WEBVTT 00:06.000 --> 00:08.000 Ти и аз 00:10.000 --> 00:12.000 Бяхме заедно, 00:13.000 --> 00:17.000 всеки ден винаги заедно. 00:19.000 --> 00:21.000 Аз наистина чуствам, 00:22.000 --> 00:24.000 че губя най – добрия си приятел. 00:25.000 --> 00:30.000 Не мога да повярвам, че това може да е краят. 00:31.000 --> 00:37.000 Изглежда че ти ме напускаш, 00:38.000 --> 00:43.000 и ако това е истина,добре,тогава не искам да знам. 00:44.000 --> 00:45.000 Не говори.... 00:46.000 --> 00:48.000 Просто знам какво ще кажеш. 00:49.000 --> 00:51.000 За това моля те, спри да ми обяснаваш 00:52.000 --> 00:54.000 Не ми казвай защото това боли. 00:57.000 --> 00:57.000 Не говори 00:59.000 --> 01:01.000 Знам какво си мислиш. 01:02.000 --> 01:04.000 Не ми трябват причини. 01:05.000 --> 01:07.000 Не ми казвай защото това боли. 01:09.000 --> 01:11.000 Нашите спомени 01:13.000 --> 01:14.000 Е, те могат да бъдат приятни 01:15.000 --> 01:20.000 Но някои са изцяло толкова плашещи. 01:22.000 --> 01:27.000 И докато умираме, заедно ти и аз 01:29.000 --> 01:34.000 С глава в ръцете ми седя и плача. 01:35.000 --> 01:35.000 Не говори 01:36.000 --> 01:38.000 Аз, знам просто какво ще кажеш. 01:39.000 --> 01:42.000 За това моля те, спри д а ми обяснаваш 01:43.000 --> 01:47.000 Не ми казвай защото това боли не, не, не 01:48.000 --> 01:48.000 Не говори 01:49.000 --> 01:51.000 Знам какво си мислиш 01:52.000 --> 01:54.000 Не се нуждая от твоите причини. 01:55.000 --> 01:57.000 Не ми казвай защото това боли. 02:00.000 --> 02:02.000 Всичко свършва. 02:03.000 --> 02:07.000 I gotta stop pretending who we are...============================================Трябва да спра да се преструвам кои сме ние... 02:38.000 --> 02:40.000 Ти и аз, 02:41.000 --> 02:43.000 виждам ни как умираме, 02:44.000 --> 02:47.000 така ли е? 02:48.000 --> 02:48.000 Не говори 02:49.000 --> 02:51.000 Просто знам какво ще кажеш 02:52.000 --> 02:54.000 За това моля те, спри да обяснаваш 02:55.000 --> 02:59.000 Не ми казвай защото това боли не, не, не 03:00.000 --> 03:01.000 Не говори 03:02.000 --> 03:04.000 Знам какво си мислиш 03:05.000 --> 03:07.000 Не се нуждая от твоите причини. 03:08.000 --> 03:13.000 Не ми казвай защото това боли. / 2 / 03:14.000 --> 03:16.000 Аз, знам какво ще кажеш. 03:17.000 --> 03:19.000 За това моля те, спри да ми обяснаваш. 03:20.000 --> 03:26.000 Не говори, Не говори, Не говори О 03:27.000 --> 03:29.000 Знам какво си мислиш 03:30.000 --> 03:32.000 Не се нуждая от твоите причини. 03:33.000 --> 03:34.000 Познавам те добре 03:35.000 --> 03:35.000 Познавам те добре 03:36.000 --> 03:37.000 Познавам те прекалено добре 03:38.000 --> 03:45.000 Оу, ла ла ла ла ла ла Ла ла ла ла ла ла ла 03:46.000 --> 03:53.000 Недей, недей ух –ух тихо – тихо тихо мили 03:54.000 --> 03:56.000 тихо,тихо мили 03:57.000 --> 03:58.000 тихо,тихо 03:59.000 --> 04:00.000 Не ми казвай защото това боли. 04:03.000 --> 04:09.000 тихо,тихо мили 04:10.000 --> 04:10.000 тихо тихо 04:11.000 --> 04:13.000 Не ми казвай защото това боли. 04:16.000 --> 04:18.000 тихо,тихо мили