WEBVTT 00:02.000 --> 00:03.000 какво по дяволите брато 00:05.000 --> 00:07.000 седя си тука и търся путенце