WEBVTT 00:50.482 --> 00:53.580 Всичко е възможно. 01:00.789 --> 01:03.851 Всичко е възможно. 01:21.575 --> 01:25.660 Всичко е възможно. 02:48.544 --> 02:50.999 Всичко е възможно. 02:58.600 --> 03:01.732 ШАНХАЙ, 1935 г. 03:10.132 --> 03:12.229 Внимавайте! 03:26.724 --> 03:30.217 Не сте споменавали, че говорите моя език, д-р Джоунс. 03:30.377 --> 03:32.839 Само в специални случаи. 03:32.999 --> 03:37.477 Вярно ли е, че сте открили Нурачи? 03:37.637 --> 03:39.646 Знаете, че е вярно. 03:39.806 --> 03:44.349 Снощи ваш човек се опита да го вземе, без да плати. 03:44.509 --> 03:48.682 Вие обидихте сина ми. - Не, вие обидихте мен. 03:49.871 --> 03:51.952 Аз пощадих живота му. 03:52.290 --> 03:54.563 Няма ли да ни запознаеш? 03:57.890 --> 04:02.129 Уили Скот. Индиана Джоунс, 04:02.289 --> 04:04.514 прочутият археолог. 04:04.674 --> 04:07.662 Мислех археолозите за смешни хора, 04:07.822 --> 04:10.995 които търсят момии. - Мумии. 04:11.155 --> 04:14.075 Д-р Джоунс намери Нурачи 04:14.235 --> 04:18.512 и ще ми го предаде... в този момент. 04:18.672 --> 04:21.922 Кой е тоя Нурачи? 04:22.303 --> 04:24.343 Прибери пистолета, малкия. 04:27.676 --> 04:32.517 Дайте каквото ми дължите, иначе "всичко е възможно". 04:43.066 --> 04:45.094 Отвори я. 04:50.592 --> 04:55.409 Диамантът, Лао. Бяхме се разбрали за диаманта. 05:18.050 --> 05:21.147 О, Лао! 05:23.358 --> 05:25.368 За ваше здраве. 05:25.528 --> 05:30.673 Лао, той ми продупчи роклята от Париж. 05:30.833 --> 05:32.953 Седни! 05:35.582 --> 05:40.512 А сега ми донеси Нурачи. 05:40.672 --> 05:45.305 С удоволствие. - За бога, кой е тоя Нурачи? 05:49.211 --> 05:51.388 Ето го. 05:54.047 --> 05:57.811 Ама че дребно човече е тоя Нурачи. 06:00.218 --> 06:04.117 Вътре е прахът на Нурачи, 06:04.277 --> 06:08.370 първият император от династията Манчу. 06:08.530 --> 06:10.699 Добре дошъл у дома, старче. 06:20.093 --> 06:24.296 А сега ми дай диаманта. 06:24.775 --> 06:28.967 Чувство за хумор ли се мъчиш да покажеш, или аз оглушавам? 06:34.233 --> 06:37.911 Какво е това? - Противоотрова. 06:38.192 --> 06:43.732 На какво? - На отровата, която току-що изпи. 06:47.502 --> 06:51.490 Действа бързо, д-р Джоунс. 06:59.171 --> 07:01.209 Лао! 07:01.369 --> 07:04.737 Задръж мадамата, ще намеря друга. 07:08.141 --> 07:11.710 Добре обслужват тук. - Той не е сервитьор. 07:11.870 --> 07:15.531 Мой стар приятел. Играта не е свършила, Лао. 07:15.822 --> 07:17.860 Противоотровата. 07:32.327 --> 07:34.336 Инди! 07:37.237 --> 07:42.142 Не се плаши, ще те измъкна оттук. - Не и този път, Инди. 07:42.302 --> 07:47.692 Бях до теб в много приключения, но в голямата неизвестност. 07:47.852 --> 07:50.298 Тръгвам пръв, Инди. 07:53.104 --> 07:59.019 Не тъгувайте, д-р Джоунс. Скоро ще идете при него. 08:04.072 --> 08:07.626 Май сте си пийнали повечко, д-р Джоунс? 08:58.686 --> 09:01.244 По дяволите! 09:10.439 --> 09:13.380 Противоотровата! - Къде е диамантът? 09:48.091 --> 09:50.129 Не мърдай! 10:31.230 --> 10:33.258 Хайде с мен. 10:34.514 --> 10:37.966 Не искам да умирам! 10:47.952 --> 10:50.353 Кой сте вие? 10:53.700 --> 10:57.651 Страхотно! Извънредно приземяване! 10:57.811 --> 11:03.299 Шорт Раунд, дай газ! - Добре, д-р Джоунс. Дръжте се! 11:03.459 --> 11:07.077 А сега хлапе ще кара колата! 11:26.474 --> 11:29.475 Къде е противоотровата? - Но ние току-що се запознахме. 11:29.635 --> 11:32.987 Дай я! - Не съм такова момиче! 11:33.147 --> 11:37.984 Д-р Джоунс. Не е време за любов. Имаме си компания. 11:41.100 --> 11:43.644 Да се задавиш дано! 11:47.494 --> 11:49.532 Без стрелба! 12:03.728 --> 12:06.096 Търсеше си го. 12:26.834 --> 12:29.327 Страхотно. 12:29.834 --> 12:32.205 Дръж това. 12:36.986 --> 12:39.972 Къде ми е пистолетът? Къде е? 12:40.132 --> 12:43.841 Изгорих си пръста и си счупих нокът! 12:52.443 --> 12:55.890 Д-р Джоунс, аз съм Уебър. Говорих с асистента ви. 12:56.050 --> 12:58.416 Осигурихме три места. 12:58.576 --> 13:03.620 За съжаление, ще пътувате с пратка живи пилета. 13:03.780 --> 13:07.780 Шегува ли се? - Госпожо, нямахме време за друго. 13:07.940 --> 13:11.661 Вие не сте ли Уили Скот, известната американска певица? 13:14.062 --> 13:16.269 Имаш един джин от мен. 13:24.216 --> 13:26.843 Опита всичко, Лао Че. 13:27.003 --> 13:31.371 ЛАО ЧЕ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ 13:31.795 --> 13:34.684 Сбогом, д-р Джоунс. 14:11.333 --> 14:14.122 Що за човек си! Укротител на лъвове ли си? 14:14.282 --> 14:17.045 Позволявам ти да се влачиш с мен, 14:17.205 --> 14:20.730 затова си дръж устата затворена. 14:20.890 --> 14:24.718 Разбра ли, кукло? - Аз ли се влача с теб? 14:24.878 --> 14:30.281 Защо тогава си ме зяпнал така! - Така ли мислиш? 14:45.587 --> 14:49.299 ШАНХАЙ, КИТАЙ 14:54.565 --> 14:57.558 ЧАНГКИНГ 16:05.950 --> 16:07.959 О, не. 16:08.353 --> 16:10.822 О, не. Господине! 16:10.982 --> 16:14.561 Господине, събудете се! - Наричай го д-р Джоунс, кукло. 16:14.721 --> 16:18.365 Д-р Джоунс. Събудете се, моля ви. 16:18.525 --> 16:22.143 Стигнахме ли? Чудесно. - Не. 16:24.846 --> 16:27.440 В самолета няма пилот! 16:28.826 --> 16:30.943 Всички са изчезнали. 16:33.894 --> 16:38.758 Вие можете да пилотирате, нали? - Не. А ти? 16:38.918 --> 16:41.840 О, не! Господи боже! - Едва ли ще е много трудно. 16:42.000 --> 16:45.964 Висотомер, така. Скоростомер, добре. 16:46.124 --> 16:49.670 Гориво. 16:50.023 --> 16:52.215 Гориво! 17:05.202 --> 17:07.793 Имаме проблем. - Д-р Джоунс! 17:07.953 --> 17:12.360 Шорти? - Д-р Джоунс, няма парашути. 17:13.238 --> 17:18.282 Шорти, помогни. Премести тази кутия. 17:23.733 --> 17:26.874 Шорти, вземи нашите неща. 17:30.680 --> 17:35.577 Лодка? Ние не потъваме, а се разбиваме! 17:35.737 --> 17:41.121 Дръж се, Шорти. Дръж се! - Не мога да дишам. 18:20.271 --> 18:22.597 Намали. 18:23.649 --> 18:26.934 Не беше толкова лошо, нали? 18:40.040 --> 18:42.700 Спирачки! 18:44.376 --> 18:48.931 Мразя водата! Мразя да съм мокра! 18:49.091 --> 18:52.877 И теб мразя! - Добре. 19:20.908 --> 19:24.851 Пристигнахме, Шорти. Добре ли си? 19:33.213 --> 19:36.208 Къде се намираме? 19:40.840 --> 19:43.948 В Индия. - Откъде знаеш? 21:35.028 --> 21:37.444 Искрено се надявам, че това означава вечеря. 21:37.604 --> 21:41.295 Умирам от глад. - Благодаря. 21:48.929 --> 21:51.055 Не мога да го ям. 21:52.622 --> 21:56.821 Това е повече от седмичната им дажба. Те гладуват. 21:57.084 --> 22:00.483 Съжалявам, вземи го ти... - Изяж го. 22:02.466 --> 22:04.514 Не съм гладна. 22:05.829 --> 22:11.607 Обиждаш тях и злепоставяш мен. Изяж го. 22:11.767 --> 22:14.501 Изяж го. - Яж. 22:28.158 --> 22:30.675 Следват лоши новини. 22:30.835 --> 22:34.580 Може ли да ни дадете водач, който да ни съпроводи до Делхи? 22:34.740 --> 22:40.521 Трябва да се върна в университета. - Да, Сажну може да е ваш водач. 22:42.783 --> 22:48.154 На път за Делхи, ще спрете в Панкот. 22:49.106 --> 22:51.365 Не ни е по път. 22:51.525 --> 22:55.746 Ще идете в двореца Панкот. - Мислех, че е изоставен. 22:55.906 --> 22:59.974 Не. Има нов Махараджа 23:00.134 --> 23:04.861 и дворецът отново владее силата на мрачната светлина. 23:05.222 --> 23:09.215 Този дворец убива хората ми. 23:09.506 --> 23:13.600 Какво е станало тук? - Злото започва в Панкот. 23:13.760 --> 23:16.599 После, като мусон... 23:17.901 --> 23:21.703 довява мрака, 23:23.224 --> 23:25.808 който обвива цялата страна. 23:25.968 --> 23:28.319 Цялата страна. 23:28.479 --> 23:30.494 Злото? 23:33.351 --> 23:36.516 Какво зло? - Нали ти казах, лоши новини. 23:36.676 --> 23:40.372 Ако слушаш Со Уа Му, ще живееш дълго. 23:41.948 --> 23:45.066 Дойдоха от двореца 23:45.512 --> 23:50.953 и взеха Сивалинга от нашето село. 23:51.113 --> 23:53.120 Какво взеха? - Камък. 23:53.280 --> 23:56.079 Свещеният камък, който пази селото. 23:56.239 --> 23:59.837 Затова Шива ви доведе тук. 24:08.686 --> 24:13.395 Никой не ни доведе. Самолетът ни се разби. 24:13.555 --> 24:17.310 Катастрофирахме. - Не, не. 24:17.470 --> 24:23.425 Молихме се на Шива да ни помогне да намерим камъка. 24:23.926 --> 24:29.834 Шива направи така, че да паднете от небето. 24:30.182 --> 24:34.017 Затова ще отидете в двореца Панкот, 24:34.177 --> 24:39.172 за да намерите Сивалинга и да ни го върнете. 24:39.332 --> 24:43.352 Върнете ни го. 24:47.269 --> 24:50.860 Наистина ли са накарали самолета да се разбие, за да дойдете тук? 24:51.419 --> 24:54.864 Не, това е измислена история. Не се тревожи. 24:59.450 --> 25:02.121 Взеха камъка оттук. 25:06.498 --> 25:10.601 Гладък ли беше, като камък от свещена река? 25:10.761 --> 25:13.632 Да. - Пресечен с три линии? 25:13.792 --> 25:16.886 Представляващи трите нива на вселената? 25:17.046 --> 25:20.139 Виждал съм камъни като този, който сте загубили. 25:20.299 --> 25:23.969 Защо му е на Махараджата да взема камъка оттук? 25:24.129 --> 25:28.495 Искат да се молим на техния бог на злото. 25:28.655 --> 25:31.953 А ние не искаме. 25:32.197 --> 25:37.180 Как може един камък да унищожи цяло село? 25:41.065 --> 25:47.019 Пресъхнали кладенците, а реките се обърнали на пясък. 25:50.797 --> 25:56.779 Земята погълнала реколтата, а животните станали на прах. 25:56.939 --> 26:00.715 Една нощ в полето избухнал пожар. 26:00.875 --> 26:02.931 Мъжете отишли да гасят. 26:03.091 --> 26:06.435 Върнали се и намерили жените да плачат. 26:17.096 --> 26:19.198 Децата... 26:19.650 --> 26:22.451 Казва, че откраднали децата им. 27:11.668 --> 27:14.753 Шанкара. 27:47.921 --> 27:50.330 Шанкара. 28:05.032 --> 28:09.501 Момчето е избягало от двореца на злото. 28:09.661 --> 28:15.105 Там има още много деца. Какво да правим, д-р Джоунс? 28:22.622 --> 28:25.115 Вие как мислите? 28:25.634 --> 28:30.122 Някой си мисли, че талисманът на това село 28:30.282 --> 28:32.510 е един от изгубените камъни на Шанкара. 28:32.670 --> 28:34.913 Какво е Шанкара? 28:35.599 --> 28:38.378 Богатство и слава, момчето ми. 28:39.233 --> 28:41.882 Богатство и слава. 29:04.875 --> 29:08.951 Уили, стига си се лигавила! 29:17.040 --> 29:21.566 Почакай, Инди! Няма да издържа до Делхи така. 29:21.726 --> 29:26.083 Не отиваме в Делхи, а в двореца Панкот. 29:26.243 --> 29:29.804 Нямам работа в Панкот, аз съм певица. 29:29.964 --> 29:33.725 Искам да се обадя на моя импресарио. Има ли някъде тук телефон? 30:24.882 --> 30:28.071 Не протестирай. Това е скъп парфюм. 30:29.839 --> 30:34.401 Ела в Америка, ще си намерим работа в цирк. Ще ти хареса. 30:34.561 --> 30:38.924 Ти си най-добрият ми приятел. 30:39.252 --> 30:42.379 Какви грамадни птици. 30:42.539 --> 30:48.342 Не са грамадни птици, скъпа, а гигантски прилепи-вампири. 30:48.684 --> 30:50.787 Прилепи? 30:58.487 --> 31:01.313 Кротко, не боли. 31:01.473 --> 31:06.108 Знаеш ли какво ти трябва? Една хубава баня. 31:14.316 --> 31:16.828 Много смешно. 31:17.405 --> 31:19.583 Много смешно. 31:21.452 --> 31:23.633 Намокри се до кости. 31:23.793 --> 31:27.342 Бях щастлива в Шанхай. 31:27.502 --> 31:31.530 Имах къщичка с градинка. 31:31.690 --> 31:35.258 И богати приятели, често се събирахме. 31:35.418 --> 31:38.850 Мразя да се разхождам! 31:40.639 --> 31:44.589 Аз съм певица, мога да загубя гласа си. 31:46.424 --> 31:49.363 Тази нощ ще спим тук. 31:50.602 --> 31:52.739 Престани. 31:58.128 --> 32:00.137 Е? - Две шестици. 32:00.297 --> 32:06.294 Три аса. Печеля. Още две игри и обирам всичко. 32:07.764 --> 32:10.757 Това е покер, Шорти, всичко може да се случи. 32:11.017 --> 32:16.013 Къде намери телохранителя си? - Не го намерих, а го улових. 32:16.173 --> 32:20.382 Как така? - Японците избили семейството му. 32:20.542 --> 32:26.534 Живееше на улицата. Хванах го да бърка в джоба ми, нали, Шорти? 32:29.802 --> 32:33.405 Най-лошото й е, че вдига шум. 32:40.019 --> 32:45.542 Мамите, д-р Джоунс. Взехте четири карти. 32:47.255 --> 32:50.738 Сега плащайте. - Беше грешка. 32:50.898 --> 32:53.884 Дребен съм, но ме мамите на едро. 32:54.400 --> 32:58.889 Д-р Джоунс, мамите. Дължите ми 10 цента. 32:59.049 --> 33:01.641 Погледни това. 33:03.703 --> 33:06.754 Обвиняваш ме в измама? 33:12.078 --> 33:16.480 Разорявате ме. Не е удоволствие да играя с вас. 33:16.640 --> 33:19.710 Отказвам се. - И аз. 33:19.870 --> 33:23.897 Това място гъмжи от пълзящи твари. 33:24.057 --> 33:29.961 Затова му викат джунгла. - Господи, какво ли още има тук? 33:34.720 --> 33:39.388 Уили, Уили... Това галеното ти име ли е? 33:39.834 --> 33:43.500 Уили е моят псевдоним, Индиана. 33:43.660 --> 33:46.238 Хей, госпожо, наричайте го д-р Джоунс. 33:46.398 --> 33:48.754 Моят псевдоним. 33:50.123 --> 33:52.799 Защо ще ни влачиш в тоя запуснат дворец? 33:52.959 --> 33:56.822 За богатство и слава? - Богатство и слава. 33:59.793 --> 34:02.786 Това е къс от стар ръкопис. 34:03.046 --> 34:07.774 Тази пиктограмата изобразява жреца Шанкара. 34:08.134 --> 34:10.606 Внимавай, това е на векове. 34:10.766 --> 34:14.165 Това писменост ли е? - Да, санскритски. 34:14.325 --> 34:17.704 Престани. - От легендата на Шанкара. 34:17.864 --> 34:21.503 Той изкачва връх Кайсала, за да срещне индийския бог Шива. 34:21.663 --> 34:25.005 Това Шива ли е? Какво подава на жреца? 34:25.324 --> 34:30.285 Камъни. Праща го да се бори със злото. 34:30.445 --> 34:32.951 За да му помогне, му дава пет свещени камъка 34:33.111 --> 34:36.528 с магически свойства. - Магически камъни? 34:36.688 --> 34:40.394 Дядо ми беше магьосник, винаги носеше заек в джоба си. 34:40.554 --> 34:44.751 Направи много деца щастливи и си умря беден. 34:44.911 --> 34:50.521 Магически камъни, богатство и слава. Приятни сънища, д-р Джоунс. 34:50.784 --> 34:55.544 Къде отиваш? На твое място бих спал по-близо. 34:55.704 --> 34:57.819 За по-сигурно. 34:57.979 --> 35:01.679 По-сигурна ще се чувствам да си легна със змия. 35:03.182 --> 35:06.475 Казах, престани! 35:09.942 --> 35:12.606 Мразя тоя слон. 35:40.559 --> 35:42.636 Инди, виж! 35:43.207 --> 35:47.390 Виждам, Шорти. Това е дворецът Панкот. 37:05.138 --> 37:07.762 Д-р Джоунс, какво гледате? 37:08.398 --> 37:10.584 Не идвай тук. 37:23.329 --> 37:27.895 Инди! Откраднаха ни транспорта. 37:28.055 --> 37:30.808 Оттук нататък ще вървим пеш. 38:06.557 --> 38:11.034 Здравейте. - Изглежда сте се загубили. 38:11.561 --> 38:15.789 Но едва ли вие тримата ще изглеждате у дома си, където и да е. 38:15.949 --> 38:20.784 Не сме се загубили, пътуваме за Делхи. Това е г-ца Скот. 38:20.944 --> 38:23.868 Това е г-н Раунд. - Шорт Раунд. 38:24.028 --> 38:26.349 Аз съм Индиана Джоунс. 38:26.509 --> 38:29.251 Д-р Джоунс, видният археолог? 38:29.411 --> 38:31.927 Направо не е за вярване, нали? 38:32.171 --> 38:36.252 За пръв път чух името ви, когато бях в Оксфорд. 38:36.412 --> 38:41.491 Чатар Лал, премиер на Негово височество, Махараджата на Панкот. 38:41.857 --> 38:46.111 Очарован съм. - Много ви благодаря. 38:46.271 --> 38:49.313 Добре дошли в двореца Панкот. 38:51.877 --> 38:54.202 Очарован, а? 39:04.866 --> 39:07.465 Шорти, къде ми е бръсначът? 39:31.964 --> 39:36.520 За нас е щастие да посрещнем толкова неочаквани гости. 39:36.680 --> 39:39.933 Това е капитан... - Блумбърт, 11-та стрелкова дивизия. 39:40.093 --> 39:44.372 А вие, предполагам, сте д-р Джоунс? - Същият, капитане. 39:44.532 --> 39:48.378 Войските на капитана са на рутинна инспекция. 39:48.538 --> 39:52.134 Англичаните обичат да ни инспектират, когато им е удобно. 39:52.294 --> 39:57.495 Надявам се, че не представлява неудобство за вас, сър? 39:57.655 --> 40:00.602 Англичаните много се безпокоят за своята империя. 40:00.762 --> 40:04.471 Това ни кара да се чувстваме, като добре гледани деца. 40:13.958 --> 40:19.083 Изглеждаш прекрасно. - Махараджата е затънал в разкош. 40:19.243 --> 40:22.730 Май не беше толкова лоша идея да дойдем тук. 40:22.890 --> 40:25.294 Изглеждаш същинска принцеса. 40:25.454 --> 40:29.341 Г-н Лал, как се нарича съпругата на Махараджата? 40:29.501 --> 40:31.980 Негово височество още не си е взел съпруга. 40:32.140 --> 40:37.305 Интересно. Може би не е намерил подходящата жена. 40:50.267 --> 40:53.131 Негово върховно височество, 40:53.291 --> 40:56.908 хранителят на традицията на Панкот, 40:57.168 --> 41:00.497 Махараджата на Панкот, 41:00.657 --> 41:04.196 Залим Синг. 41:24.575 --> 41:28.523 Това е Махараджата? Дете? 41:30.753 --> 41:34.152 Може би харесва по-стари жени. 41:41.851 --> 41:45.988 Кап. Блумбърт ми разказваше историята на двореца 41:46.148 --> 41:48.674 и каква роля е играл в метежа. 41:48.834 --> 41:54.371 Изглежда англичаните няма да забравят метежа от 1857 година. 41:54.531 --> 41:57.733 Мисля, че други събития преди метежа, 41:57.893 --> 42:01.751 век преди това, по времето на Клайв, са по-интересни. 42:01.911 --> 42:04.196 Какви събития, д-р Джоунс? 42:04.356 --> 42:07.425 Ако не ме лъже паметта, тази област, тази провинция, 42:07.585 --> 42:10.857 е била център на дейността на култа Таги. 42:12.936 --> 42:16.157 Змийски сюрприз. 42:16.317 --> 42:18.489 Какъв е сюрпризът? 42:26.998 --> 42:32.869 Д-р Джоунс, култът на Тагите е мъртъв повече от век. 42:33.029 --> 42:37.133 Разбира се. Таги бил жесток култ с човешки 42:37.293 --> 42:40.762 жертвоприношения на бога Кали. 42:41.197 --> 42:44.182 Британската армия го премахва елегантно. 42:46.587 --> 42:49.864 Предполагам, легендите за тагите умират трудно. 42:50.024 --> 42:54.776 Вече няма легенди. - Не съм сигурен. 42:55.125 --> 42:59.418 Минахме през едно село. Хората твърдят, че дворецът Панкот 42:59.578 --> 43:03.521 процъфтява заради древно зло. 43:03.681 --> 43:09.384 Селски приказки, д-р Джоунс. Страх и фолклор, нищо повече. 43:10.126 --> 43:13.262 Нещо се тревожите, кап. Блумбърт. 43:13.422 --> 43:17.143 Не се тревожа, г-н премиер, 43:17.303 --> 43:20.051 просто съм заинтригуван. 43:34.688 --> 43:38.569 Какво има, защо не ядете? 43:39.580 --> 43:42.156 Обядвах буболечки. 43:45.660 --> 43:48.079 Дай ми шапката си. 43:48.947 --> 43:52.214 Защо? - За да повърна в нея. 43:53.910 --> 43:58.337 В селото казаха също, че дворецът Панкот им е взел нещо. 43:58.497 --> 44:02.149 Д-р Джоунс, в нашата страна не е прието 44:02.309 --> 44:05.304 гостът да обижда домакина си. 44:05.564 --> 44:09.892 Съжалявам. Мислех, че говорим за фолклор. 44:10.152 --> 44:15.143 Извинете, господине. Имате ли нещо просто, например супа? 44:15.303 --> 44:19.652 Какво точно, казват, е било откраднато? 44:19.912 --> 44:22.447 Един свещен камък. 44:24.348 --> 44:27.952 Чувате ли, капитане? Камък. 44:41.917 --> 44:44.321 Нещо, свързано... 44:44.631 --> 44:49.032 с талисмана на селото и легендата за камъните на Шанкара. 44:49.192 --> 44:53.613 Д-р Джоунс, всички ставаме жертва на зли слухове. 44:53.773 --> 44:59.689 Спомням си, в Хондурас ви обвиниха, че ограбвате гробници. 44:59.933 --> 45:03.182 Вестниците раздухаха историята. 45:03.342 --> 45:08.073 А султанът на Мадагаскар не заплаши ли да ви отреже главата? 45:08.233 --> 45:11.537 Не точно главата ми. - Може би ръцете ви? 45:12.007 --> 45:14.707 Не точно ръцете ми, а моето... 45:15.166 --> 45:18.762 Недоразумение. - Точно това имаме тук. 45:18.922 --> 45:22.673 Чувал съм злите приказки за култа Таги. 45:23.081 --> 45:26.540 Смятах, че ги разказват, за да плашат децата. 45:26.700 --> 45:29.855 По-късно разбрах, че култът Таги наистина е съществувал 45:30.015 --> 45:32.709 и са се вършили ужасни неща. 45:32.869 --> 45:36.330 Срамувам се от това, което е ставало тук в миналото, 45:36.490 --> 45:42.110 и ви уверявам, че няма да се повтори през моето царуване. 45:42.922 --> 45:45.018 Обидих ли ви? 45:46.107 --> 45:48.199 Простете. 45:57.790 --> 46:00.002 А, десерт! 46:13.078 --> 46:15.748 Охладен маймунски мозък. 46:30.042 --> 46:33.786 Само да видя как е Уили. 46:34.652 --> 46:36.746 И умната. 46:38.437 --> 46:42.295 По-късно ще ми разкажете всичко. - Изчезвай. 46:51.385 --> 46:55.300 Имам нещо за теб. 46:55.460 --> 46:59.375 Ти нямаш нищо, което аз бих могла да искам. 46:59.535 --> 47:01.574 Точно така. 47:13.627 --> 47:18.414 Такъв добър човек. Защо не ми станеш дворцов слуга? 47:28.313 --> 47:31.219 С бижутата ли си лягате, принцесо? 47:31.379 --> 47:33.540 Да. 47:34.732 --> 47:37.913 И само с тях. Шокиран ли си? 47:38.073 --> 47:42.376 Нищо не може да ме шокира, аз съм учен. 47:43.462 --> 47:48.739 Значи правиш научни изследвания? - Непрекъснато. 47:48.899 --> 47:53.304 Какво изследване би провел върху мен? 47:54.888 --> 47:59.310 На нощните ти занимания. - Какъв крем за лице използвам? 47:59.518 --> 48:02.646 В какво положение спя? - Навици при съвкупление. 48:02.855 --> 48:06.817 Любовни ритуали? - Примитивни сексуални практики. 48:06.977 --> 48:11.217 По които си специалист? - Години практически занимания. 48:19.995 --> 48:25.312 Не се сърдя, че се държиш така с мен. Аз не съм лесна. 48:26.185 --> 48:32.143 Виждал съм и по-лоши. - Но по-добра няма да намериш. 48:33.345 --> 48:35.364 Не съм сигурен. 48:35.524 --> 48:40.202 Като учен не обичам прибързаните заключения. Ще ти кажа на сутринта. 48:40.809 --> 48:46.210 Ах ти, надута маймуна. Няма да ти се дам така лесно. 48:47.232 --> 48:49.615 И аз не съм лесен. 48:49.775 --> 48:54.389 Свикнала си да става все на твоето. 48:54.549 --> 48:59.204 А ти си прекалено горд да признаеш, че си луд по мен, д-р Джоунс! 48:59.467 --> 49:02.847 Ако ме искаш, знаеш къде съм. 49:03.007 --> 49:06.675 Ще се върнеш след 5 минути. 49:06.835 --> 49:12.690 След 5 минути ще съм заспал. - Пет. И двамата го знаем. 49:27.166 --> 49:29.253 Пет минути. 49:31.098 --> 49:33.409 Четири и половина. 50:26.681 --> 50:29.105 "Дворцов слуга"... 50:29.893 --> 50:32.691 "Нощни занимания"... 50:33.243 --> 50:35.429 Надута маймуна съм бил? 50:35.593 --> 50:38.406 "На сутринта ще ти кажа"... 50:38.666 --> 50:40.688 Не мога да повярвам. 50:40.848 --> 50:42.899 Няма да дойде. 50:43.059 --> 50:45.259 Няма да дойде. 50:46.924 --> 50:49.583 Не е за вярване, че аз не отивам. 51:08.573 --> 51:12.723 Индиана Джоунс. Никога няма да забравиш тази нощ! 51:12.883 --> 51:17.236 Нощта, в която ти се изплъзнах между пръстите. 51:17.992 --> 51:21.992 Здрав сън и приятни сънища. 51:24.114 --> 51:27.788 Можех да бъда твоето най-голямо приключение. 51:37.382 --> 51:40.217 Д-р Джоунс, бичът ви. 52:00.117 --> 52:03.073 Шорти, изключи вентилатора. 52:08.380 --> 52:10.956 О, Инди. 52:11.368 --> 52:14.210 Бъди нежен с мен. 52:20.249 --> 52:22.301 Аз съм тук. 52:33.759 --> 52:37.441 Няма никого. - Има, аз съм тук. 52:38.059 --> 52:41.570 Инди, държиш се ужасно странно. 53:06.688 --> 53:09.682 Ей, ето ме. 53:21.826 --> 53:26.178 "Следвай стъпките на Шива." 53:26.338 --> 53:28.659 Какво значи това? 53:31.117 --> 53:34.290 "Не изменяй на Неговата истина." 53:34.550 --> 53:37.167 Шорти, донеси нещата ни. 54:06.185 --> 54:08.720 Стой зад мен, Шорт Раунд. 54:09.096 --> 54:14.204 Стъпвай в моите стъпки и не докосвай нищо. 54:25.383 --> 54:29.599 Стъпвам в стъпките. Нищо не докосвам. 54:30.238 --> 54:32.681 Инди! 54:52.847 --> 54:55.412 Стъпвам по нещо. 54:55.748 --> 55:00.991 Да, на земята има нещо. - Сякаш ходя по китайски сладки. 55:01.732 --> 55:04.259 Май не са китайски сладки. 55:06.016 --> 55:08.043 Я да видя. 55:21.573 --> 55:25.818 Това не са сладки. - Няма страшно, хванах го. 55:28.997 --> 55:31.407 Да вървим! Ето натам. 56:10.853 --> 56:16.034 Спри! Просто стой до стената. 56:30.387 --> 56:33.866 Казахте да застана до стената. 56:34.026 --> 56:37.828 Не съм виновен! - Уили, в беда сме. 56:38.250 --> 56:40.419 Уили. 56:40.964 --> 56:43.753 Пак ще се изцапам цялата. 56:43.913 --> 56:47.136 Залегни, ела тук! В беда сме! 56:47.296 --> 56:50.526 Беда? Каква беда... 57:05.606 --> 57:10.778 Сериозно е. - Тук има двама мъртъвци. 57:10.938 --> 57:13.954 И тук ще има двама, ако не побързаш! 57:14.114 --> 57:17.363 До гуша ми дойдохте вие двамата. - Уили? 57:17.523 --> 57:23.102 За какво е това бързане? - Дълга история, побързай да я чуеш. 57:23.891 --> 57:28.473 Боже господи! Какво е това? 57:29.365 --> 57:33.982 Инди, какво е това? Нищо не виждам. 57:34.310 --> 57:37.146 Побързай. - Бързам. 57:37.501 --> 57:40.391 Ох, счупих си нокътя. 57:53.246 --> 57:55.988 Уили, по-бързо! - Влязоха в косата ми. 57:56.148 --> 57:58.971 Млъкни, Уили! 57:59.940 --> 58:04.463 Инди, пусни ме да вляза! - Не, ти ни пусни да излезем! 58:04.623 --> 58:08.647 Млъкни! - Полазили са ме цялата. 58:08.807 --> 58:12.221 Трябва да има някакъв шарнир. - Какво? 58:12.381 --> 58:16.119 Дръжка за вратата. - Няма, само квадратни дупки. 58:16.279 --> 58:18.782 Бръкни в дясната дупка. 58:19.170 --> 58:21.489 Побързай, Уили! 58:27.372 --> 58:33.309 Другата, тази отдясно. - Вътре има гадини. 58:33.647 --> 58:38.324 Не мога. - Можеш. Опипай вътре. 58:42.001 --> 58:44.998 Ти опипай. - Веднага! 58:45.158 --> 58:47.352 Добре! 58:55.740 --> 59:01.366 Уили! Ще умрем! 59:01.759 --> 59:03.952 Нещо меко. 59:05.987 --> 59:08.415 И мърда. 59:15.573 --> 59:17.770 Готово. 59:31.374 --> 59:36.026 Махни ги от мен, цялата са ме полазили! 59:42.032 --> 59:44.993 Не бях аз, тя беше. 59:46.004 --> 59:49.581 Излезте оттам. - Бързо. 01:00:51.330 --> 01:00:55.772 Това е церемония на култа Таги. Жертвоприношения на Кали. 01:01:04.545 --> 01:01:10.123 Виждал ли си нещо подобно? - Никой не е виждал от цял век. 01:03:28.530 --> 01:03:30.822 Все още е жив. 01:05:57.959 --> 01:06:03.496 Откраднатият от селото талисман, е един от камъните Шанкара. 01:06:10.808 --> 01:06:13.485 Защо греят така? - Тихо! 01:06:14.780 --> 01:06:20.686 Според легендата, ако камъните са заедно, диамантите засияват. 01:06:21.061 --> 01:06:25.560 Диаманти? - Диаманти. 01:06:43.875 --> 01:06:48.945 Стойте двамата тук и мълчете. Шорти, дръж я под око. 01:06:49.105 --> 01:06:51.903 Къде отиваш? - Там долу. 01:06:52.063 --> 01:06:57.195 Луд ли си? - Няма да си тръгна без камъните. 01:06:57.355 --> 01:07:00.435 Ще умреш в преследване на това богатство и слава. 01:07:00.595 --> 01:07:02.806 Може би... 01:07:03.292 --> 01:07:05.558 но не днес. 01:08:19.871 --> 01:08:22.829 Внимавай. 01:09:31.920 --> 01:09:34.117 Къде отива? 01:09:41.320 --> 01:09:44.841 Бягай, Уили! 01:11:17.654 --> 01:11:20.021 Д-р Джоунс. 01:11:21.382 --> 01:11:25.883 Непрекъснато повтарям, слушайте ме и ще живеете дълго. 01:11:26.043 --> 01:11:29.072 Моля те, остави ме да умра. 01:11:30.166 --> 01:11:35.495 Моля се на Шива: "Остави ме да умра", но не умирам. 01:11:35.655 --> 01:11:39.688 А сега ще ме погълне злото на Кали. 01:11:40.315 --> 01:11:44.249 Как? - Карат ме да пия от кръвта на Кали. 01:11:44.409 --> 01:11:47.912 Ще изпадна в черния сън на Кали Ма. 01:11:48.072 --> 01:11:52.428 Какво е това? - Ставаме като тях. 01:11:54.095 --> 01:11:57.815 Живи сме, но като в кошмар. 01:11:57.975 --> 01:12:02.438 Пиеш кръв, няма събуждане. 01:12:13.292 --> 01:12:17.910 Хванахме те, докато се опитваше да откраднеш камъните на Шанкара. 01:12:18.070 --> 01:12:20.946 Отначало камъните бяха пет. 01:12:21.106 --> 01:12:26.437 През вековете са пръснати от войни. Продадени от крадци като теб. 01:12:26.597 --> 01:12:29.090 Крадци като мен ли? 01:12:29.750 --> 01:12:32.260 Все още липсват два. 01:12:32.759 --> 01:12:36.970 Преди век, когато англичаните нападнаха с взлом този храм, 01:12:37.130 --> 01:12:41.336 един жрец скрил последните два камъка тук, в катакомбите. 01:12:41.496 --> 01:12:45.148 Значи тях търсят тези роби? 01:12:45.458 --> 01:12:50.278 Това са невинни деца. - Копаят диаманти за нашата кауза. 01:12:51.019 --> 01:12:54.365 Търсят и последните два камъка. 01:12:56.086 --> 01:12:59.645 Скоро ще имаме всичките пет камъка на Шанкара 01:12:59.805 --> 01:13:02.846 и тагите ще бъдат всемогъщи. 01:13:03.222 --> 01:13:06.264 Какво богато въображение. 01:13:10.908 --> 01:13:15.114 Значи не ми вярвате? 01:13:15.377 --> 01:13:19.079 Ще повярвате, д-р Джоунс. 01:13:20.234 --> 01:13:25.438 Ще повярвате много силно. 01:13:41.782 --> 01:13:43.848 Здрасти. 01:14:08.040 --> 01:14:12.193 Д-р Джоунс! Не пийте, лошо е. 01:14:12.547 --> 01:14:14.695 Изплюйте го! 01:15:07.582 --> 01:15:11.836 Да не сте посмели. 01:15:29.626 --> 01:15:32.398 Оставете го на мира, кучи синове! 01:15:42.209 --> 01:15:46.681 Ще изколим англичаните. После ще пометем мюсюлманите. 01:15:46.841 --> 01:15:49.874 След тях ще се сгромоляса еврейският Бог. 01:15:50.258 --> 01:15:54.712 А след това и християнският Бог ще бъде свален и забравен. 01:15:55.723 --> 01:15:59.798 Скоро Кали Ма, ще властва над целия свят. 01:16:05.420 --> 01:16:07.975 Д-р Джоунс... 01:17:50.813 --> 01:17:53.414 Кали Ма ни пази. 01:17:53.674 --> 01:17:56.503 Ние сме нейни деца. 01:17:56.887 --> 01:18:01.070 Доказваме й своята вярност, като принасяме в жертва жива плът... 01:18:01.230 --> 01:18:03.684 Какво правиш? 01:18:05.995 --> 01:18:08.373 ...и кръв. 01:18:17.047 --> 01:18:22.389 Приятелката ви видя и чу. 01:18:22.549 --> 01:18:26.113 А сега няма да говори. 01:18:34.986 --> 01:18:38.726 Не мога да кажа добра дума за това място. 01:18:38.886 --> 01:18:44.757 Инди, за бога, помогни ми! Какво ти става? 01:19:33.480 --> 01:19:35.499 Ела. 01:19:37.508 --> 01:19:39.585 Ела. 01:20:01.438 --> 01:20:03.961 Индиана. 01:20:04.837 --> 01:20:09.286 Индиана. Помогни ни. 01:20:22.108 --> 01:20:24.982 Моля те, излез от този сън. 01:20:25.582 --> 01:20:28.183 Ти не си един от тях. 01:20:30.129 --> 01:20:32.990 Не си от тях. 01:20:35.369 --> 01:20:40.497 Моля те, върни се при нас. Не ме оставяй. 01:20:58.518 --> 01:21:03.392 Какво правиш? Луд ли си? 01:22:19.144 --> 01:22:22.412 Това не може да е истина. 01:22:22.572 --> 01:22:26.393 Събуди се, Уили. Събуди се! 01:23:14.146 --> 01:23:17.292 Събудете се, д-р Джоунс. Събудете се! 01:23:20.663 --> 01:23:23.304 Д-р Джоунс! 01:23:38.090 --> 01:23:40.824 Инди, обичам те! 01:23:40.984 --> 01:23:44.848 Събуди се, Инди! 01:23:45.750 --> 01:23:49.561 Ти си най-добрият ми приятел. Събуди се, Инди! 01:23:54.098 --> 01:23:56.819 Чакай, чакай! 01:23:56.979 --> 01:23:59.113 Той е мой. 01:24:02.221 --> 01:24:04.410 Добре съм, приятелче. 01:24:49.383 --> 01:24:51.498 Мола Рам! 01:26:12.179 --> 01:26:14.581 Освободи веригите. 01:26:33.092 --> 01:26:36.623 Уили, събуди се! 01:26:37.966 --> 01:26:41.108 Уили, аз съм. Пак съм си същият. 01:26:43.023 --> 01:26:45.529 О, Инди. 01:27:12.793 --> 01:27:15.726 Инди, приятелю. 01:27:15.986 --> 01:27:18.228 Извинявай, детето ми. 01:27:24.650 --> 01:27:28.595 Инди, да се махаме оттук. 01:27:30.378 --> 01:27:33.859 Добре. Всички до един. 01:28:11.151 --> 01:28:14.534 Аз, аз! 01:28:46.368 --> 01:28:48.527 Не! 01:29:04.486 --> 01:29:08.514 Трябва да го спася! - Той ще се справи. 01:29:10.573 --> 01:29:13.051 Трябва да спася Инди! 01:29:24.254 --> 01:29:26.958 Добре, спаси го. 01:29:30.273 --> 01:29:34.573 Пусни го. Ще те убия, пусни го! 01:30:05.277 --> 01:30:07.939 Какво му става? 01:30:50.241 --> 01:30:52.734 Ето, опитай с това. 01:33:11.095 --> 01:33:13.583 Това беше черният сън на Кали. 01:33:26.868 --> 01:33:30.344 Шорт Раунд! Стига си се занимавал с това хлапе. 01:33:30.504 --> 01:33:33.995 Влизай в количката! - Добре, Инди! 01:33:34.155 --> 01:33:39.109 Ще излезете през левия тунел. - Благодаря. 01:34:26.709 --> 01:34:29.441 Шорти, не се мотай! 01:34:29.601 --> 01:34:34.080 Хайде, Инди. - Тръгвай! 01:34:36.732 --> 01:34:39.252 Шорти, внимавай. 01:34:53.539 --> 01:34:55.685 Побързай! 01:34:59.860 --> 01:35:02.609 Бързай! 01:35:07.498 --> 01:35:13.496 Инди, левия тунел. Не, този ляв тунел! 01:35:44.684 --> 01:35:47.003 Имаме си компания. 01:35:51.303 --> 01:35:55.369 Пусни я. Освободи спирачката! - Какво? 01:35:55.529 --> 01:35:59.415 Освободи я. Единственият ни шанс е да им избягаме. 01:36:14.891 --> 01:36:18.518 Шорти. Ела тук и поеми спирачката. 01:36:19.112 --> 01:36:23.855 Внимавай на завоите. - Добре. 01:37:44.405 --> 01:37:48.942 Какво правиш? - Цепя напряко. 01:38:12.475 --> 01:38:14.842 Внимавай. 01:38:18.283 --> 01:38:21.182 Инди, помощ! 01:38:22.680 --> 01:38:24.755 Дръж се! - Инди! 01:38:24.915 --> 01:38:28.273 Издърпай го! - Пусни ме! 01:38:28.981 --> 01:38:32.026 Пусни го! - Инди! 01:39:43.834 --> 01:39:46.425 Добре. Спирачка, спирачка. 01:39:46.585 --> 01:39:48.936 Намали. - Добре. 01:39:53.191 --> 01:39:58.196 Голяма грешка, Инди! - То е ясно. 01:40:18.605 --> 01:40:23.888 Направо хвърчим. Ще се разбием! 01:40:35.612 --> 01:40:41.537 Вода, вода! - Гледай, огън. Ти гориш! 01:40:45.455 --> 01:40:50.998 Вода! Вода! Да бягаме! 01:41:23.669 --> 01:41:25.950 Внимавай, Уили! 01:41:36.348 --> 01:41:39.755 Към моста! Бързо! 01:41:40.358 --> 01:41:43.284 Хайде, Уили. Оттук. 01:41:55.444 --> 01:41:57.773 Господи! - Хайде, да вървим! 01:41:57.933 --> 01:42:01.750 Здрав мост. Да вървим! 01:42:01.910 --> 01:42:05.990 Виж, здраво дърво! Хайде! 01:42:11.469 --> 01:42:15.291 Помощ, падам! 01:42:16.343 --> 01:42:18.399 Помощ! 01:42:19.695 --> 01:42:21.854 Не много смешно. 01:43:13.422 --> 01:43:15.726 Добре дошли. 01:43:27.487 --> 01:43:29.515 Пусни я, Мола Рам! 01:43:29.675 --> 01:43:33.995 Не си в положение да издаваш заповеди. 01:43:34.155 --> 01:43:36.455 Внимавай, отзад! 01:43:44.765 --> 01:43:47.908 Искаш камъните? Пусни ги. 01:43:51.253 --> 01:43:53.264 Пусни я! 01:43:53.903 --> 01:43:56.614 Пусни ги, д-р Джоунс. 01:43:56.774 --> 01:44:01.314 Тях ще ги намерят, теб - не! 01:44:04.080 --> 01:44:07.320 Инди! - Зад теб! 01:44:15.462 --> 01:44:17.788 По дяволите. 01:44:28.195 --> 01:44:30.509 Хайде. 01:44:30.927 --> 01:44:33.262 Върви. 01:44:41.636 --> 01:44:44.190 Върви! 01:44:44.450 --> 01:44:46.567 Не спирай. 01:44:49.874 --> 01:44:52.031 Шорти! 01:44:57.235 --> 01:45:00.439 Дръжте се, госпожо. Сега ще се полюлеем. 01:45:01.759 --> 01:45:04.627 Боже мой! 01:45:05.434 --> 01:45:11.421 Господи. Боже мой! Луд ли е? 01:45:12.079 --> 01:45:15.144 Не е луд, малко е щурав. 01:45:15.304 --> 01:45:17.360 Мола Рам? 01:45:17.520 --> 01:45:22.228 Приготви се да срещнеш Кали в ада! 01:45:22.867 --> 01:45:26.232 Какво правиш? 01:46:26.105 --> 01:46:30.264 Инди, пази сърцето си! 01:46:30.612 --> 01:46:33.196 Боже мой! 01:46:42.191 --> 01:46:44.560 Господи... 01:47:26.498 --> 01:47:29.480 Внимавай! 01:47:53.666 --> 01:47:56.006 Не! 01:47:59.619 --> 01:48:01.828 Хайде, да се качваме! 01:48:02.175 --> 01:48:04.955 Камъните са мои! 01:48:05.236 --> 01:48:07.893 Ти предаде Шива. 01:48:11.404 --> 01:48:13.858 Предаде Шива! 01:48:55.784 --> 01:48:58.068 Крайно време беше. 01:49:16.143 --> 01:49:18.820 Не стреляйте! 01:51:20.252 --> 01:51:26.242 Разбрахме, че идваш, когато животът се върна в селото ни. 01:51:29.657 --> 01:51:34.475 Сега виждаш вълшебството на камъка, 01:51:34.635 --> 01:51:38.053 който ни върна. - Да. 01:51:38.213 --> 01:51:41.171 Сега разбирам неговата сила. 01:51:45.996 --> 01:51:49.471 Можеше да го задържиш. - Да го сложат в някой музей. 01:51:49.631 --> 01:51:55.517 Още един камък да събира прах. - Щеше да ти носи богатство и слава. 01:51:55.677 --> 01:51:59.705 Всичко можеше да се случи. Делхи е далеч. 01:51:59.865 --> 01:52:03.189 Не, благодаря. Повече никакви приключения с теб. 01:52:03.349 --> 01:52:07.648 Скъпа моя, след всички удоволствия, които преживяхме заедно? 01:52:07.986 --> 01:52:12.617 Не си мисли, че ще тръгна с теб, след всички беди, 01:52:12.777 --> 01:52:14.870 които ми докара до главата! 01:52:15.030 --> 01:52:20.121 Отивам си у дома, където няма змии за обяд и не ти изтръгват сърцето. 01:52:20.281 --> 01:52:23.708 Това не е моята представа за приятно прекарване! 01:52:23.868 --> 01:52:28.196 Извинете. Ще може ли някой да ме съпроводи до Делхи? 01:52:46.816 --> 01:52:49.007 Много смешно. 01:52:54.356 --> 01:52:56.723 Много смешно. 01:53:06.451 --> 01:53:10.779 Редакция и тайминг: Домани© Translator's Heaven 2013©