WEBVTT 00:23.000 --> 00:29.000 По средата на стълбите е стъпалото, на което седя. 00:31.000 --> 00:38.000 Няма друго стъпало като него,, 00:40.000 --> 00:47.000 Не съм на дъното, нито на върха. 00:48.000 --> 00:57.000 Това е стъпалото, на което винаги спирам.. 01:02.000 --> 01:09.000 По средата на стълбите не е нито долу, нито горе. 01:10.000 --> 01:17.000 Не е в детската стая, или пък града.. 01:19.000 --> 01:26.000 И всякакви видове забавни неща ми минават през ума. 01:28.000 --> 01:36.000 Не е навсякъде, а на друго място.. 01:48.000 --> 01:55.000 По средата на стълбите е стъпалото, на което седя. 01:56.000 --> 02:03.000 Няма друго стъпало като него,, 02:04.000 --> 02:12.000 Не съм на дъното, нито на върха. 02:13.000 --> 02:24.000 Това е стъпалото, на което винаги спирам..