WEBVTT 00:02.000 --> 00:06.000 Roxette - Трябва да е било любов Лунната соната - Guns@maqo forever 00:08.000 --> 00:10.000 Положи шепота си върху възглавницата ми, Остави зимата да вилнее по земята 00:14.000 --> 00:20.000 Събуждам се сама, в оглушителна тишина в спалнята и наоколо. 00:33.000 --> 00:40.000 Как искам да ме докоснеш, затварям очи и отлитам с мечтите... 00:44.000 --> 00:50.000 Накрай ме да повярвам, че сме заедно, Че в сърцето ти намерих подслон, 00:54.000 --> 01:00.000 Но и отвън, и отвътре, се превърнах във вода. Като сълза в дланта ти. 01:04.000 --> 01:14.000 Трябва да е било любов, мили ти си всичко за мен 01:16.000 --> 01:22.000 Guns@maqo for Ever