WEBVTT 00:00.000 --> 00:04.000 Превод : bledata_luna 00:07.000 --> 00:11.000 Нектариос Сфиракис - Ще идвам тайно през нощите 00:35.000 --> 00:37.000 Ще ти подаря две луни, 00:38.000 --> 00:39.000 ще ги закача в косите ти! 00:40.000 --> 00:41.000 Да те задържа, 00:42.000 --> 00:44.000 да не ми избягаш далече!!! 00:46.000 --> 00:48.000 Ще ти подаря каквото имам 00:49.000 --> 00:51.000 и тайно и явно . . . 00:52.000 --> 00:52.000 И в мислите си 00:53.000 --> 00:55.000 ще те взема в прегръдките си!!! 01:07.000 --> 01:11.000 Ще идвам тайно през нощите . . . и ще те наблюдавам! 01:12.000 --> 01:17.000 И с което си ме огорчила - всичко ще забравя!!! 01:18.000 --> 01:23.000 Ще идвам тайно през нощите . . . и ще те държа! 01:24.000 --> 01:29.000 И с каквото си ме огорчила - всичко ще ти простя!!! 01:52.000 --> 01:54.000 Ще ти подаря две песни 01:55.000 --> 01:57.000 от дълбините на сърцето ми! 01:58.000 --> 02:00.000 От светлината на самотата 02:01.000 --> 02:02.000 да те предпазя!!! 02:04.000 --> 02:04.000 Ще ти помагам 02:05.000 --> 02:06.000 дори да не искаш! 02:07.000 --> 02:09.000 А, ако поискаш - с удоволствие! 02:10.000 --> 02:13.000 Стига ми само, където и да си . . . да съм край теб!!! 02:24.000 --> 02:29.000 Ще идвам тайно през нощите . . . и ще те наблюдавам! 02:30.000 --> 02:35.000 И с което си ме огорчила - всичко ще забравя!!! 02:36.000 --> 02:41.000 Ще идвам тайно през нощите . . . и ще те държа! 02:42.000 --> 02:46.000 И с каквото си ме огорчила - всичко ще ти простя!!! 02:47.000 --> 02:52.000 И чуй! Колкото грешки си видяла . . . ще ги поправя!!! 02:53.000 --> 02:58.000 И ако с друг ме бъркаш - няма да забележа!!! 02:59.000 --> 03:03.000 Ще идвам тайно през нощите . . . и ще те наблюдавам! 03:05.000 --> 03:09.000 И с което си ме огорчила - всичко ще забравя!!!