WEBVTT 00:01.000 --> 00:01.000 Because you knowЗащото знаеш 00:02.000 --> 00:02.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 00:03.000 --> 00:04.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 00:05.000 --> 00:06.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 00:07.000 --> 00:08.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 00:09.000 --> 00:09.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 00:10.000 --> 00:11.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 00:12.000 --> 00:13.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 00:14.000 --> 00:14.000 Bout that bassЗа този бас, не троен. 00:16.000 --> 00:19.000 Yeah, it's pretty clear, I ain't no size twoДа, ясно е, не съм размер втори 00:20.000 --> 00:21.000 But I can shake it, shake itНо мога да го раздрусвам, раздрусвам 00:22.000 --> 00:23.000 Like I'm supposed to doКакто трябва да правя 00:24.000 --> 00:26.000 Cause I got that boom boom that all the boys chaseЗащото имам този бум бум, който всички момчета преследват 00:27.000 --> 00:30.000 And all the right junk in all the right placesИ целия точен боклук всичко на правилното място. 00:31.000 --> 00:34.000 I see the magazine workin' that PhotoshopВиждам списанията, работещи с фотошоп. 00:35.000 --> 00:35.000 We know that shit ain't realЗнаем че тези глупости не са истински 00:36.000 --> 00:37.000 C'mon now, make it stopХайде сега, спрете ги. 00:38.000 --> 00:40.000 If you got beauty, beauty, just raise 'em upАко имаш красотата, красотата, покажи я. 00:41.000 --> 00:42.000 Cause every inch of you is perfectЗащото всеки инч от теб е перфектен 00:43.000 --> 00:44.000 From the bottom to the topОт долу до горе. 00:45.000 --> 00:49.000 Yeah, my mama she told me don't worry about your sizeДа, мама ми каза, не се тревожи за размера си. 00:52.000 --> 00:56.000 She says, 00:59.000 --> 01:04.000 You know I won't be no stick figure silicone Barbie dollЗнаеш, няма да съм с клечка, силиконова кукла барби. 01:06.000 --> 01:11.000 So if that's what you're into then go ahead and move alongТака че ако това е, което търсиш продължави и се премести. 01:13.000 --> 01:13.000 Because you know I'mЗащото знаеш 01:14.000 --> 01:14.000 All about that bassИзцяло съм за този бас 01:15.000 --> 01:16.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 01:17.000 --> 01:17.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 01:18.000 --> 01:20.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 01:21.000 --> 01:21.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 01:22.000 --> 01:23.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 01:24.000 --> 01:25.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 01:26.000 --> 01:26.000 Bout that bass /Hey!/За този бас, не троен../Hey!/ 01:27.000 --> 01:29.000 I'm bringing booty backНося плячката отново 01:30.000 --> 01:33.000 Go ahead and tell them skinny bitches thatПродължавай и кажи на слабите кучки 01:34.000 --> 01:36.000 No I'm just playing. I know you think you're fatНе, аз просто играя. Знам, че мислите, че сте дебели 01:37.000 --> 01:37.000 But I'm here to tell yaНо аз съм тук, за да ви кажа 01:38.000 --> 01:41.000 Every inch of you is perfect from the bottom to the topВсеки инч от вас е перфектен, от долу до горе. 01:42.000 --> 01:46.000 Yeah my mama she told me don't worry about your sizeДа, мама ми каза, не се тревожи за размера си. 01:49.000 --> 01:53.000 She says, 01:56.000 --> 02:01.000 You know I won't be no stick figure silicone Barbie dollЗнаеш, няма да съм с клечка, силиконова кукла барби. 02:03.000 --> 02:09.000 So if that's what you're into then go ahead and move alongТака че ако това е, което търсиш продължави и се премести. 02:10.000 --> 02:10.000 Because you know I'mЗащото знаеш 02:11.000 --> 02:11.000 All about that bassИзцяло съм за този бас 02:12.000 --> 02:13.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:14.000 --> 02:15.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 02:16.000 --> 02:17.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:18.000 --> 02:18.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 02:19.000 --> 02:20.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:21.000 --> 02:21.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас, 02:22.000 --> 02:23.000 Bout that bassЗа този бас, не троен. 02:24.000 --> 02:25.000 Because you know I'mЗащото знаеш 02:26.000 --> 02:26.000 All about that bassИзцяло съм за този бас 02:27.000 --> 02:28.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:29.000 --> 02:29.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас 02:30.000 --> 02:31.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:32.000 --> 02:32.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас, 02:33.000 --> 02:35.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:36.000 --> 02:36.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас, 02:37.000 --> 02:37.000 Bout that bassЗа този бас, не троен. 02:38.000 --> 02:39.000 Because you know I'mЗащото знаеш 02:40.000 --> 02:40.000 All about that bassИзцяло съм за този бас 02:41.000 --> 02:42.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:43.000 --> 02:43.000 I'm all about that bassИзцяло съм за този бас, 02:44.000 --> 02:46.000 Bout that bass, no treblеЗа този бас, не троен. 02:47.000 --> 02:47.000 All about that bassИзцяло съм за този бас 02:48.000 --> 02:49.000 Bout that bass, no trebleЗа този бас, не троен. 02:50.000 --> 02:50.000 All about that bassИзцяло съм за този бас 02:51.000 --> 02:54.000 Bout that bass, bout that bassЗа този бас, не троен. 02:55.000 --> 02:59.000 Hey, hey, oohХей, хей, ооо 03:00.000 --> 03:02.000 You know you like this bassЗнаеш, че харесваш този бас.