е обичаен тест. 08:36.000 --> 08:38.000 Ще ми кажете ли колко е триплюс четири? 08:38.000 --> 08:40.000 Седем.- Добре. 08:46.000 --> 08:49.000 Просто проверявам реакцията викъм болка. 08:49.000 --> 08:51.000 Алергичен ли сте към някаквилекарства? 08:51.000 --> 08:52.000 Не. 08:52.000 --> 08:55.000 А, сега г-н Ъндърлей, ако обичате 08:55.000 --> 08:57.000 повторете тези три думи - 08:57.000 --> 09:01.000 "охлюв, бръснач, напалм." 09:06.000 --> 09:08.000 Кои са тези хора? 09:08.000 --> 09:09.000 От правителството са. 09:09.000 --> 09:11.000 Биха искали да ви зададат няколковъпроса. 09:13.000 --> 09:15.000 Правителството?- Да. 09:16.000 --> 09:21.000 Къде е жена ми?Къде е жена ми? 09:21.000 --> 09:23.000 Издирихме дъщеря ви. 09:23.000 --> 09:24.000 В момента пътува насам. 09:24.000 --> 09:26.000 Трябва да видя жена си! 09:26.000 --> 09:28.000 Страхувам се, че това е невъзможно. 09:28.000 --> 09:29.000 Защо? 09:30.000 --> 09:34.000 Защото жена ви е мъртва,г-н Ъндърлей. 09:47.000 --> 09:50.000 Мога ли да се обадя на мама итатко Том да им пожелая лека нощ? 09:50.000 --> 09:51.000 Мога ли татко? 09:51.000 --> 09:54.000 Естествено, че можеш. 09:54.000 --> 09:57.000 Ето ... седни тук 09:57.000 --> 09:59.000 и им се обади, става ли? 10:02.000 --> 10:03.000 Е, тя знае ли че майка й 10:03.000 --> 10:05.000 вече не е тази, за която я мисли? 10:07.000 --> 10:11.000 Не, и Джеси не знае. 10:11.000 --> 10:13.000 Ще им кажеш ли? 10:14.000 --> 10:15.000 Все още не. 10:16.000 --> 10:18.000 Защо? 10:18.000 --> 10:20.000 Защото обещах на Мериъл. 10:21.000 --> 10:23.000 Обещал си на Мериъл? 10:23.000 --> 10:24.000 Да. 10:27.000 --> 10:29.000 И трябва да се преструваш, че всичкое нормално? 10:29.000 --> 10:32.000 Ларкин, местила ли си салфетките? 10:32.000 --> 10:34.000 Второто чекмедже в ляво. 10:36.000 --> 10:37.000 Просто казвам, 10:37.000 --> 10:38.000 че докато не разберем с какво сиимаме работа, 10:38.000 --> 10:41.000 мисля, че трябва ... трябва даго караме по-внимателно. 10:43.000 --> 10:44.000 Знаеш ли, че на много места, къдетотова се е случило, 10:44.000 --> 10:46.000 хибридите са се самоубивали? 10:48.000 --> 10:50.000 Татко, не отговарят. 10:50.000 --> 10:52.000 Защо не ги набереш и не имоставиш съобщение? 10:53.000 --> 10:55.000 Здравей, мамо. Аз съм Роуз. 10:55.000 --> 10:56.000 Само исках да ти пожелая лека нощ. 10:56.000 --> 10:59.000 Така че лека нощ и лека нощ нататко Том. 10:59.000 --> 11:01.000 Ще се видим скоро, Кира. 11:01.000 --> 11:04.000 Може би са излезли на вечеря.- Да, може би. 11:07.000 --> 11:09.000 Нали тези, каквито и да са, 11:09.000 --> 11:11.000 са убивали и децата си също така? 11:12.000 --> 11:15.000 Да, някои от тях, но това нямада се случи тук. 11:15.000 --> 11:16.000 Да, този тип Хийли, мисли, 11:16.000 --> 11:18.000 че има нещо специално в местносттанаоколо, 11:18.000 --> 11:20.000 нещо, което помага на хибридите давиреят. 11:20.000 --> 11:22.000 А какво ще стане ако спрат? 11:23.000 --> 11:25.000 Ръсел, трябва да кажем на хоратаза всичко това, 11:25.000 --> 11:26.000 забрави факта, че това ми е работата, 11:26.000 --> 11:28.000 имаме морални задължения. 11:28.000 --> 11:30.000 И как дори ще си помислиш да позволишна децата да бъдат 11:30.000 --> 11:32.000 с Том и Мериъл?- Те вече не са с тях. 11:33.000 --> 11:34.000 Вече са с нас. 11:34.000 --> 11:36.000 Да, но някой ден пак ще бъдатс тях. 11:38.000 --> 11:39.000 А какво ще стане с бебето ни? 11:42.000 --> 11:45.000 Ръсел, ще имаме дете. 11:46.000 --> 11:49.000 Бихме ли искали детето ни даизрасне в място като това? 11:49.000 --> 11:51.000 Ако не е безопасно, естествено че не. 11:53.000 --> 11:55.000 Просто все още не знам достатъчноза всичко това. 11:58.000 --> 11:59.000 Аз ще вдигна. 12:02.000 --> 12:04.000 Ало.- Роузи, Джеси там ли е? 12:04.000 --> 12:06.000 Кира, какво се е случило? 12:06.000 --> 12:08.000 Просто дай телефона на Джеси,става ли? 12:18.000 --> 12:19.000 Кира? 12:21.000 --> 12:22.000 Татко? 12:38.000 --> 12:39.000 О, Боже мой. 12:49.000 --> 12:51.000 Ще ви оставя насаме. 12:59.000 --> 13:02.000 Извинете, търсех д-р Фелд. 13:06.000 --> 13:09.000 Аз съм д-р Варън. Колега съм над-р Фелд. 13:11.000 --> 13:16.000 Аз съм Том, а това е дъщеря ми Кира. 13:17.000 --> 13:19.000 Здравей- Здравей. 13:22.000 --> 13:24.000 Много съжалявам за загубата ви. 13:27.000 --> 13:31.000 Ако имате нужда от нещо, ще бъдемтука цяла нощ. 13:32.000 --> 13:34.000 Докторе? 13:38.000 --> 13:41.000 Скъпа, трябва да задам на докторкатаняколко въпроса. 13:41.000 --> 13:44.000 Можеш ли да ме изчакаш отвън?Става ли? 13:44.000 --> 13:46.000 Добре.- Ей там. 13:53.000 --> 13:55.000 Мога ли да погледна вестника? 14:18.000 --> 14:20.000 Имате ли престава как сте оцелял? 14:22.000 --> 14:23.000 Срещнах теб! 14:31.000 --> 14:32.000 Срещнах теб! 14:32.000 --> 14:34.000 Том! 14:34.000 --> 14:36.000 Срещнах те. 14:37.000 --> 14:38.000 Не ми позволявай да умра. 14:40.000 --> 14:41.000 Не ми позволявай да умра. 14:43.000 --> 14:44.000 Ще се оправиш. 14:44.000 --> 14:46.000 Продължавай да ми говориш.Погледни ме, Том. Погледни ме. 14:46.000 --> 14:49.000 Само продължавай да говориш.Ще се оправиш. 14:58.000 --> 15:00.000 Тук съм, скъпи. Тук съм. 15:00.000 --> 15:01.000 Д-р Ъндърлей! 15:01.000 --> 15:03.000 Къде ще го закараме?- Зала 1 е готова. 15:03.000 --> 15:04.000 Имаме временно прекъсване назахранването 15:04.000 --> 15:06.000 Централното захранване ще севъзстанови всеки момент. 15:06.000 --> 15:07.000 Тук съм, Том. 15:10.000 --> 15:13.000 Татко и аз искам да дойда!- Ще закъснеем много! 15:13.000 --> 15:14.000 Защо не отидем всички?! 15:14.000 --> 15:16.000 Добре! Ще ги взема с мен! 15:21.000 --> 15:23.000 Да? 15:23.000 --> 15:25.000 Хийли е. Къде си? 15:25.000 --> 15:26.000 Хийли? 15:26.000 --> 15:29.000 На път за болницата. Със сина си съм. 15:29.000 --> 15:31.000 Тогава всичко, което трябва данаправиш е да слушаш. 15:32.000 --> 15:34.000 Имаме три огнестрелни ранив областта на корема. 15:34.000 --> 15:37.000 Пулсът му е слаб. Губи и идва всъзнание. 15:37.000 --> 15:39.000 Продължавай да ме гледаш, Том.Остани с мен. 15:41.000 --> 15:42.000 Хайде момчета, да го преместим. 15:42.000 --> 15:45.000 Тук съм.- На три. Едно, две, три. 15:45.000 --> 15:47.000 Тук съм. 15:47.000 --> 15:48.000 Сложете система 15:48.000 --> 15:51.000 и дайте банка с два литра физиологиченразтвор 15:51.000 --> 15:53.000 и две банки кръв група А. 15:53.000 --> 15:53.000 Веднага. 15:55.000 --> 15:56.000 Не, не, кръвта. 15:56.000 --> 15:59.000 Др. Ъндърлей ...? 16:01.000 --> 16:03.000 Група А.- Дайте му 0-отрицателна.Той е 0-отрицателна. 16:03.000 --> 16:04.000 Сигурна ли сте? 16:09.000 --> 16:10.000 Да. 16:10.000 --> 16:12.000 Добре. Направете го.Сложете системата. 16:12.000 --> 16:14.000 По-бързо. 16:16.000 --> 16:17.000 Какво? 16:19.000 --> 16:22.000 Имам нужда от теб. 16:24.000 --> 16:25.000 Знам. Тук съм. 16:25.000 --> 16:26.000 Ще се справим с това заедно. 16:26.000 --> 16:27.000 Само остани с мен. Остани с мен. 16:27.000 --> 16:30.000 <i>Продължавай да ми говориш, Том.Става ли, скъпи?</i> 16:52.000 --> 16:54.000 Г-н Ъндърлей. Мъжете отвън ... 16:54.000 --> 16:55.000 бихте ли искали да поговорите. 16:55.000 --> 16:58.000 Не искам да говоря с тях в момента.- Но те са от национални превози. 16:58.000 --> 17:00.000 Знам. Знам от къде са. 17:01.000 --> 17:04.000 Ще говоря с тях по-късно.Утре може би. 17:04.000 --> 17:05.000 Добре. 17:12.000 --> 17:14.000 Имате ли нещо против да сменяпревръзките. 17:14.000 --> 17:15.000 Не. 17:18.000 --> 17:21.000 Има доста репортери отвън, 17:21.000 --> 17:23.000 Доста хора имат желание дави видят. 17:31.000 --> 17:32.000 Къде е малкото ви момиченце? 17:33.000 --> 17:34.000 С леля си. 17:36.000 --> 17:38.000 Ще й бъде трудно. 17:40.000 --> 17:43.000 Трябва да минем през много неща ... 17:46.000 --> 17:47.000 всички ние ... 17:50.000 --> 17:52.000 но за всичко си има причина, нали? 17:53.000 --> 17:55.000 Нямаше да бъда тук, 17:57.000 --> 17:59.000 освен ако не се очакваше да ... 18:00.000 --> 18:04.000 бъда ... тук. 18:06.000 --> 18:10.000 Възстановявате се забележителнобързо. 18:10.000 --> 18:12.000 Тези шевове могат да бъдат махнати 18:12.000 --> 18:13.000 само след няколко дена. 18:19.000 --> 18:21.000 Знаете ли как се е случило? 18:21.000 --> 18:23.000 Предполагам по време на катастрофата. 18:23.000 --> 18:28.000 Не. Трябва да е било след това. 18:28.000 --> 18:31.000 Знам, че сте кървял когато сави измъкнали от водата. 18:32.000 --> 18:34.000 Трябва да съм се порязал нанякое парче. 18:43.000 --> 18:45.000 Как мислите, че съм оцелял? 18:45.000 --> 18:47.000 Имате ли някаква представа? 18:48.000 --> 18:49.000 Не. 18:50.000 --> 18:51.000 Аз също. 18:54.000 --> 18:57.000 Знаете ли, говорите неща, които садоста обезпокоителни. 19:00.000 --> 19:03.000 Съжалявам. Просто имам чувството, чеви познавам, 19:04.000 --> 19:06.000 сякаш съм бил в тази ситуация ипреди. 19:09.000 --> 19:10.000 Чувствала ли сте се така? 19:10.000 --> 19:12.000 Сещате се, когато срещнете някой 19:12.000 --> 19:15.000 просто знаете, че съдбата ви е билада бъдете заедно завинаги. 19:17.000 --> 19:19.000 Така се почувствах, когато ви срещнах. 19:35.000 --> 19:37.000 Може ли да ми дадете това, 19:37.000 --> 19:39.000 вазата? 19:40.000 --> 19:41.000 Разбира се. 19:55.000 --> 19:57.000 Давате ми надежда, Мериъл. 20:07.000 --> 20:07.000 Мериъл. 20:08.000 --> 20:13.000 Извинете ме.- Ръсел, на работа съм. 20:13.000 --> 20:15.000 Съжалявам, скъпа. Знам. 20:15.000 --> 20:16.000 Просто. Обадих се в офиса ти ... 20:16.000 --> 20:20.000 Г-н Ъндърлей. Това е мъжът ми - Ръсел. 20:21.000 --> 20:22.000 Приятно ми е. 20:24.000 --> 20:25.000 И на мен. 20:29.000 --> 20:32.000 Участвали сте в претърсването намястото на катастрофата, 20:32.000 --> 20:33.000 нали? 20:34.000 --> 20:35.000 Точно така. 20:37.000 --> 20:38.000 Ще ме заведете ли там? 20:39.000 --> 20:40.000 Г-н Ъндърлей ... 20:40.000 --> 20:42.000 Том. 20:43.000 --> 20:47.000 Том ... не мисля ... 20:47.000 --> 20:50.000 Знам, че хората от транспортабиха ... 20:52.000 --> 20:53.000 Том.- Том. 20:53.000 --> 20:56.000 Мисля, че хората от транспортабиха искали да поговорите. 20:56.000 --> 20:58.000 Наистина не искам да говоря стези момчета, 20:58.000 --> 20:59.000 но съпругът ви може да ми помогне. 21:00.000 --> 21:01.000 Какво ще кажеш, Ръсел? 21:01.000 --> 21:02.000 Ще ме заведеш ли там утре? 21:02.000 --> 21:06.000 И после ще разкажа на тези хора 21:06.000 --> 21:07.000 всичко, което знам. 21:07.000 --> 21:10.000 Ще бъда на работа, г-н Ъндърлей. 21:10.000 --> 21:11.000 Да. 21:15.000 --> 21:17.000 А вие докторе? 21:17.000 --> 21:20.000 Имате ли нещо против да ме закаратена мястото на катастрофата? 21:22.000 --> 21:24.000 Не мисля, че това е добра идея. 21:24.000 --> 21:24.000 И защо не? 21:24.000 --> 21:27.000 Хората от транспорта искат отговори,също така и пресата. 21:27.000 --> 21:28.000 Имам предвид, като лекар, 21:28.000 --> 21:32.000 не сте ли любопитна как съмоцелял? 21:32.000 --> 21:34.000 Хайде, докторе. 21:34.000 --> 21:35.000 Ще ми помогнете ли? 21:40.000 --> 21:43.000 Ей, Ръсел, ще помолиш ли женаси да ми помогне? 21:47.000 --> 21:48.000 Помогни ми. 21:48.000 --> 21:50.000 Какво ти трябва, скъпи?- Помогни ми. 21:50.000 --> 21:53.000 Сега ще те оперират.Ще се оправиш, Том. 21:53.000 --> 21:56.000 Мериъл. Трябва да говоря с теб. 21:57.000 --> 21:58.000 Сега? 21:59.000 --> 22:00.000 Веднага се връщам, Том. 22:00.000 --> 22:03.000 Всичко ще е наред. Веднага севръщам. 22:03.000 --> 22:05.000 Какво?- Как е той? 22:06.000 --> 22:08.000 Ужасен е. Кърви до смърт. 22:08.000 --> 22:09.000 Точно ще го караме към хирургията. 22:09.000 --> 22:11.000 Не трябва да го оставяш да умре.Говорих с някой, 22:11.000 --> 22:13.000 който знае много повече затова, отколкото ние. 22:13.000 --> 22:14.000 Каза, че на други места, къдетохора като теб, 22:14.000 --> 22:16.000 са били променяни след урагана, 22:16.000 --> 22:18.000 цели общества са се затваряли всебе си. 22:18.000 --> 22:20.000 Имало е масови убийства,самоубийства ... 22:20.000 --> 22:21.000 Кой е този човек? 22:21.000 --> 22:24.000 Някой, който го е виждал. Който е виждалнай-лошото. 22:24.000 --> 22:26.000 Той мисли, че Том може би е този,който внася разликата тук, 22:26.000 --> 22:28.000 защото е имал много години за дасе адаптира. 22:28.000 --> 22:31.000 Може би той действа катостабилизиращ фактор 22:31.000 --> 22:31.000 за останалите. 22:31.000 --> 22:33.000 Това е откачено?- Кое не е откачено? 22:34.000 --> 22:36.000 Той не живее в тялото, в което ероден, нито ти, 22:36.000 --> 22:39.000 но той е оцелял, много по-дълго отвсеки друг за който знаем. 22:39.000 --> 22:41.000 Моля те, Мериъл. Дори и да греша, 22:41.000 --> 22:42.000 докато не разберем повече за това, 22:42.000 --> 22:43.000 трябва да направиш всичко възможно,за да остане жив. 22:43.000 --> 22:45.000 Той ми е мъж, Ръсел. Какво другобих направила? 22:45.000 --> 22:47.000 Какво друго бих направила? 22:54.000 --> 22:56.000 Е, ще оцелее ли Ъндърлей? 22:56.000 --> 22:57.000 Не знам. 22:57.000 --> 22:58.000 Каза ли на Мериъл какво е казалХийли? 22:58.000 --> 23:00.000 Да.- И? 23:00.000 --> 23:03.000 Трябва да тръгвам на работа.Вал ми се обади. 23:03.000 --> 23:05.000 Иска да направя профил за Том,за новините в 11:00. 23:05.000 --> 23:07.000 Какво ще кажеш? 23:09.000 --> 23:11.000 Каквото знам. 23:11.000 --> 23:14.000 Ти знаеш доста.- А ако Том е бил прострелян, заради товакоето е? 23:14.000 --> 23:16.000 Ами ако това означава, че има и другихора, 23:16.000 --> 23:17.000 които са в опасност? 23:17.000 --> 23:19.000 Мериъл може и да не иска да серазгласява тайната й, 23:19.000 --> 23:21.000 но аз мисля за цялото общество. 23:21.000 --> 23:22.000 Аз също. 23:22.000 --> 23:24.000 Тогава ми позволи да отида втелевизията и да кажа истината. 23:24.000 --> 23:26.000 Може би така ще е най-добре завсички. 23:26.000 --> 23:28.000 А какво ще кажеш за тях? 23:28.000 --> 23:30.000 Говорим за майка им, Ларкин. 23:37.000 --> 23:39.000 Трябва да научат по някакъв начин. 23:43.000 --> 23:46.000 Знаеш ли, Ларкин може би е права, Ръс. 23:46.000 --> 23:48.000 Това е твърде голямо, за да си мълчим. 23:48.000 --> 23:50.000 По дяволите, Кира би могла да еедна от тях. 23:50.000 --> 23:52.000 Една от кои? За какво си говорим тук? 23:52.000 --> 23:53.000 Какво? 23:53.000 --> 23:56.000 Хайде, Дейв. Добре. Тези хора са сепроменили, нали? 23:56.000 --> 23:57.000 Но какво са направили? 23:57.000 --> 23:59.000 Докато не разбера със сигурност,че те са заплаха за нас. 23:59.000 --> 24:00.000 Няма да почна да беся никого. 24:00.000 --> 24:02.000 Добре. 24:04.000 --> 24:06.000 Слушай, можеш ли да седиш и дагледаш децата? 24:06.000 --> 24:06.000 Къде отиваш? 24:06.000 --> 24:08.000 Хийли иска да се видим. 24:08.000 --> 24:11.000 Какво? А какво ще стане ако Том неоцелее? 24:11.000 --> 24:13.000 Е, тогава нищо от това нямада има значение. 24:17.000 --> 24:18.000 Температурата му не пада. 24:18.000 --> 24:20.000 Може би ще е по-добре ако изчакашотвън. 24:20.000 --> 24:20.000 Не, искам да остана с него. 24:20.000 --> 24:22.000 Пулс 80. 24:22.000 --> 24:23.000 Дава реакция към кръвта. 24:23.000 --> 24:25.000 Налягането пада- Спрете преливането. 24:25.000 --> 24:26.000 Няма достатъчно кислород. 24:26.000 --> 24:28.000 Не! 24:31.000 --> 24:34.000 Не! Не! 24:34.000 --> 24:36.000 Дайте му от моята кръв.- От твоята? 24:36.000 --> 24:38.000 Еднаква кръвна група сме.- Но какво значение има 24:38.000 --> 24:40.000 Моля те. Просто го направи. 24:43.000 --> 24:45.000 Аз ... наистина трябва да тръгвам.- Не, Мериъл. Моля те. 24:45.000 --> 24:46.000 Моля те, почакай. 24:47.000 --> 24:48.000 Кога ще се прибереш? 24:49.000 --> 24:51.000 Когато мога. 24:51.000 --> 24:54.000 Тука си от почти 16 часа. 24:54.000 --> 24:56.000 Липсваш на детето. И на мен милипсваш. 24:56.000 --> 24:58.000 Кажи ми какво не е наред. 24:58.000 --> 25:01.000 Казвала съм ти. Казвам ти го от толковамного време. 25:01.000 --> 25:02.000 Но ти не ме слушаш. 25:02.000 --> 25:07.000 Знам. Нещастна си, нали?- Съжалявам. И аз съм. 25:07.000 --> 25:08.000 Но можем да го преодолеем. 25:08.000 --> 25:10.000 Да се самоунищожаваш работейки нее отговора. 25:10.000 --> 25:15.000 Ако можеше просто ... Хайде. Елас мен. 25:15.000 --> 25:19.000 Да говорим с отец Сканлън, става ли? 25:20.000 --> 25:23.000 Обичам те, Ръсел. 25:24.000 --> 25:27.000 И обичам сина ни повече отвсичко. 25:27.000 --> 25:32.000 но не съм щастлива от наистинамного дълго време. 25:32.000 --> 25:34.000 И точно сега, предпочитам да бъда тук. 25:34.000 --> 25:35.000 Съжалявам. 25:53.000 --> 25:54.000 Когато за първи път чух новините, 25:54.000 --> 25:56.000 си помислих, че може би ти си стрелял. 25:57.000 --> 25:59.000 Няма да е за първи път, бивш съпруг 25:59.000 --> 26:01.000 да тръгва след новия. 26:09.000 --> 26:10.000 Искаш ли кафе? 26:10.000 --> 26:11.000 Не, благодаря. 26:14.000 --> 26:15.000 Какво е станало с нея? 26:17.000 --> 26:18.000 Мъртва е. 26:22.000 --> 26:23.000 Знаеш ли кой я е убил? 26:27.000 --> 26:28.000 Името му е Ил Азура. 26:29.000 --> 26:32.000 Вършехме заедно работа за ЦРУ. 26:33.000 --> 26:35.000 Бяхме изпратени в Куба, точно следурагана Чарли, 26:35.000 --> 26:37.000 за да открием, какви са тезисветлини във водата, 26:37.000 --> 26:39.000 и да разберем как можем даги използваме. 26:39.000 --> 26:42.000 Да ги използвате за какво?- За националната сигурност. 26:42.000 --> 26:43.000 Тоест правителството знае? 26:43.000 --> 26:46.000 Разбира се, и съм сигурен, че санаясно какво става тук. 26:46.000 --> 26:47.000 Защо не правят нещо, за да го спрат? 26:47.000 --> 26:50.000 Това е добър въпрос. Азура и аз бяхменаети, 26:50.000 --> 26:52.000 за да останат военните с чисти ръце. 26:52.000 --> 26:54.000 Все едно искат да държат подоко всичко това. 26:54.000 --> 26:55.000 Да стоят отгоре, 26:55.000 --> 26:56.000 но ако им гръмне в лицата, 26:56.000 --> 26:58.000 няма да има нужда да поематотговорност. 26:58.000 --> 27:01.000 Това е причината поради която смятам,че Ъндърлей е толкова важен. 27:01.000 --> 27:04.000 Изглежда той е намерил начин да сепогрижи за нещата, 27:04.000 --> 27:06.000 да ги контролира. Спасил е жена сив залива, 27:06.000 --> 27:08.000 създал е тази група на оцелелите, 27:08.000 --> 27:10.000 може дори да е убедил военните,че имат нужда от него. 27:10.000 --> 27:12.000 Но ако това се беше случило в Куба ив Бразилия ... 27:12.000 --> 27:14.000 Тогава много хора щяха да са мъртви, 27:14.000 --> 27:15.000 а правителството щеше да гоопровергае, 27:15.000 --> 27:19.000 защото не те са го направили,а извънземните. 27:19.000 --> 27:22.000 Боже мой. Трябва да махнасемейството си от тук. 27:22.000 --> 27:23.000 Къде ще отидеш? 27:23.000 --> 27:25.000 Мислиш ли, че това ще свърши тук? 27:25.000 --> 27:27.000 Ако тези хибриди вземат надмощие, 27:27.000 --> 27:28.000 това ще бъде само началото. 27:28.000 --> 27:31.000 Не. Доколкото мога да преценя,имаш само един избор ... 27:31.000 --> 27:33.000 Изборът ти е да останеш тук ида се бориш с това. 27:33.000 --> 27:35.000 Убий тези неща във водата, 27:35.000 --> 27:36.000 спри това да се разрасне, 27:36.000 --> 27:39.000 и открий каква е истинскатацел на военните. 27:42.000 --> 27:44.000 А какво ще стане с бившата ми жена?- Какво за нея? 27:45.000 --> 27:47.000 Какво? Предлагаш да убия и нея ли? 27:47.000 --> 27:49.000 Ръсел, не мисля, че ме слушаш. 27:49.000 --> 27:51.000 Намираме се в доста деликатнаситуация, 27:51.000 --> 27:52.000 която може да избухне всеки момент, 27:52.000 --> 27:53.000 и ако за Азура има начин, 27:53.000 --> 27:55.000 точно това ще се случи. 27:55.000 --> 27:57.000 На коя страна е той? 27:57.000 --> 27:59.000 На негова собствена. Беше взет 27:59.000 --> 28:01.000 докато бяхме в Куба и все ощеме преследва. 28:01.000 --> 28:04.000 Би убил всеки, който заплашвасобствената му безопасност, 28:04.000 --> 28:06.000 което може да включва дори иЪндърлей. 28:06.000 --> 28:08.000 Но Ъндърлей е хибрид.- Е и? 28:08.000 --> 28:10.000 Това не означава, че е същия. 28:10.000 --> 28:12.000 Азура беше социопат, 28:12.000 --> 28:14.000 преди да бъде взет и това самоувеличи силата му. 28:14.000 --> 28:17.000 Ако Ъндърлей е Садам, то Азура еЗаркауи. 28:17.000 --> 28:19.000 Той няма да се оттегли и да позволина военните да вземат контрол. 28:19.000 --> 28:21.000 Иска той да поеме контрола. 28:23.000 --> 28:24.000 Как стана така, че ти не беше взет? 28:25.000 --> 28:26.000 Аз бях отхвърлен. 28:29.000 --> 28:32.000 Аз не съм добре, Ръсел. Не съмбил от много дълго време. 28:34.000 --> 28:36.000 Те не те взимат, когато си болен. 28:36.000 --> 28:38.000 Оцеляването на най-силните. 28:44.000 --> 28:46.000 Жена ми ще излезе по новините в11:00 28:46.000 --> 28:48.000 да разкрие всичко това. 28:48.000 --> 28:50.000 Тогава трябва да я спреш ... 28:50.000 --> 28:52.000 преди Азура да го е направил. 29:00.000 --> 29:01.000 Искам да намерим нещо, 29:01.000 --> 29:03.000 което свързва Том с работата му с хората, 29:03.000 --> 29:05.000 и дългогодишната му служба. 29:05.000 --> 29:08.000 Имаме много материали още от 96-та, 29:08.000 --> 29:10.000 когато е била първата мупресконференция, 29:10.000 --> 29:12.000 веднага след самолетната катастрофа. 29:12.000 --> 29:13.000 Мислех, че искаш да сме на живо отболницата. 29:13.000 --> 29:15.000 Искам. Ще пуснем част за него, 29:15.000 --> 29:17.000 и след това ще се включиш от там. 29:17.000 --> 29:19.000 До тогава трябва да е излязълот операция. 29:19.000 --> 29:22.000 С Том сте близки, нали? 29:22.000 --> 29:24.000 Често ми е помагал. 29:25.000 --> 29:26.000 След урагана? 29:27.000 --> 29:30.000 Мога да го възложа на някой друг, 29:30.000 --> 29:32.000 ако не мислиш, че можеш да бъдешобективна. 29:32.000 --> 29:34.000 Мога да бъда обективна. 29:35.000 --> 29:37.000 Искам да го видя преди да го пуснем. 30:25.000 --> 30:27.000 Благодаря ти, че ме доведе тук. 30:39.000 --> 30:41.000 Трябва да тръгвам.- Знам. 30:44.000 --> 30:46.000 Искам да запомниш това. 30:47.000 --> 30:50.000 Каквото и да се случи в бъдеще,помни това. 30:50.000 --> 30:54.000 Помни какво е било, когато сесрещнахме за първи път. 30:57.000 --> 30:57.000 Том ... 30:57.000 --> 30:59.000 Ще има много трудни дни, 30:59.000 --> 31:00.000 много промени. 31:00.000 --> 31:02.000 Единственият начин да минем презтова ... 31:05.000 --> 31:07.000 е ако помним. 32:33.000 --> 32:34.000 Здравей. 32:38.000 --> 32:39.000 Ти си тук? 32:41.000 --> 32:42.000 А също и ти. 32:45.000 --> 32:48.000 Ти ме спаси ... отново. 32:50.000 --> 32:51.000 Ти сам се спаси. 32:52.000 --> 32:54.000 Докторите казаха, че не са виждалитяло, 32:54.000 --> 32:55.000 което да се бори толкова,за да оцелее. 32:56.000 --> 32:57.000 Вече си излекуван, Том. 32:57.000 --> 32:59.000 Дала си ми от твоята кръв? 33:03.000 --> 33:05.000 От къде знаеше, че това ми трябва? 33:06.000 --> 33:08.000 Не знаех. 33:12.000 --> 33:14.000 Къде са ми дрехите? 33:16.000 --> 33:17.000 В кабинета ми. 33:17.000 --> 33:20.000 Ключовете ми ... трябва да са там. 33:20.000 --> 33:24.000 Вземи ключовете ... и се прибери. 33:26.000 --> 33:27.000 Защо? 33:27.000 --> 33:29.000 Защото искам да ми донесеш нещо ... 33:29.000 --> 33:31.000 от килера. 33:32.000 --> 33:33.000 Какво има вътре? 33:35.000 --> 33:37.000 Всичко. 33:50.000 --> 33:52.000 Техният репортаж е две минути,и след това излизаме на живо! 33:52.000 --> 33:56.000 Добре! Успял е, знаеш ли?Ъндърлей. 33:56.000 --> 33:58.000 Току що го получих. Операцията ебила успешна. 33:58.000 --> 34:00.000 Мисля, че би искала да започнеш стова ... 34:00.000 --> 34:02.000 освен ако нямаш заподозрени, за коитоби искала да говориш. 34:02.000 --> 34:03.000 Полицията вече има ли заподозрени? 34:03.000 --> 34:04.000 Ларкин! 34:04.000 --> 34:06.000 Тръгвай. Аз ще те настигна. 34:06.000 --> 34:07.000 Виж, не можеш да направиш това. 34:08.000 --> 34:10.000 Трябва.- Не, току що идвам от Хийли. 34:10.000 --> 34:12.000 Ръсел, аз дори не знам кой е тозиХийли. 34:12.000 --> 34:13.000 Виж, няма значение. 34:13.000 --> 34:15.000 Ще стане лошо ако го разгласишпублично, 34:15.000 --> 34:16.000 никой няма да ти повярва, 34:16.000 --> 34:17.000 защото никой няма да подкрепи историята. 34:17.000 --> 34:20.000 Беше права за всичко. И военнитеса замесени. 34:20.000 --> 34:21.000 Така че няма да спасиш ничии живот, 34:21.000 --> 34:24.000 ако сега проговориш, може дани убият. 34:24.000 --> 34:26.000 Има хора някъде там, които не искаттази история да бъде разкрита. 34:26.000 --> 34:29.000 Разбирам колко е важно дапредпазиш Мериъл. 34:29.000 --> 34:31.000 Не. Вече не става въпрос за Мериъл. 34:31.000 --> 34:33.000 Но повече не мога да се тревожаза нея. 34:33.000 --> 34:37.000 Трябва да се грижа за нас и нашетобебе. 34:37.000 --> 34:39.000 Съжалявам ако това означава 34:39.000 --> 34:41.000 да нараня децата. 34:41.000 --> 34:44.000 Това ще нарани всички нас, несамо децата, Ларкин. 34:47.000 --> 34:49.000 Трябва да го направя. 35:09.000 --> 35:10.000 Ще бъда отвън. 35:11.000 --> 35:12.000 Благодаря. 36:30.000 --> 36:34.000 Толкова бях уплашена, татко.- Знам. Съжалявам. 36:34.000 --> 36:36.000 за всичко. 36:36.000 --> 36:39.000 Изглеждаш удивително, Том. Не могада повярвам, че си бил прострелян. 36:39.000 --> 36:41.000 Оценявам, това че бяхте наоколо,деца. 36:41.000 --> 36:43.000 Но вече става доста късно. 36:43.000 --> 36:45.000 Може би е време да се прибирате. 36:45.000 --> 36:48.000 Шерифе, г-н Варън би искал дави види. 36:48.000 --> 36:50.000 Пусни го. 36:53.000 --> 36:56.000 Опитвахме се да те намерим. 36:58.000 --> 37:00.000 Ще ни дадете ли минута? 37:00.000 --> 37:02.000 Всички точно си тръгваха. 37:02.000 --> 37:04.000 Добре. Лека нощ. Ще се видимскоро. 37:05.000 --> 37:07.000 Лека нощ, скъпа. Лека нощ, Джес. 37:07.000 --> 37:09.000 Лека нощ, Том. 37:18.000 --> 37:20.000 Том, искам да направиш нещоза мен. 37:21.000 --> 37:23.000 Жена ми ще излезе на живо систория, 37:23.000 --> 37:24.000 която не би искал да бъде казана. 37:25.000 --> 37:27.000 История, доста по-голяма отпрострелването ти. 37:28.000 --> 37:30.000 А за сега, това е история, коятобих искал да запазя. 37:30.000 --> 37:31.000 Но имам нужда от помощта ти. 37:40.000 --> 37:42.000 Това ли е фона, който искаш? 37:42.000 --> 37:43.000 Да, така е добре. 37:43.000 --> 37:45.000 И ти си добре. Остават две минути. 37:45.000 --> 37:49.000 Ларкин, разбра ли, че Том ще сеоправи? 37:49.000 --> 37:51.000 Да, това са чудесни новини. 37:57.000 --> 38:01.000 Ларкин, виж ... Той е добър човек. 38:02.000 --> 38:04.000 Знам, че сигурно си чула достастранни неща, 38:04.000 --> 38:06.000 за нас двамата, 38:07.000 --> 38:08.000 но той е добър човек. 38:10.000 --> 38:11.000 90 секунди. 38:12.000 --> 38:13.000 Да. 38:14.000 --> 38:15.000 Ръсел още ли е там? 38:15.000 --> 38:18.000 Влезе вътре.- Мериъл? 38:19.000 --> 38:22.000 Прегледах някои видео материалитази вечер, 38:22.000 --> 38:23.000 и ... 38:24.000 --> 38:26.000 видях те ... 38:26.000 --> 38:29.000 тук, преди девет години ... 38:30.000 --> 38:32.000 с Том. 38:33.000 --> 38:37.000 Не знаех, че вие двамата сте заедноот толкова време. 38:39.000 --> 38:44.000 Била си женена за Ръсел, все още, нали? 38:48.000 --> 38:50.000 Бях. 38:51.000 --> 38:53.000 Той също е добър човек. 38:55.000 --> 38:56.000 Да. 38:58.000 --> 39:01.000 Знаеш, че имах тайна за това,коя съм, 39:01.000 --> 39:03.000 помолих го да я запази ... 39:04.000 --> 39:06.000 но той не го направи. 39:07.000 --> 39:10.000 Казал ти е, защото ти си по-важназа него. 39:17.000 --> 39:18.000 Ей, Ларкин. 39:19.000 --> 39:22.000 Ще бъдем на живо след 10 секунди.- Съжалявам. 39:25.000 --> 39:28.000 Осем, седем, 39:28.000 --> 39:30.000 шест ... 39:30.000 --> 39:32.000 пет .. 39:32.000 --> 39:38.000 четири, три, две, една. 39:48.000 --> 39:50.000 <i>Като се замислите за всичко, презкоето е минал този човек,</i> 39:50.000 --> 39:51.000 <i>всичко, което е изтърпял,</i> 39:51.000 --> 39:53.000 <i>трябва да си зададете въпроса</i> 39:53.000 --> 39:55.000 <i>кое го прави по-различен?</i> 39:56.000 --> 39:58.000 <i>когато говорих с представителитена болницата днес</i> 39:58.000 --> 40:00.000 <i>за коментар, доктор ...</i> 40:00.000 --> 40:04.000 Ръсел дойде и ме помоли да се обадяна Вал от новините, 40:05.000 --> 40:06.000 да се опита да ме накара да ... 40:07.000 --> 40:11.000 я убедя да спре голямата 40:12.000 --> 40:14.000 история на Ларкин. 40:17.000 --> 40:19.000 Не можах да се свържа с нея. 40:22.000 --> 40:24.000 Намери ли кутията? 40:26.000 --> 40:27.000 Да. 40:27.000 --> 40:30.000 Не вярвам да си я отворила, нали? 40:30.000 --> 40:32.000 Напротив. 40:32.000 --> 40:33.000 И какво откри? 40:49.000 --> 40:51.000 Надежда. 40:59.000 --> 41:00.000 <i>През изминалите седмици,</i> 41:00.000 --> 41:04.000 от както урагана Ева ни удари толковатежко ... 41:04.000 --> 41:07.000 обръщайки наопаки толкова многочовешки съдби, 41:07.000 --> 41:10.000 всички ние трябваше да осъзнаем ... 41:11.000 --> 41:13.000 да осъзнаем кое наистина е важно, 41:13.000 --> 41:16.000 и колко важно е семейството .... 41:17.000 --> 41:19.000 и хората които обичаме. 41:20.000 --> 41:21.000 И може би точно това, 41:21.000 --> 41:23.000 Том Ъндърлей е разбрал отдавна. 41:24.000 --> 41:27.000 И може би това го е поддържалопрез всичките тези години. 41:27.000 --> 41:29.000 Това беше Ларкин Гроувс 41:29.000 --> 41:30.000 канал 7, 41:30.000 --> 41:33.000 на живо от болницата Хоумстад. 41:33.000 --> 41:34.000 Приключихме. 41:34.000 --> 41:36.000 Благодаря. 41:42.000 --> 41:43.000 Здравей. 41:47.000 --> 41:48.000 Обичам те. 41:53.000 --> 41:55.000 Не знам дали мога да останатук, Ръсел. 41:56.000 --> 41:57.000 Не разказах историята, 41:57.000 --> 41:59.000 но не знам дали мога да остана тук. 42:00.000 --> 42:02.000 Всичко е наред. 42:03.000 --> 42:05.000 Всичко е наред. Хайде.Нека се прибираме.