WEBVTT 00:22.000 --> 00:27.000 Милите и нежни думи са създадени заради мълчанието, а не за разговори 00:27.000 --> 00:31.000 Младото сърце е създадено за любов, а не за да изпитва болка 00:31.000 --> 00:40.000 Тъмните коси са създадени за игра с вятъра, а не за да прикриват гледката към неприветливия свят 00:41.000 --> 00:47.000 Целувай, докато устните ти са все още червени, 00:47.000 --> 00:52.000 докато той все още тихо спи, 00:52.000 --> 00:59.000 докато гърдите ти са все още открити и недокоснати 00:59.000 --> 01:06.000 Хвани ръката му, докато тази ръка е все още неопитна 01:06.000 --> 01:11.000 Изгуби се в очите му, докато той е все още заслепен 01:11.000 --> 01:19.000 Обичай, докато нощта крие от теб зората, изгубила своята свежест 01:38.000 --> 01:47.000 Първите мигове любов никога няма да се върнат Един страстен час никога не е пропилян 01:47.000 --> 01:56.000 Цигулката, ръката на поета и всяко разчувствано сърце грижовно пресъздават твоята мелодия 01:57.000 --> 02:03.000 Целувай, докато устните ти са все още червени, 02:03.000 --> 02:08.000 докато той все още тихо спи, 02:08.000 --> 02:15.000 докато гърдите ти са все още открити и недокоснати 02:15.000 --> 02:22.000 Хвани ръката му, докато тази ръка е все още неопитна 02:22.000 --> 02:27.000 Изгуби се в очите му, докато той е все още заслепен 02:27.000 --> 02:39.000 Обичай, докато нощта крие от теб зората, изгубила своята свежест 02:51.000 --> 03:01.000 O, целувай, докато устните ти са все още червени, 03:01.000 --> 03:06.000 докато той все още тихо спи, 03:06.000 --> 03:12.000 докато гърдите ти са все още открити и недокоснати 03:12.000 --> 03:19.000 Хвани ръката му, докато тази ръка е все още неопитна 03:19.000 --> 03:25.000 Изгуби се в очите му, докато той е все още заслепен 03:25.000 --> 03:36.000 Обичай, докато нощта крие от теб зората, изгубила своята свежест