WEBVTT 00:08.835 --> 00:16.835 МОСФИЛМ. 00:24.484 --> 00:27.817 ЛЕВ ТОЛСТОЙ 00:27.987 --> 00:29.955 ВОЙНА И МИР 00:30.289 --> 00:33.725 Четвърти филм - "ПИЕР БЕЗУХОВ" 00:34.360 --> 00:37.523 Режисьор СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК 00:37.930 --> 00:41.889 Сценаристи СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК, ВАСИЛИЙ СОЛОВЬОВ 00:42.068 --> 00:44.901 Оператор АНАТОЛИЙ ПЕТРИТСКИ 00:45.505 --> 00:51.933 Продуценти МИХАИЛ БОГДАНОВ, ГЕНАДИЙ МЯСНИКОВ 00:52.311 --> 00:55.405 Музика ВЯЧЕСЛАВ ОВЧИННИКОВ 00:55.581 --> 00:59.915 Тонрежисьори ЮРИЙ МИХАЙЛОВ, ИГОР УРВАНЦЕВ 01:37.056 --> 01:40.651 В ролите: 01:40.893 --> 01:44.385 ЛЮДМИЛА САВЕЛИЕВА - Наташа Ростова СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК - Пиер Безухов 01:44.564 --> 01:46.589 ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ - Андрей Болконски 01:46.833 --> 01:48.733 В. СТАНИЦИН - Иля Андреевич Ростов 01:48.901 --> 01:51.529 К. ГОЛОВКО - Графиня Ростова С. ЕРМИЛОВ - Петя Ростов 01:51.771 --> 01:53.830 И. ГУБАНОВА - Соня А. ШУРАНОВА - Княжна Маря 01:54.006 --> 01:56.338 А. СЬОМИН - Николушка Б. СМИРНОВ - Принц Василий 01:56.509 --> 01:57.533 А. СТЕПАНОВА - Шерер 01:57.743 --> 01:59.973 Б. ЗАХАВА - Кутузов М. КАРАВАЕВ-Каратаев 02:00.313 --> 02:02.907 Н. РИБНИКОН - Денисов С. ЧЕКАН - Тихон Шчербати 02:03.082 --> 02:04.913 В. СТРЖЕЛЧИК - Наполеон 02:05.084 --> 02:06.915 ЖАН-КЛОД БАЛАРД - Рамбалl Ю. МИЛЯР - Морел 02:07.086 --> 02:08.951 Б. МОЛЧАНОВ - Давуст Л. ПОЛЯКОВ - Лористен 02:34.680 --> 02:40.812 Въпросът, за който помолих да се съберем, е военен въпрос. 02:42.622 --> 02:44.385 Въпросът е следният: 02:45.491 --> 02:47.721 Спасението на Русия е в армията. 02:48.628 --> 02:54.533 По-изгодно ли е да рискуваме да загубим армията и Москва, 02:56.068 --> 03:00.596 като приемем сражение, или да отстъпим Москва без сражение? 03:03.009 --> 03:05.978 Ето по кой въпрос искам да знам вашето мнение. 03:06.579 --> 03:09.776 Не смятам, че играта е вече загубена. 03:10.983 --> 03:14.851 Единственото средство за спасението на свещената столица... 03:16.455 --> 03:18.616 е атакуването на противника! 03:21.394 --> 03:24.693 Нима аз пуснах Наполеон до Москва? 03:24.964 --> 03:27.228 И кога направих това? 03:27.466 --> 03:31.800 Но кога, кога се реши това страшно нещо? 03:32.405 --> 03:36.808 Той се ужасяваше от мисълта за заповедта, която трябваше да даде. 03:37.843 --> 03:39.708 Да, господа! 03:43.482 --> 03:49.819 Виждам, че аз ще плащам счупените грънци. 03:56.929 --> 04:00.888 Господа, чух вашите мнения. 04:02.868 --> 04:07.271 Някои няма да бъдат съгласни с мене. Но аз... 04:14.380 --> 04:19.477 с властта, поверена ми от моя господар и от отечеството, 04:19.652 --> 04:21.483 заповядвам отстъпление. 05:00.693 --> 05:05.653 Това не го очаквах! Това не съм мислил! 05:08.501 --> 05:11.470 Трябва да си починете ваша светлост. 05:12.605 --> 05:14.402 Не! 05:15.441 --> 05:18.774 Ще ядат конско месо те като турците! 05:21.580 --> 05:25.277 Ще ядат и те, само да... 05:35.027 --> 05:36.995 На 1 септември през нощта Кутузов 05:37.630 --> 05:41.589 издаде заповед за отстъпление на руските войски 05:41.767 --> 05:45.225 през Москва - на Рязанското шосе. 05:48.274 --> 05:51.573 Знаеш ли, скъпа, виж какво исках да ти кажа... 05:51.744 --> 05:55.441 Скъпа, миличка графиньо дойде при мене един офицер, 05:55.614 --> 05:58.640 молят ме да им дам няколко каруци за ранените. 06:02.555 --> 06:05.524 Разтоварете каруците! Използвайте ги за ранените! 06:06.058 --> 06:10.188 Вземете всички каруци за ранените. Свалете от каруците имуществото и го пазете. 06:15.301 --> 06:18.270 Ще заповядате ли да освободим коларя? 06:18.637 --> 06:24.769 Ах, да! Слушай, Герасим, и направи това което ще ти кажа. 06:26.011 --> 06:30.607 - Слушам. Ще искате ли да се храните? - Не други неща ми трябват. 06:31.650 --> 06:37.680 Трябват ми селски дрехи и пистолет. 06:39.258 --> 06:42.921 - Чия е тая каласка? - Нима не знаехте? Ранен княз. 06:43.262 --> 06:44.627 Но кой е той? Как се казва? 06:44.830 --> 06:49.563 Ами че предишният наш годеник, княз Болконски. Бил на умиране. 08:05.277 --> 08:07.643 С бога напред! 08:23.796 --> 08:26.526 Мамо, погледнете, той! 08:27.366 --> 08:28.958 Вижте, честна дума, Безухов. 08:29.768 --> 08:34.467 Пьотр Кирилич, елате де! Ами че ние ви познахме! 08:35.374 --> 08:39.902 Това е много чудно! Вие как така? Защо сте тъй? 08:40.246 --> 08:42.840 - Какво ви е, графе? - Какво? Какво? Защо ли? 08:43.215 --> 08:44.910 Не ме питайте. 08:45.251 --> 08:48.277 - Какво, оставате в Москва ли? - В Москва? Да, в Москва. 08:48.721 --> 08:49.915 Довиждане. 08:50.523 --> 08:54.789 Ах, бих искала да съм мъж и тогава без друго бих останала с вас! 08:54.960 --> 08:56.791 Мамо, позволете ми да остана. 08:56.962 --> 08:59.362 - Чухме, че сте били в сражението? - Да, бях. 08:59.532 --> 09:01.295 Утре пак ще има сражение... 09:01.767 --> 09:05.931 - Но какво ви е, вие не приличате на себе си? - Ах, не ме питайте... и аз нищо не зная. 09:06.272 --> 09:11.232 Утре... Но не! Довиждане! 09:13.679 --> 09:14.941 Ужасно време! Довиждане! 09:19.985 --> 09:26.515 Внезапно той почувства, че всичко вече е към края си, че настъпва хаос, 09:26.859 --> 09:29.885 че всичко се разпада, че няма повече бъдеще 09:30.996 --> 09:36.263 и че от сегашното положение няма изход. 09:44.810 --> 09:49.975 Свещената столица! 09:51.450 --> 09:55.409 Тя е в краката ми, очаквайки съдбата си! 09:55.888 --> 10:00.757 Странен, красив, величествен град! 10:05.331 --> 10:08.300 Но защо делегатите от града се бавят толкова дълго? 11:49.368 --> 11:51.336 На оръжие! На абордаж! 11:51.704 --> 11:54.730 Видя ли? На абордаж! 12:07.519 --> 12:13.981 Наистина, те са! Четирима, конни! 12:50.496 --> 12:52.896 Господаря няма - не разбирай... моя ваш... 13:03.776 --> 13:04.868 На абордаж! 13:10.716 --> 13:14.675 - Не сте ли ранен? - Изглежда, не. Тоя път едва се отървах. 13:16.321 --> 13:21.782 Разбойнико, ти ще ми платиш това! 13:25.030 --> 13:28.932 Той е един нещастен луд, който не знае какво прави. 13:29.401 --> 13:31.232 Вие ми спасихте живота. Вие сте французин. 13:31.403 --> 13:33.371 Мосьо Рамбал, капитан от 13-ти лек полк. 13:33.672 --> 13:36.800 - Аз съм русин. - Разправяйте на други това. 13:36.975 --> 13:43.437 Е! Какво ще правим с тоя човек? Вие искате да му простя ли? Прощавам му. 16:08.794 --> 16:10.591 Малкото ви име моля! Нищо повече не питам. 16:15.367 --> 16:18.768 Господин Пиер ли казахте? Прекрасно. 16:18.937 --> 16:22.771 Драги мой, аз трябва да запаля една голяма свещ за вас. 16:24.309 --> 16:26.675 Стигат ми тия куршуми, са в тялото ми. 16:27.245 --> 16:29.543 Ето един - при Ваграм. Друг - при Смоленск. 16:30.315 --> 16:35.412 И тоя крак, който не ще да върви - голямото сражение до Москва. 16:36.388 --> 16:42.418 О, то беше чудесно! То беше потоп от огън! 16:43.261 --> 16:44.694 Аз бях там. 16:46.832 --> 16:49.357 Ха, наистина ли! Толкова по-добре. 16:51.603 --> 16:57.803 Вие сте храбри врагове, трябва да се признае. 16:58.543 --> 17:04.812 Ах, значи вие сте войник като нас! Толкова по-добре. 17:06.418 --> 17:12.516 Вярно ли е, че всички жени са напуснали Москва? 17:13.925 --> 17:15.586 Че от какво са се страхували? 17:16.795 --> 17:20.595 Нима фреските дами не биха, ако русите бяха влезли в Париж? 17:23.001 --> 17:28.598 - И тая си я бива. Париж? - Париж е столица на света... 17:33.645 --> 17:38.412 Париж - това е Талма, Дюшеноа, 17:39.251 --> 17:41.685 Потие, Сорбоната, булевардите... 17:47.759 --> 17:49.920 Да се върнем към вашите дами; 17:50.262 --> 17:54.926 Те пропуснаха един чудесен случай. 17:57.269 --> 18:04.300 Ние превзехме Виена, Берлин, Мадрид, 18:04.476 --> 18:07.741 Неапол, Рим, Варшава, всичките столици в света! 18:07.913 --> 18:11.178 От нас се страхуват, но ни обичат. 18:11.850 --> 18:13.442 А освен това императорът... 18:15.420 --> 18:19.254 Той е - великодушие, милосърдие, справедливост, ред, гений! 18:21.793 --> 18:23.522 В Москва ли е той? 18:24.362 --> 18:28.822 Не, той ще влезе тържествено утре. 18:42.247 --> 18:46.274 - Не, туй не е Митишчи, туй е по-далече. - Я поглеж, май че в Москва. 18:47.385 --> 18:49.785 Ей го де е Митишчи, а пък туй е на съвсем друга страна. 18:49.955 --> 18:51.479 Гледай, пламти! 18:51.656 --> 18:55.854 Това е пожар в Москва: или в Сувчовска, или в Рогожка. 19:01.333 --> 19:06.293 Ах, какъв ужас! Мисля, че цяла Москва ще изгори! 19:11.343 --> 19:12.810 Ужасно зарево! 19:15.413 --> 19:20.942 Наташа, погледни, оттук през прозорчето се вижда. 19:22.687 --> 19:25.952 Виж, Наташа, как ужасно гори! 19:27.993 --> 19:33.260 Какво гори? Ах, да, Москва. 19:47.012 --> 19:50.470 - Но ти не видя? - Не, наистина видях. 19:53.652 --> 19:55.779 Откак й казаха, че 19:55.954 --> 20:01.290 княз Андрей е ранен и пътува с тях и че не може да го види, 20:01.660 --> 20:04.788 защото е ранен тежко, но че животът му не е в опасност, 20:05.330 --> 20:07.798 тя не повярва в това което и казаха, 20:08.466 --> 20:12.300 и като се убеди, че ще й отговарят едно и също, 20:12.837 --> 20:15.704 престана да пита и да говори. 20:17.343 --> 20:20.811 Ти си измръзнала? Цяла трепериш? Да беше си легнала. 20:20.979 --> 20:25.939 Да си легна ли? Да, добре, ще легна. Ей сега ще си легна. 20:42.434 --> 20:45.961 - Наташа, миличка, легни на моето легло. - Не, мамо, ще легна тук на пода. 22:41.353 --> 22:45.722 Вие? Колко хубаво! 23:04.376 --> 23:07.277 - Простете! - Обичам ви! 23:07.445 --> 23:09.606 - Простете... - Какво да простя? 23:09.814 --> 23:16.617 Простете ми за онова, което... направих! 23:28.666 --> 23:35.230 Аз те обичам повече... по-силно от преди! 23:49.921 --> 23:54.449 Той трябваше да остане в Москва, скривайки самоличността си, 23:54.993 --> 23:58.394 за да убие Наполеон. И или да загине, 23:58.696 --> 24:01.824 или да се сложи край на страданията на цяла Европа. 24:17.315 --> 24:18.782 Изгоряла е! 24:21.252 --> 24:25.780 Мили хора, християни православни, спасете ни! 24:26.958 --> 24:33.557 Малката ми щерка оставихме! Изгоряла е! 24:34.399 --> 24:38.426 Запали се до нас, прехвърли се и у нас! 24:39.037 --> 24:44.998 Изскочихме, както си бяхме - запазихме само иконите и леглото ми. 24:45.743 --> 24:49.804 Спасихме децата, но не намерихме Катенка! 24:52.550 --> 24:54.575 Къде я видяхте за последен път? 24:55.053 --> 24:59.956 Моят добър господар, моят благодетел! Set my heart at rest, please! 25:00.558 --> 25:03.026 Аниска, ти си ужасно момиче! Покажи му пътя! 25:03.995 --> 25:07.761 Покажи ми пътя. Ще видя какво мога да направя... 25:08.800 --> 25:10.267 Тя е обгорена до смърт... 25:36.027 --> 25:42.296 Оттук, господарю. Трябва да вървите по алеята. 25:44.402 --> 25:46.233 Кой е вашият дом? 25:46.471 --> 25:48.996 Точно тук. На това място беше. 25:50.675 --> 25:52.939 Тя е обгорена до смърт! Моето малко съкровище! 25:54.479 --> 25:58.813 Моята скъпа малка господарка! 26:15.867 --> 26:22.397 Не сте ли виждали едно дете в тази къща? 26:23.875 --> 26:27.777 Чух някой да плаче в градината. 27:09.621 --> 27:11.589 Може да е бил някой близък... 27:12.223 --> 27:14.316 Ох, едно малко момиченце. Още по-добре! 27:14.492 --> 27:17.859 Трябва да сме човечни. Всичко сме смъртни, знаеш това. 28:30.868 --> 28:34.269 Загубил ли сте някого, добри ми човече? Вие сте добре, нали? 28:34.439 --> 28:35.463 Чие е това дете? 28:35.640 --> 28:40.202 Една жена седеше тук с децата си. Къде отиде тя? 28:40.378 --> 28:42.505 Това трябва да е детето на Анферови. 28:42.814 --> 28:47.478 Анферови заминаха рано сутринта. Това е на Мария Николаевна! 28:47.652 --> 28:50.485 Той казва жена, и на Мария Николаевна е момиче. 28:50.888 --> 28:54.619 Това на Мария Николаевна е добре. Оставиха го в градината. 29:21.986 --> 29:24.819 Ето, вземи детето. Дай го на родителите му. 29:28.926 --> 29:31.190 Оставете тази жена на мира! 30:11.669 --> 30:13.796 Арестувайте го! 30:16.407 --> 30:18.307 Лейтенант, той беше с нож! 30:18.476 --> 30:20.569 Повече прилича на подпалвач! 30:27.685 --> 30:30.381 Господине, какво казахте за малкото момиче? 30:30.555 --> 30:33.718 Кой ще го вземе, ако не можем да намерим майка му? 30:34.292 --> 30:35.520 Какво иска тя? 30:36.861 --> 30:43.528 Тя се грижи за дъщеря ми, която току-що спасих от пламъците! 30:45.436 --> 30:46.767 Сбогом! 34:49.346 --> 34:53.510 Най-великият и благороден император и цар 34:55.686 --> 34:58.314 Calm and luxurious, 34:58.689 --> 35:02.819 troubled only about phantoms and reflections of real life, 35:02.993 --> 35:05.826 животът в Санкт Петербург е винаги оживен, както винаги. 35:05.996 --> 35:09.898 Бяха необходими огромни усилия, 35:10.234 --> 35:14.398 за да осъзнае руския народ трудното положение 35:14.572 --> 35:17.541 и опасността, пред която е изправен. 35:19.310 --> 35:23.610 Този път, на вечеринката на Шерер, те ще са прочели писмото, 35:23.814 --> 35:28.547 изпратено от метрополията до царя, заедно с иконата на Свети Сергей. 35:28.953 --> 35:31.922 Позволяваме на наглия и арогантен Голиат 35:32.523 --> 35:39.793 да донесе в Русия от границите на Франция ужаса от смъртта. 35:40.464 --> 35:45.925 Простичката вяра, прашката на руския Давид... 35:46.470 --> 35:52.602 Прибави се още една страшна новина: внезапната смърт на Елена Безухова. 35:55.279 --> 35:59.807 Отпаднал съм, а това ми пречи да се зарадвам 36:00.551 --> 36:02.519 на твоето чудесно присъствие. 36:10.227 --> 36:11.387 Кой сте вие? 36:18.802 --> 36:20.702 Аз зная този човек. 36:20.871 --> 36:24.602 Генерале, вие не можете да ме познавате, защото аз никога не съм ви виждал... 36:28.445 --> 36:30.208 Той е руски шпионин. 36:31.382 --> 36:32.906 Не, ваше височество... 36:33.517 --> 36:38.420 Вие не сте могли да ме познавате. Аз не съм напускал Москва. 36:39.823 --> 36:44.920 - Името ви? - Безухов. 36:48.532 --> 36:54.300 Кой ще ми докаже, че не лъжете? 37:17.628 --> 37:23.760 С какво ще ми докажете верноста на думите си? 37:24.235 --> 37:29.263 Мосьо Рамбал, капитан на 13-та лека бригада ме познава. 37:32.576 --> 37:36.342 Вие не сте тоя, който казвате. 39:14.411 --> 39:16.811 В името на императора и краля 39:20.484 --> 39:24.386 на този ден, осми септември, на 1812-та година... 39:36.800 --> 39:42.204 военната съдебна комисия осъжда обвиняемите 39:42.373 --> 39:45.467 на смърт чрез разстрел. 39:57.321 --> 40:01.985 Кой ме наказва, убива, лишава от живота, 40:02.659 --> 40:04.854 мене, с всичките ми спомени, стремежи, 40:05.028 --> 40:07.929 надежди, мисли? Кой върши това? 40:20.277 --> 40:23.576 Всички те се измъчвата така, както и аз! 40:23.747 --> 40:26.011 Кой? Кой всъщност прави това? 40:28.752 --> 40:33.655 Никой! Редът! Стечението на обстоятелствата! 44:24.254 --> 44:26.984 Много тегло сте изтърпели, господарю? А? 44:28.525 --> 44:33.622 Е, соколче, недей тъгува. Не тъгувай, приятелче, час търпение - век живот! 44:34.531 --> 44:37.625 Така е то, мили мой. 44:38.969 --> 44:44.236 - Че ти какъв си, войник ли? - От войниците на Апшеронския полк. 44:44.975 --> 44:49.241 Умирах от треска. Двайсетина наши лежаха. 44:50.414 --> 44:52.382 И през ум не ни минаваше. 45:10.567 --> 45:13.900 Виж го ти, хитрото дошло! Дошло, хитрото, помни! 45:15.939 --> 45:18.407 На, хапнете си, господарю. 45:19.009 --> 45:22.467 На обяд имаше чорба. А картофчетата са първо качество! 45:24.247 --> 45:27.910 Защо тъй? Виж как. 45:30.454 --> 45:35.357 Хапни си ей така! 45:42.532 --> 45:44.625 Картофки първо качество! 45:54.978 --> 46:00.575 Не, за мене всичко това - нищо - но защо разстреляха тия нещастници! 46:01.752 --> 46:03.652 Последният беше около двадесетгодишен. 46:04.488 --> 46:09.391 Ама че грях, ама че грях... Има ли съд - има неправда. 46:21.505 --> 46:23.530 А ти отдавна ли си тук? 46:24.574 --> 46:28.772 Аз ли? Миналата неделя ме взеха от болницата в Москва. 46:30.013 --> 46:33.540 Мене ме казват Платон; Каратаев ни викат. 46:33.717 --> 46:35.708 На службата ме нарекоха соколче. 46:36.520 --> 46:38.488 Е, как, мъчно ли е тук? 46:38.822 --> 46:45.284 Как да не ми е мъчно, соколче. Ами че Москва - тя е майка на градовете! 46:46.396 --> 46:48.193 Как да не ти е мъчно да гледаш това. 46:49.666 --> 46:55.434 Ама червеят яде зелката, но преди това - сам загива: тъи думаха старите. 46:55.605 --> 46:56.936 Как, как каза? 46:57.274 --> 47:01.005 Аз ли? Казвам: не каквото ние, а каквото бог реши. 47:04.915 --> 47:06.815 Какво, май че ти се спи? 47:09.719 --> 47:13.450 Виж, хитрото, свило се. Стоплило се, кучата пасмина. 47:21.565 --> 47:24.659 Ей тъй на! Лягам, боже, камъче - да стана, боже, перце. 47:35.579 --> 47:38.548 Княз Андрей не само знаеше, че ще умре, 47:39.749 --> 47:42.411 но чувсваше, че умира, 47:42.986 --> 47:44.954 че вече наполовина е умрял. 47:46.723 --> 47:52.787 То беше оная последна нравствена борба между живота и смъртта, 47:53.830 --> 47:57.994 в която смъртта спечели победата. 47:59.736 --> 48:05.436 Без да бъде припрян и без да се тревожи, той очакваше онова, което му предстоеше. 48:06.676 --> 48:14.583 Онова страшно... вечно... непознато... и далечно! 48:15.852 --> 48:17.479 Не спите ли? 48:24.995 --> 48:26.394 Не. 48:28.798 --> 48:31.198 Аз отдавна ви гледам. 48:36.006 --> 48:37.837 Наташа... 48:41.811 --> 48:44.336 Аз премного ви обичам. 48:46.883 --> 48:48.646 Повече от всичко в света. 48:48.818 --> 48:51.912 Ами аз? Но защо премного? 48:54.958 --> 48:56.858 Защо премного ли? 49:12.976 --> 49:20.976 Добре, как мислите, как чувствате с душата си, 49:23.286 --> 49:25.254 с цялата си душа, 49:34.564 --> 49:38.398 - Ще остана ли жив? - Уверена съм, уверена! 49:46.710 --> 49:48.337 Колко хубаво би било. 50:31.287 --> 50:33.255 Но вие не сте спали. 50:34.791 --> 50:40.252 Помъчете се да заспите... Моля ви се! 53:16.819 --> 53:18.787 Да, това беше смъртта. 53:20.523 --> 53:24.425 Умрях и се събудих. 53:25.828 --> 53:29.787 Да, смъртта е пробуждане. 53:38.341 --> 53:39.933 Здравей Мари. 53:42.845 --> 53:44.870 Как стигна? 53:47.850 --> 53:50.011 И Николушка ли доведе? 54:29.892 --> 54:32.861 Ти - за Николушка ли? 54:40.603 --> 54:44.630 Не бива да се плаче тук. 56:25.007 --> 56:27.976 Аз ще бъда прокълнат от потомството, 56:29.712 --> 56:33.580 ако биха ме сметнали за първи инициатор 56:33.750 --> 56:35.911 на каквато и да е сделка. 56:37.954 --> 56:40.980 Такава е волята на нашия народ. 57:36.012 --> 57:40.972 Той искаше мир, но нито получаваше отрицателен отговор, 57:41.818 --> 57:44.651 нито получаваше какъвто и да е отговор. 58:07.543 --> 58:10.740 С цялото си същество Кутузов чувстваше, 58:11.481 --> 58:14.245 че оня страшен удар в Бородино, 58:14.550 --> 58:18.577 в който той, заедно с всички руски хора, бе напрегнал всичките си сили, 58:19.222 --> 58:21.656 ще да е бил смъртоносен. 58:21.924 --> 58:24.256 Но бяха нужни доказателства. 58:35.238 --> 58:36.671 Ела, ела по-близо. 58:38.741 --> 58:41.767 Какви новинки си ми донесъл? А? 58:43.012 --> 58:48.780 Наполеон напуснал Москва? Наистина ли? А? 58:51.721 --> 58:54.554 Наполеон напуснал Москва, ваша светлост. 59:21.617 --> 59:23.448 Господи, създателю мой! 59:26.856 --> 59:28.949 Ти чу молитвата... 59:30.927 --> 59:33.452 Русия е спасена! 01:02:34.543 --> 01:02:37.774 А, върна ли се? А, Пла... 01:02:54.930 --> 01:02:59.833 почнали да търсят старчето. Де е онова старче, 01:03:00.736 --> 01:03:03.034 дето невинно и напразно е страдало? 01:03:08.644 --> 01:03:12.546 А него - Бог го бил простил, умряло. 01:03:22.024 --> 01:03:23.787 Ето живота! 01:03:24.593 --> 01:03:31.556 Ето, Каратаев се разля и изчезна! 01:03:33.269 --> 01:03:37.933 Колко е просто и ясно това! Как съм могъл да не го зная по-рано! 01:03:38.674 --> 01:03:41.006 Животът е всичко! 01:04:52.414 --> 01:04:54.644 Не ме пусна войникът! 01:04:56.418 --> 01:05:02.653 Заловиха ме, Затвориха ме! Държат ме в плен! 01:05:03.759 --> 01:05:05.818 Кого - мене? 01:05:06.295 --> 01:05:12.256 Мене ли? Мене - моята безсмътна душа! 01:05:18.707 --> 01:05:20.470 И всичко това е мое, 01:05:21.877 --> 01:05:26.974 И всичко това е в мене, и всичко това съм Аз! 01:05:38.594 --> 01:05:41.688 От генерала. Извинете, че не е съвсем сухо. 01:05:42.831 --> 01:05:46.790 А този какъв е, пленник ли? Вече сте били в сражение? Мога ли да поговоря с него? 01:05:47.236 --> 01:05:52.640 Ростов! Петя! Ами защо не ми каза, че си ти? 01:05:53.909 --> 01:05:57.029 Как мислите, Василий Фьодорович, нали не е лошо, че ще остана при вас един ден? 01:05:57.279 --> 01:05:59.577 Ами че мене ми поръчаха да узная и ето на, аз ще узная... 01:06:01.283 --> 01:06:04.582 Само пуснете ме в най важната... Мене не ми трябват награди... 01:06:04.753 --> 01:06:07.813 - А ми се иска... - В най-важната... 01:06:11.527 --> 01:06:14.519 Само, моля ви, дайте ми една команда войници. 01:06:14.697 --> 01:06:16.255 Наистина, какво ви струва това? 01:06:18.233 --> 01:06:21.896 - Ах, на вас ви трябва ножче? - Хубаво ножче. 01:06:22.237 --> 01:06:24.501 Моля ви се, вземете го. Аз имам много такива... 01:06:25.574 --> 01:06:27.371 Ах, боже мой! Съвсем забравих! 01:06:28.711 --> 01:06:33.910 Аз имам чудесно сухо грозде! Нали знаете, такова без семки. 01:06:36.952 --> 01:06:40.479 Аз купих десет фунта. Свикнал съм с нещо сладко. 01:06:41.023 --> 01:06:42.923 Яжте, господа, яжте. 01:06:44.593 --> 01:06:47.562 А не ви ли трябва кафениче? Купих го от нашия маркитант. 01:06:48.030 --> 01:06:51.227 Той има чудесни неща. И е много честен. То е най-важното. 01:06:52.267 --> 01:06:53.859 Аз без друго ще ви изпратя. 01:07:04.346 --> 01:07:07.247 Може ли да извикаме онова момче, плененото? 01:07:07.616 --> 01:07:09.447 Да му дадем нещо да хапне... Може... 01:07:09.918 --> 01:07:13.319 Да, нещастно хлапе. Извикайте го тук. 01:07:13.489 --> 01:07:15.957 - Аз ще го извикам! - Венсан Бос го казват. 01:07:18.927 --> 01:07:22.761 Ах, колко е великолепно! Колко е хубаво! 01:07:26.001 --> 01:07:27.662 Ростовка кръв. 01:08:32.434 --> 01:08:35.198 Е, Карабах, утре ще поработим добре. 01:08:36.305 --> 01:08:39.274 Какво, господарю, не спите ли? 01:08:42.644 --> 01:08:44.908 Не, А... ти май се казваше Лихачов? 01:08:49.251 --> 01:08:51.219 Аз не спя преди сражение. 01:08:53.021 --> 01:08:55.546 Ами кремъците на пистолетите ви не са ли очукани? 01:08:55.724 --> 01:08:56.782 Не. 01:08:57.025 --> 01:09:00.222 Аз нося кремъци. Не ти ли трябват? 01:09:03.599 --> 01:09:08.935 Някой карат как да е, не се приготвят, а сетне съжаляват, аз не обичам тъй. 01:09:09.271 --> 01:09:10.568 Право е. 01:09:11.473 --> 01:09:16.501 И виж какво: моля ти се, миличък, наточи ми сабята; притъпи се. 01:09:17.412 --> 01:09:19.880 - Може ли? - Че защо, може. 01:09:24.486 --> 01:09:28.820 - Спят ли юнаците? - Някои спят, някои - ей тъй. 01:09:34.863 --> 01:09:37.263 Ами момчето? Венсан? 01:09:37.432 --> 01:09:41.528 Весений ли? Той се търколи там. Заспал е след страха. 01:10:42.764 --> 01:10:47.258 Ах, да, та аз чувам това насън. То звучи в ушите ми. 01:12:59.468 --> 01:13:01.595 Готово, ваше благородие, 01:13:04.005 --> 01:13:06.473 ще режете французите на две. 01:13:09.745 --> 01:13:13.203 За едно нещо те моля, да ме слушаш и никъде да не се пъхаш! 01:13:39.341 --> 01:13:41.809 Заобиколете ги! Почакайте пехотата! 01:13:42.043 --> 01:13:44.568 Да чакаме ли? Ураааа! 01:14:41.536 --> 01:14:43.936 - Свършено! - Убит?! 01:14:44.339 --> 01:14:45.806 Петя!!! 01:14:46.741 --> 01:14:50.370 Моят син! Не, не е истина! 01:14:51.413 --> 01:14:54.644 Наташа! Наташа! Не е истина! 01:14:54.816 --> 01:14:59.651 Махнете се всички, не е истина! Убили го! 01:15:01.857 --> 01:15:05.657 - Мамичко! Миличка! - Не е истина! 01:15:06.561 --> 01:15:08.324 Мила моя, гълъбче... Душичко! 01:15:36.258 --> 01:15:38.783 Наташа, ти ме обичаш. 01:15:39.828 --> 01:15:42.922 Наташа, нали ще ми кажеш цялата истина? 01:15:45.834 --> 01:15:47.426 Миличка, мамичко! 01:16:54.669 --> 01:16:57.866 Наполеон е изоставил армията си и се е върнал в Париж 01:16:58.673 --> 01:17:03.440 под чуждо име - като княз Витзенски. 01:17:46.254 --> 01:17:49.280 Войници, аз спазих всичките си обещания. 01:17:49.524 --> 01:17:52.618 Искам да срещна вашия император 01:17:53.028 --> 01:17:55.861 заобиколен от величие и велоклепие 01:17:56.464 --> 01:18:00.366 както подхожда на суверена на първата нация в света. 01:18:04.539 --> 01:18:09.943 Войници, благодаря ви! Тези, които имаха нахалството да поискат 01:18:10.278 --> 01:18:16.581 да свалят короната ми, сега са бити и унищожени, 01:18:16.785 --> 01:18:22.382 потвърждавайки моя девиз: " Бог ми я даде, 01:18:22.557 --> 01:18:25.253 горко на този, който се допре до нея!" 01:18:28.997 --> 01:18:31.077 Не е далече денят, в който няма да сме в безопасност. 01:18:31.299 --> 01:18:34.598 Врагът вече стои на границите ни. 01:18:36.237 --> 01:18:39.263 Войници, в обещанието към френския народ за мир 01:18:39.441 --> 01:18:41.534 аз бях вашия глас. 01:18:41.943 --> 01:18:45.276 Вие завладяхте Рейн, Холандия и Италия 01:18:45.447 --> 01:18:47.972 и диктувахте мира под стените на удивеная Виена. 01:18:50.719 --> 01:18:54.849 Войници, вие пожелахте да се върнете във Франция само по пътя на честта. 01:18:55.023 --> 01:18:59.790 И ние ще се завърнем в родината под триумфални арки! 01:19:04.466 --> 01:19:08.163 Войници, това е битката, за която сте мечтали. 01:19:08.670 --> 01:19:10.865 Оттук насетне победата зависи само от вас. 01:19:11.206 --> 01:19:17.509 Тя ще ви даде сполука и възможност бързо да се върнете в родината си. 01:19:17.679 --> 01:19:20.648 Бийте се така, както при Аустерлиц. 01:19:20.849 --> 01:19:23.943 Фрейдланд, Витебск, Смоленск, 01:19:24.285 --> 01:19:29.188 и вашите потомци да казват с гордост за всеки от вас: 01:19:30.225 --> 01:19:34.184 "Той се сражава във великата битка под стените на Москва!" 01:20:45.567 --> 01:20:50.834 Направете щастливи хората, които в момент на изпитание, 01:20:51.506 --> 01:20:56.671 не биха задавали въпроси как други биха постъпили на тяхно място, 01:20:57.312 --> 01:21:02.409 а биха грабнали първото попаднало им оръжие 01:21:02.784 --> 01:21:07.687 и се хвърлят с цялото си сърце в битката, 01:21:08.022 --> 01:21:14.621 в която състраданието измества обидата и отмъщението. 01:21:39.354 --> 01:21:41.822 Той казва, че е наряд при капитан Рамбал. 01:21:55.003 --> 01:21:56.470 О, юнаци! 01:21:58.006 --> 01:22:04.673 О, мои добри приятели! Ето на - хора! О, мои добри приятели! 01:22:39.480 --> 01:22:41.880 Ха-де, ха-де, я ме научи! Как? А? 01:24:18.880 --> 01:24:20.541 И те са хора. 01:24:21.582 --> 01:24:24.210 И пелинът на свой корен расте. 01:24:25.286 --> 01:24:28.483 О-о! Господи, господи! Колко много звезди са наизлезли! 01:24:28.656 --> 01:24:31.420 Това, момчета, показва берекет. 01:25:08.930 --> 01:25:13.526 Наведи, наведи му главата. По-ниско, по-ниско. 01:25:17.438 --> 01:25:20.771 Ха така! Ура, момчета! 01:25:28.816 --> 01:25:35.779 Благодаря на всички за тежката и вярна служба. 01:25:38.893 --> 01:25:45.799 Победата е пълна и Русия няма да ви забрави. 01:25:47.468 --> 01:25:49.493 Слава на вас навеки! 01:26:04.619 --> 01:26:08.885 Ето какво, братчета. Знам, тежко ви е, 01:26:09.857 --> 01:26:14.590 но какво да се прави! Потърпете, малко остана. 01:26:14.795 --> 01:26:18.322 Ще изпроводим гостите и тогаз ще си починем. 01:26:19.233 --> 01:26:27.233 На вас ви е тежко, но вие всепак сте си в къщи, а те - 01:26:29.443 --> 01:26:31.911 виждате ли доде стигнаха. 01:26:32.580 --> 01:26:35.413 По-зле от най-нещастните просяци. 01:26:35.950 --> 01:26:38.919 Докато бяха силни, ние ги жалехме, 01:26:39.720 --> 01:26:43.781 а сега можем и да ги съжалим. 01:26:44.959 --> 01:26:49.623 И те са хора. Тъй ли, момчета? 01:26:57.405 --> 01:27:00.806 А пък, да си кажем правичката, кой ги е викал да дохождадт? 01:27:01.842 --> 01:27:06.643 Пада им се, тяхната м... 01:27:44.252 --> 01:27:47.221 Само сега Пиер разбра, не с ума си, 01:27:47.521 --> 01:27:50.490 а с цялото си същество, своя живот, 01:27:50.825 --> 01:27:53.623 че човек е създаден за щастието. 01:27:54.262 --> 01:27:56.696 Той радостно наблюдаваше всичко около себе си, 01:27:57.331 --> 01:28:00.994 вечно изменящият се, вечно великият, 01:28:01.535 --> 01:28:05.437 непостижим и безкраен живот. 01:28:28.629 --> 01:28:31.530 Да, ето как се срещаме. 01:28:33.301 --> 01:28:37.260 Той и напоследък често говореше за вас. 01:28:39.573 --> 01:28:42.542 Толкова се зарадвах, като чух за вашето спасение. 01:28:43.411 --> 01:28:46.778 Това беше единственото радостно известие, получено след дълго време. 01:28:46.947 --> 01:28:49.916 Можете ли да си представите, че аз нищо не знаех за него? 01:28:50.251 --> 01:28:52.219 Аз смятах, че е убит. 01:28:53.254 --> 01:28:59.284 Всичко, което научих, научих го от други хора. 01:29:00.027 --> 01:29:02.996 Знам само, че попаднал у Ростови... 01:29:04.265 --> 01:29:05.789 Каква съдба! 01:29:09.770 --> 01:29:11.795 Нима не можете да я познаете? 01:29:41.569 --> 01:29:44.902 Ако аз не бях аз, 01:29:45.806 --> 01:29:52.405 а най-красивият, най-умният, и най-добрият човек в света 01:29:52.780 --> 01:29:54.748 и ако бях свободен, 01:29:55.950 --> 01:29:59.852 още в тоя миг на колене бих ви молил за ръката и любовта ви. 01:31:16.964 --> 01:31:18.625 А аз казвам: 01:31:18.966 --> 01:31:24.233 хванете се ръка за ръка, всички, които обичате доброто 01:31:25.039 --> 01:31:29.874 и нека да има едно знаме - дейната добродетел! 01:31:30.911 --> 01:31:34.278 Искам само да кажа, че 01:31:34.849 --> 01:31:38.808 всички мисли, които имат грамадни последици, винаги са прости. 01:31:39.854 --> 01:31:41.822 Мисълта ми изцяло е в това, че 01:31:41.989 --> 01:31:45.652 щом порочните хора са свързани 01:31:45.860 --> 01:31:47.828 помежду си и са сила, 01:31:48.362 --> 01:31:52.822 честните хора трябва да направят точно същото. 01:31:53.501 --> 01:31:54.968 То е толкова просто! 01:32:07.281 --> 01:32:10.910 КРАЙ