WEBVTT 00:07.000 --> 01:48.000 Едно "БЛАГОДАРЯ" винаги е добре дошло дайте своя глас