WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 „Илюзии“ от Томас Бергерсен – Рицари на вечния трон