WEBVTT 00:28.000 --> 00:34.000 Rainy days, cold nights to rememberДъждовните дни, студените нощи, не се забравят. 00:35.000 --> 00:40.000 who will i find to stay foreverДали ще открия някой, който би останал завинаги с мен? 00:42.000 --> 00:48.000 a life without you, no dreams will come true,Мечтите ми не могат да се сбъднат, ако теб те няма, 00:49.000 --> 00:55.000 won't be fooled just like a pretenderняма да се залъгвам. 00:56.000 --> 01:01.000 a whisper in the garden of eden,Шепот в Райската градина, 01:02.000 --> 01:10.000 like a sound of love an' peace on earth.като песен за любов и мир по земята. 01:14.000 --> 01:16.000 Silent angelБезмълвен Ангел 01:17.000 --> 01:20.000 i wanna hold youискам да те прегърна. 01:21.000 --> 01:23.000 Silent angelБезмълвен Ангел 01:24.000 --> 01:26.000 in my fantasyот мечтите ми. 01:28.000 --> 01:30.000 Silent angelБезмълвен Ангел 01:31.000 --> 01:34.000 let me love youпозволи ми, да те обичам. 01:35.000 --> 01:37.000 Silent angelБезмълвен Ангел 01:38.000 --> 01:41.000 please stay with meмоля те, остани с мен. 01:56.000 --> 02:02.000 all alone, with a heart of stoneСъвсем сам, със сърце от камък, 02:03.000 --> 02:09.000 candlelight never burns so brightсветлинта на свещта никога не е била така ярка. 02:10.000 --> 02:15.000 how can it be, that between you and meКак е възможно за теб и мен 02:16.000 --> 02:22.000 is no way out, out of miseryмъката да няма край. 02:23.000 --> 02:28.000 a whisper in the garden of eden,Шепот в Райската градина, 02:30.000 --> 02:39.000 like a sound of love an' peace on earth.като песен за любов и мир по земята. 02:41.000 --> 02:43.000 Silent angelБезмълвен Ангел 02:44.000 --> 02:47.000 i wanna hold youискам да те прегърна. 02:48.000 --> 02:49.000 Silent angelБезмълвен Ангел 02:50.000 --> 02:53.000 in my fantasyот мечтите ми. 02:55.000 --> 02:57.000 Silent angelБезмълвен Ангел 02:58.000 --> 03:01.000 let me love youпозволи ми, да те обичам. 03:02.000 --> 03:03.000 Silent angelБезмълвен Ангел 03:04.000 --> 03:07.000 please stay with meмоля те, остани с мен. 03:36.000 --> 03:41.000 a whisper in the garden of eden,Шепот в Райската градина, 03:44.000 --> 03:50.000 like a sound of love an' peace on earth.като песен за любов и мир по земята. 03:54.000 --> 04:00.000 Silent angel i wanna hold youБезмълвен Ангел, искам да те прегърна... 04:01.000 --> 04:05.000 silent angel in my fantasyБезмълвен Ангел, от мечтите ми. 04:08.000 --> 04:14.000 silent angel let me love youБезмълвен Ангел, позволи ми да те обичам... 04:15.000 --> 04:19.000 silent angel please stay with meБезмълвен Ангел, моля те, остани с мен... 04:22.000 --> 04:27.000 Silent angel i wanna hold you......Безмълвен Ангел, искам да те прегърна... 04:29.000 --> 04:34.000 silent angel let me love you......Безмълвен Ангел, позволи ми да те обичам... 04:36.000 --> 04:41.000 silent angel in my fantasyБезмълвен Ангел, ти си моята мечта... 04:43.000 --> 04:49.000 silent angel please stay with meБезмълвен Ангел, моля те, остани с мен... 04:50.000 --> 04:51.000 silent angelБезмълвен ангел 04:57.000 --> 05:01.000 silent angel ..........Безмълвен ангел.......