WEBVTT 00:00.000 --> 00:02.000 Превод & редакция ivacvetanovawee 00:03.000 --> 00:05.000 Колко още има до посолството? 00:07.000 --> 00:08.000 Около 20 минути, сър. 00:09.000 --> 00:09.000 Ха? 00:10.000 --> 00:11.000 Спирачките не работят. 00:12.000 --> 00:15.000 Хей, ти! Пътят! Гледай пътят! 00:20.000 --> 00:23.000 Един от дипломатите ни загина при автомобилна катастрофа в Остания. 00:25.000 --> 00:28.000 Но вярваме, че е било убийство от Източната крайнодясна политическа партия. 00:30.000 --> 00:33.000 Искат война с нашата нация, Весталис. 00:40.000 --> 00:42.000 Най-добрият агент, който имаме. 00:43.000 --> 00:43.000 ,,Здрач''