WEBVTT 00:01.000 --> 00:10.000 КРАСИ ИЛИЕВ(vojda) 00:27.000 --> 00:29.000 В помрачена стая, 00:30.000 --> 00:32.000 далече от вярата в богове, 00:34.000 --> 00:36.000 лежат ранените, 00:37.000 --> 00:40.000 разбити останки от изневяра. 00:42.000 --> 00:44.000 И невинността 00:45.000 --> 00:48.000 на дете е купена и продадена. 00:49.000 --> 00:51.000 В името на прокълнатите.. 00:52.000 --> 00:56.000 Гнева на ангелите остана безмълвен и пренебрегнат... 00:58.000 --> 01:03.000 Прости ми, моля те, за това, че незнам какво правя... 01:05.000 --> 01:08.000 Как да задържа в себе си болката? 01:09.000 --> 01:12.000 Знам, че е истина... 01:14.000 --> 01:16.000 Кажи ми кога целувката от любов става лъжа, 01:17.000 --> 01:21.000 че носи белезите на греха, твърде дълбоки, за да се скрият... 01:22.000 --> 01:24.000 този страх, който те обзема. 01:25.000 --> 01:31.000 Моля те, нека бъде светлина... ...в помрачената стая. 01:45.000 --> 01:47.000 Всички любими моменти 01:48.000 --> 01:51.000 са били загърбени отново... 01:52.000 --> 01:54.000 И усмивката на разсъмване 01:55.000 --> 01:58.000 носи опетнен похот, възпяван в моя реквием. 02:00.000 --> 02:03.000 Мога ли да посрещна деня, 02:04.000 --> 02:06.000 когато вярата ми се изкривява? 02:07.000 --> 02:10.000 И гледам как кристализира, 02:11.000 --> 02:14.000 докато избавлението ми става на прах... 02:16.000 --> 02:22.000 Защо не мога да насоча кораба преди да попадне в бурята? 02:24.000 --> 02:25.000 Паднах в морето, 02:27.000 --> 02:30.000 но все още плувам към брега... 02:32.000 --> 02:34.000 Кажи ми кога целувката от любов става лъжа, 02:35.000 --> 02:39.000 че носи белезите на греха, твърде дълбоки, за да се скрият... 02:40.000 --> 02:42.000 ...този страх, който те обзема. 02:43.000 --> 02:44.000 Моля те, нека бъде... 02:57.000 --> 03:01.000 Моля те, нека бъде... 03:03.000 --> 03:06.000 Моля те, нека бъде... 03:09.000 --> 03:17.000 Моля те, нека бъде светлина 03:19.000 --> 03:23.000 ...светлина!!! 03:30.000 --> 03:40.000 КРАСИ ИЛИЕВ(vojda)