WEBVTT 00:10.000 --> 00:13.000 Michael Bolton - A Love So BeautifulЛЮБОВ толкова КРАСИВА 00:15.000 --> 00:20.000 Лятното слънце на нашата ЛЮБОВ ♥ залезе преди много време . . .★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 00:23.000 --> 00:25.000 Но в сърцето си,аз още те усещам ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 00:26.000 --> 00:29.000 Същото това вечерно сияние ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 00:32.000 --> 00:36.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 00:39.000 --> 00:43.000 По всеки един начин ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 00:46.000 --> 00:50.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 00:52.000 --> 00:56.000 Че и позволихме да се изплъзне ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 00:59.000 --> 01:00.000 Ние всички бяхме толкова млади ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:01.000 --> 01:05.000 За да разберем . . . и за да знаем ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:08.000 --> 01:10.000 Че влюбените се разминават ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:11.000 --> 01:13.000 И този е начинът,по-който протича ЛЮБОВТА ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:16.000 --> 01:20.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:23.000 --> 01:26.000 И любов . . . толкова освободена ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:29.000 --> 01:33.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:35.000 --> 01:39.000 ЛЮБОВ . . . за ТЕБ и МЕН ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:43.000 --> 01:47.000 И само при мисълта за ТЕБ ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:49.000 --> 01:55.000 Аз се влюбвам отново ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 01:57.000 --> 02:01.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:04.000 --> 02:07.000 По всеки един начин ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:11.000 --> 02:15.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:17.000 --> 02:22.000 Че и позволихме да се изплъзне ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:25.000 --> 02:29.000 И само при мисълта за ТЕБ ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:31.000 --> 02:36.000 Аз се влюбвам отново ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:39.000 --> 02:43.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:44.000 --> 02:49.000 Че и позволихме да се изплъзне ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 02:51.000 --> 02:51.000 ♫ 02:52.000 --> 02:52.000 ♪ 02:53.000 --> 02:53.000 ♫ 02:54.000 --> 02:54.000 ♪ 02:55.000 --> 02:55.000 ♫ 02:56.000 --> 02:56.000 ♪ 02:57.000 --> 02:57.000 ♫ 02:58.000 --> 02:58.000 ♪ 02:59.000 --> 02:59.000 ♫ 03:00.000 --> 03:00.000 ♪ 03:01.000 --> 03:01.000 ♫ 03:04.000 --> 03:09.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 03:12.000 --> 03:15.000 По всеки един начин ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 03:18.000 --> 03:23.000 ЛЮБОВ . . . толкова красива ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 03:24.000 --> 03:26.000 Че и позволихме . . .★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 03:27.000 --> 03:33.000 Да се изплъзне ♥★ -•♥•- ´¨` -•♥•- ★ 03:37.000 --> 03:42.000 Michael Bolton - A Love So BeautifulЛЮБОВ толкова КРАСИВА