WEBVTT 00:29.000 --> 00:29.000 Господарю! 00:37.000 --> 00:38.000 Господарю! 01:15.000 --> 01:15.000 Татко! 01:23.000 --> 01:24.000 Татко! 01:26.000 --> 01:31.000 Може да гледате Великолепният век по стар тв всяка сряда.