WEBVTT 00:01.050 --> 00:04.200 Превод: lud buldozer 00:32.150 --> 00:35.650 Последният етап от войната фактически не прекратява 00:36.050 --> 00:38.000 гражданската конфронтация в Афганистан 00:38.650 --> 00:40.850 но довежда до значителна промяна на контурите 00:41.000 --> 00:43.050 на световната геополитика, 00:43.450 --> 00:45.250 зараждането на нов световен ред. 00:46.150 --> 00:49.000 Изтеглянето на войските е предшествано от повече от 00:49.050 --> 00:52.200 двугодишна подготвителна работа и от двете страни. 00:53.050 --> 00:55.850 От началото на 1987 г. 00:56.400 --> 00:58.600 Наджибулла, започва да прилага последователно 00:59.050 --> 01:01.750 политиката на национално помирение, 01:02.450 --> 01:05.450 чиято ефективност, според чуждестранните играчи, 01:05.950 --> 01:07.550 е свързана с изтичането на срока 01:08.050 --> 01:10.900 на присъствие в Афганистан на съветската армия. 01:11.800 --> 01:13.850 Независимо от това, 01:14.050 --> 01:18.100 1987 г. и 1988 г. 01:18.650 --> 01:21.400 се отбелязват с продължаване на военните действия. 01:21.950 --> 01:26.850 И едва началото на 1989 г. може да се нарече реална дата 01:27.250 --> 01:30.200 на прекратяване на сериозните военни сблъсъци 01:30.600 --> 01:33.650 между съветската армия и войските на опозицията. 01:34.050 --> 01:38.750 Към момента на изтегляне на войските през април 1989 г. 01:39.200 --> 01:42.400 на територията на Афганистан има внушителен брой 01:42.800 --> 01:45.700 съветска военна и бойна техника. 01:46.350 --> 01:50.500 В 556 съединения и части на 40-а армия 01:51.100 --> 01:53.050 се намира групировка от съветски войски, 01:53.650 --> 01:59.050 състояща се от 109 308 души личен състав. 01:59.550 --> 02:02.550 Тя наброява 578 танка, 02:03.000 --> 02:08.350 4160 единици БМП, БТР и БРДМ, 02:09.150 --> 02:11.600 повече от 2000 оръдия и миномети. 02:12.400 --> 02:16.150 Тук продължават да служат почти 2000 съветници, 02:16.185 --> 02:19.200 около 7000 работници и служители. 02:23.050 --> 02:24.900 Сътрудници на представителството и 02:25.350 --> 02:28.900 специалния отдел на КГБ на СССР на 40-та армия 02:29.400 --> 02:34.550 противостоят на представителите на европейските, 02:35.050 --> 02:38.150 азиатските, американските спецслужби, 02:39.000 --> 02:42.150 намиращи се под прикритие 20 посолства, 02:43.000 --> 02:44.950 учреждения и фирми в Афганистан. 02:46.150 --> 02:49.400 ЦРУ избягва пряк контакт с разузнавачите, 02:50.100 --> 02:52.500 и не изпраща служителите си на полето, 02:53.000 --> 02:54.950 а действат чрез посредници - 02:55.550 --> 03:01.050 агенти на Пакистан, Германия, Китай, Иран, 03:01.750 --> 03:04.850 Саудитска Арабия и други страни. 03:05.500 --> 03:10.450 Само в Пакистан САЩ разполагат девет разузнавателни центрове, 03:10.950 --> 03:14.200 уредени като международни мисии под егидата на ООН, 03:14.700 --> 03:17.400 много от които са свързани с ЦРУ.. 03:18.200 --> 03:20.850 Съветниците също снабдявали военните подразделения 03:21.500 --> 03:23.200 с необходимите разузнавателни данни, 03:23.750 --> 03:26.900 извършвали търсене и разузнаване в зоните 03:27.300 --> 03:29.500 на отговорни съединения и части, 03:29.850 --> 03:32.050 както и в граничните райони. 03:33.000 --> 03:34.950 Основната форма на военно присъствие 03:35.650 --> 03:40.050 оставали съвместните бойни действия на съветските и афганските сили 03:40.600 --> 03:43.600 срещу ислямската опозиция и комитети. 03:44.550 --> 03:47.050 Залагало се на подкрепата на 03:47.300 --> 03:49.350 самостоятелни бойни действия на Афганската армия, 03:49.650 --> 03:51.650 охраната на комуникациите и 03:51.900 --> 03:54.300 осигуряване на безопасността на движещите се колони 03:54.750 --> 03:56.900 и важни обекти на инфраструктурата. 03:57.550 --> 04:00.000 Затова едва ли са справедливи изявленията 04:00.200 --> 04:02.200 на съвременни афгански политици 04:02.700 --> 04:04.850 опитващи да прехвърлят пълната отговорност 04:05.300 --> 04:08.650 за разрушените комуникации на съветските войски. 04:09.300 --> 04:13.650 Напротив, съветската армия е заинтересована от запазването 04:14.250 --> 04:16.200 и развитието на местните пътни комуникации, 04:16.750 --> 04:19.850 промишлени предприятия и енергийни обекти. 04:20.650 --> 04:24.550 През 1950-1970 г 04:25.100 --> 04:27.200 със съветски инженери и строители 04:27.750 --> 04:29.450 са построени три летища. 04:30.100 --> 04:32.150 *в Кабул, Баграм и Шинданд, 04:32.900 --> 04:35.450 мрежа от пътища, включително тунел Саланг, 04:36.100 --> 04:38.750 напоителни системи и речно пристанище, 04:39.450 --> 04:42.100 завод за изграждане на жилища и два квартала в Кабул, 04:42.135 --> 04:46.050 както и фабрики и образователни учреждения. 04:46.250 --> 04:49.250 През 1987 г. 04:49.700 --> 04:51.650 войските на 40-та армия провеждат 04:52.200 --> 04:54.150 19 съвместни бойни операции. 04:55.000 --> 04:56.650 Подразделенията на специалните сили 04:57.450 --> 04:59.150 провеждат няколко хиляди засади, 04:59.600 --> 05:02.500 прихващания и унищожаване на кервани с оръжие. 05:04.200 --> 05:06.350 От 1984 г. 05:06.800 --> 05:09.050 е прието решение да действа 05:09.450 --> 05:11.000 разузнавателно подразделение на керванните пътища. 05:11.500 --> 05:13.300 Това били едни от най-трудните пътища. 05:13.650 --> 05:15.400 Тогава активно използвани разузнавателни единици, 05:15.750 --> 05:18.100 блокирали канали за снабдяване с оръжие. 05:18.500 --> 05:20.100 Основно минавали от територията на Пакистан 05:20.500 --> 05:22.550 и в по-малка степен от Иран, 05:22.800 --> 05:24.950 защото Иран е недружелюбна на Америка държава. 05:26.300 --> 05:28.050 Те също присъствали в тази ситуация, 05:28.100 --> 05:33.150 предимно шиити, хазари... на Запад... от Пакистан. 05:33.200 --> 05:37.250 Тези керванни маршрути във връзка с релефа на местността 05:37.600 --> 05:39.500 преминавали през определени участъци. 05:40.800 --> 05:42.900 И разузнавателни подразделения 05:43.400 --> 05:46.100 40-та армия, бригадите на спецназ, 05:46.150 --> 05:52.100 роти на спецназ *ГРУ предимно и армейското разузнаване - 05:52.150 --> 05:56.200 те блокираха тези кервани маршрути. Ние се сменяхме по тези пътища. 05:57.100 --> 06:02.550 В резултат на това са унищожени 24 874 06:03.000 --> 06:05.400 представители на въоръжените отряди на опозицията 06:06.300 --> 06:08.500 644 са взети в плен. 06:09.000 --> 06:11.800 Бойни и други загуби на съветските войски 06:12.350 --> 06:15.700 възлизат на 1218 души. 06:16.150 --> 06:19.850 В резултат на операциите 20 000 войници 06:20.350 --> 06:22.850 са наградени с ордени и медали 06:24.050 --> 06:26.600 През март 1988 г. 06:27.150 --> 06:29.600 са проведени локални операции в провинциите 06:30.350 --> 06:32.800 Бадгис, Балх, Джаузджан, Фарьяб. 06:34.400 --> 06:37.750 В края на април 1988 06:38.300 --> 06:40.800 започва операция "Барьер-4" 06:41.250 --> 06:44.050 в провинцииите Кабул, Нангархар, Кандагар, 06:44.500 --> 06:46.200 Газни, Пактия и Херат. 06:47.050 --> 06:50.200 В края на април 1988 г. 06:50.800 --> 06:53.800 съветски части и подразделения продължават 06:54.200 --> 06:57.000 военни операции за подкрепа на афганската армия 06:57.500 --> 06:59.800 в провинциите Хелманд и Пактия. 07:00.450 --> 07:03.000 Частни операции - в провинция Кандахар. 07:04.000 --> 07:07.750 Съветските войски подкрепят и афганските войски, 07:08.350 --> 07:10.600 водещи бойни действия в провинциите 07:11.050 --> 07:13.450 Хелманд, Газни и Пактика. 07:14.100 --> 07:16.100 Подразделенията на афганската армия 07:16.600 --> 07:19.350 водели бойни действия в зелената зона на Херат. 07:20.250 --> 07:24.400 На 23 януари 1989 г. 07:24.800 --> 07:27.600 със силите на съветските части при поддръжката на авиация 07:28.200 --> 07:30.300 били разгромени силите на опозицията 07:30.700 --> 07:33.900 в района на прохода Саланг и устието на река Панджшер. 07:35.000 --> 07:36.850 Случайните жертви не обезпокоили 07:37.200 --> 07:38.800 лидерите на афганистанската опозиция, 07:39.150 --> 07:41.965 готови да отстояват интересите си на всяка цена. 07:42.000 --> 07:46.050 Ислямска партия на Афганистан, лидер Гулбеддин Хекматияр. 07:46.085 --> 07:50.065 Ислямското общество на Афганистан, Бурханудин Раббани? 07:50.100 --> 07:55.100 Ислямски съюз за освобождение на Афганистан, Абдул Расул Сайяф. 07:55.135 --> 07:58.650 Ислямска партия на Афганистан, Юнус Хейлс. 07:59.300 --> 08:02.850 Всички те категорично отхвърляли всякакви предложения 08:03.300 --> 08:06.700 за мирно уреждане, не били готови на компромиси 08:07.250 --> 08:09.700 и преговори с афганското правителство на НДПА. 08:10.350 --> 08:12.250 Настоявали за създаване на временно 08:12.650 --> 08:14.900 или преходно правителство на Афганистан. 08:16.100 --> 08:19.400 По-гъвкави били представителите на умерената опозиция: 08:20.150 --> 08:22.350 Национален Ислямският фронт на Афганистан 08:22.900 --> 08:25.200 Пир Сайид Ахмед Гейлани, 08:25.600 --> 08:29.150 Движение на ислямската революция в Афганистан, Мухаммед Наби, 08:29.200 --> 08:32.100 Национален фронт за спасение на Афганистан, 08:32.135 --> 08:34.100 Себгатулла Моджаддеди. 08:34.150 --> 08:36.200 С цялото разнообразие от подходи 08:36.650 --> 08:38.200 и всички вътрешни противоречия 08:38.500 --> 08:40.550 афганската опозиция, 08:40.750 --> 08:43.500 опираща се на идеята за превъзходство на исляма 08:44.000 --> 08:46.800 и държава, построена съгласно шериатските закони, 08:47.300 --> 08:49.450 представлявала внушителна сила, 08:49.950 --> 08:52.700 способна да се изправи срещу официален Кабул. 08:55.450 --> 08:57.250 Според съветското военно разузнаване 08:57.750 --> 09:01.400 през 1988 г. в Афганистан 09:01.850 --> 09:05.200 действали над 4000 отряди и групи 09:05.600 --> 09:10.000 с обща численост 138 590 души, 09:10.550 --> 09:12.600 от които 2026 отряди, 09:13.150 --> 09:16.050 в които към 70 000 души 09:16.650 --> 09:18.500 се отличавали с особена активност. 09:20.050 --> 09:23.650 От януари 1988 г. 09:24.100 --> 09:26.300 повече от 3000 въоръжени отряда 09:26.700 --> 09:28.250 и групи от афганистанската опозиция, 09:28.750 --> 09:31.300 излизащи от селата с обща численност 09:31.650 --> 09:34.600 от порядъка на 117 000 души 09:35.000 --> 09:38.050 дори и въздържащи се от антиправителствена дейност, 09:38.550 --> 09:42.050 но и не поддържали процеса на мирно урегулиране в страната. 09:42.650 --> 09:44.450 Най-организирана, силна 09:44.900 --> 09:47.400 и непримиримо настроената част на афганската опозиция 09:48.000 --> 09:51.750 *нейното ядро с численост повече от 55 000 души 09:52.200 --> 09:54.900 не само не приемала политиката на национално помирение, 09:55.450 --> 09:57.150 но и разчитайки на увеличаващата се помощ 09:57.550 --> 10:01.600 от западните сили, водени от САЩ и регионалните лидери 10:02.000 --> 10:05.450 Ислямският свят *Иран, Пакистан, Саудитска Арабия 10:06.050 --> 10:08.100 забележимо активизира антиправителствените 10:08.650 --> 10:10.500 дейности в основните области. 10:11.200 --> 10:14.000 Въоръжените отряди и групи на опозицията 10:14.650 --> 10:17.050 избягвали откритите сблъсъци с войските, 10:17.650 --> 10:20.850 създавали запаси от оръжия, боеприпаси, материални средства, 10:21.000 --> 10:23.100 атакували постовете за сигурност 10:23.500 --> 10:26.350 на афганските въоръжени сили и населени пунктове. 10:27.250 --> 10:29.700 Усилили се опитите на въоръжените групи 10:30.550 --> 10:33.400 да дестабилизират обстановката в провинция Кабул. 10:34.250 --> 10:35.750 Обявеният от Наджибулла 10:36.100 --> 10:38.250 през януари 1987 година 10:38.700 --> 10:40.400 курсът на политика на национално помирение 10:41.250 --> 10:42.800 си оставал декларативен. 10:44.350 --> 10:46.800 Обобщавайки годишните резултати от изпълнението на този курс, 10:47.350 --> 10:48.900 наблюдателите отбелязвали неговата 10:49.350 --> 10:51.550 слаба внедреност сред висшите ръководители. 10:52.750 --> 10:55.750 Настроения на несигурност на ръба на пораженство, 10:56.250 --> 10:58.200 се разпространявали от горе до долу, 10:58.250 --> 11:01.100 създавали атмосфера на апатия и бездействие. 11:04.050 --> 11:07.150 Основната причина за бавното прилагане на политиката 11:07.185 --> 11:10.165 националното помирение в Афганистан било 11:10.200 --> 11:16.050 че представителите на НДПА на различни нива не са имали ясна представа 11:16.085 --> 11:19.100 и идеи за това какво да правят и как да го направят. 11:20.000 --> 11:22.700 През януари 1988 г. 11:23.250 --> 11:25.600 в граничните райони на Пакистан и Иран 11:26.300 --> 11:29.600 и контролираните от опозицията райони на Афганистан 11:30.050 --> 11:33.250 били разпространени около 10 000 листовки 11:33.700 --> 11:35.650 с призиви за започване на преговори. 11:36.850 --> 11:40.600 До полевите командири са изпратени 125 гарантийни писма 11:41.150 --> 11:42.950 с предложение за спиране на борбата и 11:43.450 --> 11:46.150 започване на мирен диалог с държавните органи. 11:46.850 --> 11:50.500 Въпреки това местните партийни функционери били уверени 11:50.535 --> 11:54.150 че опозицията бързо ще отговори на призивите на Кабул 11:54.200 --> 11:55.700 и доброволно ще положат оръжие. 11:56.400 --> 11:59.850 Затова те изчаквали и не започнали контакти с 12:00.250 --> 12:02.850 с въоръжената опозиция, а опитали да диктуват 12:03.250 --> 12:05.100 на опонентите неприемливи условия. 12:07.150 --> 12:09.800 В началото на 1988 г. 12:10.450 --> 12:12.650 ситуацията била изключително неблагоприятна. 12:13.300 --> 12:16.050 в ръководството на Министерството на отбраната на Афганистан. 12:16.200 --> 12:21.000 между министъра на отбраната и неговите заместници 12:21.050 --> 12:26.000 Липсвало взаимно разбирателство, поради разногласия, 12:26.050 --> 12:28.100 нездравословен морален и психологически климат. 12:29.000 --> 12:33.000 В резултат на това лидерите на министерството не можели да приемат 12:33.050 --> 12:35.200 съгласувани и ефективни решения. 12:35.250 --> 12:38.000 Тая обстановка, която ни обкръжаваше, 12:38.500 --> 12:41.500 ни караше да сме бдителни и внимателни. 12:42.200 --> 12:45.750 Да бъдем бдителни и много, много внимателни. 12:46.500 --> 12:50.750 Да бъдем бдителни и много чувствителни към местното население. 12:51.100 --> 12:55.250 Да бъдем бдителни и внимателни към въоръжените сили на Афганистан. 12:56.000 --> 13:00.050 Министерството на отбраната не успявало да доведе числеността 13:00.100 --> 13:05.100 Афганнската армия до 200 000 души - план от 1988 година. 13:06.100 --> 13:08.200 Всеки, когото успявали да призоват в армията 13:08.600 --> 13:12.550 по метода на залавянето, го изяждало неотслабващото дезертьорство. 13:13.400 --> 13:17.650 Само през 1987 г. от въоръжените сили 13:18.200 --> 13:22.000 на Афганистан избягали над 26 000 войници. 13:22.850 --> 13:24.700 Окомплектоваността на личния състав 13:25.100 --> 13:29.650 частите и съединенията средно не надвишавала 60%. 13:30.400 --> 13:33.800 В редовете на бойните съединения - 25-30%. 13:35.150 --> 13:38.600 С подаване от Москва Наджибулла се опитал да се откаже 13:39.200 --> 13:40.850 от трудната антирелигиозна реторика, 13:41.700 --> 13:44.550 да свърже към политиката на помирение ислямското духовенство, 13:45.250 --> 13:47.250 да използва елементи на ислямистка пропаганда. 13:49.050 --> 13:52.800 На 13 март 1988 г. 13:53.350 --> 13:55.850 се провежда първото организационно заседание на 13:56.400 --> 14:00.050 Ислямски консултативен съвет към президента на Афганистан, 14:00.100 --> 14:05.150 на който се разглеждат въпросите за засилване на ролята на ислямския фактор 14:05.200 --> 14:08.250 в делото за стабилизиране на вътрешнополитическата ситуация. 14:09.100 --> 14:13.050 Обсъждало се по-активното участие на мюсюлманското духовенство. 14:13.085 --> 14:16.100 в разясняване на целите на политиката на помирение 14:16.500 --> 14:18.650 и ангажиране в нея на населението. 14:19.200 --> 14:22.100 В същото време било обявено решението на правителството да открие 14:22.150 --> 14:25.200 Ислямски университет, базиран на Шариатския факултет 14:25.250 --> 14:29.200 Университета в Кабул и Центъра за ислямски изследвания. 14:30.150 --> 14:34.900 Такива стъпки били важни, но очевидно закъснели и недостатъчни. 14:37.100 --> 14:41.650 Машината на Ислямската радикална пропаганда, пусната от опонентите 14:41.685 --> 14:46.200 на официален Кабул по време на зараждането на гражданския конфликт, 14:46.235 --> 14:50.100 работела изправно и не намалявала обороти. 14:50.650 --> 14:54.200 Листовки, литература, радиопропаганда, 14:54.850 --> 14:58.500 насочена предимно към съветските републики и съветски войници, 14:58.850 --> 15:00.850 произлизащи от Централна Азия, 15:01.900 --> 15:05.250 всичко било задействано за деморализация на 40-та армия 15:05.950 --> 15:08.850 и радикализация на обществените нагласи 15:09.500 --> 15:11.600 в Централноазиатските републики. 15:12.000 --> 15:16.000 Резултатът от политиката на национално помирение бил разочароващ. 15:16.150 --> 15:18.850 През 1988 г. 15:19.300 --> 15:23.400 правителството контролира малко над 20% от територията на страната. 15:24.100 --> 15:29.350 От 4,5 милиона бежанци се завръщат само 60 000 души. 15:30.800 --> 15:33.400 Анализът на вътрешнополитическата ситуация в Афганистан 15:34.050 --> 15:36.950 показва, че в планираните срокове и при условия, 15:37.300 --> 15:39.900 определяни от правителството на страната, да се реализира 15:40.300 --> 15:42.900 политиката на национално помирение е невъзможно. 15:44.050 --> 15:47.400 Липсата на реални успехи в изпълнението на този курс, 15:47.900 --> 15:50.450 включително с участието на ислямската реторика, 15:51.000 --> 15:52.800 продължаващия разкол в НДПА, 15:53.200 --> 15:56.800 непрекъсващата подкрепа за оппозицията от трети страни 15:57.300 --> 16:00.850 неблагоприятно засегнали състоянието на въоръжените сили на Афганистан, 16:01.700 --> 16:04.965 внасяли свои корекции в преговорния процес в Женева 16:05.000 --> 16:08.550 и раждали съмнения относно способността на афганската страна 16:09.000 --> 16:11.500 самостоятелно да погаси гражданския конфликт. 16:12.600 --> 16:14.900 Заедно с това, изтеглянето на съветските войски 16:15.300 --> 16:19.200 се обозначавали от всички чуждестранни привърженици на опозицията и Пакистан 16:19.700 --> 16:23.700 като необходим елемент от уреждането на афганистанския проблем. 16:23.735 --> 16:27.700 Под натиска на рязко изменящата се вътрешна и външна политика 16:28.900 --> 16:32.200 СССР сяда на масата за преговори в Женева. 16:33.450 --> 16:36.050 Започнатите през 1982 година 16:36.600 --> 16:40.300 афгано-пакистански преговори на ниво - външни министри 16:40.700 --> 16:43.650 на Афганистан и Пакистан при посредничеството на ООН 16:44.200 --> 16:46.500 в началото на 1988 г. 16:47.050 --> 16:49.250 навлизат в заключителната си фаза. 16:50.150 --> 16:52.500 Пътуването на министъра на Външните работи на СССР 16:52.900 --> 16:54.850 Едуард Амвросиевич Шеварднадзе 16:55.400 --> 17:00.200 през първата половина на януари 1988 г. в Кабул и едновременното пребиваване 17:00.235 --> 17:04.200 на заместник-държавния секретар на САЩ Майкъл Армакост в Пакистан 17:04.250 --> 17:08.050 послужили като още една стъпка към помирението на страните. 17:09.050 --> 17:13.050 Стоящите зад гърба на Афганистан и Пакистан свръхдържави 17:13.085 --> 17:17.050 подтиквали конфликтните страни да сближат позициите си. 17:17.100 --> 17:21.750 Много афганци, членове на НДПА, служители, бизнесмени и търговци, 17:22.200 --> 17:26.450 интелектуалци изразяват сериозна загриженост за факта, 17:26.900 --> 17:29.550 че правителството на Наджибула няма да може 17:29.950 --> 17:32.800 да удържи властта поради вътрешни партийни различия, 17:33.350 --> 17:37.000 липсата на широка социална база и обществена подкрепа. 17:37.650 --> 17:40.650 В тази връзка се изказвали и предложения да се забави 17:41.100 --> 17:43.850 оттеглянето на съветските войски или да се изпращат на етапи, 17:44.300 --> 17:48.200 в зависимост от развитието на вътрешно политическата ситуация. 17:49.250 --> 17:51.150 Голяма част от афганистанците 17:51.600 --> 17:55.250 възлагали надежди за завръщане от емиграция на Захир-шах, 17:55.900 --> 18:00.450 бивш крал на Афганистан през 1933-1973 г. 18:01.450 --> 18:05.400 и неговите поддръжници, вярвайки, че те ще могат 18:05.800 --> 18:08.500 да играят конструктивна роля в нормализирането на страната. 18:11.050 --> 18:16.115 Самият Наджибула бил по-оптимистичен. 18:16.150 --> 18:17.850 Той смятал, че след изтеглянето на съветските войски 18:18.300 --> 18:21.000 трябва да издържи 2-3 месеца. 18:21.650 --> 18:24.050 След това опозицията ще издъхне, 18:24.850 --> 18:29.100 тъй като ще се лиши от антисъветизма като обединяващ фактор. 18:30.050 --> 18:32.900 ГРУ-разузнавателен център на Генералния щаб на ВС на СССР, 18:33.450 --> 18:36.450 разположен в Афганистан, предполага, че с началото 18:36.850 --> 18:38.500 на изтеглянето на съветските войски от страната 18:39.000 --> 18:42.750 основната борба ще се разгърне между НДПА, "Альянс 7", 18:43.200 --> 18:46.150 образованията от големите партии афганци-шиити, 18:46.700 --> 18:48.350 полевите командири на формированията 18:48.850 --> 18:53.000 и влиятелни представители от обкръжението на бившия крал Захир Шах, 18:53.550 --> 18:56.900 подкрепени от умерени групи на "Алианс 7". 18:57.700 --> 19:01.000 Според Наджибула били възможни две основни възможности. 19:01.550 --> 19:04.400 Първият - тежки широкомащабни битки 19:04.950 --> 19:06.700 с въоръжените отряди на оппозицията. 19:07.300 --> 19:09.950 Вторият - по-благоприятен, когато въпросите 19:10.350 --> 19:12.900 ще бъдат решени не само с военни средства, но и чрез 19:13.300 --> 19:16.600 различни комбинации: компромиси, преговори, с използване 19:17.050 --> 19:20.100 кланови, национални, землячески отношения. 19:21.000 --> 19:23.450 При всички случаи, Наджибула се надявал, 19:23.950 --> 19:26.150 че на Афганистан ще бъде оказвана 19:26.550 --> 19:29.950 в необходимия размер, икономическа и военна помощ. 19:30.750 --> 19:35.700 Той бил заинтересован да продължи оказването и съветническа помощ, 19:36.400 --> 19:38.250 особено по линия на Министерството на отбраната, 19:39.000 --> 19:42.000 МВД и КГБ СССР. 19:43.050 --> 19:46.150 Съветската страна се стремяла, афганците да вървят по свой път, 19:46.185 --> 19:49.700 окончателно да се избавят от настроения на зависимост, 19:50.200 --> 19:51.800 сами да вземат решения. 19:52.250 --> 19:55.500 Най-важното било, да не се допуснат големи политически грешки 19:56.000 --> 19:58.050 които биха могли да превърнат развитието на събитията 19:58.450 --> 20:00.850 в неизгодно за СССР русло. 20:01.550 --> 20:05.250 Въпреки тези и подобни колебания на съветската и афганската страна, 20:05.700 --> 20:10.900 а 14 април 1988 г., споразуменията са подписани 20:11.200 --> 20:13.950 и те трябва да бъдат изпълнявани. 20:14.450 --> 20:17.100 Споразуменията не били признати от главните фигуранти 20:17.450 --> 20:19.950 на противостояние - опозиционните лидери, 20:20.350 --> 20:22.600 които фактически биха могли да празнуват първата победа: 20:23.100 --> 20:26.900 войската на СССР трябвало да напусне афганската земя. 20:27.650 --> 20:29.950 Експерти от всички страни, въвлечени в афганската драма, 20:30.150 --> 20:32.200 се обединили в едно: 20:32.250 --> 20:36.100 след изтеглянето на съветските войски гражданското противостояние, 20:36.135 --> 20:40.100 нарасналият по мащаби глобален конфликт, няма да приключи. 20:41.250 --> 20:44.600 В края на април 1988 г. 20:45.150 --> 20:47.500 специалните служби на Афганистан 20:47.900 --> 20:49.700 приемат комплексен план мероприятия 20:50.100 --> 20:52.000 по съдействие и реализация на Женевските споразумения 20:52.400 --> 20:54.850 и във връзка с изтеглянето на съветските войски от страната. 20:55.500 --> 20:58.850 Според този документ споразуменията се явяват 20:59.250 --> 21:02.850 успех на афганската дипломация и резултат на личните усилия 21:03.350 --> 21:07.450 на президента Наджибула по прилагане на политиката на национално помирение. 21:07.800 --> 21:09.800 Те са одобрени са от цял свят, 21:10.250 --> 21:13.250 отговарят на националните интереси на Афганистан и Пакистан, 21:13.700 --> 21:17.100 служат като ефективен инструмент за решаване на ситуацията 21:17.135 --> 21:20.200 и по същество са първият положителен опит 21:20.235 --> 21:22.700 за решаване от световната общност 21:23.100 --> 21:25.400 на регионални конфликти с политически средства. 21:26.650 --> 21:29.700 Афганистан и СССР на практика доказват готовността си 21:30.100 --> 21:33.650 да спазват стриктно споразуменията, постигнати в Женева. 21:34.500 --> 21:36.550 В случай, че Пакистан и Съединените щати, 21:37.000 --> 21:39.100 изпълняват поетите задължения и ангажименти, 21:39.150 --> 21:42.200 процесът на уреждане на ситуацията около Афганистан 21:42.235 --> 21:45.350 може да бъде успешно завършен. 21:46.150 --> 21:48.000 Осигурявайки на Афганистан, военна помощ, 21:48.500 --> 21:51.650 Съветският съюз изпълни своята интернационална мисия. 21:52.400 --> 21:56.050 А изтеглянето на войските е доказателство за доверието 21:56.500 --> 21:58.650 на съветската страна в способността на съществуващия режим 21:59.050 --> 22:01.800 да устои на конфронтацията с опозицията, разчитайки 22:02.250 --> 22:05.250 на собствените си въоръжени сили, партийни органи 22:05.700 --> 22:08.050 и патриотично настроени слоеве от населението. 22:08.900 --> 22:13.300 Справедливо звучали последвалите оценки относно позицията на критиците 22:13.900 --> 22:15.750 на официалното афганско правителство. 22:16.800 --> 22:20.250 Лидерите на опозиционните сили, включително техните умерени и 22:20.700 --> 22:23.250 екстремистки части, без да имат конструктивна програма 22:23.650 --> 22:25.650 за развитие на страната, не могат да предложат 22:26.000 --> 22:28.550 алтернатива на курса на национално помирение. 22:29.500 --> 22:32.165 Лозунгът на екстремистите, че ислямът в Афганистан 22:32.200 --> 22:36.050 в опасност, никого вече не може вкара в заблуждение, тъй като 22:36.085 --> 22:38.850 в конституцията е установена норма за съответствие 22:39.250 --> 22:41.500 на всеки закон с принципите на шериата. 22:42.400 --> 22:45.950 В страната активно работи Ислямският консултативен съвет 22:46.350 --> 22:48.500 при президента, със съгласието, на който 22:48.850 --> 22:51.050 се вземат решения по всички държавни въпроси. 22:53.150 --> 22:58.150 Според официален Кабул и Москва, новата конституция на страната, 22:58.185 --> 23:01.800 приета през 1987 г. 23:02.300 --> 23:04.600 от най-висшето събрание на 23:04.950 --> 23:06.850 представители на племена и народности на Афганистан, 23:07.550 --> 23:10.550 предостави достатъчно възможности за формиране 23:10.950 --> 23:12.900 на коалиционни органи на властта. 23:13.400 --> 23:16.200 Свободни избори за Националния съвет, когато опозиция има 23:16.235 --> 23:20.165 право да определя своите законни представители 23:20.200 --> 23:23.900 за избор на върховен законодателен орган на страната е 23:24.550 --> 23:27.500 ярко доказателство за демократизация на обществения живот в страната, 23:28.050 --> 23:30.800 готовност на афганското ръководство да работи за 23:31.100 --> 23:33.100 формирането на коалиционно правителство. 23:34.050 --> 23:36.250 Всички тези мерки показват, че усилията 23:37.000 --> 23:41.100 афганското ръководство да изпълни националната програма за помирение, 23:41.135 --> 23:45.050 модернизирането на държавната структура и разширяване на диалога 23:45.100 --> 23:49.100 с опозицията обективно отговаряли на интересите на народа на Афганистан, 23:49.135 --> 23:51.900 в това число и на въоръжени групировки 23:52.700 --> 23:55.000 и тяхното политическо ръководство. 23:56.100 --> 23:58.350 Изразявали се диаметрално противоположни оценки 23:58.750 --> 24:02.550 на случващото се от анализатори и политическия елит на САЩ, 24:03.150 --> 24:06.300 които с голямо подозрение се отнасяли към изявленията на СССР 24:06.750 --> 24:09.050 за изтеглянето на войски. Това е недоверие 24:09.450 --> 24:11.650 определяло и съветско- американските отношения 24:12.150 --> 24:14.650 и след тръгването на съветския войник 24:15.500 --> 24:19.450 Американските "ястреби" твърдели, че ако Москва успее 24:19.850 --> 24:23.050 да удържи НДПА на власт, то прекомерното влияние 24:23.450 --> 24:25.300 Съветският съюз в региона ще продължи. 24:25.950 --> 24:27.800 А като се има предвид враждебният ирански фактор 24:28.200 --> 24:31.700 регионалната стабилност все още ще бъде под заплаха. 24:32.700 --> 24:35.050 Очевидно администрацията на САЩ 24:35.650 --> 24:38.050 не смятала да намалява своето скрито присъствие 24:38.500 --> 24:41.900 в Афганистан, въпреки оттеглянето на съветската страна. 24:42.450 --> 24:46.250 Освен това САЩ предприели допълнителни мерки 24:46.700 --> 24:50.000 по укрепване и засилване на влиянието си в Афганистан. 24:51.300 --> 24:52.900 Един ден преди подписването на споразумението, 24:53.450 --> 24:56.950 министърът на отбраната на САЩ Франк Карлучи изразил становище 24:57.400 --> 25:01.050 че афганската национална армия след изтеглянето на съветските войски 25:01.500 --> 25:03.150 няма да е в състояние да окаже истинска съпротива 25:03.550 --> 25:05.450 на въоръжени отряди на опозицията. 25:06.200 --> 25:08.400 Той подчертал, че ако правителството на Кабул 25:08.900 --> 25:10.850 успее с помощта на съветско въоръжение 25:11.350 --> 25:13.450 да удължат престоя си на власт 25:14.100 --> 25:16.750 то САЩ няма да прекратят снабдяването с американски оръжия 25:17.150 --> 25:20.250 на муджахидините до пълната им и окончателна победа. 25:22.250 --> 25:27.225 Според американското разузнаване, въпреки масираните 25:27.260 --> 25:31.555 военни доставки и щедра финансова помощ от руснаците, 25:31.590 --> 25:35.850 след изтеглянето на съветските войски, режимът Наджибула 25:36.300 --> 25:38.000 няма да продължи повече от половин година. 25:38.700 --> 25:40.850 САЩ трябва да разиграят 25:41.350 --> 25:44.250 с максимална полза афганската карта. 25:44.800 --> 25:48.100 В това отношение САЩ планирали по всякакъв начин 25:48.500 --> 25:50.600 да заобикалят сключеното споразумение със Съветския съюз 25:51.000 --> 25:53.850 за взаимно прекратяване на военни доставки 25:54.250 --> 25:56.700 на воюващите страни, и едновременно да оказват 25:57.250 --> 25:59.900 на базиращите се в Пакистан на проамерикански групи 26:00.400 --> 26:03.850 на афганистанската опозиция военна и финансова помощ. 26:04.750 --> 26:06.450 Подготовката за изтегляне на съветските войски 26:06.950 --> 26:09.950 била в пълен ход. Седмица до Женевските споразумения, 26:11.150 --> 26:14.600 на 7 април 1988 г. 26:15.000 --> 26:17.200 е подписана Директива на министъра на отбраната 26:17.550 --> 26:21.900 на СССР номер 312/0148 26:22.700 --> 26:24.450 "За изтеглянето на войски от Афганистан" 26:24.950 --> 26:26.550 и изпратена до командващия 26:26.850 --> 26:29.750 на Туркестански и Средноазиатски военен окръг. 26:30.650 --> 26:32.950 В съответствие с нея, изтеглянето на съветските войски 26:33.300 --> 26:36.950 трябва да стане на два етапа в течение на 9 месеца 26:37.550 --> 26:41.300 в периода от 15 май 1988 г. 26:41.850 --> 26:45.700 до 15 февруари 1989 г. 26:46.950 --> 26:50.750 В първия етап, от 15 май до 15 август, 26:51.350 --> 26:53.400 се отправяли към родината съединенията и частите 26:53.800 --> 26:55.850 от мнозинствата на районите на страната. 26:56.100 --> 26:59.100 Останалите части осигурявали сигурността на Кабул 26:59.600 --> 27:01.900 и главната магистрала Кабул - Термез, 27:02.650 --> 27:06.100 както и части от граничните войски в северната част на Афганистан. 27:07.250 --> 27:09.600 Истинското предвижване на съветските въоръжени сили 27:10.050 --> 27:12.400 на първия етап съответствало на графика. 27:13.200 --> 27:17.250 15 май 1988 г. предната колона 27:17.650 --> 27:20.500 на 15-та отделна бригада със специално предназначение 27:21.200 --> 27:24.000 и други военни части на Джелалабадския гарнизон 27:24.500 --> 27:26.800 напуснали мястото на постоянна дислокация. 27:27.500 --> 27:29.900 За съветската и афганската страна било важно 27:30.200 --> 27:32.200 да превърнат процеса на изтегляне на войските 27:32.500 --> 27:35.165 в тържествено мероприятие, затова пред началото на 27:35.200 --> 27:39.065 марша в Джелалабад се провежда митинг на съветските войски, 27:39.100 --> 27:43.100 представители на правителството, населението, обществените организации, 27:43.135 --> 27:47.250 наблюдатели на ООН, чужди и съветски кореспонденти. 27:47.700 --> 27:49.800 За участие в мероприятията 27:50.100 --> 27:52.200 по изтегляне на съветските войски от Афганистан 27:52.400 --> 27:55.000 в Кабул пристигат 110 наблюдатели на ООН, 27:55.050 --> 27:59.450 включително 55 военни от европейски страни и Канада, 27:59.900 --> 28:02.350 които са настанени на платформи за наблюдение 28:02.800 --> 28:05.250 по трасета на движение на съветските войски. 28:06.000 --> 28:08.150 Втората колона от Джалалабад 28:08.650 --> 28:11.850 на 18 май 1988 година 28:12.550 --> 28:14.950 в 16 часа достига до Кабул и 28:15.400 --> 28:17.950 на следващия ден излиза на Пул-и-Хумри. 28:18.350 --> 28:20.400 Ариергардните подразделения на 28:20.850 --> 28:23.100 66-та отделна моторизирана бригада 28:23.600 --> 28:27.100 продължили движението си към Хайтън, след това към Термез. 28:29.150 --> 28:32.650 Подразделения МГБ и МВД на Афганистан, 28:33.250 --> 28:37.050 части на афганската армия подсигурявали безопасността 28:37.500 --> 28:41.450 и реда при преминаването на съветските колони през града. 28:42.100 --> 28:44.250 Изземали се взривни вещества, 28:45.000 --> 28:47.850 идентифицирали се лица, планиращи атаки. 28:49.250 --> 28:54.200 Общият брой в Афганистан в началото на май 1988 г. 28:54.850 --> 28:57.950 на консултанти и специалисти е 2027 души. 28:59.450 --> 29:04.100 От тях служители на МО на СССР - 1017, 29:04.150 --> 29:06.350 КГБ на СССР - 625, 29:06.800 --> 29:09.550 Министерство на вътрешните работи на СССР - 385. 29:10.000 --> 29:14.700 В нощта на 24 май 1988 г., 29:15.200 --> 29:18.250 239-та отделна вертолетна ескадрила 29:18.800 --> 29:24.065 извършва полет от Кундуз до град Какаида на Узбекистан, 29:24.100 --> 29:28.950 оттам впоследствие е пребазирана в Далекоизточния военен окръг. 29:29.900 --> 29:32.400 Колона на тила на ВВС се подготвя за изход 29:32.850 --> 29:36.150 към СССР на участък Тарагунди - Кушка. 29:37.000 --> 29:40.350 До 15 юни 1988 г. 29:40.800 --> 29:44.450 от Афганистан са изтеглени 46 части и подразделения 29:45.000 --> 29:48.850 с численност 15 743 военнослужещи, 29:49.400 --> 29:52.450 изведени са 2118 единици 29:52.900 --> 29:54.800 бронетанкова и автомобилна техника. 29:56.000 --> 30:00.250 От състава на ВВС на 40-та са изведени вертолетен полк, 30:01.000 --> 30:06.100 отделна вертолетна ескадрила - 63 вертолета, два батальона охрана 30:06.135 --> 30:09.642 и други помощни подразделения 30:09.677 --> 30:13.115 с броя на войници 3121 души. 30:13.150 --> 30:17.065 Изведените от Афганистан части и подразделения 30:17.100 --> 30:20.065 постъпват на разположение на военния окръг Туркестан, 30:20.100 --> 30:24.200 отбилите в Московски, Белорусский, Прикарпатский, Среднеазиатский 30:24.250 --> 30:28.150 и Дальневосточный военни окръзи. 30:30.250 --> 30:35.000 Бойни загуби при извеждане на войските, са избегнати. 30:35.050 --> 30:38.575 Въпреки, че ликвидацията на съветските гарнизони 30:38.610 --> 30:42.430 в източните и югоизточните провинции на Афганистан, 30:42.465 --> 30:46.250 особено на първия етап, преминавали в трудни условия. 30:47.000 --> 30:51.050 Опозиционните лидери пренебрегвали условията на афганско-пакистанските 30:51.085 --> 30:55.100 съглашения и увеличавали усилия за завземане на властта в страната. 30:55.150 --> 31:01.050 В Афганистан започват прехвърляне бойци и въоръжение от Пакистан. 31:01.085 --> 31:05.150 В резултат на това през юни 1988 г. 31:05.650 --> 31:09.500 активното ядро на опозицията нараства с 6000 души 31:10.000 --> 31:11.850 и достига, според съветските оценки, 31:12.250 --> 31:14.700 над 160 000 души. 31:15.200 --> 31:17.700 Въоръжените отряди и групи постоянно получавали 31:18.100 --> 31:19.650 крупни партиди оръжия. 31:20.100 --> 31:22.850 Напълно очаквано, предислокацията на афганските 31:23.650 --> 31:25.800 войски във вътрешността на страната довежда 31:26.250 --> 31:28.200 до прехода под контрола на опозицията на нови територии, 31:28.700 --> 31:31.700 предизвика и нов прилив на дезертьорство в афганската армия, 31:32.250 --> 31:35.150 зачестяват случаи на преход на страната на оппозицията 31:35.185 --> 31:39.100 на цели части и подразделения на афганската армия 31:39.150 --> 31:42.350 с въоръжение и бойна техника. 31:42.700 --> 31:44.500 Опасявайки се, че военно- политическата обстановка 31:44.900 --> 31:47.100 в Афганистан, след изтеглянето на съветските войски 31:47.450 --> 31:50.450 може рязко да се влоши, Наджибулла помолил 31:50.800 --> 31:52.800 ръководството на СССР да остави в страната 31:53.150 --> 31:56.100 10-15 хиляди съветски военнослужещи 31:56.700 --> 32:00.100 под вид на специалисти в афгански военни учебни центрове 32:00.550 --> 32:02.450 в състава на специалните технически групи 32:02.850 --> 32:04.700 за подсигуряване на работата на летищата, 32:05.100 --> 32:08.550 експлоатация на пътищата, както и за охрана на икономически обекти, 32:09.150 --> 32:13.015 за поддържане на нормална военно-политическа обстановка 32:13.050 --> 32:18.050 в района на Кабул. Съветската страна не се съгласява с това предложение 32:18.100 --> 32:21.200 считайки подобна стъпка за нарушение на Женевските споразумения. 32:21.250 --> 32:23.100 Затова в процеса на извеждане на войските 32:23.550 --> 32:26.100 е засилена помощта за афганските въоръжени сили 32:26.550 --> 32:28.700 в подготовката на националните военни кадри. 32:29.200 --> 32:32.600 Сега обучението на младши командири и офицери 32:33.100 --> 32:36.600 се водела в учебни центрове в Туркестански военен окръг. 32:37.650 --> 32:39.250 Втората фаза от изтеглянето на съветските войски 32:39.650 --> 32:43.950 била планирана за средата на ноември 1988 г. 32:44.550 --> 32:48.650 на 15 февруари 1989 г. 32:49.250 --> 32:52.100 Въпреки това, поради сложната военно-политическа 32:52.450 --> 32:56.350 обстановка в Афганистан, реално се състоял от началото на януари 32:56.800 --> 33:00.900 до 15 февруари 1989 г. 33:01.800 --> 33:05.000 Съветските военнослужещи изразявали своето недоволство 33:05.450 --> 33:08.150 от задържане на сроковете за връщане в родината. 33:09.400 --> 33:13.100 Според плана, изтеглянето на войските ставало по три маршрута: 33:13.150 --> 33:17.150 през граничните пунктове Кушка, Термез, Шерхан. 33:18.100 --> 33:22.150 В този случай всички войски, разположени западно от Кандахар, 33:22.185 --> 33:25.115 били изтегляни през граничния пункт Кушка. 33:25.150 --> 33:29.050 А разположените на изток и североизток от Кандахар - 33:29.085 --> 33:31.150 през Термез и Шерхан. 33:31.200 --> 33:35.200 Пограничните войски в този период продължавали да осигуряват 33:35.235 --> 33:39.200 безопасността на държавните граници от територията на Афганистан 33:39.235 --> 33:44.000 и изведени по най-кратките маршрути на последния етап. 33:44.050 --> 33:48.100 След това войската бил концентрирана във временно подготвени райони, 33:48.135 --> 33:52.100 където се провеждали организационни мероприятия по преформиране 33:52.135 --> 33:55.150 на съединенията и частите Въздушно-десантните, 33:55.200 --> 34:00.000 десантно-щурмовите войски, частите на спецназ и ВВС 34:00.050 --> 34:03.015 основно запазили съществуващата численост. 34:03.050 --> 34:07.115 Доктрината на Рейгън за подкрепа на антимарксистки режими 34:07.150 --> 34:13.050 в страните от третия свят - Камбоджа, Никарагуа, Ангола, Афганистан - 34:13.100 --> 34:15.100 показала своята ефективност. 34:15.650 --> 34:18.100 Едно от най-важните последствия 34:18.450 --> 34:21.600 афгански събития става рязкото усилване на позициите 34:22.050 --> 34:25.650 на политическия ислям на Близкия и Средния Изток. 34:26.750 --> 34:30.250 Ислямската пропаганда докоснала републиките от Централна Азия. 34:31.000 --> 34:35.525 Когато съветските мюсюлмани влезли в контакт с афганския джихад, 34:35.560 --> 34:39.855 били залети от религиозна агитация, критика на съветския режим, 34:39.890 --> 34:44.150 обвинения по адрес на Москва в потискане на националните интереси 34:44.200 --> 34:46.700 и изкореняване на религиозните традиции. 34:47.200 --> 34:49.015 Според някои данни, част 34:49.050 --> 34:53.200 салафитските активисти на съвременния Таджикистан са студенти 34:53.235 --> 34:57.115 от факултета по изтоковедение и таджикска филология 34:57.150 --> 35:01.150 на "Таджикский государственный университет им. В. И. Ленина" 35:01.185 --> 35:04.750 Тук, още през 1987 г., 35:05.200 --> 35:08.600 започнала агитационна работа в духа на западната пропаганда 35:09.250 --> 35:11.550 от страна на лица служили в Афганистан. 35:12.350 --> 35:17.200 Сред студентите се разпространявали националистически идеи, литература. 35:17.235 --> 35:20.750 Обаче и темата за влияние на Афганската война 35:21.250 --> 35:24.700 за активизация на националните и радикални ислямски движения 35:25.250 --> 35:27.350 в мюсюлманските републики на Централна Азия 35:27.700 --> 35:29.800 остава слабо изучена. 35:30.200 --> 35:34.200 Важен от най-дискутираните съвременни въпроси 35:34.250 --> 35:38.200 се явява проблемът за причастност на американската страна 35:38.235 --> 35:42.115 за подхранване на радикалните ислямски движения и групи, 35:42.150 --> 35:46.200 много от които са преминали през афганистанско-пакистанско училище. 35:46.235 --> 35:49.450 Според съвременни чуждестранни изследователи, 35:50.000 --> 35:52.750 една от фаталните грешки на американската страна е 35:53.250 --> 35:55.750 слабият контрол над въоръженията, 35:56.250 --> 36:00.450 предадени на опозицията от 1986 г. насам 36:01.200 --> 36:04.000 *моментът от първата доставка на ПЗРК "Stinger" 36:04.450 --> 36:06.850 до началото на 1990 г. 36:07.300 --> 36:10.750 Както вече отбелязахме, изтеглянето на съветските войски 36:11.150 --> 36:15.150 по този въпрос за Съединените щати не променя фундаментално нищо. 36:16.000 --> 36:21.100 Много експерти също критикуват САЩ за фактическата грижа 36:21.150 --> 36:23.850 за Афганистан след разпадането на СССР. 36:24.450 --> 36:28.350 Ед Гирарде, афгански журналист и експерт отбелязва: 36:29.050 --> 36:32.350 „Съединените щати наистина въоръжаваха Афганистан. 36:32.950 --> 36:35.900 А после го захвърлиха като горещ картоф.". 36:36.550 --> 36:41.250 Липсата на контрол върху оръжията на афганските бунтовници, 36:42.000 --> 36:46.000 и участието на Вашингтон в политическите процеси в региона 36:46.035 --> 36:50.000 създали политическа празнота, в която стремително 36:50.050 --> 36:53.200 се закрепили радикалните елементи Лидери на ваххабитското движение 36:53.235 --> 36:57.065 в Саудитска Арабия, дясноекстремистко крило 36:57.100 --> 37:01.250 "Мюсюлманско братство" в Сирия, Судан, редица страни в Северна Африка 37:02.000 --> 37:04.600 призовали възползване от победата на исляма в Афганистан 37:05.000 --> 37:08.200 за разгръщането на свещена война за освобождението 37:08.550 --> 37:10.350 на мюсюлманите от Съветския съюз.. 37:10.850 --> 37:13.250 Заедно с това въоръжената опозиция 37:13.650 --> 37:16.250 се лишила от основната си обединяваща цел 37:16.650 --> 37:19.250 борбата срещу съветското военно присъствие в Афганистан, 37:20.150 --> 37:23.175 което от своя страна довело до повече диференциация 37:23.210 --> 37:26.200 между организациите на моджахедите от политически, 37:26.235 --> 37:29.250 религиозни и национални племенни признаци, 37:30.000 --> 37:33.100 и не позволило на опозицията да постигне единство. 37:33.150 --> 37:37.175 Всичко това стана основа за появата на нова сила - 37:37.210 --> 37:41.200 движението "Талибан". Ислямската радикална опозиция 37:41.250 --> 37:45.250 спечелила увереност в силата си, продължила да получава финансови, 37:46.000 --> 37:48.050 кадрова подкрепа и въоръжение. 37:48.500 --> 37:50.850 Било необходимо да се направи последната стъпка 37:51.300 --> 37:55.750 за спечелване господство в страната. До идването на власт в Афганистан 37:55.785 --> 38:00.200 трябвало да водят борба с режима на Наджибулла повече от три години. 38:00.850 --> 38:02.900 Въпреки това, след овладяване на страната 38:03.250 --> 38:05.300 през април 1992 г., 38:05.600 --> 38:07.650 лидерите на афганската опозиция 38:08.050 --> 38:10.000 продължили борбата вече помежду си. 38:10.600 --> 38:12.500 И гражданската война в Афганистан 38:13.050 --> 38:14.900 се разгоряла с нова сила. 38:16.000 --> 38:20.100 Многостранният и дългогодишен опит на съветското военно-политическо 38:20.135 --> 38:23.165 присъствие в Афганистан свидетелства за това, 38:23.200 --> 38:28.000 че всеки опит за налагане на външен контрол върху хората 38:28.050 --> 38:32.115 е обречен на провал. Историята многократно е демонстрирала 38:32.150 --> 38:37.100 че тази страна е способна да се превърне в гроб на една империя. 38:37.150 --> 38:41.100 "Майката на всички бомби" куршуми и допълнителни контингенти 38:41.150 --> 38:46.150 няма да спрат войната в Афганистан. За да се реши афганския проблем 38:46.185 --> 38:50.100 трябва да се задействат всички механизми на колективната 38:50.150 --> 38:53.900 безопасност, всички форми на дипломатически усилия, 38:54.350 --> 38:56.300 всички видове мека сила. 38:56.800 --> 39:01.000 Нормализирането на ситуацията също зависи пряко от стимулиране 39:01.700 --> 39:04.900 на социално-икономическото развитие на Афганистан. 39:05.650 --> 39:09.250 Афганската кампания беше първа и единствена 39:09.700 --> 39:14.050 военна кампания, водена от Съветския съюз зад пределите 39:14.085 --> 39:19.100 на страните от Варшавския договор след 1945 г. 39:19.150 --> 39:22.275 и най-дългата война в съветската история. 39:22.310 --> 39:25.400 Разполагането на войски разшири мащаба 39:25.900 --> 39:27.700 на съпротива на афганистанската опозиция, 39:28.100 --> 39:33.100 бе мощен фактор за увеличаване на броя на въоръжените му части. 39:33.200 --> 39:38.150 Това, което започна като разединена свещенна война - джихад - 39:38.200 --> 39:41.200 срещу комунистическото правителство в Кабул, 39:41.250 --> 39:43.700 след влизането на съветските войски в Афганистан 39:44.200 --> 39:47.050 през декември 1979 г. 39:47.650 --> 39:50.150 в очите на противниците на официалното правителство 39:50.700 --> 39:53.400 започна да изглежда като мощна заплаха и послужи като 39:53.800 --> 39:56.700 обединяващ идеологически фактор за бунтовниците. 39:57.400 --> 40:00.900 От една страна, военното противодействие на опозицията 40:01.350 --> 40:05.800 бе представена като военна заплаха. Но в същото време не съществуваше 40:06.200 --> 40:09.050 предна линия или фиксирана линия на стълкновения, 40:09.950 --> 40:15.050 в първия етап въоръжението бунтовниците бе примитивно. 40:16.100 --> 40:21.065 Редица фактори направиха съветската кампания в Афганистан уникална. 40:21.100 --> 40:25.250 На първо място, Кремъл разбираше всички ограничения на размера на армията. 40:26.000 --> 40:29.150 Не бе възможно да се разгърнат големи сили. 40:29.200 --> 40:34.200 Затова терминът, използван за име на афганистанската група, - 40:34.235 --> 40:38.150 "ограничен контингент" - имаше не само пропаганден, 40:38.200 --> 40:40.200 но и съвсем реално звучене. 40:43.050 --> 40:47.250 Имащата ресурси 40-я армия би могла да се закрепи в определени райони 40:48.000 --> 40:53.250 Но не би могла да стабилизира ситуацията в цялата страна, 40:53.950 --> 40:56.750 тъй като е било необходимо да се преминава от една област 40:57.400 --> 41:01.100 в друга, оставяйки региона уязвим за действия на опозицията. 41:01.250 --> 41:05.700 Съветските лидери особено подчертаваха високия приоритет 41:06.150 --> 41:08.950 минимизацията на контингентите и въоръженията. 41:09.350 --> 41:11.000 Освен ограниченията на контингента 41:11.450 --> 41:13.300 и невъзможността за неговото разширяване, 41:13.950 --> 41:16.300 според оценки на отечествените и чуждестранни експерти, 41:16.800 --> 41:19.600 има и други фактори, влияещи на характера 41:20.000 --> 41:22.100 на афганската война и Съветския съюз. 41:22.550 --> 41:25.050 Географска близост на Афганистан и СССР 41:25.700 --> 41:28.850 доведе до геополитически и стратегически интереси 41:29.350 --> 41:31.600 на Съветския съюз в региона. 41:32.200 --> 41:34.400 Маршрутът на основните магистрали 41:34.750 --> 41:36.800 и пътища по планинско- пустинния терен, 41:37.350 --> 41:40.200 неразвитите транспортните комуникации в повечето региони 41:40.250 --> 41:45.400 на Афганистан създавали трудности на военните автомобилни колони 41:45.800 --> 41:48.150 от гледна точка на маскировката и прикриването, 41:48.750 --> 41:51.350 както и гарантиране тяхната безопасност. 41:51.950 --> 41:55.000 Подценяването на степента на религиозност на местното население, 41:55.550 --> 41:58.850 особеностите на националните и племенните отношения 41:59.300 --> 42:01.050 от страна на афганското правителство 42:01.450 --> 42:04.800 довело до значителни противоречия с ислямската опозиция. 42:05.600 --> 42:08.700 Отсъствието на добре развито националистическо чувство 42:09.250 --> 42:11.850 не позволявало да се намери основа за сближаване 42:12.250 --> 42:15.550 на позициите между правителството и опозицията 42:16.200 --> 42:18.750 така и вътре в ислямската опозиция. 42:20.000 --> 42:22.300 Слабата развитост на афганската икономика, 42:22.750 --> 42:25.300 желанието за решаване на всички икономически въпроси 42:25.850 --> 42:28.650 за сметка на международните спонсори не позволявали 42:29.000 --> 42:32.050 правителството на Афганистан да осигури на населението храна 42:32.650 --> 42:34.650 и предмети от първа необходимост, 42:35.150 --> 42:36.900 да подобри жизнения стандарт на населението. 42:37.400 --> 42:42.050 Дадените характеристики доста се различавали от целите и задачите, 42:42.100 --> 42:45.050 предписани от съветските военни теоретици, 42:45.085 --> 42:48.000 разработващи стратегията и използването на 42:48.050 --> 42:52.000 съветски въоръжени сили, оръжия и военно оборудване 42:52.035 --> 42:54.250 за потенциален конфликт със страните от НАТО. 42:57.200 --> 43:02.150 -В Афганистан СССР очаквала не високотехнологична кампания 43:02.185 --> 43:06.200 с използване на модерни оръжия и военно оборудване 43:06.250 --> 43:10.200 военновъздушни сили, редовни военни формирования. 43:11.050 --> 43:13.300 Вместо това Съветският съюз 43:13.800 --> 43:16.300 получил продължителна партизанска война, 43:16.900 --> 43:20.550 често лишена от висока степен на интензивност на бойните действия 43:21.000 --> 43:24.150 и водеща се само на тактическо ниво. 43:24.200 --> 43:27.850 Като резултат, около 2/3 от съветските войски 43:28.300 --> 43:31.700 в Афганистан са принудени да пазят и осигуряват 43:32.100 --> 43:34.300 сигурността на градовете и големите селища, 43:35.300 --> 43:38.850 комуникации, летища, места на дислокация на военни части, 43:39.300 --> 43:41.850 обекти на промишлеността, науката и културата. 43:43.250 --> 43:45.250 Многочислените въоръжени отряди на оппозицията 43:46.200 --> 43:48.650 действали по-цялата територия на страната 43:49.300 --> 43:53.250 и контролирали около 80% от кишлачните зони. 43:53.750 --> 43:58.200 Съветски експерти по Афганистан не могли направете прогноза, 43:58.235 --> 44:01.165 за това, че в условия на трудна логистична ситуация 44:01.200 --> 44:04.137 поддръжката на частите и формированията 44:04.495 --> 44:07.055 на 40-та армия ще е трудна и опасна операция, 44:07.090 --> 44:09.750 както и зависимостта на афганистанската икономика 44:10.300 --> 44:13.350 от безопасността на комуникационните пътни връзки. 44:13.900 --> 44:17.600 Всичко това създаде уязвимост. за съветските войски. 44:18.650 --> 44:21.250 Много уроци от афганската война за Съветския съюз 44:22.050 --> 44:26.250 се оказали содни с тези, получени от САЩ във Виетнам. 44:26.800 --> 44:29.650 Афганистански събития поставиха пред съветското управление 44:30.400 --> 44:32.350 много подобни тактически дилеми. 44:32.800 --> 44:36.258 Но СССР не научи уроците от Виетнамската война 44:36.842 --> 44:40.314 и други подобни операции в периода на борбата с басмачите 44:40.778 --> 44:43.636 през 20-те години на 20 век, 44:44.042 --> 44:46.426 контрпартизанских операции през периода Втората световна война, 44:47.122 --> 44:49.883 затова направиха много подобни грешки. 44:52.200 --> 44:56.450 Редовна армия, душманите нямаха, 44:56.950 --> 45:01.100 но бяха с ясно оформени бойни отряди, 45:01.750 --> 45:04.750 отряди на муджахидините, със силна дисциплина... 45:06.400 --> 45:09.150 Изпълнението бива наказано... 45:09.650 --> 45:13.250 Ако не го направи, разстрелват и не разговарят. 45:14.700 --> 45:19.250 Там, върху правата на смъртта, се гради всичко. 45:19.285 --> 45:22.000 А страхът от смъртта движи хората напред. 45:22.100 --> 45:24.970 Силните страни на афганската ислямска опозиция 45:25.442 --> 45:29.009 били прекрасното познаване на местността, на която те воюват, 45:29.641 --> 45:31.936 високата мобилност на въоръжените отряди 45:32.441 --> 45:35.369 и добрата физическа издръжливост на бойците за съпротива, 45:35.961 --> 45:39.263 изненадващите нападения, включително нощни бойни атаки, 45:39.957 --> 45:44.215 широка социална база и подкрепа от населението, мощна мотивация, 45:45.038 --> 45:48.262 исторически насадена ненавист към чужди нашественици, 45:48.846 --> 45:52.000 религиозност, която е прикрепена към борбата 45:52.050 --> 45:56.000 с прокомунистическото правителство и съветските войски. 45:56.050 --> 46:00.000 Външна материална и морална подкрепа, особено активна 46:00.035 --> 46:02.200 от Пакистан и Иран. 46:03.100 --> 46:07.575 Полевите командири често използвали родови, културни и езиково 46:07.610 --> 46:12.050 общността за получаване информация от афганското правителство 46:12.100 --> 46:14.218 кръгове и афганистанската армия. 46:14.711 --> 46:17.480 Например, Ахмад Шах Масуд активно използвал 46:17.515 --> 46:20.250 за тази цел излизащите от долина Панджшер, 46:21.000 --> 46:23.713 работещите в държавната и военни структури. 46:24.474 --> 46:27.185 Туран Исмаил - имигрант от Херат. 46:27.932 --> 46:32.050 Но много рядко се случва обратното, тъй като опозиционните групи и групи 46:32.100 --> 46:36.200 били малки и внедряването в тях е изключително сложно. 46:37.050 --> 46:42.000 Слабостите на афганистанската опозиция бяха липсата на единство. 46:42.050 --> 46:46.100 и стратегическо планиране, спорадични вътрешни 46:46.150 --> 46:49.965 противоречия между различните опозиционни партии 46:50.000 --> 46:54.075 и в тях - ограничена огнева подкрепа, логистични проблеми с 46:54.110 --> 46:58.150 доставяне на боеприпаси и оръжия, евакуиране на ранените от бойното поле. 46:59.100 --> 47:04.150 Парадоксално, но факт: някои слабости на афганистанската опозиция биха могли 47:04.200 --> 47:08.165 станат нейни силни страни на тактическо ниво. 47:08.200 --> 47:13.150 Например, бунтовническата изолация и некоординираните планове 47:13.185 --> 47:16.165 пречела на съветското военно командване и органите 47:16.200 --> 47:21.100 разузнаване, за да ги открие, тъй като тези планове не били изготвени. 47:21.200 --> 47:25.165 В афганистанската опозиция няма конкретни тактики за съпротиви 47:25.200 --> 47:31.150 Тази тактика и опит на водене на бойни действия се постигали 47:31.185 --> 47:35.100 по практически път, когато резултатите от успешна операция 47:35.150 --> 47:38.165 се внедрявали в практиката на действията на други полеви командири. 47:38.200 --> 47:44.050 Успехът на една бойна операция често зависи от опита на конкретния 47:44.100 --> 47:47.200 полевия командир и късметът му. 47:49.100 --> 47:51.172 Важният урок се състои в това, 47:51.439 --> 47:55.553 че традиционната партизанска тактика може успешно 47:56.056 --> 47:58.880 да се използва срещу модерната армия. 47:59.608 --> 48:01.608 Това е необходимо да се отчита при подготовката на войските 48:02.072 --> 48:03.744 за антипартизанските действия. 48:04.176 --> 48:06.292 Тяхната готовност при провеждане операции за прочистване 48:07.052 --> 48:09.101 в селските райони и градски квартали, 48:10.156 --> 48:14.640 както и в разнообразни етнически и политическо обкръжение. 48:15.150 --> 48:19.100 Съветските войски в първите години си поставиха три основни задачи: 48:19.150 --> 48:23.700 установяване на контрол над градовете и големите населени места 48:23.735 --> 48:28.250 пунктове, административни центрове на провинции и окръзи; предоставяне на 48:29.000 --> 48:32.150 безопасност на основните магистрали и комуникации; 48:32.200 --> 48:36.100 обучение и осигуряване на правителствени сили 48:36.135 --> 48:40.192 Службите за разузнаване и контраразузнаване, 48:40.227 --> 48:44.250 Министерство на вътрешните работи. В средата на 1980 г 48:45.000 --> 48:49.200 Към тези задачи бяха добавени още три задачи: унищожаване на базовите площи 48:49.250 --> 48:53.700 опозиционни сили в Афганистан; борба с керваните 48:53.735 --> 48:58.150 въоръжени опозиционни единици, които доставят обкръжение и боеприпаси 48:58.200 --> 49:01.095 от чужбина; подпомагане на афганското правителство 49:01.703 --> 49:04.791 в изготвянето на политика за национално помирение. 49:05.511 --> 49:09.150 Ако първите три задачи на съветските войски и съветници завършиха 49:09.200 --> 49:14.100 сравнително успешно следващите три задачи се оказали практически 49:14.135 --> 49:17.895 неизпълними, което и довежда до осъзнаването за невъзможността 49:18.382 --> 49:21.150 за решаване афганските проблеми по военен път. 49:23.100 --> 49:30.050 През последния етап, започващ на 3 януари 1989 г. 49:30.085 --> 49:34.100 на территорията на СССР се оказали управлението на 40-а армия, 49:34.150 --> 49:38.100 частите за бойно обезпечение, три мотострелкови 49:38.150 --> 49:43.200 и една въздушнодесантна дивизия, отделен парашютно-десантен полк, 49:43.235 --> 49:48.100 четири авиационни полка и четири авиационни ескадрили, 49:48.150 --> 49:53.100 няколко батальона със специално предназначение, три отделни бригади 49:53.135 --> 49:56.115 материално подсигуряване и пътно-комендантска. 49:56.150 --> 50:03.150 Из Афганистан през в 1989 г. са изведени 66 000 души 50:03.185 --> 50:08.015 и повече от 6000 единици бойна техника 50:08.050 --> 50:11.233 В родината се завръщат и 185 сътрудника 50:11.648 --> 50:14.665 на девет специални отдела на КГБ на СССР. 50:16.100 --> 50:19.858 15 февруари 1989 г. 50:20.442 --> 50:23.115 в 9:30 московско време, 50:23.778 --> 50:25.538 изтеглянето на войските на 40-та армия 50:25.946 --> 50:28.745 от Афганистан е напълно завършени. 50:29.825 --> 50:35.217 Искам да кажа, че след мен няма нито един съветски войник, офицер, 50:35.937 --> 50:39.215 С това 9-годишното пребиваване приключи. 50:40.143 --> 50:44.622 искам да кажа още, че на нашите войници, 50:45.415 --> 50:48.287 които изкараха тези 9 години, 50:51.103 --> 50:53.014 трябва да им се вдигнат паметници. 50:54.142 --> 50:55.645 Другарю армейски генерал! 50:56.275 --> 50:59.737 Съединенията и частите на ограничения контингент 51:00.185 --> 51:01.722 на Съветските войски, 51:02.099 --> 51:05.323 завършиха изпълнението на задачите 51:05.666 --> 51:08.984 по оказване на интернационална помощ за Република Афганистан 51:10.064 --> 51:15.167 са върнати на територията на Съветския съюз в пълен състав. 51:15.373 --> 51:17.440 Командващ армията 51:17.660 --> 51:19.673 генерал-лейтенант Громов. 51:26.250 --> 51:28.592 Така завърши 9-годишната 51:29.056 --> 51:31.575 тежка съветско-афганистанска конфронтация, 51:32.600 --> 51:36.038 в която пострадаха повече от един милион афгански граждани, 51:37.126 --> 51:40.255 бяха убити 18 000 афгански и 51:40.855 --> 51:44.391 около 14 500 съветски военнослужещи. 51:45.371 --> 51:47.399 В Афганистан останали 51:48.108 --> 51:50.322 само малки групи съветски военни съветници, 51:51.337 --> 51:54.315 съветници на афганското разузнаване и контраразузнаване. 51:55.562 --> 52:00.000 На тях им предстояло да работят в нови, по-трудни условия. 52:00.050 --> 52:02.566 Изтеглянето на съветските войски, е обусловено 52:02.975 --> 52:05.303 от разбирането за невъзможността за силово решаване 52:05.686 --> 52:08.028 на проблема и натискът на западните сили 52:08.586 --> 52:11.590 се превърна в един от симптомите за унищожаване 52:12.039 --> 52:14.023 на биполярната система на световния ред, 52:14.991 --> 52:17.639 стана пролог на разпадането на Съветския съюз. 52:20.100 --> 52:25.532 Военно-политическата обстановка в Афганистан в 2019 г. 52:26.090 --> 52:28.113 не дава основание за оптимизъм. 52:28.626 --> 52:31.467 Не може да се установи вътре афгански диалог и 52:32.026 --> 52:33.806 и да се изведат американските войски, 52:34.527 --> 52:36.208 които отдавна и безуспешно 52:36.623 --> 52:39.000 се опитват да решат афганския проблем. 52:39.943 --> 52:41.765 На мястото на съветските "шурави", 52:42.307 --> 52:45.177 се оказаха американските оккупациони сили. 52:45.969 --> 52:47.913 Заплахата от тероризъм и нарко престъпност, 52:48.337 --> 52:52.625 изходяща от афганска територия, продължава да нараства. 52:53.233 --> 52:57.833 Русия днес последователно подкрепя хода 52:58.281 --> 53:00.348 на правителството на Ислямска република Афганистан 53:00.851 --> 53:03.763 за мирно, независимо и стабилно развитие. 53:04.979 --> 53:07.214 За да може Афганистан да стане страна 53:07.607 --> 53:10.164 без тероризъм и наркотици. 53:11.132 --> 53:14.322 Известната непоследователност на американската външна политика 53:15.107 --> 53:19.290 в този регион заплашва изпълнението на подобни планове. 53:20.730 --> 53:23.375 Ще намери ли многострадалния афгански народ 53:23.920 --> 53:26.544 дългоочаквания мир... Времето ще покаже. 53:26.780 --> 53:28.816 Но каквото и да се случи, 53:29.076 --> 53:31.124 уроците от афганистанските събития 53:31.359 --> 53:35.400 от 1979-1989 година 53:36.056 --> 53:38.150 няма да се забравят. 53:38.200 --> 53:43.133 Въпреки трудния политически контекст на афганистанските събития, 53:43.716 --> 53:45.533 трябва да сме справедливи към онези, 53:45.877 --> 53:47.821 които се пожертваха в името 53:48.158 --> 53:51.854 бъдещето на афганистанския народ и интересите на родината. 53:52.165 --> 53:54.221 Редници и офицери, 53:54.400 --> 53:56.453 разузнавачи и контраразузнавачи 53:57.053 --> 53:59.061 съветници и граждански персонал - 54:00.029 --> 54:03.427 всички те са герои на необявената война. 54:04.443 --> 54:06.491 Паметта и суровата истина за тази война 54:07.139 --> 54:10.492 трябва да съхранява и предава на потомците.