WEBVTT 00:53.000 --> 01:00.000 Юда, бъди ми водач Шепот в нощта 00:02.000 --> 00:20.000 КРАСИ ИЛИЕВ(vojda) 00:29.000 --> 00:31.000 Осветете навън - живеем в свят на тъмнина 00:32.000 --> 00:34.000 Няма съмнение - всичко е за продан 00:35.000 --> 00:37.000 Ние спим - целият свят изгаря 00:38.000 --> 00:40.000 Ние се молим - на Господ за нещо по-добро 00:41.000 --> 00:46.000 Нищо не е свещено - нито тогава, нито сега 00:47.000 --> 00:49.000 Всичко е пропиряно . . . 00:50.000 --> 00:50.000 Това ли е всичко ? 00:51.000 --> 00:52.000 Мога ли да тръгвам сега ? 01:01.000 --> 01:04.000 Юда, бъди ми водач 01:05.000 --> 01:07.000 Върви на войни - умри в блясъка на славата 01:08.000 --> 01:10.000 Ела вкъщи - месо в пластмасов чувал 01:11.000 --> 01:13.000 Падни долу - по - добре се моли на твоя Бог за милост 01:14.000 --> 01:16.000 Коленичи и помогни на острието да влезе по - лесно 01:17.000 --> 01:22.000 Нищо не е свещено - нито тогава, нито сега 01:23.000 --> 01:25.000 Всички пропиляват . . . 01:26.000 --> 01:26.000 Това ли е всичко ? 01:27.000 --> 01:28.000 Това ли е сега ? 01:29.000 --> 01:35.000 Юда, бъди ми водач Шепот в нощта 01:36.000 --> 01:40.000 Юда, бъди ми водач 01:41.000 --> 01:47.000 Юда, бъди ми водач Шепот в нощта 01:48.000 --> 01:51.000 Юда, бъди ми водач 02:03.000 --> 02:08.000 Живея в тъмнината, без никаква напътстваща светилина 02:09.000 --> 02:16.000 Шепна в мечтите ти 02:38.000 --> 02:44.000 Юда, бъди ми водач Шепот в нощта 02:45.000 --> 02:48.000 Юда, бъди ми водач 02:49.000 --> 02:55.000 Юда, бъди ми водач Шепот в нощта 02:56.000 --> 03:03.000 Юда, бъди ми водач