WEBVTT 00:27.000 --> 00:30.000 Добре дошли, сър! За вас съм тук, сър! 00:30.300 --> 00:36.800 Само кажете и се подчинявам! Всички ви казват: „Тя се раздава!“ 00:36.800 --> 00:40.000 Не е така, сър! На вас ще служа! 00:40.100 --> 00:46.500 Аз осъзнах колко време пропилях. Искам да съм разбунтувана! 00:46.600 --> 00:53.200 Събуждам се и не виждам смисъла... Искам да съм разбунтувана! 00:53.200 --> 00:57.000 Разбунтувана, разбунтувана! 01:00.000 --> 01:03.400 Бях добра, сър! Бях толкова добра със вас! 01:03.400 --> 01:06.500 И от себе си, всичко вече дадох аз! 01:06.500 --> 01:12.300 Аранжиментът е малко странен. Усещам как вече губя си ума! 01:12.300 --> 01:19.700 И аз осъзнах колко време пропилях. Искам да съм разбунтувана! 01:19.700 --> 01:29.500 Събуждам се и не виждам смисъла Искам да съм разбунтувана, разбунтувана, разбунтувана! 02:02.300 --> 02:16.900 Аз съм сега разбунтувана! (x2) 02:16.900 --> 02:24.000 Разбунтувана, разбунтувана, разбунтувана!