WEBVTT 00:20.000 --> 00:26.000 Не вярвам на това, което хората говорят Навсякъде има само омраза 00:26.000 --> 00:34.000 Толкова много хора и всеки върви по свой път и за толкова много неща не ти пука 00:34.000 --> 00:40.000 Те не виждат никого другиго, освен себе си Но на сцената всичко е изложено на показ 00:40.000 --> 00:53.000 Те виждат ада и се нуждаят от помощта ти Нуждаят се от помощта ти, нуждаят се от любов, от любов 01:07.000 --> 01:14.000 Това е моята песен Ще ти разкажа историята на любовта 01:15.000 --> 01:22.000 Това е моята песен Ще ти разкажа историята на любовта 01:35.000 --> 01:43.000 Това е моята песен Ще ти разкажа историята на любовта 01:44.000 --> 01:50.000 Това е моята песен Ще ти разкажа историята на любовта 03:00.000 --> 03:07.000 Мисля, че си ми нужна, ти също имаш нужда от мен Тук е мястото, където живеем 03:07.000 --> 03:14.000 Светът е увлекателен, какво мога да направя за теб и само за теб навсякъде 03:14.000 --> 03:21.000 Аз пея тази песен за света на любовта и се надявам да чуеш това, което изричам: 03:21.000 --> 03:34.000 Нека винаги има свобода и любов Нека всеки ден, винаги има любов