WEBVTT 00:04.000 --> 00:08.000 Роджър, ела тук! - Няма! 00:12.000 --> 00:16.999 Ето го моето момиче! Псс! Ан! 00:17.000 --> 00:20.099 Здравейте! Криете ли се? 00:20.100 --> 00:24.999 Не се крием. - Но вие казахте "псс". Хората се крият с това. 00:25.000 --> 00:27.199 Не искаме да вдигаме шум. - Виж, Ан. 00:27.200 --> 00:31.999 Помоли сестра ти да дойде при нас, но без много шум. Просто я помоли тихичко. 00:32.000 --> 00:35.999 Баща ви да не се е скарал с моя? - Баща ми? 00:36.000 --> 00:39.999 Защото ако не е така, няма смисъл да говорите с Чарли тихо. 00:40.000 --> 00:43.999 Мама смята, че момичетата трябва да се омъжват. 00:44.000 --> 00:45.999 В книгата, която чета... - Просто я помоли. 00:46.000 --> 00:49.000 Добре. - И запомни, аз ще говоря. 00:56.000 --> 00:57.649 Здравейте. - Здравейте. 00:57.650 --> 01:03.859 Добро утро, г-н Греъм. - Катрин, това е г-н Сандърс. 01:03.860 --> 01:05.999 Приятно ми е. - И на мен. 01:06.000 --> 01:10.000 Искали сте да говорите с мен. - Сандърс иска. 01:11.000 --> 01:13.999 Да вървим, Ан. Разкажи на Катрин историята за Дракула. 01:14.000 --> 01:15.000 Хайде, Катрин. 01:17.750 --> 01:21.000 Какво искате? - Нека да се отдалечат малко. 01:27.000 --> 01:31.149 Става дума за снимката, която направихме на чичо ви. 01:31.150 --> 01:34.999 Той сигурно я е унищожил. - Не е. 01:35.000 --> 01:39.999 Дадохме му друг филм. А снимката я извадихме и изпратихме на Изток. 01:40.000 --> 01:42.999 Там има свидетели, които могат да го разпознаят. 01:43.000 --> 01:45.899 Какво имате предвид? - Това, което казах. 01:45.900 --> 01:48.999 Ще видят снимката и ще кажат дали Оукли е нашия човек. 01:49.000 --> 01:51.999 Сега чакаме отговора. - И тогава чичо Чарли ще... 01:52.000 --> 01:53.000 Точно така. 01:54.000 --> 01:55.100 Значи е така. 01:58.000 --> 02:03.849 Според Греъм е по-добре да накарате чичо си да замине... 02:03.850 --> 02:07.859 Трябва да го направя, нали? Трябва! Колко време имам? 02:07.860 --> 02:11.299 Два часа. - Ще го накарам да замине! 02:11.300 --> 02:13.999 Изглеждате сигурна, че е той. Защо? 02:14.000 --> 02:19.000 Няма причина, просто ме е страх. Вие изглежда, че сте сигурен. 02:19.550 --> 02:23.799 Не знам какво става тук. - Знаете какво е направил, нали? 02:23.800 --> 02:25.999 Не, и не искам да знам! - Нека да изясним нещо. 02:26.000 --> 02:31.999 Правим ви услуга. Ако знаете нещо за чичо си, кажете ни го. 02:32.000 --> 02:33.999 Искаме да знаем и кога ще напусне града. 02:34.000 --> 02:35.600 Ако го скриете... - Не, ще ви кажа. 02:38.850 --> 02:41.000 Стъпихте на пукнината. 02:42.000 --> 02:47.000 Искам ми се да ви имам доверие. - Няма да му помагам, обещавам. 02:47.300 --> 02:50.999 Но не мога да го шпионирам. 02:51.000 --> 02:54.999 Да направим сделка. Ще го накарам да си замине и това е. 02:55.000 --> 02:57.999 Чарли, този човек е опасен. Ако го изпуснем... 02:58.000 --> 03:02.000 Не искам да знам какво ще прави. Сключихме сделка и аз ще я изпълня. 03:03.000 --> 03:05.000 Ще ви кажа, когато си тръгне. 03:05.850 --> 03:10.899 Ще е забавно, ако той не е човека, когото търсим. 03:10.900 --> 03:14.999 Ан! - Направих го 3 пъти. 03:15.000 --> 03:20.899 Добре, но ти не ми каза, омъжи ли се г-ца Роуз за богаташа или за човека, когото обичаше? 03:20.900 --> 03:22.999 Вие откога сте приятели? 03:23.000 --> 03:25.999 Сега играем. Аз задавам въпроси, а тя отговаря. 03:26.000 --> 03:28.999 Не знам само, знае ли или си измисля. 03:29.000 --> 03:33.999 Не си измислям, знам всичко от книгите. А там пишат истината. 03:34.000 --> 03:37.999 Време е да си вървим, Ан. Чакат ни за вечеря. Довиждане, г-н Сандърс. 03:38.000 --> 03:41.999 Довиждане. - Довиждане, г-н Греъм и г-н Сандърс. 03:42.000 --> 03:43.000 Довиждане, Катрин. - Хайде. 03:44.900 --> 03:48.999 Да наберем малко цветя за масата. - Обикновените цветя са най-хубави. 03:49.000 --> 03:52.799 Нямам предвид орхидеи. - Бих искала да съм родена на юг. 03:52.800 --> 03:56.799 Жените там са очарователни и берат цветя с ръкавици. 03:56.800 --> 04:00.000 Чао, Катрин. - Чао, ще се видим след вечеря. 04:01.000 --> 04:03.000 Здравей, Ан. - Здравей. 04:04.000 --> 04:09.099 Как беше в църквата, Чарли? Имаше ли място за всички? 04:09.100 --> 04:13.099 Да, помещението е голямо. - Радвам се да го чуя. 04:13.100 --> 04:17.100 Програмата е доста дълга, мислех, че посещаемостта ще падне. 04:18.000 --> 04:20.999 Някакви интересни новини? 04:21.000 --> 04:24.999 Хванали са човека, когото наричаха "Убиеца на веселите вдовици". 04:25.000 --> 04:28.059 Наистина ли? Къде? - В Мейн, Портланд. 04:28.060 --> 04:31.999 Е, не са го хванали. Бягал е от полицията, 04:32.000 --> 04:36.999 притиснали го на летището и той попаднал под витлото на един самолет. 04:37.000 --> 04:38.999 О, Боже! - Станал е на парчета. 04:39.000 --> 04:40.999 Разпознали са го по дрехите. 04:41.000 --> 04:45.749 На ризата му е имало инициали ЦО апостроф Х. 04:45.750 --> 04:50.499 Добра работа. - Явно делото вече е приключено. 04:50.500 --> 04:53.200 Сигурно. Никога не ме е интересувало. 04:55.000 --> 05:00.000 Е, време е да помислим за вечерята. Гладен съм и ще си хапна добре днес. 05:58.000 --> 06:02.000 Чарли, имам добри новини за теб. Къде можем да поговорим? 06:13.000 --> 06:18.999 Имаме новини от Мейн. Работата е свършена. Сега сигурно ти е по-леко? 06:19.000 --> 06:20.759 Да, много по-леко. 06:20.760 --> 06:24.099 Чичо ти сигурно те е помислил за луда, че си поискала да замине. 06:24.100 --> 06:27.799 Щом всичко е свършило, не искам да говорим повече за това. 06:27.800 --> 06:30.399 Иска ми се да мисля, ще нищо не е имало. 06:30.400 --> 06:34.000 Нищо не е и имало. - Ето ги на мама ръкавиците. 06:35.000 --> 06:37.999 Винаги губи по нещо. 06:38.000 --> 06:41.099 Майките винаги го правят. Някой ден ще загуби и теб. 06:41.100 --> 06:45.099 Майките не губят дъщерите си, а придобиват синове. 06:45.100 --> 06:51.000 "Придобиват" не е точната дума. Например, аз. Кой би искал детектив за зет? 06:51.400 --> 06:53.999 Баща ми, например. - Наистина ли? 06:54.000 --> 06:59.109 Няма ли да има нещо против, ако му кажеш, че се омъжваш за детектив? 06:59.110 --> 07:04.059 Аз не, по-скоро Ан може би. - Не, Ан каза, че иска да се омъжи за библиотекар. 07:04.060 --> 07:08.000 За да има винаги много книги за четене. 07:11.000 --> 07:12.999 Какво има? 07:13.000 --> 07:19.000 Засмях се. Отдавна не бях се смяла. - Харесва ми, когато се смееш. 07:19.900 --> 07:23.999 Когато не се смееш, също. Харесва ми всичко, което правиш. 07:24.000 --> 07:29.000 Струва ми се, че те харесвам. - Радвам се. И ти ми харесваш. 07:30.000 --> 07:33.000 Забавно е, че срещаме хора и те започват да ни харесват... 07:33.800 --> 07:34.500 Като... 07:36.000 --> 07:38.999 Чарли? - Да? 07:39.000 --> 07:42.999 Струва ми се, че това никога няма да стане, за да кажеш на баща си... 07:43.000 --> 07:46.000 че ще се омъжваш, за детектив имам предвид. 07:47.000 --> 07:50.199 Не знам. - Не исках да ти го казвам. 07:50.200 --> 07:57.199 Исках този кошмар, който преживяхме, да се забрави. Да не ме свързваш с нещо неприятно и плашещо. 07:57.200 --> 08:01.000 Исках да изчакам и тогава да се върна и да ти кажа всичко. 08:02.000 --> 08:04.199 Но не мога. Искам да ти го кажа сега. 08:04.200 --> 08:07.000 Обичам те, Чарли. Много те обичам. 08:08.000 --> 08:11.999 Знам, че сега не е време да говоря за това. Имаш ли нещо против? 08:12.000 --> 08:15.999 Нямам. - Ще си помислиш ли за това? 08:16.000 --> 08:19.500 За това, че ме обичаш ли? - А може би и ти ме обичаш? 08:21.900 --> 08:27.159 Искам да бъдем приятели, знам го. Ние сме приятели. 08:27.160 --> 08:31.499 Искам да си помисля за това. - И само толкова? 08:31.500 --> 08:34.999 Не знам, Джак. Аз... просто сега не знам. 08:35.000 --> 08:43.000 Добре. Мога ли пак да дойда? - Разбира се, че можете. Елате. 08:44.000 --> 08:52.199 Виж, Чарли. Отиди на площада в центъра. Огледай го внимателно. Там разбрах, че те обичам. 08:52.200 --> 08:59.119 Когато спорехме и аз не знаех какво да направя. Обичам работата си, но онази вечер не я обичах. 08:59.120 --> 09:01.000 Тогава я мразех. 09:01.400 --> 09:05.000 И сега ли я мразиш? - Не, сега не. 09:06.000 --> 09:11.000 Това е едно прекрасно място. Бих сложил там паметна плоча. 09:13.000 --> 09:19.000 Тази врата непрекъснато се затваря! О, заяла е. 09:33.000 --> 09:35.899 Какво правехте двамата в гаража? 09:35.900 --> 09:37.999 Преди това се правеше в гостната. - Здравейте, г-н Оукли. 09:38.000 --> 09:39.999 Сбогувах се с Чарли. - В гаража? 09:40.000 --> 09:44.799 Да, в гаража, и вратата се затвори. А сега трябва да се сбогувам и с вас. 09:44.800 --> 09:48.299 Да го направим тук. Не е нужно да ходим в гаража. 09:48.300 --> 09:50.999 Приключихте ли? - Да, но ще се върна. 09:51.000 --> 09:55.000 Пак ще се видим. Но вече не по работа. 09:56.400 --> 10:00.999 Разбирам желанието ви да се върнете. Чарли е чудесно момиче. 10:01.000 --> 10:06.999 Обичам я повече от всичко на света. Да. Приятно пътуване, г-н Греъм. 10:07.000 --> 10:09.999 И повече не снимайте хората без тяхно разрешение. 10:10.000 --> 10:15.100 Правата на човека, нали знаете, свобода? - Някой ден пак ще говорим за свободата, г-н Оукли. 10:22.000 --> 10:24.000 Довиждане. - Довиждане. 10:26.000 --> 10:29.000 И не забравяй да ми пишеш. Имаш адреса ми. 10:37.900 --> 10:39.000 Джак! 11:14.000 --> 11:18.899 Нещо друго? Масло, плодове, зелени конци и ще мина през библиотеката. 11:18.900 --> 11:22.999 Плодовете да са пресни. Ако съм забравила нещо, ще изпратя Ан. 11:23.000 --> 11:24.000 Добре. 11:30.900 --> 11:32.099 Мамо! 11:32.100 --> 11:36.000 Чарли, скъпа! Удари ли се? 11:36.800 --> 11:40.699 Спънах се. - Какво има? Глезена ли? 11:40.700 --> 11:46.000 Не, всичко е наред. Хванах се за парапета. - Можеше да пострадаш! 11:46.870 --> 11:49.999 Всеки път, когато някой слиза тук, се притеснявам. 11:50.000 --> 11:53.099 Стълбата е много разнебитена. Трябва да се укрепи. 11:53.100 --> 11:55.000 Сигурна ли си, че си добре? 12:37.000 --> 12:38.999 Кога заминаваш, чичо Чарли? 12:39.000 --> 12:44.999 Сега вече е друго, всичко свърши. Искам да забравя за това. А и тук сме щастливи. 12:45.000 --> 12:46.300 Кога заминаваш? - Няма да ходя никъде. 12:49.000 --> 12:57.000 Оставам, не разбираш ли? Сега няма да заминавам. Искам да остана. Да поживея тук, да започна бизнес. 12:58.000 --> 13:01.049 Да стана част от семейството. - Разбирам. 13:01.050 --> 13:04.000 За теб ще бъде по-разумно да бъдем приятели. 13:05.000 --> 13:12.029 Мога да направя много за теб и за всички вас. - Няма нужда. Не искаме нищо от теб. 13:12.030 --> 13:16.100 Иска ми се да разкажа всичко на мама. - Знам, че си мислила за това. 13:17.000 --> 13:20.100 Но как ще го възприеме тя? Какво ще стане с нея? 13:21.000 --> 13:23.000 Ами баща ти? Работата му в банката? 13:24.000 --> 13:30.000 Ако всичко се разчуе, какво ще стане с вас? - Не се страхувай. Знам, че не мога да им кажа. 13:30.900 --> 13:35.139 Не се страхувам. Какво ще им кажеш? И кой ще ти повярва? 13:35.140 --> 13:42.199 В главата ти са само валсове. Можеше да свържеш пръстена със съобщението във вестника. 13:42.200 --> 13:44.999 Но сега и него го няма. Не знам къде е. 13:45.000 --> 13:48.000 У теб е. - У мен? 13:48.900 --> 13:51.000 Аз ти го подарих на теб. 13:51.900 --> 13:56.000 Не искам да оставаш тук, чичо Чарли. И не искам да пипаш майка ми. 13:57.000 --> 14:01.000 По-добре си върви, предупреждавам те. Върви си или аз сама ще те убия. 14:02.000 --> 14:05.000 Разбра ли ме? 14:31.000 --> 14:33.999 Ето те и теб, Джо. - О, не, парфюм. 14:34.000 --> 14:38.199 Просто свеж аромат на лавандула. - Да, знам. 14:38.200 --> 14:40.829 И двамата изглеждате много добре. 14:40.830 --> 14:44.999 Гордея се с мъжете в моето семейство. - Еми, а ти си красавица. 14:45.000 --> 14:50.999 Жалко, че децата ще седят на коленете ти. Това няма да е удобно, а и ще ми смачкат панталона. 14:51.000 --> 14:54.999 Джо, защо не караш ти? - Ще направи така... 14:55.000 --> 14:57.999 Чарлз, ти ще седнеш... - Може да седне отзад с татко. 14:58.000 --> 15:02.999 А децата между тях. - Глупости, ще ви извикам такси. 15:03.000 --> 15:06.999 А ние с Чарли ще дойдем с колата. - Не, чичо Чарли, ти си вземи такси. 15:07.000 --> 15:10.000 Аз искам да се возя на такси! - Разбира се. Значи се разбрахме. 15:10.400 --> 15:14.999 Чарли, а ти вземи колата. - По-добре да съм с останалите. 15:15.000 --> 15:20.099 По пътя искам да чуеш речта ми и да си кажеш мнението. 15:20.100 --> 15:24.000 При всички случаи ни трябва такси. Ан, обади се на г-н Абъркромби. 15:25.000 --> 15:26.000 Мамо! 15:28.000 --> 15:32.000 Мамо, ела моля те с мен. Татко ще закара децата, моля те! 16:22.000 --> 16:25.999 Обзалагам се, че ние с Чарли ще бъдем единствените разсъблечени мъже. 16:26.000 --> 16:30.299 Тогава ще сте единствените достойни. Изглеждате страхотно. 16:30.300 --> 16:32.999 Чарлз, готов ли си? Джо, а ти? 16:33.000 --> 16:36.999 Момент! Ще си взема палтото. - Побързай, скъпи! 16:37.000 --> 16:40.000 Спокойно, Еми. Без мен няма да започнат. 16:41.000 --> 16:42.840 Стана хладно. 16:49.940 --> 16:51.000 Да послушаме музика докато чакаме. 16:56.000 --> 17:01.000 Не е ли много силно? - Ниските честоти се чуват по-добре. 17:01.500 --> 17:04.999 Обичам да е силно! Ако е тихо, не мога да разбера какво свирят. 17:05.000 --> 17:09.999 В оркестъра са поне 87 човека. - Помощ! Някой се е затворил в гаража. 17:10.000 --> 17:13.999 Ще се задуши! Нещо е станало с вратата. 17:14.000 --> 17:15.000 Джо! 17:40.000 --> 17:43.000 Аз ще я взема. Държа я. 17:45.900 --> 17:49.399 Джо, в бюрото ми има уиски. Донеси го бързо. 17:49.400 --> 17:51.999 Чарли, Чарли. Скъпа. - Чарли? 17:52.000 --> 17:55.200 Еми, разтрий й краката. Роджър, намери ветрило. 17:56.000 --> 17:57.000 Чарли! 17:58.000 --> 17:59.000 Недей, Ан. 18:01.000 --> 18:04.000 Чарли? Какво искаш да кажеш? 18:08.000 --> 18:12.100 Махай се. Махай се. 18:14.000 --> 18:15.899 Еми, тя иска теб. 18:15.900 --> 18:20.999 Тук съм, скъпа. Мама е тук. Ето така, детето ми. 18:21.000 --> 18:24.999 Ето така, храброто ми момиче. Ето. 18:25.000 --> 18:27.999 Пийни малко от това. - Не, добре съм. 18:28.000 --> 18:31.999 Джо, извикай д-р Филипс. - Не, добре съм. Искам да стана. 18:32.000 --> 18:36.899 Извадила си голям късмет. Някой е забравил колата да работи. 18:36.900 --> 18:40.999 Ключа го нямаше, за да я загася. - Когато аз влязох, беше там. 18:41.000 --> 18:42.999 Добре, че минавах наблизо. 18:43.000 --> 18:46.199 Можеше да загине. Ти я спаси. Знаеше какво да направиш. 18:46.200 --> 18:50.999 Не знам как се оказах тук. - Ще отложим събранието. 18:51.000 --> 18:55.899 Не, искам да отидете. Ето го и таксито. Сега вървете. 18:55.900 --> 18:59.000 О, не мога. Не мога да отида. 19:00.000 --> 19:03.999 Кой ме намери в гаража? - Хърб е чул как тропаш отвътре. 19:04.000 --> 19:11.929 Минавах от тук и чух тропане и викове. Реших, че там има някой. 19:11.930 --> 19:14.499 Добре си решил, Хърб. - За щастие. 19:14.500 --> 19:17.000 Радвам се, че си минавал от тук, Хърб. 19:17.500 --> 19:20.099 Да вървим, мамо. - Искам да остана с теб. 19:20.100 --> 19:25.899 Сега нямам настроение за речи, като си помисля какво можеше да стане. 19:25.900 --> 19:31.999 Мамо, добре съм, наистина. - Не искам и да чуя. 19:32.000 --> 19:36.999 По-добре да си остана в къщи и да приготвя всичко за партито. 19:37.000 --> 19:40.000 Скъпа, искам да остана с теб. 19:45.000 --> 19:49.000 Хърб, вземи Роджър. Ан, ти идваш с нас. 19:51.000 --> 19:58.000 Нищо не разбирам. Първо стълбата, а сега... 20:15.000 --> 20:18.000 Г-н Греъм не е ли там? 20:20.000 --> 20:25.000 Нали сте хотел Стюард във Фресно? Не го ли очаквате? 20:26.000 --> 20:28.000 Разбирам, благодаря. 20:29.000 --> 20:34.399 Няма ли го? Много ви благодаря, довиждане. 20:34.400 --> 20:41.000 А можете ли да ми кажете къде да го намеря? Вече опитах да го намеря на адреса във Фресно. 20:42.000 --> 20:44.000 Благодаря. 21:24.000 --> 21:29.999 Мамо, мога ли да си взема сандвич? - Не пипайте нищо в гостната. Вървете в кухнята. 21:30.000 --> 21:33.999 Заповядайте, събличайте се... 21:34.000 --> 21:36.199 Джо, помогни на гостите. 21:36.200 --> 21:40.000 Чарли! - Идвам. 21:40.500 --> 21:43.000 Добре... а сега... 21:46.000 --> 21:50.000 Г-н Оукли, мислех, че шампанско се пие само на корабите! 21:51.000 --> 21:56.000 Аз и жена ми няма да пием. - Надявам се да ни извините. 21:56.900 --> 22:00.099 Искам да вдигна тост за... Чарли няма ли да дойде? 22:00.100 --> 22:03.000 Всеки момент ще дойде. Г-жо Потър. 22:03.300 --> 22:12.999 Не този. Защо ли слагам домати? Винаги попиват в хляба. Опитайте тези. Пшеничен хляб с топено сирене. 22:13.000 --> 22:15.999 Г-н Грийн. - Г-н Грийн, за вас? 22:16.000 --> 22:17.000 Благодаря. 22:17.200 --> 22:20.999 Аз също искам да вдигна тост. - Еми. 22:21.000 --> 22:25.999 За нашия виден гост, който произнесе най-добрата реч в града. 22:26.000 --> 22:28.999 За прекрасния човек, г-н Оукли. 22:29.000 --> 22:31.999 Хърби. - Благодаря. 22:32.000 --> 22:36.500 В Америка няма много оратори. Изглежда най-добрите са в чужбина. 22:39.000 --> 22:42.000 Ето я и нея. А сега е моя тост. 22:50.900 --> 22:52.000 Чарли... 22:54.000 --> 22:56.999 Това е моя прощален тост. 22:57.000 --> 23:00.999 Не исках да ви го казвам така, но утре напускам Санта Роза. 23:01.000 --> 23:04.999 Не завинаги, разбира се. - Какво странно съвпадение. 23:05.000 --> 23:09.000 Мислех да отида до Сан Франциско. - Чарлз? 23:10.000 --> 23:12.999 Еми, не исках да ти развалям вечерта. 23:13.000 --> 23:17.000 Днес получих писмо и се налага да си тръгна утре сутрин. 23:18.000 --> 23:19.000 Ще ми липсваш, Еми. 23:24.000 --> 23:28.000 Но искам да знаете, че винаги ще помня този град... 23:29.000 --> 23:32.999 като гостоприемно и добро място... 23:33.000 --> 23:36.100 и вашите семейства... 23:37.000 --> 23:41.000 Няма да понеса заминаването ти. - Еми, но аз ще се върна. 23:42.850 --> 23:47.500 А и уредих с д-р Филипс малко пари за децата. - Недей! 23:48.000 --> 23:51.000 Не става дума за бизнеса ти. 23:52.000 --> 23:57.999 А за това, че отново бяхме заедно. Извинявай. Ние сме си така близо. 23:58.000 --> 24:06.000 Бяхме толкова близки като деца. След това Чарлз замина, аз се омъжих и... 24:07.000 --> 24:09.000 Знаете как става. 24:10.900 --> 24:15.000 Забравяш коя си била. Ставаш съпруга на мъжа си... 24:16.500 --> 24:18.999 Ще ви изпратим, г-н Оукли. Вие сте един от нас. 24:19.000 --> 24:23.999 Разбира се. Благодаря ви от името на целия клуб. 24:24.000 --> 24:25.999 И за помощта за болницата. 24:26.000 --> 24:29.999 Децата също са ви много благодарни. - Благодаря. 24:30.000 --> 24:33.000 Извинете, но чувам влака да идва. 24:33.900 --> 24:35.000 Извинете. 24:47.000 --> 24:49.999 Време е да се качваш, Чарлз. - Добре. 24:50.000 --> 24:53.000 Довиждане на всички. Роджър, Ан, елате да видите влака. 24:54.000 --> 24:58.899 Ела, Чарли. Трябва да ги наглеждаш. - Добре. 24:58.900 --> 25:01.999 Искам да видя луксозните купета. 25:02.000 --> 25:05.899 Обикновените съм ги виждал и съм спал в тях. 25:05.900 --> 25:08.000 Довиждане, Джо. - Довиждане, Чарлз. 25:09.000 --> 25:11.999 Довиждане, Еми. - Довиждане. И да ни пишеш! 25:12.000 --> 25:16.000 Ще пиша. И ти пиши. Ще ти изпратя адреса. 25:21.810 --> 25:22.200 Довиждане. 25:26.800 --> 25:29.000 Не скачай по седалките, Роджър. 25:31.000 --> 25:33.000 Роджър, какво ти казах? 25:37.000 --> 25:40.999 Извинете, в колата остана още една чанта. Бихте ли я донесли? 25:41.000 --> 25:44.519 Чарли, влака скоро ще тръгне. Не искам да остана тук. 25:44.520 --> 25:49.999 Може би вече е късно! Да пътуваме и ние! - Има време. Вървете, и ние идваме. 25:50.000 --> 25:53.000 Чарли. Един момент. 25:55.000 --> 25:58.000 Искам да знаеш, че ти беше права, че трябва да замина. 26:00.500 --> 26:03.000 Така е най-добре и за майка ти и за всички. 26:05.000 --> 26:12.000 Видя какво й беше снощи. Тя не е много силна и не би преживяла такъв шок. 26:13.000 --> 26:16.999 Помня, когато бяхме деца... - Влака тръгна, чичо Чарли! 26:17.000 --> 26:23.000 Виж, Чарли, искам да забравиш за мен. Че изобщо съм идвал в Санта Роза. 26:25.000 --> 26:27.000 Ръцете ти! 26:28.600 --> 26:32.000 Пусни ме, чичо Чарли! Пусни ме! 26:35.000 --> 26:40.000 Трябва да го направя, Чарли... ти ме принуди да го направя. 26:52.700 --> 26:55.000 Не сега, Чарли. Нека се засили малко. 26:56.000 --> 27:01.000 Още малко. Малко по-бързо. Сега! 27:25.500 --> 27:31.799 Санта Роза спечели и загуби син, с който можеше да се гордее. 27:31.800 --> 27:35.000 Смел, щедър и добър... 27:37.000 --> 27:39.000 Радвам се, че дойде, Джак. 27:40.000 --> 27:43.000 Сама не бих могла да го преживея. 27:45.400 --> 27:49.000 Знаех, но не можех да ти го кажа. - Знам. 27:51.000 --> 27:54.000 Той гледаше на света като на едно ужасно място. 27:55.000 --> 27:59.000 Той никога нямаше да бъде щастлив. - Така е. 28:00.600 --> 28:05.399 Той не вярваше на хората. Даже изглежда, че ги мразеше. 28:05.400 --> 28:07.000 Той мразеше целия свят. 28:10.000 --> 28:15.000 Знаеш ли, той каза, че такива хора като нас изобщо си нямат представа какво представлява света. 28:16.000 --> 28:22.899 Може би света не е толкова лош, но човек трябва да се вглежда в него. 28:22.900 --> 28:27.099 Изглежда, че понякога полудява. Като чичо ти Чарли. 28:27.100 --> 28:33.000 Красотата на душите им и благородството на характера ще останат с нас завинаги. 28:35.000 --> 28:39.000 К Р А Й 28:44.000 --> 28:51.000 В ролите: Младата Чарли - ТЕРЕЗА РАЙТ Чичо Чарли - ДЖОУЗЕФ КОТЪН Джак Греъм - МАКДОНАЛД КЕРИ Джоузеф Нютън - ХЕНРИ ТРАВЪРС Ема Нютън - ПАТРИША КО 28:52.000 --> 28:54.999 Фред Сондърс - УОЛЪС ФОРД Ан Нютън - ЕДНА МЕЙ УОНАКОТ Роджър Нютън - ЧАРЛС БЕЙТС 28:55.000 --> 28:57.000 Майстор на влака - ЪРВИНГ БЕЙКЪН Портър - КЛОРЪНС МУЗ Луис - ДЖАНЕТ ШОУ Катрин - ЕСТЕЛ ДЖУЪЛ 29:01.000 --> 29:02.999 Превод и субтитри КРИСТИЯН ТРЪНЧЕВ 29:03.000 --> 29:05.000 VIDEOCLIP.BG 2023