WEBVTT 00:05.000 --> 00:10.000 Преди повече от век, човечествотосе изправило срещу нов враг. 00:16.000 --> 00:20.000 Разликата в силите на човечеството и новопоявилия се враг била поразителна. 00:21.000 --> 00:24.000 Скоро човечеството било почти заличено. 00:30.000 --> 00:35.000 Оцелелите хора построилитри стени: Мария, Роза и Сина. 00:36.000 --> 00:39.000 Така хората живели цял век необезпокоени в тях. 00:40.000 --> 00:40.000 Обаче... 00:51.000 --> 00:55.000 Атаката на Титаните 00:58.000 --> 01:03.000 Никой не помни имената на стъпканите цветя, 01:04.000 --> 01:08.000 Повалените птици чакат следващия повей,за да опитат отново 01:09.000 --> 01:13.000 Молитвите няма да ни спасят 01:14.000 --> 01:19.000 Само пламъкът на борбатаможе да промени света 01:20.000 --> 01:21.000 Използвай силата си да игнорираш тези свине, 01:22.000 --> 01:24.000 които се присмиват на стремежа към напредък 01:25.000 --> 01:27.000 Насладата от живота ни на стадо подкрепя тази фалшива реалност 01:28.000 --> 01:29.000 Ние сме свободни като гладните вълци 01:30.000 --> 01:35.000 Насочете унижението от пленничеството в юмруците си и възстанете срещу потисничеството 01:36.000 --> 01:40.000 Дори и тялото ти да е оковано,ти ще заколиш жертвата си! 01:41.000 --> 01:45.000 Докато тялото ти кипи с преливащо желание 01:46.000 --> 01:51.000 бързо хвани лъка си и изстреляй пламтящата стрела 02:15.000 --> 02:19.000 Онзи ден Падението на Шиганшина (част 2) 02:33.000 --> 02:39.000 До тоз момент окаяна и разединена бе душата ми. 02:41.000 --> 02:43.000 От Господ създаден и изконно алчен, 02:44.000 --> 02:46.000 сега, както виждаш ти, бивам аз наказан. 02:48.000 --> 02:53.000 Каква алчност тук се проявява 02:54.000 --> 02:56.000 в прочистването на тези изкривени души? 02:58.000 --> 03:04.000 И планината вече не усеща горчива болка. 03:17.000 --> 03:21.000 Не! Престани! Пусни ме! 03:22.000 --> 03:27.000 Какво повече, ти Алчност, би могла да ни сториш? 03:28.000 --> 03:32.000 След като вече си пирувала с кръвта ни 03:33.000 --> 03:36.000 грижа ли те е за останалата ни плът? 03:40.000 --> 03:43.000 Какво повече, ти Алчност... 03:58.000 --> 03:59.000 Ерен? Какво има? 04:00.000 --> 04:02.000 Можехме да спасим мама! 04:03.000 --> 04:04.000 Защо по дяволите го направи? 04:05.000 --> 04:06.000 Можехме да я спасим! 04:07.000 --> 04:07.000 Я се стегни! 04:10.000 --> 04:10.000 Ерен! 04:16.000 --> 04:16.000 Ерен... 04:20.000 --> 04:25.000 Не можеше да помогнеш на майка си, защото си слаб. 04:28.000 --> 04:29.000 Аз... 04:31.000 --> 04:33.000 не можех да се изправя срещу титана... 04:36.000 --> 04:37.000 защото бях уплашен! 04:49.000 --> 04:50.000 Извинявай... 05:02.000 --> 05:04.000 Позната гледка... 05:19.000 --> 05:20.000 Бързо! Към вътрешните стени! 05:22.000 --> 05:25.000 Използвайте корабите да избягате! 05:27.000 --> 05:29.000 Побързайте ако не искате да бъдете изядени! 05:43.000 --> 05:49.000 Малките области около стените, като Шигашина,служеха да примамват титаните, 05:50.000 --> 05:54.000 намалявайки по този начин разходите за отбрана и военни. 05:55.000 --> 05:56.000 В резултат на този дизайн, 05:57.000 --> 05:59.000 на хората от Шиганшина им трябваше да преминат 06:00.000 --> 06:03.000 само през една порта,за да се спасят от титаните. 06:08.000 --> 06:11.000 Изхвърлете всичкия багаж! Така може би ще успеем да поберем още някого на бодра. 06:17.000 --> 06:18.000 Армин, седни мирно. 06:19.000 --> 06:21.000 Но Ерен и Микаса още ги няма. 06:24.000 --> 06:24.000 Ето ги! 06:27.000 --> 06:27.000 Ерен... 06:30.000 --> 06:32.000 Сега не е подходящо да говориш с тях. 06:33.000 --> 06:36.000 Горките душици. По лицата имси личи какво се е случило. 06:40.000 --> 06:42.000 Недей просто да си стоиш така! Побързайте! 06:44.000 --> 06:45.000 Какво чакате? 06:52.000 --> 06:55.000 Побързайте! Идват! 07:10.000 --> 07:13.000 Всичко това не е реално! 07:14.000 --> 07:16.000 Господи, спаси ни! 07:20.000 --> 07:21.000 Ей, какви ги вършите, по дяволите? 07:22.000 --> 07:23.000 Корабът е пълен! Потегляме! 07:24.000 --> 07:26.000 Моля ви, пуснете ни! Поне детето ми! 07:27.000 --> 07:28.000 Съжалявам, но е невъзможно! 07:29.000 --> 07:29.000 Тръгвай! 07:34.000 --> 07:36.000 Пуснете ни! Пуснете! 07:52.000 --> 07:54.000 Глупаци! На къде се целите? 07:55.000 --> 07:58.000 Не можем да уцелим движещи се мишени с тези! 08:00.000 --> 08:03.000 На кого му пука!? Айде, бързо зареждайте пак! 08:04.000 --> 08:04.000 Не можем! 08:10.000 --> 08:12.000 Портата се затваря! 08:13.000 --> 08:15.000 Не! Изоставят ни! 08:16.000 --> 08:16.000 Ей! 08:18.000 --> 08:20.000 Не я затваряйте още! Почакайте! 08:21.000 --> 08:22.000 Там още има хора! 08:23.000 --> 08:28.000 Ако пробият тази порта, ще изгубим много повече от този малък квартал! 08:29.000 --> 08:32.000 Човечеството ще бъде изтласкано до следващата стена! 08:33.000 --> 08:36.000 Това не означава, че можем да жертваме всички тези хора! 08:37.000 --> 08:38.000 Бързо, затворете я! 08:39.000 --> 08:40.000 Титаните идват! 08:41.000 --> 08:42.000 По-бързо, затваряйте! 08:45.000 --> 08:45.000 Спрете! 08:48.000 --> 08:48.000 Ей! 09:27.000 --> 09:27.000 Какво по... 09:30.000 --> 09:31.000 дяволите си е наумил!? 09:32.000 --> 09:32.000 Огън! 09:41.000 --> 09:41.000 Какво!? 09:42.000 --> 09:42.000 Не работи! 09:47.000 --> 09:48.000 О, не! Бягай! 09:50.000 --> 09:51.000 Бързо! 09:53.000 --> 09:54.000 Титаните идват! 09:55.000 --> 09:58.000 Затворете портата! Бързо! Затваряйте я! 10:33.000 --> 10:34.000 Портата е.... 10:53.000 --> 10:57.000 Карта 1: показва хоризонтално районите със съсредоточени човешки дейности. 10:58.000 --> 11:02.000 Карта 2: показва, че в централните, части районът се извисява и е богат на вода, минерали и полезни изкопаеми. Затова там има повече човешки дейности. 11:04.000 --> 11:07.000 Няколко часа след падението на стената Мария в южния квартал на Шиганшина, 11:09.000 --> 11:14.000 новините за случилото се се разчуха из всичките човешки територии. 11:15.000 --> 11:19.000 Вярно ли е, че Шиганшина е бил нападнат от титани? *на юг от стена Роза**квартал Трост* 11:20.000 --> 11:24.000 Недопустимо. Как е възможно стенатада падне след като е издържала цял век? 11:25.000 --> 11:26.000 Истината си е истина. 11:27.000 --> 11:29.000 Кораб с бежанци вече е тук. 11:30.000 --> 11:33.000 Според докладите на борда има над 500 души. 11:34.000 --> 11:36.000 Въпросът е дали Шинганшина е единственото,което сме изгубили. 11:37.000 --> 11:42.000 Но... няма начин да успят да нахлуят през стена Мария... 11:45.000 --> 11:49.000 При всички случай трябва да се свържем с центъра и да изчакаме заповеди. 11:50.000 --> 11:53.000 Не можем да се справим с такава извънредна ситуация сами. 11:55.000 --> 11:55.000 Извинете ме! 11:56.000 --> 11:57.000 Получихме новини! 11:58.000 --> 12:02.000 Стена Мария бе пробита и титаните нахлуха в района зад нея! 12:10.000 --> 12:11.000 Това е краят... 12:13.000 --> 12:14.000 Свърши се... 12:15.000 --> 12:18.000 Титаните ще ни изядат... 12:20.000 --> 12:21.000 Свършено...? 12:23.000 --> 12:27.000 Никога няма... да мога пакда се прибера... 12:32.000 --> 12:32.000 Защо? 12:34.000 --> 12:37.000 Защо бях толкова лигав и спорех до последно!? 12:38.000 --> 12:39.000 Мама я няма... 12:42.000 --> 12:43.000 Няма я! 12:46.000 --> 12:46.000 Защо!? 12:49.000 --> 12:51.000 Защото си слаб. 12:54.000 --> 12:56.000 Аз... Хората сме слаби. 12:58.000 --> 13:00.000 Защото сме слаби можем само да плачем? 13:16.000 --> 13:17.000 Ще ги залича от планетата... 13:19.000 --> 13:19.000 Ерен? 13:20.000 --> 13:21.000 Какво има, Ерен? 13:23.000 --> 13:23.000 Ерен? 13:25.000 --> 13:26.000 Ще ги избия всичките! 13:28.000 --> 13:32.000 Няма да оставя дори и един...! 13:35.000 --> 13:35.000 Ерен... 13:42.000 --> 13:49.000 През онази година, централното правителство реши да привика всички хора зад стена Роза. 13:51.000 --> 13:54.000 Титаните погълнаха 10 000 хора. 13:57.000 --> 14:00.000 Ерен! Карла! Микаса! 14:01.000 --> 14:02.000 Моля се да сте здрави! 14:06.000 --> 14:06.000 Ерен! 14:08.000 --> 14:08.000 Ерен! 14:10.000 --> 14:10.000 Ерен! 14:11.000 --> 14:11.000 Ерен! 14:13.000 --> 14:15.000 Татко! Моля те, спри! Тате! 14:16.000 --> 14:18.000 Какво се опитваш да направиш? 14:19.000 --> 14:20.000 Просто ми дай ръката си! 14:21.000 --> 14:21.000 Няма! 14:22.000 --> 14:24.000 Държиш се странно откакто мама почина! 14:26.000 --> 14:27.000 Пусни ме, татко! 14:28.000 --> 14:30.000 Безполезен си! 14:31.000 --> 14:32.000 За какво говориш? 14:33.000 --> 14:34.000 Не забравяй ключа! 14:35.000 --> 14:37.000 Трябва да стигнеш до там! 14:38.000 --> 14:40.000 Но до тогава...! 14:50.000 --> 14:51.000 Ерен, добре ли си? 14:52.000 --> 14:53.000 Плачеше насън. 14:56.000 --> 14:57.000 Имах чувството, че срещнах татко. 14:58.000 --> 15:00.000 Невъзможно. Било е сън. 15:02.000 --> 15:03.000 Сигурно е така... 15:07.000 --> 15:11.000 Да вървим. Раздават дажбите. 15:17.000 --> 15:19.000 Тук преди бяха запасите с храна. 15:20.000 --> 15:23.000 Хората, които дойдоха с кораби,сега са се събрали тук. 15:35.000 --> 15:36.000 Ей, не се пререждай! 15:37.000 --> 15:39.000 Я млъквай! Не съм ял нищо от вчера! 15:40.000 --> 15:42.000 Все още ще се борим за оцеляването си. 15:44.000 --> 15:45.000 Ерен! Микаса! 15:47.000 --> 15:47.000 Армин? 15:50.000 --> 15:51.000 Вижте! Успях! 15:52.000 --> 15:55.000 Дядо взе тези за нас! 15:56.000 --> 15:56.000 Мерси! 16:04.000 --> 16:04.000 Какво му има? 16:05.000 --> 16:06.000 Така стоят нещата. 16:07.000 --> 16:09.000 Най-вероятно няма достатъчно храна за всички. 16:10.000 --> 16:11.000 Това ни е за целия ден. 16:13.000 --> 16:14.000 Просто има прекалено много бежанци. 16:15.000 --> 16:16.000 А и винаги е имало недостиг на храна. 16:17.000 --> 16:20.000 Знаеш и че хората не гледат с доброоко на тези от покрайнините. 16:22.000 --> 16:24.000 Защо трябва да делим храната си с външни хора? 16:26.000 --> 16:28.000 Имам предвид, че и без това титаните пробиха през стената. 16:29.000 --> 16:31.000 Трябваше да изядат повече от тях. 16:36.000 --> 16:36.000 Ерен! 16:37.000 --> 16:40.000 Просто ще влошат недостига на храна. 16:43.000 --> 16:45.000 Какво правиш бе, хлапак? 16:48.000 --> 16:49.000 Не знаеш какви ги приказваш! 16:51.000 --> 16:52.000 Не си го виждал да става пред очите ти! 16:54.000 --> 16:56.000 Как титаните изяждат хора... 16:59.000 --> 16:59.000 Я млъквай! 17:00.000 --> 17:00.000 Извинете! 17:01.000 --> 17:03.000 Той е просто ядосан, защото е гладен. 17:04.000 --> 17:06.000 Затова се държи като келеме. 17:07.000 --> 17:09.000 Много прощавайте! 17:13.000 --> 17:14.000 Все едно... 17:15.000 --> 17:18.000 Щяхте да сте мъртви без нас! 17:20.000 --> 17:22.000 Вие хлапете трябва да се научитеда бъдете по-благодарни. 17:23.000 --> 17:23.000 Да! 17:25.000 --> 17:25.000 По дяволите! 17:27.000 --> 17:28.000 Предпочитам да умра пред товада съм зависим от типове като този! 17:31.000 --> 17:36.000 Ще се върна при стена Мария и ще избия титаните! 17:38.000 --> 17:40.000 Ерен, шегуваш се, нали? 17:41.000 --> 17:42.000 Не съм бил по-сериозен! 17:43.000 --> 17:45.000 Не съм като хората, които се правят на силни само когато за скрити за стената! 17:47.000 --> 17:48.000 Не ми трябва този боклук! 17:51.000 --> 17:52.000 Ерен, какво ти става? 17:53.000 --> 17:54.000 Не те ли ядосва? 17:56.000 --> 17:58.000 Не можем да се изправим срещу титаните,защото преживяваме с просия. 17:59.000 --> 17:59.000 Невъзможно! 18:00.000 --> 18:00.000 Нищо не може да ги победи! 18:01.000 --> 18:03.000 Единственият ни избор еда живеем зад тези стени. 18:04.000 --> 18:06.000 Ако направиш нещо прибързано, ще загинеш също както родителите ми! 18:07.000 --> 18:08.000 Значи затова се подмазваш на онези хора! 18:09.000 --> 18:10.000 Не те ли е срам? 18:11.000 --> 18:13.000 Само това можем да сторим сега! 18:14.000 --> 18:14.000 Това е само извинение! 18:15.000 --> 18:19.000 Продължавай да си живуркаш като в стадо, слабак лайнян! 18:24.000 --> 18:24.000 Микаса? 18:34.000 --> 18:37.000 Ако Армин е слабак,то и ние двамата също сме такива. 18:38.000 --> 18:43.000 Не можахме дори да избягаме на титаните, нито пък да напуснем града сами. 18:46.000 --> 18:47.000 Дори храната, която ядем е на други му. 18:49.000 --> 18:53.000 Няма никакъв шанс слабаци като нас да повалят дори един титан. 18:56.000 --> 19:00.000 Най-важното, както майка тиказа, е да оцелеем. 19:07.000 --> 19:07.000 Микаса? 19:09.000 --> 19:10.000 Яж! Яж и живей! 19:11.000 --> 19:13.000 Няма да ти позволя за умреш от глад! 19:25.000 --> 19:31.000 Няколко дни по-късно, бежанците бяха пратени да култивират земя и да осигуряват храна. 19:35.000 --> 19:37.000 Но това не предотврати недостига на храна. 19:38.000 --> 19:40.000 На следващата година (846г.) 19:41.000 --> 19:43.000 централното правителство започна кампания за завземането 19:44.000 --> 19:46.000 на стена Мария обратно, използвайки бежанци. 19:55.000 --> 19:57.000 Общият им брой беше 250 000. 19:59.000 --> 20:01.000 Почти 1/5 от цялото население. 20:02.000 --> 20:04.000 Но само около 100 оцеляха. 20:06.000 --> 20:12.000 С тяхната саможертва ситуацията с недостига нахрана се подобри за оцелелите, макар и с малко. 20:26.000 --> 20:27.000 Титаните са виновни. 20:29.000 --> 20:30.000 Само да можехме да ги победим, 20:32.000 --> 20:34.000 бихме възвърнали мястото си в света. 20:38.000 --> 20:41.000 Армин, догодина ще канди-датствам за военно обучение. 20:45.000 --> 20:47.000 Ще стана достатъчно силен да се бия с тях! 20:52.000 --> 20:52.000 И аз. 20:53.000 --> 20:53.000 Армин!? 20:54.000 --> 20:54.000 И аз! 20:56.000 --> 20:57.000 И аз идвам. 20:58.000 --> 21:00.000 Микаса? Не е нужно! 21:02.000 --> 21:03.000 Ти каза, че оцеляванетое най-важното нещо. 21:04.000 --> 21:07.000 Така е. И ще съм там, за да сеуверя, че си в безопасност. 21:12.000 --> 21:14.000 Разбрано! И тримата ще се включим. 21:23.000 --> 21:27.000 Сега вече сте официални членовена тренировъчна група #104! 21:28.000 --> 21:32.000 За ваше злощастие, аз, Кейт Шардис, командвам тук! 21:33.000 --> 21:35.000 Няма да ви дам топло посрещане! 21:36.000 --> 21:40.000 В момента всички сте просто едно стадо,чакащо да бъде изядено от титаните! 21:41.000 --> 21:42.000 Дори сте по-низши от стадо! 21:43.000 --> 21:47.000 Следващите три години, ще ви тренирам, мизерни посерковци! 21:48.000 --> 21:50.000 Ще ви науча как да се биете с титани! 21:52.000 --> 21:56.000 Когато се изправите срещу титан след три години,още ли ще сте просто деликатес? 21:57.000 --> 22:00.000 Или ще сте станали престижни защитници на тези стени? 22:01.000 --> 22:04.000 А може би дори шампиони на човечеството, които ще сразят титаните? 22:05.000 --> 22:06.000 Изборът е в ръцете ви! 22:08.000 --> 22:10.000 Да, не се тревожи! 22:12.000 --> 22:15.000 Ще ги избия до крак! 22:22.000 --> 22:24.000 Следва продължение... 22:39.000 --> 22:43.000 Сънят ти е мястото,където сърцето ти дири утеха 22:44.000 --> 22:49.000 По-крехък е от живота ти 22:50.000 --> 22:54.000 Можеш да го изоставиш,но той пак ще те намери 22:55.000 --> 23:00.000 Сега спи спокойно 23:01.000 --> 23:06.000 Пулсиращата ми ярост 23:07.000 --> 23:12.000 Осквернява желанията, които тая 23:13.000 --> 23:17.000 Преди да ги забравя 23:18.000 --> 23:22.000 За да мога пак да си ги припомня 23:24.000 --> 23:28.000 В този красив и жесток свят 23:29.000 --> 23:31.000 Продължаваме да се питаме 23:32.000 --> 23:33.000 "Защо точно аз оцелях?" 23:34.000 --> 23:39.000 "Какво ще браним 23:40.000 --> 23:43.000 с нашата сила и нашата слабост 23:44.000 --> 23:49.000 ако разума и логиката вече не царуват?" 23:54.000 --> 23:55.000 Преглед 23:56.000 --> 23:57.000 Провал като войник, 23:58.000 --> 24:02.000 Ерен се закле да си отмъсти на титаните,когато започна обучението си. 24:03.000 --> 24:07.000 Но той трябваше да се изправи пред жестоката реалност след като се проваляше дори в основни начинания. 24:08.000 --> 24:09.000 Бледа светлина сред отчаянието Възстановяването на човечеството (част 1)