WEBVTT 01:00.883 --> 01:04.127 Двигателите в готовност! 01:04.754 --> 01:07.171 Среден ход напред. 01:26.958 --> 01:31.888 Пълен ход за сблъсък! - Пълен ход за сблъсък! 02:53.754 --> 02:57.966 Професоре? Добре ли сте? 02:58.129 --> 03:02.246 Всички тези хора... Не им даде никакъв шанс. 03:03.595 --> 03:06.595 Бяха моряци, също като мен, 03:06.759 --> 03:10.894 погубени от чудовището, с което опитвате да се сприятелите. 03:11.058 --> 03:15.063 Нед, недей. - Не знам как се чувствате, професоре, 03:15.227 --> 03:18.860 но аз се чувствам като нож, който е пробол приятел в гърба. 03:19.023 --> 03:23.815 Вървете в каютите си. - До гуша ми дойде от това. 03:24.988 --> 03:26.948 Доклад за щетите, сър. 03:27.111 --> 03:29.895 Рулят и панелите за потапяне на десния борд са повредени. 03:30.058 --> 03:32.165 Ще направим временен ремонт тук. 03:32.328 --> 03:34.494 Слушам, сър. 03:38.250 --> 03:43.751 Помолих да напуснете, професоре. - Също така ме поканихте на брега, 03:43.915 --> 03:46.797 за да ми покажете човешката безчовечност. 03:46.960 --> 03:50.533 Защо? За да оправдаете тази постъпка? 03:50.696 --> 03:57.183 Вие сте не само убиец, но и лицемер. Доказателството лежи там. 03:57.346 --> 04:02.055 Наричате това убийство? Е, аз също виждам убийства! 04:02.218 --> 04:04.218 Но не изписаното по лицата на тези 04:04.384 --> 04:06.772 удавници, а по лицата на хиляди други! 04:06.935 --> 04:11.582 Ето ги истинските убийци, търговците на смърт. Аз съм отмъстител. 04:13.822 --> 04:18.282 Нима убийството е право само на тази пълна с омраза нация, 04:18.446 --> 04:21.740 която ми отне всичко? Всичко, освен тайната ми. 04:21.903 --> 04:25.260 Тайната на тази подводница и на енергията, която я движи. 04:25.423 --> 04:29.749 Опитаха се. Хвърлиха ме в затвора, а когато се провалиха... 04:34.007 --> 04:39.632 Когато се провалиха, измъчваха до смърт жена ми и малкото ми момче. 04:49.603 --> 04:53.444 Познавате ли смисъла на думата любов, професоре? 04:53.607 --> 04:56.232 Вярвам, че да. 04:56.396 --> 05:01.696 Но не успявате да разберете силата на омразата. 05:01.859 --> 05:06.567 Тя може да изпълни сърцето точно като любовта. 05:07.911 --> 05:13.281 Жал ми е за вас. Омразата е горчив заместител. 05:36.060 --> 05:41.518 Експлозията разпиля всичко наоколо. Опитвах се да подредя. 05:44.442 --> 05:48.752 Професоре, бих искал да поговорим. - За какво? 05:48.915 --> 05:52.408 Мисля, че нещата стигнаха твърде далеч. 05:52.571 --> 05:56.217 Убийството не означава нищо за него. Дори мисля, че му доставя удоволствие. 05:56.380 --> 05:59.494 Сигурен ли си в това? Напълно сигурен? 05:59.657 --> 06:02.749 Съдя само по това, което виждам. 06:02.913 --> 06:07.918 Не е твоя работа да го съдиш. Не знаеш нищо за капитана. 06:08.712 --> 06:11.550 Вече спомена, че може да има полза от мен. 06:11.713 --> 06:15.593 По-важното е, че светът ще има полза от него. Трябва да го накарам да разбере. 06:15.756 --> 06:18.388 Осъзнае ли това, сам ще се осъди много 06:18.551 --> 06:21.182 по-сурово, отколкото ти би го съдил. 06:21.346 --> 06:25.058 Ясен ли съм? - Както кажеш, капитане. 06:25.221 --> 06:29.341 Сега излез и ме остави намира, ако обичаш. 06:31.941 --> 06:35.356 Как ме нарече? Капитан? 06:35.520 --> 06:40.440 Да. И трябва да ви кажа, че имате много сходни черти. 06:53.585 --> 06:56.751 Достатъчно ли видя? - Искам да поговорим. 06:56.915 --> 07:01.589 Малка, хитра хиена. Професорът ли те накара? 07:01.752 --> 07:07.429 Точно за професора искам да говорим! Прав беше. Немо го е спечелил изцяло. 07:07.592 --> 07:10.432 Разбира се, че бях прав. Прав съм и за твоето шпиониране. 07:10.596 --> 07:14.307 Отдавна знам, че крадеш от храната и съкровищата. 07:14.470 --> 07:19.231 Не съм казал никому. Радва ме, че го правиш. Може да ни потрябват. 07:19.394 --> 07:21.750 На нас? Откога имам нужда от теб? 07:21.913 --> 07:24.858 Нужен съм ти. Нека да бъдем приятели. 07:25.022 --> 07:28.991 "Искам да бъдем приятели. " А аз искам да избягам. 07:29.155 --> 07:31.378 Аз също. С теб. Но трябва да спасим и 07:31.541 --> 07:34.075 професора от омразата му към него самия. 07:34.238 --> 07:38.412 Беше споменал, че имаш план. Имаш ли наистина? 07:38.576 --> 07:41.456 Да, имам план. - Е, какъв е? 07:41.620 --> 07:43.477 Проблемът е, че няма да проработи. 07:43.640 --> 07:45.837 Не разбирам как управляват тази ладия. 07:46.000 --> 07:50.035 Нищо не е написано. Няма курс, няма ориентири, няма нищо. 07:50.198 --> 07:52.015 Ако научим накъде са се насочили, 07:52.178 --> 07:54.396 бихме имали шанс. - Това не е проблем. 07:54.559 --> 07:58.592 Докато четях дневника на професора, научих плановете на Немо. 07:58.755 --> 08:02.228 Пътуваме към място, наречено Вулкания. 08:02.391 --> 08:05.686 Вулкания? - Да, там е базата на Немо. 08:05.849 --> 08:09.524 Защо не каза веднага? Ето това чаках! 08:09.687 --> 08:12.986 Само това? - Разбира се! Вулкания! 08:13.150 --> 08:16.147 Трябва да видя тези карти. 08:17.740 --> 08:20.444 Защо не? 08:30.543 --> 08:32.319 Ще имаме нужда от всички. 08:32.482 --> 08:34.702 А ти на вахта. - Слушам, сър. 08:55.939 --> 09:00.745 Дръж си очите отворени за онзи приятел. - Слушам, сър. 09:34.097 --> 09:38.886 Хей, Нед. Нед, прибери ги. Идва. 09:44.565 --> 09:46.771 Добре, добре! 09:46.935 --> 09:49.816 Побързай, идва! 10:14.965 --> 10:18.543 Беше на косъм, друже. - Така е. 10:22.138 --> 10:25.933 Това е каютата на Немо. - Да. 10:26.096 --> 10:28.596 Добре се е устроил. 10:30.896 --> 10:33.434 Може би... 10:35.733 --> 10:39.795 Да се махаме оттук. Ако ни намерят в каютата му... 10:40.822 --> 10:43.698 Какво има? - Дай ми хартия и молив, бързо. 10:43.861 --> 10:47.514 За какво? - Май открих нещо. 10:47.677 --> 10:50.220 Така ли? 10:50.996 --> 10:53.191 Виждаш ли? Всички разстояния са 10:53.354 --> 10:56.208 измервани от тази точка. - Точно така. 11:21.648 --> 11:24.581 Дай ми пергел, бързо. Да видим дали 11:24.744 --> 11:28.107 мога да изчисля. Географска дължина... 11:30.656 --> 11:32.931 Тихо! - Тихо. 11:35.785 --> 11:40.037 Ето. Ето. Вземи пура. Хей, харесват му! 11:40.200 --> 11:44.291 Искаш ли още една? Дай целувка. - Имаш подход към животните. 11:44.454 --> 11:47.586 По-добре се оправям с жени. - Тихо! 11:47.749 --> 11:53.087 Нахрани я. - Добре. Ще ти дам пура. 12:15.311 --> 12:20.269 Да, аз също те обичам, добре. Ще ти намеря още. 12:20.606 --> 12:23.903 Престани да си играеш с нея! - Не си играя! 12:25.070 --> 12:28.606 Пази тишина. Бъди добро момиче. 12:28.769 --> 12:32.370 Яж ги бавно. Не бъди лакома. 12:41.958 --> 12:46.628 Ще довършим ремонта в базата. - Идва. Да вървим. 12:46.791 --> 12:51.968 Подновете плаването на 50 фута. - Плаване на 50 фута дълбочина. 13:02.143 --> 13:04.705 Есми. 13:07.356 --> 13:10.859 Трябва да проуча нещо. Искам няколко от онези образци. Донеси ги. 13:11.022 --> 13:14.440 Образци? Какви по-точно? - Онези в бутилките. Хайде. Изчезвай. 13:14.603 --> 13:18.328 И гледай да не те хванат. - Няма да ме хванат. 13:26.038 --> 13:30.573 Нед, тук имаш всичко, от най-редките мекотели до стридите. 13:30.736 --> 13:34.675 На стридите не им е сезона. Хвърли ги в мивката. Искам бутилките. 13:34.838 --> 13:38.295 Не можеш да го направиш. Безценни са. 13:38.458 --> 13:42.335 Нали не смяташ да пъхаш съобщения за помощ в бутилките? 13:42.498 --> 13:48.266 При Робинзон Крузо се е получило, но забравяш, че сме в 19-ти век. 13:48.429 --> 13:51.678 Забравям нещо друго. 13:53.520 --> 13:55.561 Това е защото ме шпионира. 13:55.724 --> 14:00.709 Да не съм те хванал повече да хвърляш сянката си на кърмата ми. Запомни го. 14:02.778 --> 14:07.292 Не обичам да пердаша никого, но ти си го заслужи, момче. 14:07.455 --> 14:12.621 А аз мислех, че сме приятели. - Разбира се, приятели сме! 14:12.784 --> 14:17.190 Давай. Удари ме. Удари ме. - Наистина ли? 14:17.353 --> 14:21.001 Разбира се, давай. Няма как да пропуснеш. 14:23.254 --> 14:29.259 Сега вече сме приятели. - Добре, друже! 14:29.422 --> 14:32.512 Сега ще ти кажа какво съм намислил. 14:32.676 --> 14:35.343 Безцелното плаване на писмо в бутилка 14:35.506 --> 14:38.470 е отживелица, но съм чувал, че действа. 14:39.059 --> 14:41.727 Алкохол. - Много чист алкохол. 14:41.891 --> 14:46.346 Просто ще махнем поповите лъжички и ще запазим грога. 14:48.026 --> 14:51.389 Това е безценно. 14:53.238 --> 14:58.780 Както и да е... Подръж това. Този тип претърпя корабокрушение на Бахамите. 14:58.944 --> 15:02.536 Заедно с едно маце остават сами на острова. 15:02.700 --> 15:06.706 Разполагали с много свободно време и започнали да пишат бележки, 15:06.869 --> 15:10.359 пъхали ги в бутилки от ром и ги хвърляли да се носят безцелно в океана. 15:10.522 --> 15:14.408 Една бутилка преминала, намерили я и ги спасили. 15:19.386 --> 15:22.424 Какво има? 15:24.223 --> 15:27.390 Глътнах го. 15:27.554 --> 15:32.972 Вътре беше изключително рядката Флабелина Окулина. Горкото създание. 15:36.901 --> 15:40.473 Флабелина Окулина. 16:30.613 --> 16:35.611 Не може да се управлява, сър. 16:37.161 --> 16:39.699 Пълен назад! 16:48.920 --> 16:51.923 Какво стана? - Изглежда заседнахме. 16:52.086 --> 16:55.288 Какво се случи? - Инцидент, капитане? 16:55.451 --> 16:57.938 Инцидент. Рулят се повреди. 16:58.101 --> 17:00.945 Заседнахме на подводни скали. Довечера приливът ще ни освободи. 17:01.108 --> 17:04.292 На крайбрежието на Нова Гвинея сме. Искате ли да слезем? 17:04.455 --> 17:09.665 Не, благодаря. Последното ми слизане на брега стана прелюдия към убийства. 17:09.828 --> 17:12.801 Проверете за течове. - Слушам, сър. 17:15.986 --> 17:20.736 Да захвърли такава възможност. Професорът губи почва под краката. 17:30.748 --> 17:34.404 Помириши. Сладко като ангелска целувка. 17:34.568 --> 17:39.089 Суха земя, друже. Кокосови палми, манго и... 17:39.253 --> 17:42.964 туземки, зажаднели за милувка. 17:43.127 --> 17:45.532 Бих дал всичко да докосна дърво отново. 17:45.695 --> 17:48.178 Аз също, както и професора. 17:48.342 --> 17:54.142 Знам колко иска да събере образци, но няма да помоли Немо за услуга. 17:54.305 --> 17:59.106 Какво пречи да отидеш вместо него? - Нищо. Ами ти? 17:59.269 --> 18:04.518 Аз? Аз съм глупак, събиращ монети. - Не вреди да попиташ. 18:06.745 --> 18:09.743 Никак даже, друже. 18:15.420 --> 18:20.712 Капитане, чудя се, мога ли да заема мястото на професора. 18:20.876 --> 18:23.679 Бих искал да събера образци и да опиша някои неща. 18:23.842 --> 18:26.830 Квалифициран ли сте? - Квалифициран? 18:26.993 --> 18:29.180 Работя с професора четири години. 18:29.344 --> 18:34.061 И мога да греба. Имам здрав гръб. - И силно желание за бягство. 18:34.224 --> 18:38.101 Кой, аз? Не съм дезертьор. Радвам се да съм на борда, сър. 18:38.265 --> 18:41.126 Много добре. Имате разрешението ми. - Благодаря. 18:41.289 --> 18:44.279 Но стойте на плажа. Туземците са канибали. 18:44.442 --> 18:48.459 Ядат с еднакъв ентусиазъм и честните хора, и лъжците. 18:48.622 --> 18:52.226 Освободете лодката. - Слушам, сър. Освободете лодката. 18:59.499 --> 19:02.679 Бутнете! 19:43.829 --> 19:48.451 Не виждам зажаднели за милувка туземки. - Спокойно. 19:49.626 --> 19:53.423 Хей, Нед. Не трябва напускаме плажната ивица. 19:53.586 --> 19:55.621 Че кой я напуска? 20:04.973 --> 20:07.553 Хей! 20:13.229 --> 20:15.365 Ела тук, бързо. - Какво има? 20:15.528 --> 20:19.748 Погледни тази диря през джунглата. - Това си обмислял през цялото време. 20:19.911 --> 20:22.110 Искаш да избягаш. - Работата е опечена. 20:22.273 --> 20:24.949 Не мисля така, иначе Немо не би позволил да слезем на брега. 20:25.113 --> 20:28.989 Не забравяй канибалите. - Стига, канибали! Иска да ни уплаши. 20:29.152 --> 20:32.358 Освен това, не бих изоставил професора. 20:32.521 --> 20:34.493 И аз така предположих. 20:34.657 --> 20:38.749 Погледни ме. Не бих могъл да прекося джунглата. Сам ще се движиш по-бързо. 20:38.913 --> 20:41.826 Надявам се да успееш, Нед. - Ще успея. 20:41.989 --> 20:45.101 И ще пратя всеки военен кораб по дирите на Немо. 20:45.264 --> 20:49.208 Ще се смеем на всичко това, докато си пийваме във Фриско. 20:49.371 --> 20:51.669 Успех, Нед. 20:54.557 --> 20:58.403 Поздрави професора от мен. 22:54.785 --> 22:58.416 Хей! 22:59.205 --> 23:02.206 Хей, чакай! 23:06.295 --> 23:08.662 Хей! 23:15.094 --> 23:17.922 Чакай! 23:20.140 --> 23:22.482 Хей! 23:24.435 --> 23:26.746 Хей! 23:28.564 --> 23:31.032 Хей! 24:49.299 --> 24:52.427 Хей, канибали! Стотици канибали! 24:52.591 --> 24:56.343 Капитане! Капитане! Много лодки! - Атакуват ни! 24:56.506 --> 25:02.934 Естествено. Нарушихте уединението им, имат пълното право да нарушат нашето. 25:12.611 --> 25:17.318 Качват се на борда. Донеси ми харпун, бързо. Затворете! 25:17.482 --> 25:21.534 Заповедите тук давам аз, г-н Ланд! Дръпнете се! 26:11.954 --> 26:16.081 Това трябва да се види. - Удивително. 26:46.317 --> 26:49.483 Хей, капитане, ето така се отбягват неканени гости. 26:49.647 --> 26:54.115 Слаб електрически заряд. Не много гостоприемно, но безвредно за тях. 26:54.278 --> 26:58.679 Говорейки за гостоприемство, погаврихте се с моето за последен път. 26:58.842 --> 27:01.243 Последователно не се подчинявате на нарежданията ми. 27:01.407 --> 27:04.515 Веднъж ви споменах за съдбата на затворника. 27:04.678 --> 27:06.952 Настоявате да ви третирам като затворник. 27:07.115 --> 27:09.163 Нямам друг избор, освен да ви услужа. 27:09.326 --> 27:11.850 Поставете го под охрана. - За какво е всичко това? 27:12.013 --> 27:16.092 Напуснахте плажа с намерение за бягство. Само туземците ви принудиха да се върнете. 27:16.256 --> 27:20.094 Ще съжалявате за този си избор. - Задава се кораб, сър. 27:20.258 --> 27:24.242 измъкнем ли се от рифа, ще се погрижа да не създавате повече неприятности. 27:24.405 --> 27:28.363 Трябваше да рискувам с канибалите. 27:29.813 --> 27:33.232 Военен кораб. - Отведете го долу под охрана. 27:33.395 --> 27:37.066 Отведете го долу. - Всички двигатели в готовност. 27:37.229 --> 27:39.650 Трябва да се освободим от този риф. - Слушам, сър. 27:39.813 --> 27:42.575 Олекотете подводницата. Изхвърлете целия баласт. 27:42.738 --> 27:46.722 Слез долу! Скоро ще ни обстрелват. - Слушам, сър. 27:47.536 --> 27:51.201 Пълен назад! - Пълен назад, сър 28:06.540 --> 28:10.452 Пуснете ме от този метален ковчег! 28:11.682 --> 28:16.804 Професоре! Военен кораб, професоре. - Военен кораб? 28:38.580 --> 28:41.659 Измъкваме се! 28:54.803 --> 28:57.719 Херметизирайте подводницата. - Слушам, сър. 28:57.882 --> 29:00.824 Херметизирайте подводницата! 29:17.029 --> 29:21.065 Затварят вратата. Чакайте! 29:22.618 --> 29:26.365 Чакайте! - Пуснете ни! 29:57.064 --> 30:01.183 Чакайте! Тук вътре сме! Чакайте! 30:05.446 --> 30:08.775 Поеми руля. 30:41.768 --> 30:47.182 Колко вода има в двигателния отсек? - 1.5 м и се покачва, сър. 30:49.984 --> 30:51.584 Освободете резервния вал. 30:51.747 --> 30:54.488 Освободи вала! - Ползвайте го за лост. 30:56.364 --> 31:00.038 Прекарайте го напреки. 31:02.995 --> 31:08.072 Към кърмата и под теча. Донеси верижната макара. 31:15.882 --> 31:19.713 Леко отпуснете. 31:20.510 --> 31:22.602 Затегнете. 31:41.153 --> 31:45.569 Професоре. Погледнете уредите. Не отмерват. 31:45.732 --> 31:49.069 Потънали сме много дълбоко. 32:07.092 --> 32:10.627 Готови за подпиране! - Слушам, сър! 32:23.815 --> 32:26.888 Подпирай! 32:33.824 --> 32:36.324 Подпорите поставени, сър! 32:36.487 --> 32:40.442 Всички по местата! Стартираме двигателите! 33:06.852 --> 33:10.939 Въздухът ще се прочисти. Вентилаторите вече работят. 33:11.103 --> 33:13.315 Добре ли сте? - Благодаря. Много по-добре. 33:13.478 --> 33:16.503 Не потъваме ли вече? - За щастие, не. 33:16.666 --> 33:20.529 Има граници, непостижими за немощното човешко усилие да оцелява. 33:20.692 --> 33:26.425 Разширихме ги с 5000 фута. Човек никога не е стигал тази дълбочина. 33:49.805 --> 33:53.100 Гигантска сепия зад нас, сър! 33:55.727 --> 33:59.390 Незабавно пълен ход на всички двигатели! 34:08.446 --> 34:13.294 Гадината ни хвана. Отблъскващ заряд! - Слушам, сър. 34:37.429 --> 34:40.929 Пригответе се за нов заряд. - Всички елементи изгоряха, сър. 34:41.093 --> 34:46.500 Ще се бием на повърхността. Събери всички в навигационното. 34:46.663 --> 34:50.555 Изхвърли всичкия баласт. Механизмите в положение за пълно изплуване. 35:20.216 --> 35:25.175 Ще се бием лице в лице с най-страховития морски звяр. 35:25.339 --> 35:30.059 Пазете се от пипалата. Хванат ли ви, стискат до задушаване. 35:30.222 --> 35:33.318 Само попадение между очите му е смъртоносно. 35:33.481 --> 35:37.855 Четирийсет фута до повърхността, сър. - Бъдете готови. 35:58.521 --> 36:01.534 Назад! 36:11.821 --> 36:15.713 Бързо. Към предния изход! 36:46.374 --> 36:50.833 Ти и хората ти долу към десния борд! Вие елате с мен! 37:00.803 --> 37:05.345 Дайте ми харпун! Ще заобиколя отзад. 37:06.683 --> 37:08.759 Стой тук! 37:17.525 --> 37:19.979 Пазете се! 37:56.476 --> 38:00.092 Дай още един кол! 38:26.210 --> 38:29.040 Внимавай! 39:06.494 --> 39:08.981 Ръката ти! 39:50.824 --> 39:54.903 Проклет да съм... Зле ли си ранен, друже? 39:55.962 --> 40:00.616 Какво става? Какво се случи? 41:42.416 --> 41:44.706 Г-н Ланд. 41:46.923 --> 41:51.218 Спасихте живота ми. Защо? 41:53.679 --> 41:56.252 Добър въпрос. 41:57.007 --> 42:01.384 Само едно нещо може да направи човек, допуснал фатална грешка като моята. 42:02.195 --> 42:05.855 Какво е то? - Да се напие до козирката. 42:09.618 --> 42:13.698 В такава тиха нощ една, на риба пляскаща попаднах и жена. 42:13.861 --> 42:18.496 Тя китова опашка имаше една, в татуировката заклевам се сега. 42:25.215 --> 42:28.008 Радвам се да видя, че обичаш музиката. 42:28.171 --> 42:30.812 Доста общи неща имаме с теб, мила. 42:33.731 --> 42:37.479 Благодаря, мила. Едно питие? 42:37.643 --> 42:39.732 Добре. 42:39.896 --> 42:43.904 Хей, искаш ли една Флабелина Окулина? 42:44.067 --> 42:47.724 Вече опитах. Много са вкусни. 42:55.833 --> 42:59.497 Искаш ли малко? 43:01.004 --> 43:05.562 Есмералда, само ти ме разбираш на този шлеп, скъпа. 43:05.725 --> 43:07.794 Дай целувка. 43:10.220 --> 43:13.137 Мустаците ти гъделичкат. Дай да ги видя. 43:13.301 --> 43:16.879 Трябва да се обръснеш, скъпа. Започваш да приличаш на Немо. 43:17.042 --> 43:19.312 Да опитаме отново. Хайде, отново. 43:19.475 --> 43:25.690 Старчето на име Немо, червеи ни дава и рибе солено. 43:25.854 --> 43:31.691 И змиорка за закуска с водорасли охладени трябва да се хруска. 43:31.854 --> 43:36.630 Щом го сложиш ти в уста, говеждо знаеш, че не е това. 43:36.793 --> 43:39.259 И филето от сепия слагаме сега в уста, 43:39.422 --> 43:41.820 а вкусът му е ужасен като на скала. 43:48.294 --> 43:53.381 Не толкова шумно, Нед. - Хареса й тази Флабелина Окулина. 43:53.544 --> 43:56.751 Радвам се да те видя извън затвора, Нед. 43:56.914 --> 44:01.093 Да, Немо позволи разходка из кораба. - И професорът се радва. 44:01.257 --> 44:05.199 След всичко преживяно, Немо показва благодарност за първи път. 44:05.362 --> 44:09.520 Не искаме такава благодарност! Никаква благодарност от него! 44:09.684 --> 44:12.389 Това е ужасно. - Можеш да му кажеш 44:12.552 --> 44:15.734 от името и на двама ни. Нали, Есмералда? 44:15.898 --> 44:22.282 Хайде. Аз ще подремна тук, а ти полегни там. 44:22.446 --> 44:26.366 Завий се добре. Не искам да хванеш настинка. 44:37.295 --> 44:41.123 Лека нощ и сладки сънища, Есми. 44:54.977 --> 45:00.020 Прислужникът ми каза, че сте взел дневника ми. Може ли да знам защо? 45:00.183 --> 45:02.950 Не водя дневник на "Наутилус". Исках да 45:03.113 --> 45:05.951 прочета описанието на гигантската сепия. 45:06.114 --> 45:09.149 Особено спасяването ми на косъм. 45:09.312 --> 45:14.601 Според вас, г-н Ланд е типичен герой от евтин фантастичен роман. 45:14.764 --> 45:18.086 Ако това е истина, тогава смятате живота си за евтин. 45:18.249 --> 45:20.707 Може би очаквах такъв отговор. 45:20.871 --> 45:25.542 Той съжалява, че ми спаси живота. И аз бих съжалил, ако спася неговия. 45:25.705 --> 45:28.701 Разликата е, че аз дори не бих опитал. 45:28.864 --> 45:34.922 Това дава на Нед човешко достойнство, каквото вие вече не притежавате. 45:35.085 --> 45:38.678 Може ли да ви кажа нещо? - Изглежда сте решили, давайте. 45:38.842 --> 45:44.062 Нарочно се противите. Знам колко сте трогнат от жеста на Нед, 45:44.226 --> 45:49.022 но се срамувате да признаете. Не си позволявате вяра в хуманизма, 45:49.185 --> 45:51.317 защото направите ли го, всичко това, 45:51.480 --> 45:53.857 структурата на цялото ви съществуване, 45:54.021 --> 45:57.085 изградена върху омраза и отмъщение, 45:57.248 --> 46:01.301 всичко това би рухнало около неподправената лъжа на вашият живот. 46:01.464 --> 46:05.628 Вие сте победен човек. Победен във войната с диктатурата на сърцето ви. 46:05.791 --> 46:09.214 А вие сте наивен, професоре. - Наивен? 46:09.377 --> 46:11.416 Лесно се поддавате на емоциите. 46:11.579 --> 46:16.329 Възвишавате откъслечни добри дела над постоянното, недодялано и крайно зло. 46:16.492 --> 46:19.630 Светът е по-сложен. Доброто не се мери 46:19.793 --> 46:23.095 по скала на прибързан и глупав героизъм. 46:23.259 --> 46:26.597 Ако Нед Ланд е направил нещо днес, утре с радост би го развалил. 46:26.761 --> 46:30.626 За да бъде полезно, доброто трябва да е постоянна и вечна величина. 46:30.789 --> 46:34.437 Здраво изградено. - Вие търсите съвършенство. 46:34.600 --> 46:38.449 Никога не ще го откриете. - Вече го открих. 46:40.776 --> 46:44.570 Открих го тук. Външният свят е несъвършен. 46:44.733 --> 46:48.324 Ако човечеството и нациите притежаваха такава доброта, 46:48.488 --> 46:54.571 охотно бих споделил всичко това. Тайните си, записките си, всичко. 46:55.664 --> 47:00.206 Обмисляте ли да ги споделите? - Да, само по тази причина сте жив. 47:00.369 --> 47:02.942 От момента, в който дойдохте на борда, 47:03.105 --> 47:07.021 имам надеждата, че сте средство към осъществяване на плановете ми. 47:07.184 --> 47:12.752 Възнамерявах да ви използвам като пратеник. Но вече не знам. 47:14.555 --> 47:17.970 Защото не ми вярвате ли? - Не е това! 47:18.134 --> 47:21.225 Но сте непоклатим оптимист. 47:21.388 --> 47:23.674 Наистина ли мислите, че ще отпуснат ръце 47:23.837 --> 47:25.833 и ще закрият лагерите на робството? 47:25.996 --> 47:30.571 Да, вероятно бих могъл да ги убедя. Нека опитам. 47:32.528 --> 47:37.821 Наближаваме Вулкания. Искам да видите размерите на тайната ми, 47:37.985 --> 47:40.964 заради която ме преследваха. 47:41.127 --> 47:44.395 Знанието, коствало живота на любимите ми същества. 47:44.558 --> 47:47.267 Огромната мощ, която все още е моя. 47:47.430 --> 47:53.796 Енергия, достатъчна да издигне хората от адските дълбини, до райски висоти. 47:53.959 --> 47:57.511 Или да ги унищожи напълно. Тогава може 47:57.674 --> 48:01.511 да не сте склонен да платите тази цена. 48:01.674 --> 48:05.733 Тогава ще поговорим отново. 48:07.476 --> 48:10.226 Виждаме острова, сър. 48:10.389 --> 48:14.304 Защо спряхме? - Има военни кораби пред нас. 48:14.467 --> 48:18.025 С какъв флаг са? - Нямат флаг, сър. 48:18.189 --> 48:21.467 Много добре. 48:23.572 --> 48:26.171 Ето ви отговор, професоре. 48:26.334 --> 48:31.114 Искате да дадете тайната на хората, чакащи ни в засада в момента. 48:39.253 --> 48:42.556 Вече са слезли на брега. 48:42.719 --> 48:46.181 Настъпва тъмен час в историята, професоре. 48:46.551 --> 48:50.961 Ще стигнат билото до половин час. - Дори до двайсет минути. 48:52.180 --> 48:56.978 Трябва да унищожим всичко, преди да стигнат лагуната. 48:57.141 --> 49:00.146 Готови за потапяне! - Слушам, сър. Позиция за потапяне. 49:00.309 --> 49:03.473 Пълен напред! - Позиция за потапяне. 49:08.153 --> 49:11.413 Четири градуса надолу. 50:21.090 --> 50:25.218 Стоп на двигателите! Пуснете лодката. - Слушам, сър. 50:31.182 --> 50:33.098 За какво е това вълнение, капитане? 50:33.261 --> 50:35.519 Какво има, професоре? - В базата сме. 50:35.682 --> 50:38.254 Островът е обграден от военни кораби. 50:38.417 --> 50:41.059 От военни кораби? - Военни кораби! 50:48.822 --> 50:51.328 Бутай. 50:51.491 --> 50:56.107 Всичко на борда в пълна готовност. - Слушам, сър. 50:56.270 --> 50:59.950 Прикрийте се! 51:07.088 --> 51:10.735 Погледнете! Идват. 51:23.644 --> 51:28.791 Ще ги уведомя, че сме тук. - Не, Нед, недей! 51:29.149 --> 51:34.109 Хей! Хей! Вие там, приятели сме! 51:34.273 --> 51:37.460 Не стреляйте! Приятели сме, казвам ви! 51:37.623 --> 51:39.777 Ние хвърлихме бутилката! 51:42.368 --> 51:47.585 Хей, приятели сме! Ние изпратихме съобщението! 51:54.294 --> 51:58.638 Така ни благодарят, след всичко направено за тях. 51:58.801 --> 52:01.077 Значи ти докара тези кораби тук?. 52:01.240 --> 52:04.086 Някой трябваше да се бори за свобода. 52:04.249 --> 52:08.389 Направихме каквото смятахме за редно. - Редно? Глупаци! 52:08.553 --> 52:12.487 Заради вас, светът губи най-великото откритие на всички времена. 52:12.650 --> 52:16.422 Отива на брега да унищожи всичко. 52:16.898 --> 52:20.608 Хей, професоре... Да унищожи всичко? 52:20.771 --> 52:24.998 Звучи така, сякаш ще постави бомба или нещо такова. 52:54.973 --> 52:58.921 Всички по местата. - Всички по местата. 53:33.130 --> 53:35.572 Готовност на двигателите и за потапяне. 53:35.735 --> 53:38.050 Слушам, сър. Готовност за потапяне. 53:38.214 --> 53:40.934 Да поема ли? 53:43.264 --> 53:47.548 Среден ход напред. Четири градуса надолу. 54:12.247 --> 54:15.030 Пълен напред. 55:18.720 --> 55:22.142 Забави двигателите. 55:23.475 --> 55:28.550 Осем градуса надолу. 55:44.451 --> 55:49.741 Фиксирай руля. - Слушам, сър. Рулят е фиксиран. 56:11.182 --> 56:14.060 Капитане. 56:55.305 --> 56:59.839 Потапяме "Наутилус" за последен път. 57:10.312 --> 57:12.819 Разбираме, сър. Всички сме с вас. 57:12.983 --> 57:17.115 Чакайте малко. Не разбирам. Това какво общо има с нас? 57:17.278 --> 57:20.852 Аз умирам, а "Наутилус" умира с мен. 57:21.015 --> 57:24.135 Професоре? - Да. 57:24.298 --> 57:29.832 След минути огромна експлозия, невиждана досега от света, 57:29.996 --> 57:34.795 ще унищожи целия ми труд, заедно с острова. 57:34.959 --> 57:38.254 Затова докарах "Наутилус"... 57:38.417 --> 57:43.675 тук, за последното му място на отдих в дълбините. 57:43.839 --> 57:49.675 Тук най-сетне ще умрем на спокойствие. 57:49.838 --> 57:54.143 Нека всеки остане в каютата си. - Защо въвличате и нас в това? 57:54.306 --> 57:57.346 Заключете ги в каютите. - Слушам, сър. Отведете ги долу. 57:57.509 --> 58:01.063 Не искам да умирам. Не му позволявайте. 58:03.445 --> 58:07.049 Не искам да участвам в това! 58:09.951 --> 58:15.961 Капитане, не можете. Тук е заложено много повече от нашия живот. 58:16.124 --> 58:21.820 Вашият премина като мечта за по-добро бъдеще. Умолявам ви да размислите. 58:22.503 --> 58:27.952 Много по-велики от мен сили, правят това невъзможно. 58:29.092 --> 58:33.484 Има надежда за бъдещето. 58:33.647 --> 58:40.478 Когато този свят бъде готов за нов и по-добър живот. 58:40.642 --> 58:46.227 Един ден всичко това ще отмине. 58:46.390 --> 58:49.856 С Божията помощ. 59:00.071 --> 59:02.617 Съжалявам, Нед. 59:02.781 --> 59:08.132 Не се предавайте! Няма да участваме в този самоубийствен договор! 59:08.710 --> 59:12.211 Заключи го в каютата му. 01:01:17.695 --> 01:01:22.916 Хайде, поемам контрола над кораба. Да се махаме оттук. 01:01:31.707 --> 01:01:35.402 На повърхността сме. Бъдете готови. 01:01:38.214 --> 01:01:41.249 Да вземем лодката и да се омитаме. 01:01:41.412 --> 01:01:44.028 Професоре, къде отивате? - Дневникът ми. 01:01:44.191 --> 01:01:48.032 Островът ще се взриви всеки момент. - Трябва да си взема дневника. 01:02:10.741 --> 01:02:14.697 Да се омитаме. - Какво му има? Ранен ли е? 01:02:15.828 --> 01:02:20.240 Забравихме да вземем Есми. Есмералда, хайде. Бързо! 01:02:23.418 --> 01:02:28.371 Хайде, хайде. В лодката, хайде. В лодката. 01:03:13.378 --> 01:03:17.240 И се взривява! 01:03:48.200 --> 01:03:51.852 Съжалявам, че се наложи да ви ударя, професоре. 01:03:52.015 --> 01:03:55.371 Нямаше време да спираме за сувенири. 01:03:56.040 --> 01:04:01.487 Може би направихте услуга на човечеството, Нед. 01:04:21.036 --> 01:04:25.451 Има надежда за бъдещето. 01:04:25.614 --> 01:04:30.100 Когато този свят бъде готов за нов и по-добър живот. 01:04:30.263 --> 01:04:33.863 Един ден всичко това ще отмине. 01:04:34.026 --> 01:04:37.920 С Божията помощ. 01:04:41.759 --> 01:04:45.774 Превод - Смайли и Сейнт http:/subs. unacs. bg/