WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 1♛2 ....МАЛКО ПРЕДИ 11 ЧАСА,....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:05.000 --> 00:08.000 1♛2 ...МРАКА Е ВЪВ ВЪЗДУХА,...❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:09.000 --> 00:12.000 1♛2 РАЗСТИЛАЩ СЕ ВЪРХУ ДИВИТЕ ЦВЕТЯ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:13.000 --> 00:17.000 1♛2 ЛУННАТА СВЕТЛИНА НЕ Я ИНТЕРЕСУВАШЕ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:19.000 --> 00:21.000 1♛2 ....ДАЙ МИ СЪРЦЕТО СИ, .....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:23.000 --> 00:26.000 1♛2 ...ЩЕ ГО ПАЗЯ ПРИ МОЕТО,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:27.000 --> 00:31.000 1♛2 ....ТАКА ЩЕ МОЖЕШ,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:32.000 --> 00:36.000 1♛2 ДА СЕ ПОЧУВСТВАШ СВОБОДЕН! ❤️ ⭐ ⭐ ⭐ ....О, ЛЮБОВ МОЯ! ....⭐ ⭐ ⭐ 00:37.000 --> 00:39.000 1♛2 ТАНЦУВАЙ СЪС МЕН СКЪПИ! ❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:40.000 --> 00:42.000 1♛2 ТАНЦУВАЙ СЪС МЕН СКЪПИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:43.000 --> 00:45.000 1♛2 ......ЗАБРАВИ СВЕТА,......❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:47.000 --> 00:50.000 1♛2 ЩЕ ТЕ ДЪРЖА В ПРЕГРЪДКИТЕ СИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:51.000 --> 00:54.000 1♛2 ДОКАТО СЕ ВЪРТИМ В ТАНЦА,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:55.000 --> 00:57.000 1♛2 СКРИЙ СВОЯТА НЕВИННОСТ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 00:58.000 --> 01:00.000 1♛2 ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ГРЕХОВЕ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:01.000 --> 01:03.000 1♛2 И ЦЯЛАТА ЛЮБОВ НА СВЕТА,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:04.000 --> 01:05.000 1♛2 ......НЯМА ДА СТИГНЕ,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:06.000 --> 01:08.000 1♛2 ЗА ДА ТИ ПОМОГНЕ ДА ИЗПЛУВАШ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:09.000 --> 01:10.000 1♛2..... ПРЕЗ БУРЯТА,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:11.000 --> 01:12.000 1♛2 ......КОЯТО, САМ СИ СЪЗДАЛ,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:13.000 --> 01:14.000 1♛2 НО, ТИ НЕ СИ ВИНОВЕН,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:15.000 --> 01:17.000 1♛2 .....ЦЕЛУВАМ СЪЛЗИТЕ,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:18.000 --> 01:20.000 1♛2 КОИТО, ПАДАТ ОТ ТВОИТЕ ОЧИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:21.000 --> 01:24.000 1♛2 ТАКА ЩЕ МОЖЕШ ДА ВИДИШ ПО-ЯСНО,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:25.000 --> 01:29.000 1♛2 ВСИЧКИ ЗВЕЗДИ В НЕБЕТО,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:31.000 --> 01:33.000 1♛2 .....НЕ КАЗВАЙ НИТО ДУМА,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:35.000 --> 01:38.000 1♛2..... СКЪПИ НЕ ГОВОРИ!.......❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:40.000 --> 01:43.000 1♛2...... СКРЪБ И ПЕЧАЛ,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:45.000 --> 01:48.000 1♛2 УСТНИТЕ ТИ СА ТОЛКОВА СЛАДКИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:49.000 --> 01:52.000 1♛2 ТАНЦУВАЙ СЪС МЕН СКЪПИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:53.000 --> 01:54.000 1♛2 ТАНЦУВАЙ СЪС МЕН СКЪПИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:55.000 --> 01:58.000 1♛2...... ЗАБРАВИ СВЕТА,.......❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 01:59.000 --> 02:02.000 1♛2 ЩЕ ТЕ ДЪРЖА В ПРЕГРЪДКИТЕ СИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:04.000 --> 02:07.000 1♛2 ДОКАТО СЕ ВЪРТИМ В ТАНЦА,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:08.000 --> 02:09.000 1♛2 СКРИЙ СВОЯТА НЕВИННОСТ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:10.000 --> 02:11.000 1♛2 ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ГРЕХОВЕ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:12.000 --> 02:14.000 1♛2 И ЦЯЛАТА ЛЮБОВ НА СВЕТА,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:15.000 --> 02:16.000 1♛2 ......НЯМА ДА СТИГНЕ,.......❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:17.000 --> 02:18.000 1♛2 ЗА ДА ТИ ПОМОГНЕ ДА ИЗПЛУВАШ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:19.000 --> 02:20.000 1♛2 .......ПРЕЗ БУРЯТА,.....❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 02:21.000 --> 02:22.000 1♛2 КОЯТО САМ СИ СЪЗДАЛ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:06.000 --> 03:08.000 1♛2 ТАНЦУВАЙ СЪС МЕН СКЪПИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:09.000 --> 03:11.000 1♛2 ТАНЦУВАЙ СЪС МЕН СКЪПИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:12.000 --> 03:14.000 1♛2........ ЗАБРАВИ СВЕТА, .........❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:15.000 --> 03:19.000 1♛2 ЩЕ ТЕ ДЪРЖА В ПРЕГРЪДКИТЕ СИ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:20.000 --> 03:23.000 1♛2 ДОКАТО СЕ ВЪРТИМ В ТАНЦА,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:25.000 --> 03:27.000 1♛2 СКРИЙ СВОЯТА НЕВИННОСТ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:28.000 --> 03:30.000 1♛2 ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ГРЕХОВЕ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:31.000 --> 03:32.000 1♛2 И ЦЯЛАТА ЛЮБОВ НА СВЕТА,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:33.000 --> 03:34.000 1♛2 .........НЯМА ДА СТИГНЕ,......❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:35.000 --> 03:36.000 1♛2 ЗА ДА ТИ ПОМОГНЕ ДА ИЗПЛУВАШ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:37.000 --> 03:38.000 1♛2 .........ПРЕЗ БУРЯТА,.......❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:39.000 --> 03:40.000 1♛2 КОЯТО, САМ СИ СЪЗДАЛ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:41.000 --> 03:44.000 1♛2 КОЯТО, САМ СИ СЪЗДАЛ,❤️ ⭐ ⭐ ⭐ 03:45.000 --> 03:49.000 1♛2 Превод: Sibylla ❤️ ⭐ ⭐ ⭐