WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Дъжд и гръмотевици идват в почивните дни