WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Най-добрите моменти от официално откриване 2022 световно по футбол ! 00:07.000 --> 00:11.000 The BEST MOMENTS in World Cup opening ceremonies! 🎤🎵