WEBVTT 00:07.000 --> 00:08.000 - Пея си песен !! 00:12.000 --> 00:15.000 - Благодаря много, уморен съм от твоето каране, както и да е.. 00:16.000 --> 00:18.000 - Ти си най-големият портокал който някога съм виждал.. 00:19.000 --> 00:19.000 - Какво? Аз не съм портокал.. 00:20.000 --> 00:22.000 - Ти трябва, да си моят голям брат.. 00:22.000 --> 00:23.000 - Не съм ти брат.. 00:23.000 --> 00:27.000 - Разбира се, че си.. Аз съм портокал, ти си портокал и двамата сме портокали.. 00:27.000 --> 00:29.000 - Аз не съм портокал, а тиква.. 00:29.000 --> 00:31.000 - Тиква? Да нямаш предвид плъмпкин?? :D 00:33.000 --> 00:34.000 Ти си огромен.. 00:35.000 --> 00:36.000 - Много забавно.. 00:37.000 --> 00:37.000 - Хей, плъмпкин.. 00:38.000 --> 00:39.000 - Казвам се пъмпкин.. 00:40.000 --> 00:40.000 - Хей, хей плъмпкин.. 00:41.000 --> 00:41.000 - Какво? 00:41.000 --> 00:43.000 - Как стана толкова дебел? 00:45.000 --> 00:46.000 Хей, плъмпкин, искаш ли да видиш трик? 00:47.000 --> 00:47.000 - Не, найстина.. 00:49.000 --> 00:51.000 Да, тово, това не беше трик.. 00:51.000 --> 00:51.000 - Хей, плъпкин.. 00:52.000 --> 00:53.000 - Казвам се плъмпкин.. 00:53.000 --> 00:53.000 - Хей, плъмпкин.. 00:54.000 --> 00:54.000 - Какво? 00:55.000 --> 00:56.000 - Можеш ли да докоснеш окото си с език? 00:57.000 --> 00:57.000 - Не.. 00:57.000 --> 00:58.000 - Дори, не си опитал.. 00:58.000 --> 00:59.000 - Опитай.. 01:00.000 --> 01:00.000 - Не искам да опитвам.. 01:02.000 --> 01:03.000 - Почти.. 01:04.000 --> 01:05.000 - Ще престанеш ли с това?? 01:06.000 --> 01:07.000 - Почти успях.. 01:08.000 --> 01:09.000 - Портокале, спри се.. 01:10.000 --> 01:10.000 - Ти не опитваш.. 01:10.000 --> 01:12.000 - О, боже мой, спри... 01:13.000 --> 01:13.000 - Какво? 01:13.000 --> 01:18.000 - Знаеш ли какво.. Обикнавено, аз съм спокоен през повече от времето и трябва доста, за да ме ядосаш.. Но, ти направо ме подлудя 01:19.000 --> 01:22.000 - Аз съм тук от колко? От една минута.. И ти, просто не млъкваш.. 01:22.000 --> 01:27.000 - И се казвам пъпмкин, не плъмпкин, не портокол и несъм и брат.. 01:28.000 --> 01:30.000 - Какво? Защо си ме зяпнал така? 01:31.000 --> 01:32.000 - Нож... 01:36.000 --> 01:38.000 Някой трябва, да му вземе ножа.. 01:40.000 --> 01:40.000 През главата?? 01:41.000 --> 01:42.000 О, не той изкарва вътрешностите ти навън.. 01:46.000 --> 01:48.000 Хей, хей плъмпкин.. 01:48.000 --> 01:48.000 Хей, плъмпкин.. 01:49.000 --> 01:51.000 Хей, хей, плъмпкин.. 01:52.000 --> 01:55.000 Някой е отбелязал лице на задника ти.. 02:00.000 --> 02:01.000 Хей, кой угасна светлината? 02:07.000 --> 02:08.000 Субтитри: anji_smilee