WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 За Деня Ашуре в Пловдив 2022 г. - Единственият дервиш в България: Трябва да убием в себе си омразата и агресията