WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Луд по теб ♛ John Coggins ♛ Crazy for You ♛ 🎵 ╰⊱♡⊱╮¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) Превод: Sibylla 00:08.000 --> 00:13.000 💓️¸.•* Не бях добре, докато ти не дойде.., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 00:14.000 --> 00:16.000 💓️¸.•*Мислех си, че ще полудея..., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 00:17.000 --> 00:18.000 💓️¸.•*Докато не те открих..., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 00:19.000 --> 00:21.000 💓️¸.•*Виждал съм и по-мрачни дни.., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 00:22.000 --> 00:24.000 💓️¸.•* Виждал съм и лъжа и истина.., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 00:25.000 --> 00:29.000 💓️¸.•*Сега единственно съм луд по теб..., ~ ♛ 🎵 00:30.000 --> 00:35.000 💓️¸.•* You, you, ooh~o.o.h Ти.и.и.и.и, ти.и.и.и.и, о.~ о.~о..., ~ ♛ 🎵 00:36.000 --> 00:39.000 💓️¸.•* You, you, ooh~o.o.h Ти.и.и.и.и, ти.и.и.и.и, о.~ о.~о..., ~ ♛ 🎵 00:41.000 --> 00:44.000 💓️¸.•* Мозъкът ми не може да се справи с това, което правиш..., ~ ♛ 🎵 00:45.000 --> 00:47.000 💓️¸.•* Ще полудея, ...Ще полудея,...~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 00:48.000 --> 00:49.000 💓️¸.•* Да, вярно е! ...~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 00:50.000 --> 00:56.000 💓️¸.•* Предполагам, че съм просто луд, ...луд, ...луд, за теб.., ~ ♛ 🎵 00:57.000 --> 00:59.000 💓️¸.•* Не мога да го опиша..., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:00.000 --> 01:02.000 💓️¸.•* Просто може единствено да се почувства.., ~ ♛ 🎵 01:03.000 --> 01:04.000 💓️¸.•* Тялото ми трепери..., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:05.000 --> 01:07.000 💓️¸.•* Не, ... не мога да го скрия.., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:09.000 --> 01:12.000 💓️¸.•* Не бях добре, докато ти не дойде...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:13.000 --> 01:16.000 💓️¸.•* Мислех си, че ще полудея...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:17.000 --> 01:20.000 💓️¸.•* Докато не те открих...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:21.000 --> 01:23.000 💓️¸.•* Виждал съм и по-мрачни дни...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:24.000 --> 01:26.000 💓️¸.•* Виждал съм и лъжа ...,и истина...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:27.000 --> 01:30.000 💓️¸.•* Сега единственно съм луд по теб..,.~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:32.000 --> 01:35.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:36.000 --> 01:40.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:41.000 --> 01:45.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:46.000 --> 01:51.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:53.000 --> 01:55.000 💓️¸.•* Ти си изпратена от Бог!!...~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:56.000 --> 01:57.000 💓️¸.•* В момента, когато аз...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 01:58.000 --> 02:00.000 💓️¸.•* Мислех, че всяка надежда е загубена, но.., ~ ♛ 🎵 02:01.000 --> 02:03.000 💓️¸.•* Тогава откривам теб...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:04.000 --> 02:05.000 💓️¸.•* Като един Ангел!!!...~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:06.000 --> 02:08.000 💓️¸.•* Какъв е твоят поглед..,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:09.000 --> 02:13.000 💓️¸.•* Казваш, че просто искаш да ме обичаш такъв,...~ ♛ 🎵 02:14.000 --> 02:15.000 💓️¸.•* Какъвто съм...Хващаш ме!...~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:16.000 --> 02:18.000 💓️¸.•* Тази любов поема контрола над мен..., ~ ♛ 🎵 02:19.000 --> 02:20.000 💓️¸.•* Да!!!...~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:21.000 --> 02:24.000 💓️¸.•* Не бях добре, докато ти не дойде...~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:25.000 --> 02:27.000 💓️¸.•* Мислех си, че ще полудея.., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:28.000 --> 02:31.000 💓️¸.•* Докато не те открих...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:32.000 --> 02:34.000 💓️¸.•* Виждал съм и по-мрачни дни...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:35.000 --> 02:37.000 💓️¸.•* Виждал съм и лъжа..., и истина..., ~ ♛ 🎵„¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:38.000 --> 02:42.000 💓️¸.•* Сега единственно съм луд по теб...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:43.000 --> 02:46.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:47.000 --> 02:52.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 02:53.000 --> 02:59.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 03:00.000 --> 03:01.000 💓️¸.•* Ти.и.и.и, ти.и.и.и, о ~ о ~ о...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 03:02.000 --> 03:06.000 💓️¸.•* Не бях добре, докато ти не дойде...,~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 03:07.000 --> 03:08.000 💓️¸.•* Мислех си, че ще полудея..., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 03:09.000 --> 03:11.000 💓️¸.•* Докато не те открих..., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 03:12.000 --> 03:17.000 💓️¸.•* Виждал съм и по-мрачни дни Виждал съм лъжа и истина ~ ♛ 🎵 03:18.000 --> 03:19.000 💓️¸.•* Сега ...., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 03:20.000 --> 03:21.000 💓️¸.•* Съм Единственно..., ~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨) 03:22.000 --> 03:23.000 💓️¸.•* Луд по Теб! ....~ ♛ 🎵 ¨¨˜"°º ¸.•´ ¸.•*´¨)