WEBVTT 00:15.000 --> 00:30.000 Греховна нощ,треперят устни, очите в мен и казват още: Така си близо,а си далече, и вече силно ме влечеш. 00:31.000 --> 00:51.000 Не искай,не чакай,не питай. Времето бързо изтича - край. Просто ми действаш различно, предавам се,ти си наред сега. 00:53.000 --> 01:07.000 Само мене търсиш и не потръпваш. Искаш да обърнеш всяка част от мен, можеш ли да чуеш в мен сърцето? He виждаш ли по тебе, по тебе полудях. 01:08.000 --> 01:22.000 И представа губя за време и за час, спряло ли е всичко между нас? И става трудно. Само мене търсиш,само мене, не виждаш ли по тебе, по тебе полудях. 01:40.000 --> 01:54.000 Виновна пак и без вина съм, че искам теб,безумно силно сега. Един въпрос,решавай бързо, че някак силно ме влечеш. 01:56.000 --> 02:16.000 Не искай,не чакай,не питай. Времето бързо изтича - край. Просто ми действаш различно, предавам се,ти си наред сега. 02:18.000 --> 02:32.000 Само мене търсиш и не потръпваш. Искаш да обърнеш всяка част от мен, можеш ли да чуеш в мен сърцето? He виждаш ли по тебе, по тебе полудях. 02:33.000 --> 02:47.000 И представа губя за време и за час, спряло ли е всичко между нас? И става трудно. Само мене търсиш,само мене, не виждаш ли по тебе, по тебе полудях. 03:03.000 --> 03:17.000 Само мене търсиш и не потръпваш. Искаш да обърнеш всяка част от мен, можеш ли да чуеш в мен сърцето? He виждаш ли по тебе, по тебе полудях. 03:18.000 --> 03:34.000 И представа губя за време и за час, спряло ли е всичко между нас? И става трудно. Само мене търсиш,само мене, не виждаш ли по тебе, по тебе полудях. 02:54.000 --> 02:56.000 По тебе полудях.