WEBVTT 00:03.400 --> 00:05.500 Всяко лято 00:05.800 --> 00:11.700 богаташките момичета се записваха на уроци по гмуркане при Денис Крим. 00:13.000 --> 00:18.800 Той беше готиният блондин с чувствителни сини очи. 00:19.800 --> 00:23.100 Беше ми тийнейджърска фантазия. 00:24.300 --> 00:27.300 Две лета правехме всичко заедно. 00:28.300 --> 00:33.800 После аз отидох в колеж, а той никога нямаше да напусне водата. 00:34.300 --> 00:36.900 Затова скъсах с него. 00:40.400 --> 00:43.400 Няколко дни, преди да замина, 00:44.400 --> 00:49.900 той ме заведе на любимото ни място за гмуркане, за да се сбогуваме. 00:52.200 --> 00:57.800 Бяхме под водата само няколко минути, когато усетих, че не мога да дишам. 00:58.800 --> 01:03.300 Видях, че регулаторът за въздух е счупен и му направих сигнал. 01:07.300 --> 01:10.900 А той просто ме зяпаше. 01:15.700 --> 01:20.300 Поисках да взема от неговия въздух... 01:24.100 --> 01:28.400 а той просто отплува. - Господи! 01:31.900 --> 01:35.000 Някак си успях да изляза на повърхността. 01:35.500 --> 01:38.600 Качих се на лодката. 01:39.500 --> 01:42.500 Щях да го оставя там. 01:45.500 --> 01:48.600 Аз разрязах лицето му с витлото. 01:54.400 --> 01:57.600 Било е нещастен случай, Сара. 01:58.500 --> 02:01.700 След това го закарах в болницата 02:02.900 --> 02:05.400 и повече не се върнах. 02:07.000 --> 02:09.500 А това беше нарочно. 02:13.100 --> 02:16.400 Бет беше права. Не трябваше да ви водя тук. 02:23.000 --> 02:26.800 Всичко ще бъде наред, Сара. Ще се справим. 02:27.600 --> 02:30.700 Много ми се иска да можех да ти повярвам. 02:51.000 --> 02:54.300 Очите ми са по-нагоре. - Да... 02:55.500 --> 02:58.900 Знам къде са ти очите, скъпа. - Добре... 02:59.200 --> 03:02.400 Нека не говорим мръсотии, става ли? 03:09.300 --> 03:12.600 Колко голяма? - Моля?! 03:15.600 --> 03:17.800 Колко голяма? 03:19.600 --> 03:22.600 Акулата, която хвана приятеля ви. 03:23.200 --> 03:27.500 Колко голяма беше? - Не знам. Не я видяхме. 03:28.500 --> 03:31.700 Сигурно е била бича акула. - Защо? 03:32.100 --> 03:36.800 Защото бичите акули се озовават на най-шантавите места. 03:38.400 --> 03:44.200 Преди две години една от тях премина по реката до Мисури. 03:45.600 --> 03:48.200 Това е щатът "Покажи ми". 03:48.500 --> 03:51.200 Как е дошла в езерото, по дяволите? 03:52.200 --> 03:56.000 Тази година имаше силни урагани. 03:57.100 --> 04:03.300 Предполагам, че някоя е минала през Залива, по наводнената магистрала 04:04.100 --> 04:09.100 и се е озовала тук. Харесало й е и е останала. 04:12.600 --> 04:15.800 А може да е станало нещо друго. 04:21.100 --> 04:23.200 Малик? 04:24.100 --> 04:26.200 Какво правиш, човече? 04:27.600 --> 04:30.600 Прилагам спартанските правила, Ник. 04:30.800 --> 04:35.176 "Ако вземеш един от моите, аз ще взема един от твоите." 04:35.200 --> 04:39.000 Малик, полудя ли? Излез от водата! - Ще я убия, Ник! 04:41.100 --> 04:45.100 Налага се. - Не. Бет и Гордън отидоха за помощ. 04:45.300 --> 04:49.600 А Мая е мъртва! - Да, знам. 04:51.100 --> 04:55.900 Не, не знаеш. Имаш хубави оценки, 04:57.500 --> 05:01.600 но не знаеш нищо за това. Тя беше моят живот. 05:02.600 --> 05:06.100 Тя беше единствената част от мен, която не можех да изгубя. 05:07.200 --> 05:09.800 Съжалявам, Малик. 05:10.400 --> 05:14.500 Ние сме приятели, нали? Приятели сме. 05:16.600 --> 05:19.700 Но искам да се върнеш вътре. 05:25.800 --> 05:30.500 Как ще я намериш? - Няма да я търся. Тя ще ме намери. 05:39.900 --> 05:43.100 Какво стана с двигателя? 05:46.100 --> 05:49.200 Нищо му няма. - Тогава защо спряхте? 05:49.300 --> 05:53.400 Трябва да доведем лекар за Малик! - Седни! 05:56.100 --> 05:58.600 Хайде, да седнем. 06:02.600 --> 06:06.300 След пет минути сме готови. - Пет минути? 06:06.700 --> 06:08.900 Пет минути до какво? 06:10.600 --> 06:14.600 Пет минути до шоуто, скъпа. 06:16.800 --> 06:19.900 Малик, моля те! 06:39.000 --> 06:41.100 Хайде! 07:13.000 --> 07:15.200 Малик! 07:20.800 --> 07:22.900 Ела ми! 07:49.600 --> 07:52.800 Нещо не е наред. Защо включва компютъра? 07:53.000 --> 07:56.400 Ей, друже, имаш ли нови покани за приятелство? 07:56.500 --> 07:59.900 Аз съм "Гордън 79", може да ме добавиш. 08:03.200 --> 08:06.700 Ти, изправи се. Трябва ми помощ. 08:07.800 --> 08:09.900 Аз ли? 08:13.300 --> 08:15.800 Не ставай! - Всичко е наред. 08:17.800 --> 08:22.300 Какво искаш да направя? - Да влезеш във водата. 08:26.600 --> 08:29.300 Не, няма да вляза във водата. 08:29.800 --> 08:32.400 Добре, добре... - Във водата, веднага! 08:32.500 --> 08:36.100 Успокой се! Всичко е наред. - Влизай във водата! 08:36.300 --> 08:39.900 Не мога да вляза. Там има... - Акула? 08:40.400 --> 08:44.200 Да, знам. - Кой мислиш, че ги пусна там? 08:45.300 --> 08:48.800 Боже мой! Добре, добре... 08:58.500 --> 09:01.400 Денис, моля те, не ме карай... 09:06.000 --> 09:10.000 Не! - И твоят ред ще дойде, скъпа. 10:26.400 --> 10:29.500 Казах ти, че ще я убия. - Да... 10:34.000 --> 10:38.600 Акулата, която видях, не беше чук. - Какво? 10:39.400 --> 10:42.900 Мина точно покрай мен и беше съвсем различна акула. 10:43.900 --> 10:46.000 Сигурен ли си? - Да. 10:47.900 --> 10:50.500 Не знам как са попаднали тук. 10:51.700 --> 10:57.300 През сезона на ураганите отварят шлюзовете на канала под магистралата. 10:57.500 --> 11:00.600 Там се влива водата от Залива 11:00.800 --> 11:04.100 и може би някак са заседнали там, не знам. 11:11.700 --> 11:15.300 А може някой да ги е пуснал. - Какво е това, по дяволите? 11:15.600 --> 11:18.300 Камера. - Какво? 11:19.900 --> 11:23.000 Ще го закарам на отсрещния бряг. - Какви ги говориш? 11:23.200 --> 11:26.700 Колко е бърз джетът ти? - Блейк, мисля, че трябва да... 11:26.900 --> 11:30.300 Не, погледни го! Колко още ще седи и ще чака? 11:30.500 --> 11:35.000 Не бива да го връщаме във водата. - Няма да го гледам как умира, Ник! 11:35.200 --> 11:37.700 Ще ми помогнете ли или не? 11:40.100 --> 11:44.400 Кои сте вие, изроди? - Не е ли сладка, Ред? 11:44.900 --> 11:47.500 Иска да ни опознае по-добре. 11:48.100 --> 11:50.900 Сутиенът и бикините. - Майната ти! 11:51.400 --> 11:55.500 Майната ви и на двамата! Добре, добре... 12:05.100 --> 12:09.800 Страхотно. Какви цици само! 12:25.800 --> 12:28.000 О, да! 12:28.900 --> 12:31.600 Много сочно агънце! 12:35.700 --> 12:38.100 Ред, тя ми харесва. 12:43.000 --> 12:45.200 Ред! 12:47.200 --> 12:49.300 Успокой се. 12:51.000 --> 12:55.700 Белезите изграждат характера. - Само малко ще я ухапя. 12:56.100 --> 12:58.200 Ред! 13:07.900 --> 13:11.200 Знаеш ли колко вида акули има? - Не. 13:13.800 --> 13:18.900 350. - Точно така. 13:19.600 --> 13:21.700 Много са, нали? 13:21.900 --> 13:25.400 Знам, защото се гмуркам с тях от цяла вечност. 13:25.600 --> 13:31.600 Бичи, санитари, вършачи, лимонови... 13:33.200 --> 13:36.700 Аз съм виждал само... Колко, Ред? - 45. 13:36.900 --> 13:39.500 Толкова бяха до вчера. 13:40.500 --> 13:45.100 Тази сутрин се гмуркахме и познай какво открихме. 13:47.600 --> 13:49.800 С нея стават 46. 13:51.100 --> 13:54.100 Съжалявам за преди малко. - Няма проблем. 13:54.200 --> 13:57.200 Аз ще съм от другата страна. Само го закарай. 14:13.900 --> 14:18.000 Ред, обърни камерата малко наляво. - Какво е това? 14:21.600 --> 14:26.000 Хубаво е, нали? Наричат се "фотопори". 14:26.200 --> 14:30.276 Това означава клетки, които светят. 14:30.300 --> 14:34.100 Специфични за... - Аси... аса... тоу... 14:34.300 --> 14:39.400 "Асистиус Брасилиенсис". - Аси... Точно така. 14:39.900 --> 14:45.200 По-известна като акула резачка. 14:52.500 --> 14:54.700 Чао, момчета. 15:14.800 --> 15:17.300 Знаеш ли какво е странното при тях? 15:17.600 --> 15:20.100 Гълтат си зъбите. 15:20.900 --> 15:23.600 Само така могат да си набавят калций. 15:23.800 --> 15:28.800 Обикновено диетата им се състои от кожа, тлъстини... 15:31.100 --> 15:33.200 и плът. 15:44.500 --> 15:47.500 Извадете ме оттук! - По-надълбоко. 15:57.400 --> 15:59.900 Дай навътре. - Добре. 16:21.900 --> 16:24.000 Това беше, човече. 16:28.000 --> 16:30.200 Край! 16:36.100 --> 16:39.200 Как сте, деца? - Отидоха ли при лекаря? 16:39.300 --> 16:41.600 Малик добре ли е? - В болницата ли е? 16:41.800 --> 16:44.400 Почакайте малко. - Никой ли не ви изпрати? 16:44.600 --> 16:46.700 Видях огъня. 16:47.500 --> 16:49.900 Какво е това, по дяволите? 16:50.200 --> 16:55.700 Дръж се, приятел. Дръж се, Малик. Почти стигнахме. 16:57.200 --> 16:59.800 Малик, добре ли си? Чуваш ли ме? 17:00.100 --> 17:02.300 Почти стигнахме, приятел. 17:03.200 --> 17:08.600 Не ми пука. Кажи на "Лов и риболов", че искам да огледат езерото вчера. 17:09.200 --> 17:13.800 Да, и предупреди "Свети Франсис", че очакват сериозна травма. Край! 17:14.200 --> 17:16.800 Нещо? - Пуснахме още лодки във водата, 17:17.000 --> 17:21.000 хората ми проверяват района, така че ще ги намерим. 17:22.300 --> 17:25.400 Ник, добре ли си? - Да... 17:31.700 --> 17:33.800 Ник! - Мисля, че припадна. 17:34.000 --> 17:37.700 Да го занесем на дивана. Хвани му краката. 18:24.300 --> 18:27.300 Още малко остана, приятел. 18:32.700 --> 18:35.600 Няма да позволя да загинеш заради мен, Блейк. 18:45.800 --> 18:48.800 Малик! Не! 18:52.800 --> 18:55.000 Малик! 19:00.600 --> 19:03.900 Боже мой! Не! Малик! 19:26.000 --> 19:28.400 Спи като бебе. 19:28.600 --> 19:31.700 Вероятно целият този стрес му е дошъл в повече. 19:31.800 --> 19:35.400 Сара, направи му услуга и донеси много студена кърпа. 19:35.600 --> 19:38.800 Така ще го свестим. - Добре. Нещо друго? 19:39.100 --> 19:42.500 Не. Там е всичко, което ми трябва. - Добре. 19:48.600 --> 19:50.700 Шърман? 19:51.500 --> 19:53.600 Шърман? 19:54.900 --> 19:58.400 Нека е изключително студена, Сара. 19:59.400 --> 20:04.000 Какво правиш, шерифе? Пропусна голямо шоу. 20:04.500 --> 20:07.900 Направихме кървава каша от мацката с татуировката. 20:08.200 --> 20:12.300 Доведи и блондинката, за да се позабавляваме. 20:18.500 --> 20:20.700 Шерифе? 20:29.500 --> 20:31.600 Сара? 20:33.400 --> 20:36.500 Сара... - Идвам. 20:52.300 --> 20:55.900 Току-що ти спасих задника, Грег. - Браво, партньоре. 20:56.000 --> 21:00.300 Ако можехте да забравите какво сте си причинили, 21:00.500 --> 21:02.900 щяхте да сте хубава двойка. 21:11.600 --> 21:16.600 Защо се опита да избягаш, Сара? Само си усложни положението. 21:16.700 --> 21:21.300 Трябваше да изядеш супата. - Сладки сънища, скъпа. 21:22.600 --> 21:24.700 Добър изстрел, партньоре. 22:50.800 --> 22:54.200 Къде е Ник? - Такъв ли е твоят тип вече? 22:54.500 --> 22:57.700 Обзалагам се, че е добър слушател. - Къде е той? 22:57.900 --> 23:00.200 Играе си с шерифа. 23:01.200 --> 23:05.400 Защо го правиш, Денис? - Съжалявам, не те чух. 23:05.500 --> 23:08.700 Би ли го повторила в ухото, което не прегази? 23:08.800 --> 23:13.100 Беше злополука. Кълна се в Бог, така беше. 23:15.100 --> 23:19.000 Давех се. Не можех да дишам. 23:19.200 --> 23:22.600 Давех се. - Но не се удави, Сара. 23:25.500 --> 23:28.400 Сигурна ли си, че се давеше? 23:32.800 --> 23:38.100 Защото помня, че когато се събудих в болницата, лицето ми се разпадаше. 23:40.800 --> 23:43.300 Съжалявам... 23:45.100 --> 23:48.000 По дяволите, Ред! Казах ти да не взимаш кучето! 23:48.100 --> 23:52.500 Стига, Денис. То има нужда само от малко внимание. 23:52.600 --> 23:55.000 Точно така... - Отърви се от него! 23:55.100 --> 23:58.500 Не може ли да го задържим? - Не, не може. 24:01.200 --> 24:04.400 Виж колко е хубав. - Отърви се от него! 24:05.100 --> 24:07.300 Добре де... 24:07.900 --> 24:12.700 Не! Копеле такова! Шърман! 24:31.700 --> 24:33.800 Тигрови акули. 24:34.700 --> 24:37.200 Познати още като реквиеми. 24:38.100 --> 24:40.700 Не са ли перфектни? 24:41.300 --> 24:47.400 Ядат всичко - кислородни бутилки, консервени кутии, колежанчета. 24:48.300 --> 24:51.600 Обзалагам се, че на хората ще им хареса да го видят. 24:52.200 --> 24:55.300 Да гледат ли? Какви ги говориш? 24:56.200 --> 25:00.500 Счупихме рекорда с този клип миналия месец. 25:03.700 --> 25:09.500 Това е заснето при атака от акула вършач в езерото. 25:11.400 --> 25:13.600 Какво е това?! 25:15.400 --> 25:20.400 Знам, че не е възпитано, но ще отговоря на въпроса ти с въпрос. 25:20.600 --> 25:25.600 Кое е най-дълго излъчваното предаване по кабелната телевизия? 25:26.100 --> 25:30.400 Миналата година е било гледано от над 20 милиона зрители. 25:30.600 --> 25:34.100 Тик-так, тик-так, тик-так... 25:35.000 --> 25:37.400 "Седмицата на акулите", загубеняк. 25:37.500 --> 25:41.600 А някои от тези 20 милиона искат да гледат по-груби клипове, 25:41.800 --> 25:47.000 каквито не дават по телевизията. А сме сигурни, че ще платят доста. 25:47.600 --> 25:49.700 Ти си извратен! 25:50.800 --> 25:55.400 Вече не съществува подобно нещо. Всичко е относително. 25:55.600 --> 25:59.100 Помниш ли "Лицето на смъртта"? Филмът с истински убийства, 25:59.300 --> 26:01.300 забранен в 40 страни. 26:01.400 --> 26:05.900 Сега всяко 8-годишно хлапе може да го изтегли безплатно от интернет. 26:06.100 --> 26:10.300 Стига. Това е над доброто и злото. Някой трябва да вдигне летвата. 26:10.500 --> 26:12.600 Чуй един интересен факт, Ник. 26:12.800 --> 26:16.000 Камерите, които използваме, са същите... 26:16.700 --> 26:21.000 като онези в "Походът на пингвините". 26:23.100 --> 26:27.600 Ще бъде забавно да чуем Морган Фрийман да коментира 26:27.800 --> 26:32.100 как онази красавица ти откъсва главата. 26:36.200 --> 26:38.500 Какво се случи, Сара? 26:41.400 --> 26:43.600 Бях само на 18. 26:43.900 --> 26:48.300 Изплаших се. Не знаех как да се справя с положението. 26:48.400 --> 26:52.200 Не можех да погледна себе си, а камо ли теб. 26:52.400 --> 26:56.200 Остана ли ти белег в душата? 26:58.200 --> 27:01.400 Минаха три години откакто... 27:02.700 --> 27:07.100 не съм се сближавала с друг мъж. - О, моля ти се! 27:13.300 --> 27:16.100 Върнах се тук, за да оправя нещата. 27:17.000 --> 27:19.200 Обичах те. 27:20.800 --> 27:23.300 Толкова много те обичах. 27:23.700 --> 27:27.000 Не съм забравяла това чувство. 27:40.800 --> 27:44.300 Млъквай! Отвори проклетата клетка, веднага! 27:44.700 --> 27:47.100 По-спокойно! - Млъкни! 27:47.200 --> 27:49.400 Спокойно. 27:56.000 --> 27:58.100 Кучка! 28:04.100 --> 28:10.100 Карл, почти се зазори. Събуди голямото момиче. 28:10.500 --> 28:14.500 Време е за ядене. - Разбрано. 28:33.500 --> 28:38.400 Стотици милиони години на еволюция са усъвършенствали тези бебчета. 28:38.600 --> 28:41.900 Могат да надушат капка кръв 28:42.300 --> 28:47.200 във водоем с размерите на олимпийски плувен басейн. 28:47.400 --> 28:49.500 Не! 28:50.300 --> 28:53.200 Не е нужно да го правиш! Не си заслужава! 28:53.300 --> 28:55.800 Заслужава си, човече! И още как. 28:56.000 --> 29:00.400 Готов съм да се откажа от позицията си на низш чистач на езерото. 29:00.600 --> 29:04.400 Нека колежанчетата се присмиват на друг за 12 долара на час. 29:04.600 --> 29:09.600 "Малоумен шериф. Мога да те купя и продам." Аз те купих, Ник! 29:09.700 --> 29:13.600 Притежавам те и сега ще те продам. - Не! 29:14.300 --> 29:16.900 Не! Недей! 29:19.900 --> 29:23.500 О, да! Преструвай се, че си на карнавал. 29:23.700 --> 29:27.700 Очаква те голяма награда! - Моля те! 29:54.400 --> 29:58.100 Ей, Ник, знаеш ли, че има 15 пъти по-голяма вероятност 29:58.200 --> 30:01.600 да загинеш от паднал кокосов орех, отколкото от акула? 30:01.800 --> 30:06.000 50 пъти по-голяма вероятност да бъдеш премазан от автомат за напитки. 30:06.200 --> 30:10.300 Погледни го от тази страна, Ник. Ще опровергаеш всички очаквания. 30:11.000 --> 30:15.500 Хеви метъл. Фен съм. Признавам си. 30:16.800 --> 30:22.600 Обичам хеви метъла. Слушам го постоянно, 30:22.700 --> 30:27.700 но ако искаш да слушаш нещо друго, докато умираш, изпълнявам желания. 30:27.900 --> 30:31.300 Може ли "Гънс енд Роузес"? - Какво каза? 30:32.400 --> 30:35.000 "Гънс енд Роузес", шерифе. 30:35.400 --> 30:38.000 Знам какво се опитваш да направиш. 30:38.900 --> 30:44.000 Караш ме да те заобичам. Добре. Струва си. 30:44.500 --> 30:47.000 По случайност те са ми любимци. 31:01.000 --> 31:04.200 Измъкни ме! Недей, Ник! 31:15.300 --> 31:17.500 Помогни ми! 31:49.100 --> 31:53.200 Денис, недей, моля те! Не е нужно да го правиш! Моля те! 32:09.700 --> 32:12.400 Имахме и хубави моменти, Сара. 32:17.000 --> 32:19.400 Какво ще правиш? 32:21.000 --> 32:23.200 Срамота. 32:36.900 --> 32:40.900 Денис! Моля те, извади ме оттук! Денис! 32:41.300 --> 32:43.400 Вдигни я! 32:44.500 --> 32:47.600 Ник! - Вдигни я! 32:48.200 --> 32:50.300 Хайде, Денис. 32:52.400 --> 32:54.600 Не е смешно. 32:58.500 --> 33:01.200 Добре. 33:03.900 --> 33:08.200 Сара, изглежда днес е щастливият ти ден. 33:10.100 --> 33:12.800 Ник! - Но няма да се измъкнеш! 33:20.800 --> 33:25.500 Ако ще играеш покер, синко, по-добре да знаеш какви карти държиш. 33:30.300 --> 33:32.400 Дръж се, Сара! 33:35.300 --> 33:38.000 Ник! - Дръж се, Сара! 33:39.100 --> 33:42.200 Зад теб! - Ник! 33:45.200 --> 33:47.300 Сара! 35:05.900 --> 35:08.000 Майната ти! 35:17.800 --> 35:21.100 Шърман! Добро момче! 36:27.300 --> 36:29.500 Добро момче, Шърман! 36:34.500 --> 36:37.600 Хайде, Сара! 36:41.600 --> 36:43.700 Хайде, Сара! 36:45.000 --> 36:47.100 Дишай! 36:49.800 --> 36:51.900 Хайде! 36:52.800 --> 36:55.900 Точно така! 37:03.000 --> 37:07.000 Всичко е наред. 37:17.000 --> 37:19.100 Благодаря! 37:27.600 --> 37:32.800 Превод и субтитри: МОНИКА ЯНЕВА